Meni osobnih stranica


akademik Daniel Rukavina

Datum rođenja:

 • 22.02.1937

Mjesto rođenja:

 • Sarajevo

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • profesor doktor znanosti
 • professor emeritus

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • professor emeritus - Sveučilište u Rijeci

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj - Zavod za biomedicinske znanosti u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (25.09.2013. - ...)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za medicinske znanosti (18.05.2000. - ...)

 

 BIOGRAFIJA


ŽIVOTOPIS

Rođen          22. veljače 1937. u Sarajevu
                     Državljanstvo Hrvatsko

1947-1955   Državna realna gimnazija u Tuzli
1962            Liječnik, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1962            Asistent (Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)
1968            Magisterij znanosti (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)
1971            Doktorat znanosti (Sveučilište u Zagrebu)
1972-1973  Fulbright-ova stipendija (Department of Cell Biology, Southwestern  Medical School, Dallas - u grupi Dr. Ruperta Billinghama)
1973           Sveučilišni docent
1976            Izvanredni profesor
1977-2003   Predstojnik Zavoda za fiziologiju i imunologiju, Medicinskog fakulteta
1977-1979   Prodekan za znanost, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1978            Izv. profesor fiziologije. Filozofski fakultet Zadar
1981            Redovni profesor Fiziologije i Imunologije
1983-1987  Dekan Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci
1984          Osnivač i voditelj poslijediplomskih studija iz Kliničke imunologije i eksperimentalne i kliničke transplantacije
1985-1988  Predsjednik zajednice medicinskih fakulteta Jugoslavije
1986           Reizbor u zvanje redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Rijeci
1987-1990  Prodekan za znanost, Medicinskog fakulteta u Rijeci
1989-1997  Adjunct professor of Pathology, University of Pittsburgh, Medical School, Department of Pathology (reizbori)    
1990           Redovni član Akademije medicinske znanosti Hrvatske
1991-1994  Član: Task Force for Continuing Medical Education in Europe  of the World Federation for Medical Education
1998          Reizbor - u trajno zvanje redovnog profesora na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
1998          Član Odbora za alergologiju i kliničku imunologiju Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1998          Profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Mostaru, Bosna i Hercegovina    
2000          Redovni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2000    v.d. Rektor Sveučilišta u Rijeci (jednogodišnji mandat)    
2001-2005  Rektor Sveučilišta u Rijeci
2001         Član Povjerenstva za vrednovanje završnih izvješća znanstvenoistraživačkih projekata i tema iz znanstvenog područja biomedicinske znanosti
2001            Član Savjeta za europske integracije Županije Primorsko-goranske
2001 -2002   Predsjednik Rektorskog zbora hrvatskih sveučilišta
2001            Član Advisory Board UNIADRION (Zajednica sveučilišta jadranskog i jonskog     područja).
2001           Član Znanstvenog vijeća za mir i prava čovjeka Hrvatske akademije znanosti i     umjetnosti 2002       Član Senata (inozemni ekspert) Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Mariboru (u     osnivanju)
2002        Član Savjeta Udruženja Europskih sveučilišta (EUA)
2002        vd. ravnatelja Zaklade Sveučilišta u Rijeci
2003         ravnatelj Zaklade Sveučilišta u Rijeci
2003         član European Movement Croatia
2003-2005 član  European Medical Research Council (European  Science Foundation), predstavnik HAZU
2003       Predsjednik Ocjenjivačkog suda za urbanističko-arhitektonsko rješenje sveučilišnog kampusa na Trsatu
2002-2009  član Nacionalnog vijeća za konkurentnost RH
2004          član Međusveučilišnog vijeća MZOŠ,  za razvoj novih sveučilišta
2004          član Koordinacijskog vijeća MZOŠ za pomoć visokom školstvu u Bosni i     Hercegovini.
2005      predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Inter Academy Medical Panel     (IAMP).
2005-2009  Rektor Sveučilišta u Rijeci (reizbor)
2007 -2008  Predsjednik Rektorskog zbora hrvatskih sveučilišta
2009 -          Profesor Emeritus Sveučilišta u Rijeci
2009       Odlukom Sabora RH izabran za člana Upravnog odbora Nacinalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH
2011-2012  član  European Medical Research Council Expert Group on "Open Access in Biomedical Research"
2012 -        član Etičkog Povjerenstva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2012 -        član Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost  Sabora RH
2012 -    Predsjednik Stručnog  povjerenstva MZOŠ za državne nagrade u području biomedicinskih znanosti

NAGRADE
                      
•    Nagrade, priznanja zahvalnice (dobitnik preko 60 nagrada - najvažnije ..)

1970        Srebrna plaketa Grada Rijeke
1985        "Ruđer Bošković" - Nagrada Republike Hrvatske za znanstveni  doprinos
1987        Nagrada Grada Rijeke za znanstveni doprinos
1988        Povelja i Medalja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1988        Nagrada Unije fizioloških društava Jugoslavije
1994    Zahvalnica Hrvatskog vijeća obrane Hrvatske republike Herceg-Bosne za prilog obrani domovine.
1998    Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 1997. godinu iz područja medicinskih znanosti
1998      Nagrada vlade austrijske pokrajine Koruška za bogato znanstveno djelovanje i doprinos znanstvenoj suradnji u regiji Alpe-Adria. (St. Georgen, Austrija 22. - 24. svibnja 1998. godine / tradicionalni simpozij 10 Jahre Klinische Immunologie und Immunhamatologie (Alpe Adria Symposium/)
2000        Znanstvena nagrada "Ante Šercer" Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Plive d.d. za najbolji znanstveni rad iz područja medicine objavljen u 1997./98. godini (Rad: "The age related decline of perforin expression in human cytotoxic T lymphocytes and natural killer cells" (Blood, Vol 92, No 7: 2410-2420, 1998.)
2000        Povelja Tokai Medical School Association, Japan.
2000        Povelja Japanskog društva za reprodukcijsku imunologiju uručena na 15th Annual Meeting of JSIR, Tokyo, Japan.
2002     Zahvalnica Medicinskog fakulteta za izniman doprinos razvoju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2005        Povelja Američkog društva za reprodukcijsku imunologiju (American Society for Reproductive Immunology (ASRI) za doprinos razvoju istraživačkog područja reprodukcijske imunologije u svijetu (25th Anniversary Meeting of ASRI, Providence, 18. lipnja 2005).
2006 -     Visoko priznanje za doprinos osnivanju i razvoju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mariboru i dodijeljena titula počasnog profesora
2007 –     Medalja svjetskog društva - The International Society for Reproductive immunology     (ISIR), u znak zahvalnosti za obnašanje funkcije predsjednika za razdoblje 2004-    2007 godine.
2007 -     Plaketa za zahvalnicom - za značajan doprinos razvoju reprodukcijske imunologije u     svijetu (ISIR).
2007 -      Professor honoris causa Univerziteta “St. Cyril and Methodius”, Skopje, Makedonija.
2007 -     Počasni  Predsjednik  (Honorarry President) - svjetskog društva za reprodukcijsku imunologiju (ISIR))
2008 -     Blackwell Munksgaard Award, najviša nagrada  American Society for Reproductive     Immunology.   (28th Annual Meeting American Society for Reproductive Immunology (ASRI), 11.-14. lipnja 2008. godine, Chicago, USA). (Obrazloženje globalnog doprinosa  i doprinosa razvoju znanstvenog područja reprodukcijske imunologije objavljeno je u časopisu American Journal of Reproductive Immunology, Vol. 60, No. 5, str. 379-382, 2008)
2009 –        Priznanje Zaklade Sveučilišta u Rijeci za doprinos u osnivanju, razvoju i radu Zaklade.
2009 –     Priznanje Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za cjelokupni     doprinos razvoju Građevinskog fakulteta.
2009 –     Povelja i medalja «Kiril Bratanov»  za doprinos razvoju  reprodukcijske imunologije (12. Int. Symposium, Varna, Bugarska, 26. lipnja)
2010 –      Povelja Kwansei Gakuin University , Nishinomya, Japan
2010 –    Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za ostvarene uspjehe i postignuća u 2010. godini koja su doprinjela napretku i promicanju ugleda Sveučilišta u Rijeci
2011 -        Gost profesor  medicinskih znanosti Sveučilišta “Juraj Strossmayer” u Osijeku.
2012 -        Zahvalnica Sveučilišta u Zadru za osobit doprinos obnovi i razvitku Sveučilišta u Zadru
2012 -       Honorarry member, European Society for Reproductive Immunology (Hamburg, May 30 - June 2, Joint Meeting ESRI and Am. Soc. Reprod. Immun.)
 
