Meni osobnih stranica

 

Bibliografija

 

Znanstveno-istraživački rad

 • 1980. - 1986. u okviru znanstveno istraživačkog projekta 41 Arhitektonskog fakulteta, nosilac je istraživanja problemskog područja 41 C.1.1. Tipološke sheme organizacije naselja i stambenih zgrada na primjeru Zagreba.

Voditelj je istraživanja na zadacima:

 • 41 C.1.1.1. Sistematiziranje tipoloških i konstruktivnih karakteristika stambenih jedinica i zgrada društveno-usmjerene stambene izgradnje na primjeru Zagreba.
 • 41 C.1.1.1. Branko Kincl: Projekti i realizacije stambenih zgrada od 1976. do 1986.
  41 C.1.1.4. Analiza posebnih tipova stanovanja na primjerima individualne obiteljske izgradnje u Zagrebu, s prof. N. Filipović.

Voditelj je istaživanja na zadacima koje Arhitektonski fakultet radi u suradnji s drugim institucijama:

 • 1982. "Standard stana". Radna verzija. Arhitektonski fakultet, knjiga III, srpanj 1982. U okviru zadatka: Standard naselja, objekta i stana društveno-usmjerene izgradnje u Zagrebu za razdoblje 1981.-1985. Građevinski institut.
 • 1983. "Standard zgrade i stana". Radna verzija. Arhitektonski fakultet, ožujak 1983. U okviru zadatka: Standardi za realizaciju programa društveno-usmjerene individualne stambene izgradnje u Zagrebu za razdoblje 1983.-1990. Urbanistički zavod grada Zagreba, suradnja s arh. D. Juračić.
 • 1986. nastavlja rad na znanstveno-istraživačkom projektu 41 C kao nositelj istraživanja na zadacima:
  • 1.06.03.02.05. Analiza posebnih tipova stanovanja na primjerima individualne obiteljske izgradnje u Zagrebu s prof. N. Filipović.
  • 1.06.03.02.06. Relevantni primjeri interpolacija u donjogradskim blokovima u Zagrebu u razdoblju 1900.-1987.
 • 1987. Poglavlje 4, Tipologija stambenih objekata u okviru zadatka: Građevinska valorizacija i tipologija stambenih naselja Novi Retkovec GI, OOUR Fakultet građevinskih znanosti, Zavod za betonske i zidane konstrukcije, Zagreb.
 • 1990. Istraživački projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Arhitektonski aspekti sprečavanja nesreća u stambenim objektima. Istraživačka etapa: Stambeni traumatizam. Glavni istraživači: akademik Drago Galić i akademik Velimir Neidhardt. Suradnik istraživač: prof. Branko Kincl.
 • 1991. Istraživački projekt  Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. 2-13-370 Prilog istraživanju arhitektonskih elemenata i oblika tipologije višestambenih zgrada u rekonstrukciji i izgradnji grada - na primjeru Zagreba. Glavni istraživač: prof. Branko Kincl.
 • 1991 - 1995. Radi u svojstvu istraživača na znanstveno-istraživačkom projektu "Arhitektonski aspekti sprečavanja nesreća u stambenim objektima", šifra 2-13-218, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Gl. istraživač: prof. Velimir Neidhardt.
 • 1998. Radi u svojstvu istraživača na znanstveno-istraživačkom projektu, kratki naziv: ATIZ šifra 054014. Naziv teme: "Analiza posebnih tipova stanovanja na primjerima individualne obiteljske izgradnje u Zagrebu", gl. istraživač: prof. Nikola Filipović.

Objavljuje niz znanstvenih i stručnih članaka samostalno i u suradnji:

 • Kincl, Branko; Delić, Alenka: IT and their influence on residential architecture – Influence of computer on the design process and the way the residential  buildings are used
  XXIX IAHS, World Congress on Housing, Housing in Constant Evolution
  May 21-25. 2001, Ljubljana, Slovenia, CD Rom - referat
 • Kincl, Branko, Delić, Alenka: Development of architectural environment (architectural whole)
  XXX IAHS, World Congress on Housing, Housing Construction – An Interdisciplinary Task
  September 9-13, 2002, Coimbra, Portugal, zbornik radova: str.215-222
 • Delić, Alenka; Kincl, Branko: Housing of the future - Research of new (experimental) spatial systems
  XXXI IAHS , World Congress on Housing, Housing Process & Product
  June 23-27. 2003, Montreal, Canada, CD Rom, članak br. 241 - referat
 • Kincl, Branko; Delić, Alenka: Virtual and Real Reality in architectural design
  XXXI IAHS , World Congress on Housing, Housing Process & Product
  June 23-27. 2003, Montreal, Canada, CD Rom, članak br. 240 - referat
 • Kincl, Branko; Delić, Alenka: Architecture of the virtual in housing
  eCAADe 2003 Conference, Sept 17-20. 2003., Graz, Austria
 • Delić, Alenka; Kincl, Branko: Housing of the Future - Research of New (Experimental) Spatial Systems
  International Journal for Housing Science and Its Applications, Vol.28 No.1 pages: 77-87
  Coral Gables, Florida, USA, 2003.
 • Delić, Alenka; Kincl, Branko: Architectural design in the new media environment
  ECCPM 2004, Fifth European Conference on Product and Process Modelling in the AEC Industry, eWork and eBusiness in AEC
  September 8-10. 2004, Istanbul, Turkey
 • Delić, Alenka; Kincl, Branko: Intelligent and sustainable
  XXXII IAHS , World Congress on Housing, Sustainability of the Housing Projects
  September 21-25. 2004, Trento, Italy, CD Rom, referat
 • Delić, Alenka; Kincl, Branko: Global and local in the housing of the future
  XXXIII IAHS , World Congress on Housing, Transforming Housing Environments through Design
  September 27-30. 2005, Pretoria, South Africa 
 • Delić, Alenka; Kincl, Branko: Hypothetical Model of Town Developemnet and Real Reality in the Design Method
  XXXIV IAHS, World Congress on Housing, Sustenable Housing Design; Napulj, Italija, 2006.
 • Kralj, Stjepan; Kincl, Branko: Projektne karakteristike cestovnih tunela na sjevernoj tangenti grada Zagreba
  Međunarodna radionica Suvremena dostignuća zaštite od požara u cestovnim tunelima, Zagreb, 08. i 09. veljače 2007.
 • Kincl, Branko: Urbanističko-prometna studija sjeverne tangente
  Stručni seminar o Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i Zakonu o zaštiti okoliša, DGIZ, Zagreb, 2007.
 • Kincl Branko; Delić Alenka: Hipotetski modeli razvoja grada na primjeru Zagreba
  Konferencija Razvitak Zagreba, Zbornik radova konferencije; Zagreb, 1.-2. veljače 2008.

