Meni osobnih stranica

akademik Branko Sokač

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • znanstveni savjetnik u miru - Institut za geološka istraživanja u Zagrebu

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za prirodne znanosti (18.06.1992. - ...)
 • član suradnik - Razred za prirodne znanosti (19.05.1988. - 18.06.1992.)

Akademik Branko Sokač rođen je 27.05. 1933. god. u Tivtu (Crna Gora). Po narodnosti je Hrvat i hrvatski državljanin. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Zagrebu gdje je maturirao 1951. god. Studirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - geološki odjel kojega je diplomirao 1956. godine. Nakon odsluženja vojnog roka 1957. zaposlio se u poduzeću “Elektrosond”, a 1959. prelazi u Institut za geološka istraživanja gdje radi i danas.

Postdiplomski studij završio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 1964. godine. Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu 1973. obranom doktorske disertacije pod naslovom “Geologija Velebita”.

U zvanje znanstvenog asistenta izabran je 1978.g., u višeg znan. suradnika 1979., a od 1985. ima zvanje znan. savjetnika. Za člana suradnika JAZU izabran je 1988., a za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1992. godine.

Član je:

 • European Palaeontological Association
 • International Association of Sedimentologists

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima:

 • III. Simp. Dinarske asocijacije, Zagreb, 1968.
 • Coll. Jurassique Mediterr., Budapest, 1969.
 • VII Kongres geologa SFRJ, Zagreb, 1970.
 • III Skup sedimentologa Jugoslavije, Zagreb, 1978.
 • IX Kongres geologa SFRJ, Sarajevo, 1978
 • Colloque l’Urgonien des Pays Mediterraneens, Lyon, 1979
 • 16th European Micropaleontological colloquium, Ljubljana-Zagreb, 1979.
 • Jubilarni simpozij “20 godina Laboratorija za metode geol. kartiranja”. Rudarsko-geološki fakultet Beograd, Beograd, 1980.
 • Simpozij “Kompleksna naftno-geološka problematika podmorja i priobalnih dijelova Jadranskog mora”, Split, 1981.
 • 2. International Symposium-Kreide, München, 1982.
 • 6th I.A.S. European Regional Meeting of Sedimentology, Lerida, 1985.
 • Int. Symp. “Evolution of the Karstic carbonate platform: relation with other Periadriatic carbonate platforms”, Trieste, 1987.
 • 4. Treffen deutschsprachique Sedimentologen in Innsbruck, Innsbruck, 1989.
 • II. Int. Symp. on the Adriatic Carbonate Platform, Zadar, 1991.
 • Privredne značajke društvene valorizacije otoka Mljeta, Mljet, 1995.
 • 7th Int. Symposium on Fossil Algae, Nanjing, 1999.

Znanstveni projekti:

Suradnik u više znanstvenih projekata do 1990. Glavni istraživač na projektu Fosilne vapnenačke alge (Dasycladaceae) mezozoika. Do 1999. direktor TiD programa “Geološke karte R Hrvatske” i voditelj teme “Geološka karta R Hrvatske 1:50000”.

Nastavna djelatnost:

Predavač na postdiplomskom studiju iz područja geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u periodu 1980-1986.

Voditeljstvo teza:

Višekratno član komisija za obranu teza i postdiplomskih radova.