•    Nagrade za životno djelo

2004   Državna nagrada Sabora RH za životno djelo za znanstveni doprinos u području biomedicinskih znanosti
2009 – Zlatna kuna 2009. Nagrada za životno djelo. Priznanje Hrvatske gospodarske komore za doprinos izgradnji Hrvatske kao društva temeljenog na znanju.
2010 –   Nagrada za životno djelo Primorsko-goranske županije
2012 -  Nagrada Grada Rijeke za životno djelo za međunarodni doprinos u znanstvenom radu i razvoju Sveučilišta i izgradnji  Sveučilišnog kampusa ( Svečana sjednica Gradskog vijeća, 15.06.2012)
 
•    Odlikovanja

1980      Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom (Predsjedništvo SFRJ)
2007    Odlikovanje «Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića» za osobit doprinos znanosti i visokom obrazovanju u Hrvatskoj


ČLANSTVA I DUŽNOSTI U ZNANSTVENIM DRUŠTVIMA

Hrvatsko društvo fiziologa
 • 1962              Član
 • 1999 -2001    Predsjednik
Unija fizioloških društava  Jugoslavije (DFJ)
 • 1971-1973   Tajnik (DFJ)
 • 1973         Tajnik Organizacijskog odbora, Osmi kongres fiziologa Jugoslavije, Opatija, rujan 24.-28. 1973.
Hrvatsko imunološko društvo
 • 1967         Član
 • 1992        Osnivač i predsjednik Grupe za reprodukcijsku imunologiju, Hrvatskog imunološkog društva
 • 2006         član Etičkog odbora