Primjena računala u urbanističko-arhitektonskom projektiranju

 • 1975. PUP Centar Zagreba - Prometni model i proračun opterećenja kolnog prometa (u suradnji s ing. T. Bilić). Objavljeno u publikaciji
 • 1981. Oblikovanje prometnog čvora Avenije hrvatske bratske zajednice i Avenije bratstva i jedinstva (u suradnji s IPZ). Objavljeno u Zborniku radova Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Niz A - Radovi - svezak br. 17: D. Gojanović i J. Pleško. Primjena računarske grafike za postupke prikaza građevinskih objekata, Zagreb, 1978.
 • 1982. Studija prometnog poteza "Sjeverna tangenta" (u suradnji s UI SRH). Objavljeno u Zborniku radova Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Niz A - Radovi - svezak br. 17: D. Gojanović i J. Pleško. Primjena računarske grafike za postupke prikaza građevinskih objekata, Zagreb, 1978.
 • 1983. Standard naselja, objekta i stana DUSI u Zagrebu
 • 1984. Idejno arhitektonsko rješenje Kvatenikovog trga - prostorna simulacija (u suradnji s R. Jeny i T. Budeč). Objavljeno u ČIP-u 3/1985/384, str. 32. 
 • 1986. GUP Osijeka - Prometni model i proračun opterećenja kolnog prometa (u suradnji s ing. T. Bilić). Objavljeno u publikaciji.
 • 1987. Prostorne simulacije zgrada u ulici fra Filipa Grabovca i fra Bartola Kašića u Zagrebu.
 • 1988. Prostorne simulacije i animacija prostora kazališta II. scene HNK - zgrada destilerije Arko-Badel, Zagreb.
 • 1993. Kompjutorska obrada teh. dokumentacije bloka "Badel" - natječajni rad i prostorne simulacije bloka.
 • 1994. Kao voditelj projektne grupe "Kincl" primjenjuje računalo u urbanističkom i arhitektonskom projektiranju. Strategija rada u grupi je proširiti korištenje tehnologije na sve faze projektiranja i unapređivanja kreativnog i tehničkog segmenta u produciranju tehničke dokumentacije. Stupanj preciznosti u komunikaciji sa klijentima i konzultantima pojačan je kompjutorskom podrškom, ne samo preciznim nacrtima, već trodimenzionalnim modelima i perspektivama. Grupa konstantno podupire nove metode i preoblikuje svoj rad. Iako karakteristike svakog projekta variraju, svi projekti dijele zajedničku filozofiju i pristup u korištenju novih tehnologija.
  Filozofija je jednostavna: osigurati visoku kvalitetu projekata kroz vizualizacije u ranoj, konceptualnoj fazi kroz realne zahtjeve i ograničenja. Svaki nivo razvoja projekta moguće je prezentirati investitorima, konzultantima i ostalim sudionicima u procesu projektiranja.
 • 1998. Sva računala projektne grupe “Kincl” su umrežena s mogućnošću neposredne komunikacije i razmjene podataka u digitalnom obliku sa sudionicima u procesu projektiranja, konzultantima i suradnicima, što je jedna od glavnih značajki rada.
  Digitalna suradnja posebno je došla do izražaja na velikim projektima kao što je maksimirski stadion. U projektu je sudjelovalo više dislociranih projektnih biroa i različitih timova, projektanata, grupa u zavodu i grupa na stadionu, WS Atkins u Oxfordu, konstruktera i instalatera koji su zajedno činili "integralni biro" korištenjem jedinstvene programske i strojne podrške.
 • 2002. Nastavlja se razvoj sustava “integralni biro” uvođenjem u rad jačih tehnologija i naprednijih softvera. Uz već konvencionalizirani način 3D prikaza projekti se prezentiraju u pokretnoj slici tehnologijom DVD-a.

Rad u Urbanističkom zavodu grada Zagreba

Od 1965. do 1974. radi kao urbanist-projektant, posebno se baveći problematikom oblikovanja grada, zaštite spomeničke baštine, planiranja prometa, sve vezano za Zagreb, te metodologijom rada i organizacijom Urbanističkog zavoda grada Zagreba.

Radio je na slijedećim većim zadacima:

 • Trnje - idejno urbanističko rješenje, član autorske grupe.
 • Generalni plan grada Zagreba- regionalni podaci, član autorske grupe.
 • Prometna dokumentacija za istočni i zapadni dio grada Zagreba, član autorske grupe.
 • Program uređenja zapadnog ulaza u grad Zagreb, član autorske grupe.
 • Program uređenja centra grada Zagreba, voditelj autorske grupe.
 • Studija lokacije podzemne garaže na Starčevićevom trgu, voditelj autorske grupe.
 • DUP, "Gračani, Zvečaj, Dolje", član autorske grupe.
 • Idejna urbanistička studija proboja Ulice Ive Lole Ribara, voditelj autorske grupe.
 • Idejna urbanistička studija Trga oktobarske revolucije, voditelj autorske grupe.
 • DUP i urb. arh. studija centra "Volovčica", voditelj autorske grupe.
 • GUP Zagreba, član autorske grupe.
 • DUP/PUP centra Zagreba, voditelj autorske grupe.

Rad u Urbanističkom institutu SR Hrvatske

Od 1974. do 1977. kao samostalni urbanist-planer nastavlja se baviti problematikom gradskih centara, industrijskih zona u gradovima, prometnog planiranja te organizacijom rada Urbanističkog instituta.

Radio je na sljedećim većim zadacima:

 • GUP Osijeka, član autorske grupe.
 • Detaljno prometno rješenje područje Đakovština, voditelj autorske grupe.
 • Idejna urb. arh. studija skladišta "Chemcolor" u Zagrebu. Sa zavodom za zgradarstvo IGH u Zagrebu, voditelj autorske grupe.
 • PUP tvorničkog kompleksa "Vuteks" u Vukovaru, voditelj autorske grupe.
 • Urbansitički projekt centra stambenog naselja "Klaka" u Zagrebu, voditelj autorske grupe.
 • PUP i urbanistički projekt I. etape naselja "Petri Skela" u Vukovaru, član autorske grupe.
 • Urbanistički projekt stambenog naselja "Njivice" u Zagrebu, voditelj autorske grupe.

