Branko Hanžek

Datum rođenja:

  • 23.04.1957

Mjesto rođenja:

  • Čakovec

Adrese:

  • Adresa: Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)14698235

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • doktor znanosti (15.12.2005. - ...)

Institucije:

  • znanstveni savjetnik - Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti (2013. - ...)

 

Rođen sam 23. 4. 1957. u Čakovcu. Od prve godine života stalno živim u Zagrebu, gdje sam završio Osnovnu školu (1972.), Opću gimnaziju (1976) i Prirodoslovno matematički fakultet – Odsjek Fizika (1981.). Nakon odsluženja vojnog roka, od 1983. do 1993. radio sam u nekoliko osnovnih i srednjih škola predavajući nastavni predmet fiziku.

Od 1993. do 1995. obavljao sam poslove prosvjetnog inspektora Grada Zagreba, a 21. prosinca 1993. godine položio sam i stručni ispit za prosvjetnog inspektora pred komisijom Ministarstva uprave. Od 1995. do 2003. obavljao sam poslove prosvjetnog inspektora u tadašnjem Ministarstvu prosvjete i športa.

Godine 1996. magistrirao sam na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu iz polja Fizike, s temom “Fazni dijagram sustava Al-Zn“.

Godine 2005. doktorirao obranom disertacije iz povijesti fizike s temom : “ Vinko Dvorák – život i djelo".

Od 2001. godine član sam tehničkog pododbora TO94/PO5 – Osobna zaštitna oprema; Zaštita sluha Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo radeći taj posao volonterski.
Dana 15. srpnja 2003. godine počeo sam raditi u HAZU, Zavodu za povijest i filozofiju znanosti, Odsjeku za povijest prirodnih i matematičkih znanosti.  Od 2006. godine u zvanju znanstveni suradnik, a od kraja 2009. viši znanstveni suradnik.

Član sam Hrvatskog fizikalnog društva, Hrvatskog mjeriteljskog društva i Zvjezdarnice u Zagrebu.