Transplantation Society
 • 1973     Redovni član
International Society for Immunology of Reproduction (ISIR)
 • 1980 (Paris) Član osnivač
 • 1995         Na "6th International  Congress of Reproductive Immunology" ( Washington July 19-23) izabran za predsjednika Znanstvenog i Organizacijskog odbora "8th International  Congress of Reproductive Immunology" (Opatija  2. do 6. srpnja 2001. godine).
 • 1998             Član Council of ISIR
 • 1998             Član Znanstvenog odbora 7. Kongresa ISIR
 • 2001           President elect of International Society for Reproductive Immunology (ISIR) (ISIR General Assembly July 6, 2001.- 8th Congress of ISIR).
 • 2001              Honorarry member of ISIR
 • 2004              Član Znanstvenog odbora 9. Kongresa ISIR
 • 2004 - 2007   Predsjednik ISIRa (2004-2007) – (ISIR General Assembly, 9th Congress of ISIR, Hakone, Japan , October 15, 2004.)
 • 2007                Član Znanstvenog odbora 10. Kongresa ISIR
 • 2007                 Počasni predsjednik  ISIRa (President d'Honneur)
 • 2010                 Član Znanstvenog odbora 11. Kongresa ISIR
 • 2012                 Član International Advisory Board, 12th Congress of ISIR, Boston, USA, 2013
World Federation for Medical Education
 • !988 – 1992    Član Task Force for Continuing Medical Education, World Federation for Medical Education
International Coordination Committee for Immunology of Reproduction
 • 1982             Redovni član
 • 1982 -1990   Član Savjeta
 • 2009 –       Povelja i medalja «Kiril Bratanov»(12th Int. Symposium, Varna, Bugarska, 26. lipnja,  2009) za globalni doprinos razvoju područja
New York Academy of Sciences
 • 1984    Aktivni član
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
 • 1990             Redovni član
 • 2000-2002    Član Glavnog odbora
Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction (AASIR)
 • 1994           Član osnivač društva
 • 1994-1997  Prvi predsjednik
 • 1994 -         Predsjednik hrvatske grupe za reprodukcijsku imunologiju u okviru AASIR-a
 • 1997-          Počasni predsjednik AASIR-a
 • 1996-     Član Prosudbene skupine za ocjenu projekata iz znanstvenog područja biomedicinske znanosti RH (Istraživanje humane reprodukcije)
 • 1998-      Član Stručnog povjerenstva za područje biomedicinskih znanosti za državne nagrade Državnog sabora Republike Hrvatske
Society for Mucosal Immunology (SMI)
 • 1998    Redovni član
American Association of Medical Laboratory Immunologists
 • 1999     Član
European Federation of Immunology and Reproduction (EFIR)
 • 1999    Član osnivač
 • 1999-2001    Prvi predsjednik EFIR-a
Na prvom Europskom kongresu imunologije i reprodukcije koji je održan u Rimu 28.-29. listopada 1999. utemeljeno je europsko društvo (European Federation of Immunology and Reproduction) i izabran za predsjednika. Sjedište Federacije bilo je na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Hrvatsko bioetičko društvo (HBD)
 • 2000     Član
Hrvatsko društvo za medicinsku edukaciju (HDME)
 • 2000     Član
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)
 • 1998 -     Član Odbora za imunologiju i alergologiju
 • 2000       Redovni član
American Society for Reproductive Immunology  (ASRI)
 • 2003      Redovni član
 • 2004    Član organizacijskog odbora za organizaciju 25th Anniversary meeting of American Society for Reproductive Immunology (16-18. lipnja 2005. Rhode Island, Providence, USA).
Alumni MedRi
 • 2007    Prvi počasni član Udruge (izabran na I. Skupštini diplomiranih studenata medicine)
European Society for Reproductive Immunology (ESRI)
 • 2008        Member
 • 2012       Honorarry member, European Society for Reproductive Immunology (Hamburg, May 30 - June 2, Joint Meeting ESRI and Am. Soc. Reprod. Immun.)
Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas
 • 2009     Prvi počasni član
PROJEKTI I DRUGA ZNANSTVENA AKTIVNOST
 • 1975- do danas: Glavni istraživač: Projekti Ministarstva znanosti Republike Hrvatske
 • 1977-1980    Koordinator znanstvenoistraživačkih programa Medicinskog fakulteta
 • 1981-1985    Sveučilišta u Rijeci, u područjima imunologije i transplantacije   
 • 1986-1990  Koordinator znanstvenostraživačkih programa Republike Hrvatske za područje “Transplantacijska i Klinička imunologija” (SIZ za znanost)
 • 1988-1990   Nositelj istraživanja na dijelu projekta kojeg je nositelj Medicinski fakultet u Rijeci: ”Dobijanje i proizvodnja monoklonskih antitijela za medicinsku upotrebu i za potrebe naučno-istraživačkog rada” kojeg je financirao Savezni komitet za naučni rad SFRJ, Beograd.
 • 1988-1992 Glavni istraživač na znanstvenoistraživačkom programu za istraživanje imunomodulacijskih funkcija PGM-a (PLIVA, Zagreb)
 • 1991-1995   Glavni istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije br. 3-01-164 pod naslovom: ISTRAŽIVANJE LOKALNIH IMUNOREGULACIJSKIH MEHANIZAMA (engl. Investigation of local immunoregulatory mechanisms)
 • 1994-1997  Glavni istraživač ALIS projekta "Istraživanje imunobiologije LGL-a u reprodukcijskom traktu žene” (zajednički istraživački program sa prof. Peter M. Johnsonom, Zavod za imunologiju, Sveučilište u Liverpoolu, Velika Britanija, financiran od strane British Council i Ministarstva znanosti i tehnologije RH. Iz projekta osigurane su stipendije za znanstveno usavršavanje mladih istraživača.
 • 1995- 1999  Glavni istraživač - nositelj dijela istraživanja koja se u Rijeci obavljaju u okviru projekta "Pathophysiology of perforin expression in autoimmunity and transplantation" (glavni istraživač Podack E.R.) u okviru projekta  "Molecular Mechanism of Lymphocyte Mediated Cytotoxicity" National Institute of Health (NIH).
 • 1996-1999   Glavni istraživač: "Ekspresija perforina u limfocitima periferne krvi i decidualnim limfocitima u trudnoći", MZOŠ (Projekt broj 006201).
 • 2001-2006  Glavni istraživač: " Th1 citokini i citolitički mehanizmi u trudnoći", MZOŠ (Projekt broj 0062029)
 • 2004-2008  Glavni istraživač – voditelj centra izvrsnosti u okviru europske mreže izvrsnosti 6. okvirnog programa Europske unije (Network of Excellence of the 6th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration). Istraživački program : “The  control of embryo implantation: studies of gene expression, protein profiles / functions at the utero embryonic level: cellular and molecular developmental events at the feto maternal interface”, skraćeni naslov "EMBIC" (Embryo implantation control), Contract no. LSHM-CT-2004-512040.
 • 2007-     Glavni istraživač: “Citokini i citolitički mehanizmi tijekom rane trudnoće”, MZOŠ (062-0620402-0376).
 • 2007-       voditelj programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa “Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće”(program sadrži četiri projekta)

ORGANIZACIJA SKUPOVA

•    Predsjednik Organizacijskog i znanstvenog odbora

 1. Predsjednik Organizacijskog odbora prvog kongresa imunologa Jugoslavije, Opatija, listopad, 21.-25. 1985.
 2. Predsjednik Organizacijskog odbora Prvog skupa imunologa i alergologa Radne Zajednice Alpe-Adria (Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting), Opatija, listopad 14.-17. 1990.
 3. Predsjednik Organizacijskog odbora Međunarodnog skupa “Mechanisms in Local Immunity” (2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting), Opatija, rujan 26.-28. 1994.
 4. "18th Tumour Biology Training Course"; Organizatori :International Union Against Cancer (UICC, Geneva), Fondazione Callerio (Trieste) i  Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci (su-organizatori: Enrico Mihich (Buffalo, USA), Dr. R. Brentani (Sao Paolo, Brasil), D. Rukavina (Rijeka, Croatia) i G. Sava (Trieste, Italy), Trieste-Rijeka, 20.-26. lipanj 1996.
 5. Predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora Međunarodnog skupa "Mechanisms in Local Immunity" Opatija, rujan, 26.-28. 1996.
 6. Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora skupa Third Meeting of Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction, Opatija, rujan, 26.-28. 1996.
 7. Predsjednik Organizacijskog i Znanstvenog odbora Fourth International Meeting "Mechanisms in Local Immunity", Opatija, rujan, 16.-19. 1998.
 8. Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora Fourth Meeting of Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction, koji se je održao u Opatiji, rujan, 16.-19. 1998.
 9. Minisimpozij: Imunologija posttraumatskog stresa i starenja; organizatori : Dragan Dekaris (Odbor za alergologiju i kliničku imunologiju, Razreda za medicinske znanosti HAZU) i  Daniel. Rukavina (Zavod za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci), Rijeka, 12. svibnja 2000.
 10. Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora 8. svjetskog kongresa imunologije reprodukcije "VIII International Congress of Reproductive Immunology",Opatija, 2.-6. srpnja, 2001.  
 11. Organizator međunarodne ljetne škole: The First EMBIC Summer School: "Embryo implantation: From basics to clinics", Malinska, Krk, 4.-10. lipnja 2005.
 12. Predsjednik Znanstvenog i Organizacijskog odbora 10. svjetskog kongresa imunologije reprodukcije "10th  International Congress of Reproductive Immunology" koji  se je održao u Opatiji, od 10. do 14. lipnja 2007. godine
•    Organizator i predsjedavajući workshopa na svjetskim i europskim kongresima i uvodno predavanje u workshop