Rad na Arhitektonskom fakultetu i Zavodu za arhitekturu Sveučilišta u Zagrebu

Od 1968. do 1977. kao vanjski stručni suradnik Zavoda za arhitekturu AF Sveučilišta u Zagrebu radi sljedeće zadatke:
 • 1968. - 1970. Hotel "Gradski podrum", Zagreb - idejni i glavni projekt. S arh. I. & N. Filipović.
 • 1976. - 1980. Stambeni objekt u Mlinarskoj ulici, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt.
 • 1976. - 1981. Stambeni objekt u Zamenhoffovoj ulici, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt.
 • 1976. - 1981. Stambeno-poslovni objekt u Ulici braće Oreški 9 - idejni, glavni i izvedbeni projekt.
 • 1976. Provedbene mjere prometne politike u svrhu podizanja kvalitete centra grada Zagreba. Publikaciju izdala Skupština grada Zagreba, Odsjek za promet. Zagreb, svibanj 1976.
  Od 1977. radi kao samostalni projektant i voditelj grupe. Bavi se arhitektonskim projektiranjem, urbanističkim planiranjem, te istraživanjem metoda cjelovitog procesa projektiranja i uređenja gradova.
 • 1987. - 1991. predstojnik Zavoda za arhitekturu.
 • 1976. - 1978. Zona centra stambenog naselja "Njivice", Zagreb - urb. projekt i idejno arh. rješenje
 • 1977. - 1981. Stambeno-poslovni objekt Klaka S1, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt.
 • 1978. - 1979. PUP "Vinogradska", Zagreb
 • 1978. - 1979. Centar stambenog naselja "Folnegovićevo", Zagreb - urb. projekt i idejno arh. rješenje
 • 1978. Blok 18; Frankopanska-Varšavska-Gundulićeva-Trg maršala Tita, Zagreb -  urb. uvjeti izgradnje i idejno arh. rješenje. U suradnji s Urbanističkim institutom SRH
 • 1978. - 2000. Komparativna analiza lokacija za izgradnju Muzičke akademije u Zagrebu,
 • 1978. - 1983. Stambeno-poslovni objekt u Braće Oreški 7, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1978. - 1983. Stambeno-poslovni objekt Klaka S2, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1978. Sjeverna tangenta - studija prometnog poteza. U suradnji s Urbanističkim institutom SRH
 • 1978. - 1983. Stambeno-poslovni objekt Klaka S3, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt, s prof. J. Frankol
 • 1978. - 1983. Stambeni objekt u Petrovoj 1, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1979. Centar za bolesti srca i krvnih žila, Zagreb, s prof. M. Maretić i prof. M. Vodička
 • 1979. Javna garaža u Mikloušićevoj, Zagreb - urb. uvjeti izgradnje i idejno arh. rješenje
 • 1979. Urbanističko-arhitektonska studija stambene grupe, Vrtlarska ul., Zagreb
 • 1979. Arhitektonska studija individualnih stambenih objekata uz potok Jelenovac, Zagreb
 • 1979. Tenis klub "Perjavica" - urb. arh. rješenje i glavni projekt
 • 1979. Studija mogućnosti izgradnje stambeno-poslovne zgrade, blok Podolje-Nad Lipom-Ilica-Vinogradska, Zagreb
 • 1979. Studija mogućnosti izgradnje stambeno-poslovne zgrade, blok Rockeffellerova (Medveščak), Zagreb
 • 1979. Studija mogućnosti izgradnje, Medvedgradska ulica, Zagreb
 • 1979. - 1980. Bolnica "Dr. M. Stojanović", Zagreb - studija razvoja
 • 1979. - 1983. Stambeno-poslovni objekt u Braće Oreški 5, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1979. - 1984. Stambeno-poslovni objekt na Trgu Vladka Mačeka 7, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1980. PUP Vlaić-brda, Novska, arh. studija izgradnje
 • 1980. Spomen obilježje SRH , Spomen park Kragujevac, idejni pejzažno-parkovni projekt.  Autori: J. i S. Seissel i Vojin Bakić, voditelj autorske grupe arh. B. Kincl.
 • 1981. Stambeni objekt Vlaić-brdo S18, Novska - idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1981. Studija stambene izgradnje Vlaić Brdo sa idejnim rješenjem pasivnog i aktivnog solarnog sustava
 • 1984. Stambeno-poslovna zgrada So, Novska/Vlaić Brdo, idejni projekt
 • 1984.- 1988. Dom zdravlja općine Centar, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1984. Blok: Zvonimirova, Šubićeva, Tuškanova, Martićeva, Zagreb - idejno arh. rješenje I. faze
 • 1984. - 1986. Stambeno-poslovni objekt KC 1-6, Martićeva ul, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1984. - 1986. Stambeni objekti u ulici fra Filipa Grabovca K 2-1 i K 2-2, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1985. - 1987. Stambeno-poslovni objekt KC 1-3 u ulici fra Filipa Grabovca, Zagreb. Idejni projekt
 • 1985. -1987. Poslovno-garažni objekt s trafostanicom G i TS u ulici fra Filipa Grabovca, Zagreb. Idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1986. PUP centra Partizanska Drežnica, s arh. M. Čanković
 • 1986. Idejna urbanističko-arhitektonska studija kompleks Kaštela u Motovunu i idejno arhitektonsko rješenje hotela "Kaštel". U okviru Ljetne škole arhitekture Motovun
 • 1986. - 1987. Stan i stambene zgrade. Autorski rad u sklopu studije prema prvonagrađenom natječajnom radu "Žnjan-Split". Studija modelskih blokova. Voditelj studije M. Hržić. Autori prvonagrađenog natječajnog rada urbanističkog rješenja "Žnjan-Dragovode": mr. M. Hržić, D. Mance i prof. dr. N. Šegvić. Idejno arhitektonsko rješenje stambeno-poslovne uglovnice u bloku VII. a. Žnjan, Split. S prof. N. Šegvić
 • 1986. - 1988. Stambeni objekti u ulici fra Bartola Kašića KC 1-4, KC 1-5, Zagreb - idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1987. Idejni arhitektonski projekt školskog kompleksa u Novskoj: Osnovna škola s dvoranom i urbanističko rješenje
 • 1987. - 1988. Sportska dvorana "Riva", Knin. Idejni, glavni i izvedbeni projekt, s arh. B. Koružnjak
 • 1987. - 1989. Idejna urbanističko-arhitektonska studija stambenog sklopa kuća u Motovunu i idejno arhitektonsko rješenje studentskog stanovanja. u okviru Ljetne škole arhitekture Motovun
 • 1988. - 1989. Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje garaže "G1" u bloku: Šubićeva, Martićeva, ulica fra Bartola Kašića i fra Filipa Grabovca, Zagreb
 • 1988. Idejna arhitektonska rješenja pročelja zgrada u Vlaškoj ulici 62 i 64, Zagreb
 • 1988. Idejno urbanističko rješenje, s arhitektonskim rješenjem dvanaest stambenih objekata i centrom u produženoj Babonićevoj ulici, Zagreb
 • 1988. - 1990. Dogradnja 6. kata stambeno-poslovne zgrade KC 1-6 u ulici fra Bartola Kašića, Zagreb. Idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1988. Novi ulaz u Botanički vrt i spomen obilježje, Runjaninova ulica, Zagreb. Idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 1989. Studija lokacije proizvodno-skladišnog prostora "Klub mode", Zagreb
 • 1989. Studija četiri varijantna rješenja mirnodopske namjene skloništa u parku Kvaternikov trg, Zagreb
 • 1989. Idejno arhitektonsko rješenje motela na lokaciji "Šarena jezera", Knin
 • 1989. Idejno rješenje i prijedlog uvjeta uređenja prostora za Petrovu 1 (terasa i krovište), Zagreb
 • 1989. Studija programa hotela Gradski Podrum (s prof. N. Filipović)
 • 1989. Idejno arhitektonsko rješenje poslovne zgrade u Trnjanskoj ulici, Zagreb
 • 1989. Studija mogućnosti uređenja golf igrališta na prostoru parka oko jezera Bundek u Zagrebu
 • 1989. Idejno rješenje bloka Trg bana J. Jelačića-Cesarčeva-Jurišićeva -Kurelčeva, Zagreb.
 • 1990. Izmjena i dopuna PUP-a Kajzerica, Zagreb