 1. Rukavina D. i Clark D.: Effects of cytokines, cells and hormons in Implantation and Early pregnancy, Fifth International Congress of Reproductive Immunology, Rome, August 28 - September 2, 1992.
 2. Rukavina D. i Voisin G.A.: “Immunology of Implantation and Early Pregnancy” Sixth International Congress of Reproductive Immunology, Washington, July 19-23, 1995.
 3. K. Tung i D. Rukavina (chairpersons and Invited speakers). Workshop No8. (Theme IV: Immunity and Disease): Endocrine and reproductive tract autoimmunity, 10th International Congress of Immunology, New Delhi, November 1-6, 1998.
 4. Rukavina D. i Vince G. (organizers and chairpersons) Workshop No 5: Role of cytokines/Immune cells at the interface, International Federation of Placenta Associations (IFPA) Meeting 1999, 8th Meeting of the European Placenta Group, Schladming, Austria, September 26-29, 1999 (D. Rukavina: Cells and cytokine networks).
•    Organizator i predsjedavajući simpozija na međunarodnim kongresima
 1. D. Rukavina i G. Lanzer (chairpersons): Klinische Immunpathologie, Jubilaumssymposium 10 Jahre Kliniche Immunologie und Immunhamatologie, Internationales St. Georgener Symposium (Alpe Adria Symposium), St. Georgen, May 22.-24. 1998.
 2. D. Rukavina i K. Schauenstein (chairpersons): Immunodeficiency and Autoimmunity, 12 Jahre Internationales St. Georgen Symposium (Alpe Adria Symposium), St. Georgen, June 2-4 2000.
 3. D. Rukavina: (predsjedavajući) uvodni osvrt na Alpe Adria, JEAN DAUSSET SYMPOSIUM “The Mini Lindau” for Clinical Immunology, (18. years of St. Georgen Symposium), St. Georgen/Langsee/ Charinthia/Austria, 9.-11. lipnja 2006.
 4. D. Rukavina: suorganizator i predsjedavajući, The Second EMBIC Summer School Pecs, Hungary, 30. lipnja do 4. srpnja, 2006.
 5. D. Rukavina i D. Dekaris (supredsjedavajući): 40th Anniversary of Croatian Immunological Society”, Šibenik, 9-12. listopada 2008.
 6. D. Rukavina (chairperson): Session 5: Infectionus Immunity. Internatinal Symposium for Immunology of Reproduction. ISIR-Osaka, August 28-29, 2010.
•    Članstvo u znanstvenim odborima značajnijih međunarodnih skupova
 • 1998-    Član Međunarodnog Znanstvenog odbora 7th International Congress of Reproductive     Immunology, 27.-30. listopad 1998, New Delhi
 • 1999    Član znanstvenog odbora prvog europskog skupa: European Meeting on Immunology and  Reproduction, Rome 28.-29. listopada 1999.
 • 2006   Član znanstvenog i organizacijskog odbora: 4th European Congress of Reproductive Immunology (and joint meetings: 7th ESRADI Congress and 11th AASIR Congress), Graz, Austria, 5-9 srpnja,2006.
 • 2012 -  Član "International Scientific Advisory  Committee", 12th Congress of The International Society for Immunology of Reproduction, Boston 2013
 • 2012 -   Član Znanstvenog odbora,  2nd Joint Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology, Opatija, 2013
GOSTUJUĆI PROFESOR I POZVANA PREDAVANJA NA SVEUČILIŠTIMA

Gostujući profesor:
 • 1990  La Jolla University (European Campus)
 • 1990 (Studeni i Prosinac) Na sveučilištima :
  University of Pittsburgh  (Department of Pathology); FUHS University Chicago (Department Microbiology and Immunology); University of Miami (Department of Microbiology and Immunology)
 • 1992/93 (3 mjeseca)  Karolinska Institute, Department of  Endocrinology, Stockholm, Sweden
 • 1994 (Ožujak-Travanj) Na sveučilištima: Univ. Pittsburgh (Department of  Pathology); FUHS Univ. Chicago (Department Microbiology and Immunology) i Univ. Miami (Department Microbiology and Immunology)
 • 1995. (5.-28. srpanj) Na sveučilištima: Univ. Miami (Department of Microbiology and Immunology), Harward Medical School, (Schepens Eye Research Institute in Boston) i Roswel Memorial Cancer Institute (Buffalo, New York).
 • 1996. (17.-31 ožujak.) Na sveučilištima: Univ. Liverpool (Department of Immunology) Liverpool, i Univ. Bristol (Division of  Molecular and Cellular Biology), Bristol, UK.
 • 1996. (15.-19. svibnja) University Medical School of Pecs (Department of Microbiology) Pecs, Hungary
 • 1997. (28.svibanj-6. lipanj): University of Liverpool, Department of Immunology ( projekt ALIS) i  University of Bristol, Division of  Molecular and Cellular Biology, Bristol, UK.
 • 1998. Gostujući profesor na poslijediplomskom studiju iz prirodnih znanosti, polje Biologija, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu
 • 1999. Na sveučilištima : Univ. Alabama, Birmingham, Alabama, USA; Univ. Miami, Florida, USA; Dartmouth Medical School, Lebanon, New Hamphshire, USA
 • 2004. Na sveučilištima: Hyogo Medical College, Nishinomiya i Toyama Medical and Pharmaceutical University, Toyama.
•    Pozvana predavanja na sveučilištima
 1. D. Rukavina: “Alloreactivity in Pregnancy: Experimental Facts and Clinical Significance”, University of Verona, Italy, July 1, 1990.
 2. D. Rukavina: "First Trimester Human Decidual Lymphocytes Functional Activity",  Department of Microbiology and Immunology, University of Health Sciences, North Chicago, Chicago, USA, November 20, 1990.
 3. D. Rukavina: "First Trimester Human Decidual Lymphocytes Functional Activity", Department of Microbiology and Immunology, Miami, Florida, USA,  December 5, 1990.
 4. D. Rukavina: "Cellular Interactions at Materno Fetal Interface", University of Milan, Institute of Science and Pharmacology, Milan, Italy, October 28, 1992.
 5. D. Rukavina: “Cellular interactions and perforin expression at the materno-fetal interface during pregnancy in humans”, Uppsala University, Department of Medical and Physiological Chemistry, Uppsala, Sweden, January 11, 1993.
 6. D. Rukavina: "Perforin-expressing lymphocytes at the maternal-fetal interface: characteristics and potential roles", Department of Immunology, University of Liverpool, UK, March 3, 1994.
 7. D. Rukavina: "Perforin expressing lymphocytes in allotransplantation and autoimmunity", University of Miami, Department of Microbiology and Immunology, Miami, Florida, USA, March 25, 1994.
 8. D. Rukavina: "Some aspects of immunoregulation at the human maternal-fetal interface", Department of Microbiology and Immunology, University of Health Sciences, North Chicago, Chicago, USA, March 15, 1994.
 9. D. Rukavina: "Perforin expressing lymphocytes in peripheral blood and decidua of human normal and pathological pregnancies", University of Miami, Department of Microbiology and Immunology, Miami, Florida, USA, July 7, 1995.
 10. D. Rukavina: "Role of perforin in clinical kidney transplantation", The Schepens Eye Research Institute, Harward Medical School, Boston, USA, July 14, 1995.
 11. D. Rukavina: "Role of perforin in lymphocyte mediated cytotoxicity", Grace Cancer Drug Center, Roswell Park Memorial Cancer Institute, Buffalo, USA, July, 24, 1995.
 12. D. Rukavina: “Perforin expression in the lymphocyte subpopulations in peripheral blood and decidua of human pregnancy”, Department of Pathology and Microbiology, School of Medical Sciences, University Walk, Bristol, UK, March 27, 1996.
 13. Rukavina D.: ”Perforin expression in rejecting and tolerant kidney transplant recipients”, University Medical School of Pecs, Department of Microbiology, Pecs, Hungary, May 17, 1996.
 14. Rukavina D.: “The role of perforin in tumors, allotransplantation and reproduction”, Fondazione Callerio, Trieste, Italy, July 19, 1996.
 15. Rukavina D.: "The role of perforin mediated cytotoxicity in early pregnancy", Karl-Franzens-University of Graz, Department of Histology and Embryology, Graz, Austria, May 27, 1997.
 16. Rukavina D.: "Molecular mechanisms of lymphocyte mediated cytotoxicity: Physiology and Pathophysiology". October 6, 1997.", University Medical School of Pecs, Hungary, predavanje na poslijediplomskom doktorskom studiju, October 6 1997.
 17. Rukavina D.: "Perforin mediated cytolytic pathway: Basic mechanisms and clinical significance", Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Microbiology, Division of Immunology and Gnotobiology, Prague, April 15, 1999.
 18. Rukavina D.: "Perforin-mediated Cytolytic Pathway at the Maternal-fetal Interface", University of Alabama, Birmingham (Alabama, USA), June 22 1999.
 19. Rukavina D: "Cytokines and hormones in the regulation of perforin expression in the decidual lymphocytes", University of Miami, Florida, USA, June 24, 1999.
 20. Rukavina D: Lymphocyte mediated cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface in early pregnancy", Dartmouth Medical School, Lebanon, NH, USA, July 6, 1999.
 21. Rukavina D: "Th1 cytokines and cytolytic mechanisms in the decidua of the first trimester of pregnancy", Hyogo Medical College, Nishinomya, Japan,  Od 8. do 11. prosinca 2000.
 22. Rukavina D: "Role of cytokines IL-15 and IL-18 at the maternal-fetal interface", Toyama Medical & Pharmaceutical College & Association, Toyama, Japan, 12. prosinca 2000.
 23. Rukavina D: "The role(s) of IL-18 at the interface", Tokai University Medical School, Isihara,  predavanje na Tokai Medical Association Meeting, Japan, 13. prosinca 2000.
 24. Rukavina D.: Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”, Hyogo Medical College, Nishinomiya, Japan, 4. listopada 2004.
 25. Rukavina D.: Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”, Toyama Medical and Pharmaceutical University, Toyama, Japan, 7. listopada 2004.
 26. Rukavina D: The role(s) of cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface, Hyogo Medical Colledge, Nishinomiya, Japan, August 30, 2010.
UREDNIŠTVO ČASOPISA I RECENZIJE