 • 1990. Klub mode Špansko, Zagreb. Lokacijsko-programska studija, idejno rješenje, uvjeti uređenja prostora
 • 1990. Idejno rješenje hotela Gradski Podrum (s prof. N. Filipović)
 • 1990. Zgrada "Kemikalije" - samoposluživanje s bistroom. Idejni projekt i program
 • 1990. SRC Baruničine livade, Okrugljak, Zagreb
 • 1990. Klub mode, proizvodno-skladišni i prodajni kompleks, Špansko, Zagreb
 • 1990. Klub mode, rekonstrukcija trgovačko-poslovne zgrade, Kurelčeva ulica, Zagreb
 • 1990. Zgrada Arko. Snimak postojećeg stanja, konzervatorska valorizacija (s prof. V. Bedenko)
 • 1990. Uređenje podruma "Kemikalije", Zagreb. Idejni projekt, tehnička dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole i izvođenje
 • 1990. - 1991. PUP područja Kajzerica, Zagreb
 • 1991. Blok Badel - druga scena drame HNK-a u Zagrebu, idejni projekt (s arh. L. Kincl)
 • 1991. Programsko arhitektonska studija bloka Trg bana J. Jelačića-Cesarčeva-Jurišićeva -Kurelčeva, Centar Alpe Adria, Zagreb, s prof. N. Filipović
 • 1991. Uvjeti uređenja prostora grupe obiteljskih kuća na Pantovčaku, Zagreb.
 • 1991. Idejno prometno rješenje za PUP Donji grad, Zagreb. Član stručne grupe
 • 1991. - 1992. Studija mogućnosti uređenja prebendarskih kurija Nova Ves 3, 5, 7 i 9, Zagreb, s idejnim urbanističko-arhitektonskim rješenjem
 • 1992./1993.Motovun, studija novih gradskih vrata
 • 1992. Idejna arhitektonska studija "Astra" s programom višenamjenskog trgovačkog centra.
 • 1992. - 1993. Poslovna zgrada Kemikalije, Zagreb, idejno arhitektonsko rješenje i projekt unutrašnjeg uređenja
 • 1992. - 1993. Studija mogućnosti uređenja i izgradnje područja tromostovlja u Zagrebu s idejnim urbanističko-arhitektonskim rješenjem.
 • 1993. Arhitektonska studija trgovačko-poslovno-skladišnog centra na uglu Ilice i Vrapčanske ulice u Zagrebu
 • 1993. Skladišno poslovni kompleks Ban, Ilica k.č. 1479, Zagreb (s arh. L. Kincl)
 • 1994. Badel, unutrašnje uređenje upravne zgrade, Vlaška 116, Zagreb
 • 1994. Stambeno-poslovna zgrada na uglu Selske i Zagorske ulice, Zagreb
 • 1994. - 1997. Kompleks mješovite namjene, Centar Kaptol, Zagreb
 • 1994. - 1995. Garažno-poslovna zgrada na uglu Kurelčeve i Vlaške, Zagreb (s prof. N. Filipović)
 • 1995. Ostakljenje terasa i oblikovanje pročelja hotela "Intercontinental", Zagreb, prijedlog
 • 1996. Stambeno-poslovna građevina SP1, Derenčinova-Vlaška ulica, Zagreb (s arh. L. Kincl)
 • 1996. Zagrebački blok Jurišićeva-Kurelčeva-Cesarčeva-Trg bana Jelačića, Zagreb, trgovačko-poslovni centar Gradski podrum, s prof. N. Filipović i T.Spychala
 • 1996. Sportski centar Šalata, Zagreb (sprof. N. Filipović)
 • 1996. Podmorski cestovni tunel Hrvatska (Savudrija) - Italija (Grado)
 • 1997. Paviljon "Destilerija" Badel na zagrebačkom velesajmu, Zagreb, idejno rješenje
 • 1997. Idejno arh. rješenje Centralne ljekarne i trgovačkog centra, Zagreb
 • 1997. Sportski centar Svetice, Zagreb (s prof. N. Filipović)
 • 1997. Sportsko poslovni centar Zrinjevac-Rotor, Zagreb (s prof. N.Filipović)
 • 1997. Poslovna zgrada Hrvatskih šuma, Pepeljarka, Zagreb
 • 1997. Skupština grada Zagreba, unutrašnje uređenje aule, prijedlog
 • 1997. Predsjednički dvori, ulaz i galerija sa stubištem, Zagreb (s arh. L. Kincl)
 • 1997. - 2000. Stadion "Maksimir", Zagreb, idejna studija i projektna dokumentacija za rekonstrukciju s natkrivanjem i pomičnim krovom (s WS Atkins, Oxford, Velika Britanija I prof. N. Filipović)
 • 1998. Specijalna škola Šestine, s arh. L. Kincl
 • 1999. Glavna tribina nogometnog stadiona Gabela, Gabela, idejni projekt
 • 1999. - 2001. Obnova kompleksa dvorca "Kulmer", Šestine, Zagreb, idejno rješenje
 • 1999. - 2001. Komercijalno-distributivni centar Tvornice duhana Rovinj, Osijek, idejni, glavni i izvedbeni projekt, nagrada grada Zagreba za realizaciju
 • 2001. - 2004. Projektna dokumentacija za dovršenje sjeverne i zapadne tribine sa okolišem, Stadion Maksimir
 • 2001. Studija osvjetljenja tromostovlja u Zagrebu
 • 2001. Arhitektonsko rješenje stambene grupe 2+1, Šestine, Zagreb
 • 2001. Stadion “Maksimir”, Zagreb, idejni, glavni I izvedbeni project okoliša sjeverne tribine (sa prof. N. Filipović)
 • 2001. Tenis centar sa dvoranom Tuškanac, Zagreb
 • 2001. Dvije višestambene zgrade za znanstvene novake u Borovju, Zagreb - specijalna nagrada "Regione del Veneto" na natječaju "Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura" dodijeljena od ALA-Assoarchitetti, Vicenza, Italija
 • 2002. Idejna studija prostornog razvoja KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu
 • 2002. Idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije i adaptacije Hotel "Kaštel", Motovun
 • 2002.- 2004. Arhitektonsko rješenje sanacije i obnove objekta Žitnice u Jastrebarskom (sa arh. L. Kincl i N. Ninić)
 • 2003. Idejno arhitektonska studija bloka, Patačićkina ulica, Zagreb
 • 2003. Idejno arhitektonska studija zatvorenog skijališta na Sljemenu
 • 2003. Stadion “Maksimir”, Zagreb, sjeverna tribina, projekt dovršenja izgradnje
 • 2003. Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, arhitektonsko programska studija Biomedicinskog središta na Šalati u Zagrebu
 • 2003. Idejno urbanističko rješenje Turističke zone Monte Mulini u Rovinju (sa arh. B. Iskra)
 • 2003. – 2005. Centar za edukaciju, radnu terapiju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih hrvatske udruge gluhoslijepih osoba “Dodir”, Jarun, Zagreb, idejni glavni i izvedbeni projekt, donacija zavoda za Arhitekturu, grupa Kincl
 • 2004. Idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije Kurija Reiser, Mirnovec, Samobor
 • 2004. Interijer laboratorija Zgrade mikrobiologije Hrvatskog Zavoda za Javno zdravstvo, Zagreb (sa arh. L. Kincl i N. Ninić)
 • 2004./ 2005. Stadion “Maksimir”, Zagreb, idejni, glavni I izvedbeni projekt okoliša zapadne tribine (sa prof. N. Filipović)
 • 2005. Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, idejno arhitektonsko rješenje zgrade Dekanata (sa arh. L. Kincl i N. Ninić)
 • 2005. Stadion “Maksimir” Zagreb, idejno arhitektonska studija sa noveliranim projektom
 • 2005. Centar Draga, Šibenik idejna prostorno oblikovna arhitektonska studija
 • 2006./07. Arhitektonska studija stadiona Maksimir za JPP, varijanta 1, grad Zagreb
 • 2006. Urbanističko - prometna studija Sjeverna tangenta, Zagreb (u suradnji sa IGH, Zagreb)
 • 2006. Tvornica duhana Rovinj u Kanfanaru
 • 2006. Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Nogometni kompleks Kajzerica
 • 2007. Arhitektonska studija stadiona Maksimir za JPP, varijanta 2, grad Zagreb
 • 2007. Idejni, glavni I izvedbeni projekt obiteljske kuće 'K', Dunjevac, Zagreb
 • 2007. Idejna urbanističko-arhitektonska studija Sportski kamp Brestovac
 • 2007.    Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Atletika Svetice
 • 2007/08. Prostorno-prometna studija cestovno-željezničkog prometnog sutava šireg područja grada Zagreba; Nositelj izrade studije IGH
Tokom djelovanja u Zavodu za arhitekturu grupa “Kincl” projektantsku praksu obavilo je više od 150 mladih arhitekata a ostvarena je i suradnja s brojnim nastavnicima Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.