•    Uredništvo časopisa
 • 1972 - 1989     Yugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta (član Uredničkog odbora)
 • 1987 - 1990     Educatio Medica, glavni urednik i osnivač
 • 1990 - 2004     Acta Medica Croatica (član Savjeta)
 • 1994 - 1996     Regional Immunology (Boston) (član Uredničkog odbora)
 • 1995 -  2007    American Journal of Reproductive Immunology (član Uredničkog odbora)
 • 1997 -  2000    Early Pregnancy: Biology and Medicine(član Uredničkog odbora)
 • 2003 -             Član Uredničkog savjeta časopisa Novi Kamov
 • 2012              Guest Editor za časopis Clinical and Developmental Immunology, Special Issue on "Alloreactivity Based Medical Condition"
•    Recenzent u časopisima koji su uvršteni u Current Contents i u međunarodnim časopisima:
 1. Yugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta
 2. Periodicum  Biologorum
 3. Regional Immunology
 4. Journal of Reproductive Immunology
 5. American Journal of Reproductive Immunology
 6. Early Pregnancy: Biology and Medicine
 7. Clinica Chemica Acta
 8. International Immunopharmacology
 9. Cytokines
 10. Scandinavian Journal of Immunology
 11. Clinical and Developmental Immunology
 12. PLoSONE
 13. J. Immunology
•    Najznačajnije recenzije
 • 1997-      Recenzent znanstvenih projekata za Ministarstvo zdravstva Republike Češke
 • 2001-      Član, Habilitation Committee za izbor nastavnika na University of Graz, Austrija.
 • 2003-      Recenzent za izbor nastavnika na University of Crete, Grčka.
 • 2004 -    Recenzent za izbor nastavnika na Finch University of Health Sceinces/The Chicago  Medical School (Faculty Appointments, Promotion and Tenure Committee).
 • 2004 -     Recenzent referentnih centara za ministarstvo zdravstva RH
 • 2006 -   Predsjednik prosudbene skupine znanstvenih projekata iz područja medicinskih     znanosti: Humana reprodukcija MZOŠ
 • 2011 -     Recenzent znanstvenih projekata za Nacionalnu zakladu za znanost Republike Irske
 • 2012 -     Recenzent znanstvenih projekata za  Hungarian Scientific Research Fund (OTKA)
Recenzent velikog broja znanstvenih i tehnoloških projekata za Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