Ostali radovi

Od 1964. do 1966. surađuje na projektima arh. Vjenceslava Richtera.
 • Sinturbanizam - razrada za Biennale u Sao Paulu.
 • Internacionalni natječaj za objekt Nacionalnog dramskog kazališta u Budimpešti.
Od 1966. do 1967. je vanjski stručni suradnik Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu.

Od 1972. do 1973. radi na inventarizaciji i valorizaciji objekata kulture u povijesnim jezgrama Zagreba, Krapine i Karlovca i član je komisije za stručnu ocjenu elaborata u regionalnom Zavodu za zaštitu spomenika kulture.

Od 1966. - 1968. usavršava studij arhitekture u Majstorskoj radionici prof. Drage Galića radeći na temama javnih, zdravstvenih i sportskih objekata, sudjeluje na više arhitektonskih natječaja
 • 1966. Hotel "Gradski podrum" s arh. I. & N. Filipović, I. nagrada.
 • 1967. Crkva u Dubovcu kod Karlovca s arh. I. & N. Filipović, II. nagrada.
 • 1967. Robna kuća u Puli s arh. I. & N. Filipović.
 • 1967.-68. Kompleks Kliničke bolnice u Sarajevu s arh. I. & N. Filipović i arh. Plavić.
 • 1968. Kompleks kulturnih institucija u Skopju.
 • 1968. Sportsko-rekreacijski kompleks "Šmidhen" kod Samobora s arh. I. & N. Filipović.

Rad u Kincl d.o.o.:

jedan od osnivača tvrtke Kincl d.o.o. 1998.
 • 2001.      Urbanističko i arhitektonsko rješenje kompleksa Tvornice duhana Rovinj, Istragrafike i Centralne praonice rublja u industrijskoj zoni Kanfanar
 • 2001/02. Glavni I izvedbeni projekt obnove dvorca “Kulmer” 
 • 2002/05.  Idejni, glavni I izvedbeni projekt Tvornica duhana Rovinj, Kanfanar
 • 2002. Idejni projekt Istragrafika, Kanfanar
 • 2003. Idejni projekt Centralne praonice rublja, Kanfanar
 • 2006/07. Idejni, glavni I izvedbeni projekt  višestambene zgrade 'Poljski put'
 • 2007. Idejni projekt  višestambene zgrade 'Hruševečka'
 • 2008. Idejno rješenje poslovno-hotelskog kompleksa na Savskoj cesti, Zagreb, otkup
 • 2008. Idejno rješenje stambenog naselja Lašćina, Zagreb
 • 2008. Interpolacija u staroj gradskoj jezgri Varaždina – idejni projekt
 • 2008. Apartmansko naselje sa tri obiteljske vile na lokaciji Zaostrog-Podaca – idejni projekt
 • 2008. Idejni projekt višestambene zgrade na Šestinskom vrhu u Zagrebu
 • 2008. Idejni projekt lovačkog dvorca na lokaciji Samarica
 • 2008. Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje za novi putnički terminal Zagrebačke zračne luke Pleso, 1. nagrada
 • 2008. Idejno arhitektonsko rješenje stambeno-poslovnog kompleksa Jarun Panorama - “Zagrebački Boogie-Woogie”
 • 2008/09.  Idejni, glavni i izvedbeni projekt kuće “H” u Buzetu
 • 2009.    Gradski stadion Lapad u Dubrovniku
 • 2009.    Studija zone zdravstvenog turizma Stubičke toplice
 • 2009.    Urbanističko-arhitektonsko rješenje Centar Draga Šibenik
 • 2009.     Idejni projekt obiteljske kuće u ulici Dunjevac u Zagrebu
 • 2009.    Idejni projekt obiteljske kuće “S” u Hercegovačkoj u Zagrebu
 • 2009.     Apartmansko naselje na otoku Murter
 • 2009.    Idejni projekt obiteljske kuće “T” u Osoru
 • 2009.     Unutrašnje uređenje dnevno-noćnog bara 1094 Long u centru Cascade u Zagrebu
 • 2009/10. Otok Male Orjule urbanističko-arhitektonska studija uređenja i obnove
 • 2009/10. Novi putnički terminal zračne luke “Sergei Prokofieff” u Donecku, Ukrajina
 • 2009/10. Interpolacija u centru Varaždina Galerija “V”, idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • 2010. Architectural feasibility study – Zagreb airport new passenger terminal
 • 2010. Architectural feasibility study – appendix – Zagreb airport new passenger terminal
 • 2010. Concession bidding project documents  - Zagreb airport new passenger terminal
 • 2010. Višestambena građevina u Sesvetskom kraljevcu
 • 2010./11. Idejno rješnje administrativne zgrade aerodroma Tivat, Crna Gora

Obiteljske kuće

 • 1965. Kuća za odmor "K", Selce.
 • 1976. Kuća za odmor "B", Hvar.
 • 1980. Kuća za odmor "P", Hrvatsko Zagorje.
 • 1983. Kuća za odmor "R" kod Ivanić grada.
 • 1982. Kuća za odmor "V", Šolta.
 • 1997. Obiteljska kuća "S", Remete, Zagreb.
 • 1998. Obiteljska kuća "M", sa salonom automobila, Vinogradska ulica, Zagreb.
 • 2000. Kuća za odmor "K", Rovinj.
 • 2005. Obiteljska kuća “H”, Buzet
 • 2007. Obiteljska kuća "K", Zagreb
 • 2009. Obiteljska kuća u ulici Dunjevac, Zagreb
 • 2009. Obteljska kuća “S” u Hercegovačkoj, Zagreb
 • 2009. Obiteljska kuća “T”, Osor

Interijeri

 • 1985. Interieur stana u Dugavama "K", Zagreb.
 • 1985. Interieur stana "S" u Medulićevoj, Zagreb.
 • 1985. Interieur lokala "Pauk" u Braće Oreški, Zagreb.
 • 1986. Interieur lokala "Avis rent-a-car" u Braće Oreški, Zagreb.
 • 1989. Interieur stana "L" u Vinogradskoj, Zagreb.
 • 1992. Interieur lokala caffe "Kruna", Novska.
 • 1990. Interieur "Nafclub", Zagreb.
 • 1997.-99. Centralna ljekarna na Trgu bana J. Jelačića, Zagreb.