Recenzent velikog broja znanstvenih knjiga i sveučilišnih udžbenika

POZVANA PREDAVANJA

•    Plenarno predavanje na svjetskim kongresima
 1. D. Rukavina: "Physiologic and pathogenetic significance of perforin in pregnancy", 7th International Congress of Reproductive Immunology, New Delhi, 27.-30. listopad 1998.
 2. D. Rukavina: "The role of perforin (P) mediated cytotoxicity in the prevention of autoimmune destruction in the female reproductive tract", 10th International Congress of Immunology, New Delhi, November 1-6, 1998.
 3. D. Rukavina: "The role of Th1 type cytokines in regulation of cytotoxicity at interface", 8th International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, 2.-6. srpanj 2001.
 4. D. Rukavina: “Immunoregulation at the interface in fallopian tuba ectopic pregnancy”, 9th International Congress of Immunology, Hakone, Japan, October 11-15, 2004.
 5. D. Rukavina:  Opening lecture, Post-congress Kyoto symposium of the 9th International Congress of Reproductive Immunology, October 16, 2004, Kyoto, Japan.
 6. D. Rukavina: Glavno plenarno predavanje (Presidential Address): «History of Reproductive Immunology – My personal view».  10th International Congress of Reproductive Immunology, Opatija, 10.-14. lipnja 2007.
•    Plenarno predavanje na europskim kongresima
 1. D. Rukavina: "Cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface" (Lectures on "Recent advances in immunology") European Meeting of Immunology and Reproduction, Rome, October 28-29, 1999.
 2. D. Rukavina: “Immunoregulation by cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”, European Congress or Reproductive immunology, Pilsen, Czech Republic, June 30-July 3, 2004.
•    Plenarna predavanja na domaćem skupu
 1. D. Rukavina i Š. Vlahović: "Imunologija u perinatalnoj dobi", Perinatalni dani, Zagreb, 11.-13. prosinca 1975.
 2. M. Morović, P. Eberhardt, D. Rukavina, D.J. Dujella: ”Kronični relapsirajući eksperimentalni alergijski encefalomijelitis (EAE) u štakora: indukcija, specifična imunološka reaktivnost i histopatološke promjene”, Memorijalni simpozij posvećen akademiku Nikši Allegrettiju-Eksperimentalni alergijski encefalomijelitis (EAE), Hrvatsko imunološko društvo, Zagreb, 5. travnja 1983.
 3. J. Sepčić, D. Rukavina, P. Ledić: “Imunološki aspekti multiple skleroze”, Memorijalni simpozij posvećen akademiku Nikši Allegrettiju- Eksperimentalni alergijski encefalomijelitis (EAE), Hrvatsko imunološko društvo, Zagreb, 5. travnja 1983.
 4. D. Rukavina: Imunološke interakcije u trudnoći. 1. kongres imunologa Jugoslavije, Opatija 21. - 25. listopad 1985.
 5. D. Rukavina, A. Dražančić, P. Cvitković, Z. Singer, N. Matejčić: “Imunologija oplodnje i trudnoće”, I. Simpozij odbora za alergologiju i kliničku imunologiju-Razred za medicinske znanosti- JAZU, Zagreb, 21. i 22. veljače 1989.
 6. D. Rukavina: “Stanične interakcije i ekspresija perforina na spoju između majčinih i fetalnih tkiva”, Počasno predavanje: Godišnja skupština Hrvatskog imunološkog društva, Zagreb. 18. svibanj 1993.
 7. Rukavina, Daniel. Molekularni mehanizmi stanične citotoksičnosti u odbacivanju alotransplantata”, Drugi hrvatski simpozij o supstitucijskom liječenju renalne insuficijencije i transplantacijskoj medicini, (s međunarodnim sudjelovanjem), Rijeka, 21.-23. studeni 1996.
 8. Rukavina, Daniel: Downregulation of perforin expression in lymphocyte subsets in healthy old people, pozvano predavanje na 1997 Annual meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, 6-7.11., 1997.
 9. D. Rukavina: "Promjene imunoloških funkcija sa starenjem", Minisimpozij: Imunologija posttraumatskog stresa i starenja, Rijeka, 12. svibnja 2000.
 10. D. Rukavina: Okrugli stol o nastavi iz Fiziologije: "Kriza nastave iz Fiziologije. Problemi i perspektive" , 1. Kongres Hrvatskog društva fiziologa, Osijek, 14.-16. rujna 2000.
 11. D. Rukavina: Regulacija citolitičkih mehanizama na majčino-fetalnom spoju, Simpozij Akademije medicinskih znanosti Hrvatske: Novi proboji u Hrvatskoj medicini, Zagreb, 10. ožujka 2001. godine
 12. D. Rukavina: "Imunologija starenja, poruke istraživanja imunološkog statusa stogodišnjaka", Hrvatski liječnički zbor, podružnica Rijeka, Klub umirovljenih liječnika, Rijeka, 8. prosinca 1998.
•    Plenarna predavanja na međunarodnom skupu
 1. D. Rukavina: "Materno-fetal relationship as a basis for understanding of immunological diseases in pregnancy", 12th Meeting organisation Gestosis, Dubrovnik, May 18-25 1980.
 2. D. Rukavina: "Perforin Expression in PBL", Klinische Immunologie und Immunhamatologie Neue Erkenntnisse, III. Internationales Symposium St. Georgen, Austria, June 12.-14., 1992.
 3. D. Rukavina: "Immunological Problems in Perinatal Medicine: Obstetrical point of view", VIII Congress of Perinatal Medicine (XVI Alpe Adria Meeting), Graz, June 18, 1994.
 4. D. Rukavina: "Clinical significance of perforin expression in human kidney transplant patients", Klinische Immunologie und Immunhamatologie Neue Erkenntnisse, IV. Internationales Symposium St. Georgen, Austria, June 3-5, 1994.