Adaptacije

 • 1971. Adaptacija krovišta "K" u Vinogradskoj ulici, Zagreb.
 • 1985. Adaptacija krovišta "B" u Ulici Zelengaj, Zagreb.
 • 1998. Vila "T", Nazorova ulica, Zagreb
 • 1998. Vila "N", Davor, Zagreb
 • 2009. Grobnica obitelji “MI”, Zagreb
 • 2011. Grobnica obitelji “L”, Zagreb

Realizacije

 • 1965. Grobnica obitelji "M" na zagrebačkom groblju Mirogoj.
 • 1965. - 1966. Kuća za odmor "K", Selce.
 • 1971. Adaptacija krovišta "K" u Vinogradskoj, Zagreb.
 • 1976. - 1980. Stambena zgrada u Mlinarskoj 14, Zagreb.
 • 1976. - 1981. Stambena zgrada u Zamenhoffoj 24, Zagreb.
 • 1976. - 1981. Stambeno -poslovna zgrada u Braće Oreški 9, Zagreb.
 • 1977. - 1981. Stambeno-poslovna zgrada Klaka S1, Zagreb.
 • 1978. - 1983. Stambeno-poslovna zgrada u Braće Oreški 7, Zagreb.
 • 1978. - 1983. Stambeno-poslovna zgrada Klaka S2, Zagreb.
 • 1978. - 1983. Stambeno-poslovna zgrada Klaka S3, Zagreb.
 • 1978. - 1983. Stambena zgrada Petrova 1, Zagreb.
 • 1979. - 1983. Stambeno-poslovna zgrada u Braće Oreški 5, Zagreb.
 • 1979. - 1984. Stambeno-poslovna zgrada na Trgu Vladka Mačeka 7, Zagreb.
 • 1983. Kuća za odmor "R" kod Ivanić grada.
 • 1983. - 1984. Kuća za odmor "V", Šolta.
 • 1984. - 1988. Dom zdravlja općine Centar, Zagreb, I. nagrada.
 • 1984. - 1986. Stambeno-poslovna zgrada u Martićevoj KC 1-6, Zagreb.
 • 1984. - 1986. Stambena zgrada u ulici fra Filipa Grabovca K 2-1, Zagreb.
 • 1984. - 1986. Stambena zgrada u ulici fra Filipa Grabovca K 2-2, Zagreb.
 • 1985. Interieur stana u Dugavama za prof. "K", Zagreb.
 • 1985. Interieur stana "S" u Medulićevoj, Zagreb.
 • 1985. Interieur lokala "Pauk" u Braće Oreški, Zagreb.
 • 1985. Interieur lokala "Avis rent-a car" u Braće Oreški, Zagreb.
 • 1985. Adaptacija krovišta "B" u Ulici Zelengaj, Zagreb.
 • 1985/87. Stambeno-poslovna zgrada u ulici fra Filipa Grabovca KC 1-3, Zagreb.
 • 1985/87. Poslovno-garažna zgrada G i TS u ulici fra Filipa Grabovca, Zagreb.
 • 1986/88. Stambena zgrada u ulici fra Bartola Kašića KC 1-4, Zagreb.
 • 1986/88. Stambena zgrada u ulici fra Bartola Kašića KC 1-5, Zagreb.
 • 1990. Restoran INA - NAFTAPLIN na Žitnjaku, Zagreb.
 • 1991. Interieur lokala "Nafclub", Zagreb.
 • 1992. Interieur samoposluživanja sa bistroom "Tipico" u Savskoj ulici, Zagreb.
 • 1995. Tenis dvorana na Tuškancu, Zagreb, međunarodna nagrada IOC / IAKS Award (International Olimpic Comitee / International Association for Sport and Leisure activities), Köln, Njemačka.
 • 1996/98. Višestambena zgrada u Ogrizovićevoj ulici, Zagreb.
 • 1996/99. Uređenja pješačke zone u dijelu Masarykove ulice, Zagreb.
 • 1997/99. Dvije višestambene zgrade, stanovi za znanstvene novake, Borovje, Zagreb,  specijalna nagrada "Regione del Veneto" za realizaciju na natječaju "Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura", organiziranom od udruženja arhitekata ALA - Assoarchitetti, Vicenza, Italija.
 • 1994/97. Kompleks mješovite namjene Centar Kaptol, Zagreb (sa Plan d.d. ,Zagreb)
 • 1998/01. Centralna ljekarna na Trgu bana J. Jelačića, Zagreb, djelomična realizacija
 • 1998/01. Stadion Maksimir, Zagreb. Realizacija sjeverne i gornje zapadne tribine te adaptacija donje zapadne tribine
 • 1999/01. Kuća za odmor "K", Rovinj. U realizaciji.
 • 1999/01. Komercijalno-distributivni centar Tvornice duhana Rovinj, Osijek, nagrada grada Zagreba za realizaciju
 • 2001/06. dvorac “Kulmer” sa parkom
 • 2004/06. Tvornica duhana Rovinj, Kanfanar
 • 2009/10. Obiteljska kuća u ulici Dunjevac, Zagreb
 • 2009/10 Obiteljska kuća “H”, Buzet
 • 2011. Grobnica obitelji “R”, Samobor

Natječajni radovi

 • 1964. Omladinski dom "7 sekretara SKOJ-a" s arh. Maček i arh. Šaban.
 • 1966. Hotel "Gradski podrum" s arh. I. & N. Filipović, I. nagrada.
 • 1967. Crkva u Dubovcu kod Karlovca s arh. I. & N. Filipović, II. nagrada.
 • 1967. Robna kuća u Puli s arh. I. & N. Filipović.
 • 1967.-68. Kompleks Kliničke bolnice u Sarajevu s arh. I. & N. Filipović i arh. Plavić.
 • 1968. Kompleks kulturnih institucija u Skopju.
 • 1968. Sportsko-rekreacijski kompleks "Šmidhen" kod Samobora s arh. I. & N. Filipović.
 • 1969. Hotelsko-turistički kompleks "Badija" na otoku Badija kod Korčule. Autor: prof. Lozica, autori suradnici: B. Kincl, I. & N. Filipović, I. nagrada.
 • 1973. Sportsko-rekreacijski kompleks "Brestovac" na Medvednici, s arh. Tepeš.
 • 1973. Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje "Dugave", s arh. I Franić.
 • 1978. Uređenje Trga Republike, s arh. V. Bedenko, D. Juračić, Ž. Madunić.
 • 1979. Nacionalna i sveučilišna biblioteka, s prof. N. Šegvić i prof. M. Begović.
 • 1981. Studija centralnog gradskog prostora. Pozivni natječaj, s prof. N. Šegvić.
 • 1983. Dom zdravlja općine Centar, Zagreb. Pozivni i javni natječaj, s arh. D. Juračić, I. nagrada.
 • 1984. Martinovka. Pozivni natječaj za urb. arh. rješenje prostora Miramarska, Proleterskih brigada, Elektrotehnički fakultet, Zagreb.
 • 1986. Sportski centar "Riva" u Kninu, s arh. B. Koružnjak, I. nagrada.
 • 1986. Velika Gorica. Pozivni natječaj za urb. arh. rješenje stambene četvrti A i B.
 • 1989. Kajzerica. Idejno urb.-arh. rješenje dijela stambenog naselja Kajzerica u Zagrebu, I.nagrada.
 • 1989. Zemun. Idejno urbanističko- arhitektonsko rješenje stambenog bloka A12.
 • 1990. Idejno arhitektonsko rješenje stambeno-poslovne zgrade Vrbik 3K1-1 ( I i II faza natječaja.), Zagreb.
 • 1991. - 1992. Blok Badel, idejna urb. arhitektonska studija 1, Zagreb, s prof. N. Filipović, I nagrada
 • 1991. Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje istočnog ulaza u Zagrebački velesajam, s arh. N. Filipović i L. Kincl.
 • 1992. Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje stambeno-poslovnog objekta na Iblerovom trgu, Zagreb, s arh. N. Filipović.
 • 1993. Blok Badel, idejno urb.-arhitektonska studija 2, pozivni natječaj, s prof. N. Filipović i arh. L. Kincl.
 • 1993. Poslovna zgrada u Ul. grada Vukovara 127, Zagreb, pozivni natječaj, s prof. N. Filipović
 • 1993. Idejno urb.-arh. rješenje Autobusnog kolodvora, Osijek, s prof. N. Filipović, II nagrada.
 • 1993. Internacionalni idejni urbanistički natječaj za Berlin- Spreeinsel, I faza, s prof. N. Filipović i arh. N. Trumić.
 • 1993. Poslovno-stambena zgrada na Novoj cesti, Zagreb, natječaj, s prof. N. Filipović
 • 1993. Stambeno-poslovna zgrada na uglu Ilice i Vukasovićeve ulice, Zagreb, s prof. N. Filipović.
 • 1993. Restoran zagrebačke pivovare, Zagreb, pozivni natječaj, s prof. N. Filipović I. nagrada.
 • 1994. Hotelsko-trgovačko-poslovni centar Grozd, Đakovo, pozivni natječaj, s prof. N. Filipović, II nagrada.
 • 1994. Poslovno-stambena zgrada, Iblerov trg, Zagreb, natječaj, s prof. N. Filipović
 • 1994. Crkva i samostan Župe sv. Leopolda Mandića, zagrebačka Dubrava, pozivni natječaj,        s prof. N. Filipović
 • 1994. Omiš - zona Priko, urbanističko-arhitektonsko rješenje, pozivni natječaj, s prof. N. Filipović
 • 1995. Crkva Presvete krvi Isusove, Ludbreg, pozivni natječaj, s arh. R. Somek
 • 1996. Kompleks stambeno-poslovne namjene, Croatia-Baterije d.d., pozivni natječaj,  s prof. N. Filipović
 • 1996. Blok Badel, Zagreb, idejna urb. arhitektonska studija 3, pozivni natječaj, s prof. N. Filipović
 • 1996. Poslovna zgrada za komunalne potrebe grada Zagreba, pozivni natječaj, s prof. N. Filipović
 • 1996. Policijska uprava Zagrebačka, MUP RH, Kruge, Zagreb, pozivni natječaj,  s prof. N. Filipović
 • 1997. Srce Novog Zagreba, arhitektonska studija, natječaj, s prof. N. Filipović i arh. L. Kincl
 • 1999. Stadion NK "Hrvatski dragovoljac", Zagreb, idejno rješenje, pozivni natječaj, s arh. L. Kincl
 • 2001. Dvije višestambene zgrade za znanstvene novake u Borovju, Zagreb - specijalna nagrada "Regione del Veneto" na natječaju "Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura" dodijeljena od ALA-Assoarchitetti, Vicenza, Italija.
 • 2001. Tenis centar sa dvoranom Tuškanac, Zagreb, međunarodna nagrada IOC / IAKS Award, Köln, Njemačka
 • 2002. Idejno urbanističko rješenje poslovno kulturnog centra Eurodom Osijek , 3. nagrada
 • 2004. Idejno arhitektonsko – urbanističko rješenje Muzičke akademije, Zagreb
 • 2005. Idejno urbanističko - arhitektonsko rješenje za bazenski kompleks Svetice, Zagreb
 • 2006. Idejno arhitektonsko rješenje Rukometnog doma na Sveticama, Zagreb
 • 2006. Urbanističko – arhitektonsko rješenje Nogometnog kompleksa Kajzerica sa stadionom i dvoranom, Zagreb, pozivni natječaj
 • 2006./2007. Idejno arhitektonsko rješenje hotela Rovinj, Rovinj, uži izbor i otkup
 • 2007. Idejni projekt mosta Jarun, Zagreb (sa IPZ Zagreb, mr.sc Veljko Prpić DIG.), 2. nagrada
 • 2007. Programsko i idejno rješenje gradskog parkirališta, Poreč
 • 2007. Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje polivalentne dvorane velikog kapaciteta  „Arena Zagreb“, Zagreb, 1.nagrada
 • 2007. Idejno urbanističko - arhitektonsko rješenje „Ban centar“, Zagreb, 2. nagrada
 • 2008. Idejno arhitektonsko rješenje hotelsko-poslovne građevine na lokaciji Savska cesta, Zagreb, otkup
 • 2008. Idejni projekt mosta Bundek preko Save, Zagreb, (sa prof.dr.sc. Jure Radić, DIG) 1. nagrada
 • 2008. Idejno urbanističko - arhitektonsko rješenje gradskog stadiona “Zagreb” na Kajzerici, Zagreb, 2. nagrada
 • 2008. Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje za novi putnički terminal Zagrebačke zračne luke Pleso, (sa akademik Velimir Neidhardt i prof.dr.sc. Jure Radić, DIG), 1. nagrada
 • 2008. Idejno arhitektonsko rješenje stambeno-poslovnog kompleksa Jarun Panorama - “Zagrebački Boogie-Woogie”
 • 2009.    gradski stadion Lapad, Dubrovnik
 • 2009.    Idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje za novi putnički terminal Zagrebačke  zračne luke Pleso, World Architectural Festival Barcelona,  (sa akademik Velimir Neidhardt i prof.dr.sc. Jure Radić, DIG), uži izbor u kategoriji natječaja
 • 2009.    Studija zone zdravstvenog turizma Stubičke toplice
 • 2009.    Urbanističko-arhitektonsko rješenje Centar Draga, Šibenik, 3. Nagrada
 • 2011.    Posebno priznanje za kompleks tvornice u Kanfanaru na natječaju "Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura" dodijeljena od ALA-Assoarchitetti, Vicenza, Italija.

Predavanja

 • Učesnik stručnog skupa UIH-a  “Hrvatski prostor – temeljno nacionalno dobro”, tema predavanja “Podmorski prometni tunel Savudrija – Grado”, 2002.
 • Javni interes i nezavisna stručna participacija u urbanim transformacijama (s ogledom na blok Zagreb kina) za Društvo arhitekata Zagreba, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske i Matice Hrvatske, Zagreb, veljača 2007.
 • Projektiranje i realizacija tvornice u Kanfanaru za članove Komore arhitekata i inženjera, Kanfanar, svibanj 2007.
 • Urbanističko-prometna studija prometnog poteza sjeverne tangente za članove Komore arhitekata i inženjera, Zagreb, listopad 2007.
 • Javno-privatno partnerstvo i arhitektura, za članove Komore arhitekata i inženjera, 2008.
 • Stručni seminar Društva građevinskih inžinjera, tema predavanja  “Urbanističko-prometna studija Sjeverne tangente u Zagrebu”, 2007.
 • Nova zgrada putničkog teerminala aerodroma Zagreb, za Savez građevinskih inženjera, Opatija, 2009.
 • Savjetovanje Filipović, Peta godišnja međunarodna konferencija o hrvatskom tržištu nekretnina, Arhitekt i arhitektonski prostor u stanovanju, Zagreb, 2009.