 5. D. Rukavina: "Immunology and EPH gestosis". Plenary invited lecture. The 26th Silver Jubilee Meeting Celebrating 25. years of Organization Gestosis. Brijuni, September 10-12, 1994.
 6. D. Rukavina: “The human decidual lymphocytes: phenotype, perforin expression and function. Invited lecture. International meeting “Mechanisms in Local Immunity” (2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting), Opatija, Croatia, rujan 25.-28. 1994.
 7. D. Rukavina: “Perforin expressing cells in the human pregnancy decidua: The unique cell subpopulation”, 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society, Zagreb, Croatia, September 23-24, 1995.
 8. D. Rukavina: “Down-regulated expression of perforin+/CD16+ cells in the first trimester human pregnancy peripheral blood and decidual lymphocytes”. Third International Meeting “Mechanisms in Local Immunity”, Opatija, September 26-28, 1996.
 9. D. Rukavina: ”Perforin Mediated Natural Killer cytotoxicity”, 3rd International Conference Life Sciences '96, Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, Gozd Martuljek, Slovenija, September 21-26, 1996.
 10. D. Rukavina: ”Molekularni mehanizmi stanične citotoksičnosti u odbacivanju alotransplantata”, Drugi hrvatski simpozij o supstitucijskom liječenju renalne insuficijencije i transplantacijskoj medicini, (s međunarodnim sudjelovanjem), Rijeka, 21.-23. studeni 1996.
 11. D. Rukavina: "Molecular mechanisms of cell  mediated cytotoxicity in early pregnancy", 3rd Meeting of Czech Society for Reproductive Immunology, Ždar nad Sazavou, Czech Republic, 29. svibanj do 1. lipnja 1997.
 12. D. Rukavina: "Physiology and patophysiology of perforin mediated cytotoxicity", IVth Conference of the International Foundation for Pulmonology, Allergology and Immunological Related Disorders (IFPAIRD), Debrecen, Hungary, August 28-29, 1997.
 13. D. Rukavina: "Lymphocyte-mediated cytotoxicity in aging, allotransplantation and reproduction", XXVIIth Congress of the Hungarian Society for Immunology (Uvodno predavanje u kongres u trajanju od 40 minuta), Szeged, 1997.October 8-10.
 14. D. Rukavina: "Recent advances in immunology of early pregnancy", European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Zagreb, June 10-13, 1998.
 15. D. Rukavina: "Immunobiology of Reproduction: Role of Uniquely Abundant NK Cells in the Placenta", Plenary Session V, plenarno predavanje u trajanju od 45 minuta na skupu 12th Meeting of American Association of Medical Laboratory Immunologists (AMLI Meeting) koji je održan u Bethesdi, Maryland, July 7-10, 1999.
 16. D. Rukavina: " Th1 cytokines in the regulation of cytotoxicity at interface", 6th Congress of the Alps Adria Society of Immunology of Reproduction, Pecs, Hungary, June 27-30, 2000.
 17. D. Rukavina plenarno predavanje (30 minuta):" The Role of Perforin Mediated Cytotoxicity in Infections", održao je  na 1st Slovenian Immunology Meeting with international participation-immunology and Clinic III./Immunity in Infection i 1st Slovenian Congress of Haematology and transfusiology with international participation, Portorož, Slovenija, 26.-28. listopada 2000.
 18. D. Rukavina: Cytokine and hormone networks in the regulation of cytotoxicity at the interface, plenarno predavanje, 15th Annual Meeting of Japan Society for Immunology of Reproduction, Tokyo, Japan, 15-16. prosinac 2000.
 19. D. Rukavina: Mechanisms of Immunological Defense at the Maternal Fetal Interface, I. Sessione: Immunologia dell apparato riproductive, ESIDOG, IV Congresso nazionale, European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology, Trst, Italia, 5-7. prosinca 2001.
 20. D. Rukavina: Th 1 Cytokines and LAK activity at the maternal-fetal interface, Plenary Session VII: Pregnancy, American Society for Reproductive Immunology - XXII Annual Meeting, Chicago, USA, June 6-9, 2002.
 21. D. Rukavina: Physiological role(s) of IL-15 and IL-18 at the maternal-fetal (M-F) interface. Session: Cytokine regulation in pregnancy, 8th Congress of the AASIR, Jena Weimar, 7-11. Rujna 2002.
 22. The 4th Congress of the European Society for Reproductive and Developmental Immunology, Hippokration Congress on Reproductive Immunology, UVOD U WORKSHOP 31, Rhodes, June 4-6, 2003.
 23. D. Rukavina: “Cytokines and cytolytic mechanisms at the maternal-fetal interface”. 3rd International Postgraduate School of Immunogenetics in Transfusion Medicine, Clinical immunogenetics and cell therapy. Ljubljana, Slovenia, June 6.-9. 2004.D. Rukavina: PHYSIOLOGICAL ROLE(S) OF PERFORIN/FasL PATHWAYS AT THE MATERNAL-FETAL INTERFACE, 25th Anniversary meeting of American Society for Reproductive Immunology (ASRI) u Providence, USA (15-18. lipnja 2005.) 25. D. Rukavina: T cells, NK cells and macrophages distribution and activation in extrauterine implantation, 3rd EMBIC Summer school, 3-7. rujna 2007., Jena, Njemačka.
•    Ostala predavanja

Hrvatski liječnički zbor, podružnica Rijeka, Klub umirovljenih liječnika:
Predavanje po pozivu:
 • D. Rukavina: "Imunologija starenja, poruke istraživanja imunološkog statusa stogodišnjaka", Rijeka, 8. prosinca 1998.

Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva
Voditelj sekcije Biomedicina i zdravstvo
Plenarno predavanje po pozivu:
 • D. Rukavina: Suradnja s hrvatskom dijasporom u zdravstvu i biomedicini, Prvi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva, (Zagreb-Vukovar, 15.-19. 11. 2004.), Knjiga sažetaka voditelja sekcija, 2004, str. 38-43.
Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva (Split od 7. do 10. svibnja 2007. godine).
Voditelj sekcije biomedicina i zdravstvo : Uvodno predavanje

VODITELJSTVO TEZA

Magistarski radovi:
 1. Nikola Matejčić: Modifikacija sistemske reaktivnosti u ženki štakora intrauterno senzibiliziranih alogenim tkivom, Rijeka, 1977.
 2. Josip Stašić: Analiza imunološke reaktivnosti štakorica nakon intrauterine senzibilizacije alogenim tkivom, Rijeka, 1980.
 3. Miljenko Dorić: Imunološka reaktivnost u potomaka adoptivno imuniziranih majki, Rijeka, 1982.
 4. Stipan Jonjić: Prilog poznavanju imunoloških funkcija sindesmohorijalne posteljice, Rijeka, 1982.
 5. Miro Morović: Nespecifična imunološka reaktivnost kod kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa u štakora, Rijeka, 1983.
 6. Miljenko Kapović: Mehanizam potenciranja transplantacijske reaktivnosti majke trudnoćom, Rijeka, 1984.
 7. Lovorka Polić: Ispitivanje djelovanja somatostatina na imunološki odgovor miševa i štakora , Rijeka, 1984.
 8. Darko Ledić: Korelacija kliničke slike kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomyelitisa s patohistološkim promjenama i kožnim reakcijama preosjetljivosti u štakora, Rijeka, 1985.
 9. Luka Zaputović: Istraživanje imunosupresivnih svojstava ciklosporina na modelu kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomjelitisa u štakora, Rijeka, 1985.
 10. Herman Haller: Utjecaj supresijskih i facilitacijskih mehanizama na kliničku sliku kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalonijelitisa u štakora, Rijeka, 1986.
 11. Anđelka Radojčić: Citogenetska i imunološka analiza obitelji s Robertsonovom translokacijom, Rijeka, 1987.
 12. Marija Petković: Uloga antigena klase II glavnog sustava tkivne snošljivosti u kontroli normalnog rasta, Rijeka, 1988.
 13. Pero Lučin: Uloga imunoloških činilaca u streptozotocinom induciranom inzulitisu i dijalebetesu u miša, Rijeka, 1989.
 14. Damir Muhvić: Modulacija kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomijelitisa somatostatinom, Rijeka, 1989.
 15. Vesna Barac-Latas: Eksperimentalna i klinička istraživanja demijelinizacijskih bolesti u trudnoći, Rijeka, 1989.
 16. Ira Pavlović: Vrijednosti imunodetekcije i imunoterapije u liječenju malignih solidnih tumora, Rijeka, 1990.
 17. Lea Gudelj: Urođenoubilačka (NK) aktivnost humanih decidualnih limfocita prvog tromjesečja trudnoće, Rijeka, 1991.
 18. Gordana Rubeša: Zastupljenost i fenotipska obilježja perforin pozitivnih stanica u perifernoj krvi i decidui prvog tromjesečja trudnoće, Rijeka, 1993.
 19. Jadranka Nemarnik: Izolacija i učinak presađivanja stanica lagerhansovih otočića pankreasa glodavaca, Rijeka, 1994.
 20. Đurđica Muhvić-Ostojić: Polinoza i hiposenzibilizacija djece, Rijeka, 1993.
 21. Sanja Balen-Marunić: Značaj ekspresije perforina u kliničkoj transplantaciji bubrega, Rijeka, 1994.
 22. Gordan Gulan: Ekspresija perforina u limfocitima periferne krvi i decidue prvog tromjesečja normalnih i patoloških trudnoća, Rijeka, 1995.
 23. Gordana Laškarin: "Regulacija izražavanja citolitičkog proteina perforina u humanim decidualnim limfocitima", Rijeka, 1998.
 24. Larisa Prpić: "Imunofenotipizacija u diferencijalnoj dijagnostici akutnih leukemija", Rijeka, 1998.
 25. Ivona Škarpa: "Zastupljenost citolitičkih stanica u perifernoj krvi bolesnika s poslijetraumatskim stresnim poremećajem", Rijeka, 1999.
 26. Ivica Bedenicki: "CD3 - zeta lanca T staničnog receptora i gena za citolitičke molekule u humanim decidualnim limfocitima", Rijeka, 1999.
 27. Nataša Štrbo:"Uloga interleukina - 15 u regulaciji citolitičke aktivnosti decidualnih limfocita", Rijeka, 1999.
 28. Vlatka Sotošek: "Uloga interleukina-18 u regulaciji citolitičke aktivnosti decidualnih limfocita", Rijeka, 2001.
 29. Kristijan Ćupurdija: "Uloga decidualnih makrofaga u regulaciji imunološke reaktivnosti na spoju majčinih i fetalnih tkiva", Rijeka, 12. ožujka 2004.
 30. Tatjana Bogović Crnčić: “Istraživanje limfokinima aktivirane ubilačke (LAK) aktivnosti decidualnih limfocita”, Rijeka, 19. travnja 2004.
 31. Koraljka Juretić: “Fenotipska i funkcijska obilježja dendritičnih stanica na spoju majčinih i fetalnih tkiva, Rijeka,  09. veljače 2005.
Doktorske disertacije:
 1. N. Matejčić: Uloga imunoloških mehanizama u nastanku i razvoju kliničke slike EPH gestoza, Rijeka, 1984
 2. P. Orlić: Imunološko praćenje bolesnika sa transplantiranim bubregom, Rijeka, 1984.
 3. M. Udović-Širola: Anestezija i imunološki odgovor, Rijeka, 1984.
 4. Miljenko Dorić: Promjena u aloreaktivnosti tijekom trudnoće u miša, Rijeka, 1985.
 5. Stipan Jonjić: T limfocitne subpopulacije u svinje karakterizirane monoklonskim protutijelima, Rijeka, 1985.
 6. J. Tofoski: Imunološki aspekti odnosa majke i fetusa-mehanizam transplacentarne imunizacije, Rijeka, 1985.
 7. M. Morović: Imunološka analiza multiple skleroze i kroničnog relapsirajućeg eksperimentalnog alergijskog encefalomjelitisa, Rijeka, 1986.
 8. M. Kapović: Imunoregulacija i aloreaktivnost u intrauterino senzibiliziranih ženki štakora, Rijeka, 1986.
 9. S. Vekarić: Funkcija T i B limfocitnog sustava u djece s IgA nedostatnostima, Rijeka, 1986.
 10. Ksenija Vujaklija: Transfuzija krvi u transplantaciji bubrega, Rijeka, 1989.
 11. Herman Haller: Imunološka karakterizacija i imunorepresijska aktivnost decidualnih limfocita u prvom tromjesječju trudnoće, Rijeka, 1991.
 12. Pero Lučin: Regulacijski učinak T limfocita i citokina na pojavu antitijela tijekom infekcije citomegalovirusom, Rijeka, 1991.
 13. M. Babić: Evaluacija uloge limfocitnih subpopulacija u krvi i sinovijalnoj tekućini u reumatskim bolestima, Rijeka, 1992.
 14. Oleg Petrović: Imunohistologija i funkcijska aktivnost limfocita humane decidue u prvom tromjesječju patoloških trudnoća, Rijeka, 1992.  
 15. Mladen Peršić: Gastrointestinalni sekretorni imuni sustav u kroničnim poremećajima probavnog trakta djeteta, Rijeka, 1993.
 16. Darko Manestar: Određivanje imunoloških reaktivnosti kod postavljanja indikacija za tonziloadenoektomiju, Rijeka 1993.
 17. Vladimir Vincek: Porijeklo i evolucija DR haplotipova glavnog sistema tkivne srodnosti, Miami 1993.
 18. Vesna Barac-Latas: Morfološka i imunološka istraživanja u koronavirus induciranom demijelinizirajućem encefalomijelitisu, Rijeka, 1995.
 19. Lea Gudelj: Imunohistološka i funkcijska istraživanja perforina u endometriju i decidui trudnoće u čovjeka, Rijeka, 1996.
 20. Damir Muhvić: "Utjecaj različitih puteva aplikacije somatostatina na eksperimentalni alergijski encefalomijelitis", Rijeka, 1996.
 21. Gordana Rubeša: Zastupljenost citolitičkih i apoptotičkih molekula tijekom normalne trudnoće", Rijeka, 1997.
 22. Gordan Gulan: "Sistemska i lokalna ekspresija prerforina u bolesnika s reumatoidnim artritisom", Rijeka, 1999.
 23. Sanja Balen-Marunić: "Uloga imunoloških i neimunoloških čimbenika u dugoročnom preživljavanju alogeničkih bubrežnih transplantata", Rijeka, 2001.
 24. Gordana Laškarin: "Regulacija citolitičke aktivnosti na spoju majčinih i fetalnih tkiva hormonsko-citokinskom mrežom", Rijeka, 2002.
 25. Nataša Štrbo: "Uloga proteina toplinskoga stresa gp96 u mehanizmima imunološke tolerancije", Rijeka, 2003.
 26. Danijela Veljković Vujaklija: «Uloga granulizina na majčino fetalnom spoju tijekom rane trudnoće», Rijeka, 2011.
 27. Suzana Sršen Medančić: «Utjecaj mucina 1 na funkciju decidualnih CD14+ antigen predočnih stanica rane trudnoće», Rijeka, 2011.

 

 


novelirano:  11. travnja 2013. 25. veljače 2013.
novelirano:  22. studenoga 2012
urednica: D. Torbica