Izložbe

 • 1970. Zagreb, Galerija Forum, Suvremena turistička arhitektura u Hrvatskoj
 • 1971. Zagreb, Gradska vjećnica, izložba Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba 
 • 1972. Zagreb, I. G. Kovačića, izložba suradnika Majstorske radionice arhitekta Drage Galića 
 • 1974. Zagreb, Gradska vjećnica, izložba Provedbenog urbanističkog plana - Centar Zagreba 
 • 1975. Osijek, izložba Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka
 • 1979. Zagreb, Umjetnički paviljon,14. zagrebački salon, Trg Republike; natječajni rad s V. Bedenko, D. Juračić, Ž. Madunić.
 • 1982. Zagreb, Starogradska vjećnica,17. zagrebački salon, Izvan konkurencije studija centralnog gradskog prostora Trnja, Novog Zagreba i priobalja Save; pozivni natječajni rad s N. Šegvić.
 • 1983. Zagreb, Društvo arhitekata, Godišnja izložba arhitektonskih ostvarenja u Hrvatskoj Objekt Klaka S1.
 • 1984. Zagreb, Društvo arhitekata, Godišnja izložba arhitektonskih ostvarenja u Hrvatskoj Objekti Klaka S2, Klaka S3, Braće Oreški 5, Braće Oreški 7 i Petrova 1.
 • 1985. Zagreb, Umjetnički pavilion, 20. zagrebački salon, Dom zdravlja Centar, objekti Drapšinov trg, Klaka S2 i Klaka S3.
 • 1985. Zagreb, Muzej za umjetnot i obrt, Arhitektura u Hrvatskoj 1945-1985, Rad 112: Petrova 1.
 • 1985. Beograd, Izložba Komunikacije ´85, Konkurs kao nada, Studija centralnog gradskog prostora Trnja, Novog Zagreba i priobalja Save; pozivni natječajnii rad s N. Šegvić.
 • 1986/99. Motovun, Godišnje izložbe radova Ljetne škole Motovun
 • 1987. Knin, Arhitektura i građevinarstvo u sportu. Sportska dvorana "Riva" u Kninu; s B. Koružnjak.
 • 1987. studeni, Knin, "Izložba sportskih objekata" (Tehnički muzej u Zagrebu): Sportska dvorana "Riva" u Kninu s B. Koružnjak
 • 1987. Zagreb, Gradska vjećnica, "Zagreb za Zagreb" (Berlin- Zagreb). Stambena zgrada u Petrovoj ulici.
 • 1987. Knin, Dom armije Knin, Sportska dvorana "Riva" u Kninu; s B. Koružnjak.
 • 1988. Zagreb, Društvo arhitekata, Godišnja izložba arhitektonskih ostvarenja u Hrvatskoj               Dom zdravlja Centar; s D. Juračić.
 • 1988. Zagreb, Umjetnički paviljon, 23. zagrebački salon, Sportska dvorana "Riva" u Kninu; s B. Koružnjak.
 • 1991. Zagreb, Galerija A & B, Galerija Forum, 12 prijedloga zagrebačkih arhitekata Zagreba
 • 1991. Zagreb, Gradska vjećnica, “Neka bude Zagreb”, B. Kincl i N. Filipović: Hotel u Cesarčevoj ulici. B. Kincl i L. Kincl: Projekt destilerije Arko za drugu scenu drame HNK.
 • 1991. Zagreb, Gradska vjećnica, "Zagreb tak imam te rad"
 • 1991. Zagreb, 26. zagrebački salon.
  B. Kincl i D. Juračić: Dom zdravlja Centar u Zagrebu.
  B. Kincl: Stambene zgrade KC 2-1, 2-2, 2-3 u ulici fra Filipa Grabovca u Zagrebu.    
  B. Kincl: Stambeno-poslovne zgrade KC 1-4, 1-5, 1-6 u ulici fra Bartola Kašića u Zagrebu.

  B. Kincl i L. Kincl: Adaptacija i rekonstrukcija destilerije Arko 
  II. scena drame HNK u Zagrebu.
  B. Kincl i suradnici: Urbanističko-arhitektonsko rješenje stambenog naselja Kajzerica u Zagrebu.
 • 1992. za Zagreb 1994., B. Kincl & N. Filipović Centar Alpe- Adria u Zagrebu
 • 1996. Milano, XIX. Triennale di Milano - Pallazzo dell Arte, Hrvatska arhitektonska izložba "Identitet i različnost": izbornik akademik V. Neidhard
  Stambeno-poslovne zgrade KC 1-4, 1-5, 1-6 u ulici fra Bartola Kašića u Zagrebu
 • 1997. Zagreb, Hrvatski muzej arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • 1997. Canberra, Australija, Veleposlanstvo Republike Hrvatske
 • 1998. Beč, Wiener Planungswerkstatt
 • 1999. Piran, Obalna galerija Piran, Piranski dani arhitekutre, izložba: "Dvije višestambene zgrade za znanstvene novake u Borovju, Zagreb", selekcija hrvatske arhitekure, selektor arhitekt B. Silađin
 • 1999. Zagreb, Florart, studija Zrinjevac – Rotor jugozapadni ulaz u grad i dvorana za više namjena
 • 2000. Barcelona, Stadia & Arena, izložba: stadion Maksimir, projekt rekonstrukcije s natkrivanjem, s W.S. Atkins, Oxford
 • 2000. Zagreb, Društvo arhitekata grada Zagreba: Projekt rekonstrukcije stadiona Maksimir, Zagreb sa okruglim stolom.
 • 2001. Cannes ,Football EXPO: stadion Maksimir, projekt rekonstrukcije s natkrivanjem.
 • 2001. Zagreb, Galerija Gradska, izložba: www.branko-kincl.com
 • 2001. Padova,Universita degli Studi di Padova, Diparminento di Architettura, Urbanistica e Rilevamento, izložba: www.branko-kincl.com sa predavanjem
 • 2001. Osijek, Gradska galerija Waldinger u organizaciji Društva arhitekata grada Osijeka:    izložba, www.branko-kincl.com s predavanjem
 • 2001. Pula, Galerija Luke u organizaciji Društva arhitekata grada Pule: izložba, www.branko-kincl.com s predavanjem
 • 2001. Vicenza, Basilica Palladiana, izložba: "Dvije višestambene zgrade za znanstvene novake u Borovju, Zagreb", "Premio internazionale Dedalo Minosse alla committenza di architettura".
 • 2001. Köln, izložba: IOC / IAKS Award (International Olimpic Comitee / International Association for Sport and Leisure activities), Tenis centar sa dvoranom Tuškanac, Zagreb
 • 2004. Rovinj, galerija Tvornice duhana Rovinj, izložba: projekta nove tvornice duhana u Kanfanaru
 • 2007.    Piran, Obalna galerija Piran, Piranski dani arhitekutre, izložba: Tvornica duhana Rovinj – Kanfanar; selekcija hrvatske arhitekure, selektor arhitekt B. Silađin
 • 2010.    Zagreb, Kabinet grafike HAZU, izložba: XYZ