Meni osobnih stranica


akademik Božo Udovičić

Datum rođenja:

 • 26.09.1933

Mjesto rođenja:

 • Rašeljke (Tomislavgrad)

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (30.01.1997. - ...)
 • doktor znanosti (1974. - ...)

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik - Znanstveno vijeće za energetiku (1993. - 2016.)
 • zamjenik tajnika - Razred za tehničke znanosti (01.01.2001. - 31.12.2003.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za tehničke znanosti (30.01.1997. - ...)

 

Životopis

 • 26.09.1933. rodio se u Rašeljkama (Tomislavgrad)
 • 1946. Završio osnovnu školu u Jaksiću (Požega)
 • 1954. Završio gimnaziju u Požegi
 • 1959. Diplomirao na elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu
 • 1959. Zaposlio se u Institutu za elektroprivredu u Zagrebu
 • 1962. Imenovan zamjenikom šefa Grupe za elektroenergetske sisteme
 • 1964. Izabran za šefa Grupe za elektroenergetske sisteme
 • 1990. Izabran za Ministra energetike i industrije u Prvoj i Drugoj Vladi RH
 • 1991. Zaposlio se u Hrvatskoj gospodarskoj komori kao direktor Sektora za energetiku i industriju (15.12.1991.)
 • 1995. Postaje direktor Sektrora za energetiku, zaštitu okoliša i sustav kvalitete u Hrvatskoj gospodarskoj komori
 • 1998. Umirovljen je 1.12.1998. g.
 • 1974. Doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu
 • 1977. Počeo predavati na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB)
 • 1978. Izabran za izvanrednog profesora na FESB-u
 • 1980. Počeo predavati na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu
 • 1978. Izabran za redovitog profesora na FESB-u
 • 1980. Počeo predavati na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku
 • 1983.
 • Izabran za redovitog profesora na FESB-u
 • 1996. Počeo predavati na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku
 • 1997. Izabran za redovitog člana HAZU-a
 • 1999. Izabran za zamjenika tajnika Tehničkog razreda HAZU
 • 2000. Stupio u radni odnos na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku (1.12.)
 • 2002. Prestao s predavanjima na FESB-u u Splitu
 • 2003. Prestao s predavanjima na FER-u u Zagrebu i ETF-u u Osijeku

Tijekom dosadašnjeg rada bio je:

 • tajnik Elektrotehničkog društva Zagreb
 • član stručne grupe Izvršnog vijeća za pitanja razvoja energetike
 • član jugoslavenske delegacije u Stalnoj komisiji SEV-a za električnu energiju i opća pitanja energetike
 • član jugoslavenske delegacije u Stalnoj komisiji SEV-a za električnu energiju u Sekciji za znanstveno-istraživački rad
 • član RSIZ-ove Komisije za nagrade i društvena priznanja iz područja tehničkih znanosti
 • član Međunarodne konferencije CIGRE u Parizu
 • član predsjedništva Jugoslavenskog komiteta svjetske konferencije za energiju
 • predsjednik Studijskog komiteta za planiranje razvoja CIGRE
 • član Matične komisije za područje elektrotehničke i računarske znanosti Zajednice sveučilišta Hrvatske
 • član Upravnog odbora zavičajnog kluba «Požega»
 • član Upravnog odbora “Plive”
 • član Upravnog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak
 • član Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatske elektroprivrede
 • predsjednik Nadzornog odbora ATM-a
 • član Upravnog odbora SIEMENS-a
 • predsjednik Upravnog odbora Valjaonice čelika u Kumrovcu
 • član Upravnog i Nadzornog odbora “Končara”
 • predsjednik rukometnog kluba “Medveščak”
 • predsjednik Nadzornog odbora “Metroholdinga”
 • član savjeta Gradske organizacije SDP-a Zagreba
 • član Programskog savjeta RTV-a za znanost, obrazovanje i kulturu
 • ekspert u Ministarstvu znanosti za znanstveni rad R.H.
 • član Nacionalnog komiteta za zaštitu prirodne i kulturne baštine
 • član Upravnog odbora rukometnog kluba “Medveščak”
 • predsjednik Nadzornog odbora „Infosistema“
 • član Upravnog vijeća Zaklade „Partner banke“
 • član Stručnog savjeta časopisa „Zaštita potrošača“
 • Predsjednik uređivačkog odbora časopisa „Elektroenergetika“

Danas je:

 •  član Upravnog odbora Hrvatskog energetskog društva
 • predsjednik je Znanstvenog vijeća Energetskog instituta “Hrvoje Požar”
 • član Glavnog odbora Zaklade “Hrvoje Požar”
 • predsjednik Znanstvenog vijeća za energetiku HAZU-a
 • član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za naftu HAZU-a
 • član Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU-a
 • član Odbora za nagrade HAZU-a
 • član Predsjedništva Udruge za očuvanje hrvatskih voda i mora – SLAP
 • član školskog odbora Osnovne škole „Pavlek Miškina“

Za svoj znanstveni i stručni rad nagrađen je:

 • 1975. g. nagradom “Nikola Tesla”
 • 1988. g. “Nagradom grada Zagreba”
 • 1994. g. nagradom “Josip Juraj Strossmayer”
 • 1995. g. nagradom “Hrvoje Požar”

Odlikovan je:

 • 1978. g. Ordenom rada sa zlatnim vijencem
 • 1992. g. Spomenicom Domovinskog rata
 • 1995. g. Redom hrvatskog trolista
 • 1998. g. Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića
 • 2003. g. biran je za počasnog građanina Požege
 • 2005. g. biran je za prvog počasnog građanina općine Jakšić


Uz navedene nagrade i odlikovanja dobio je mnogo plaketa i priznanja, a najvažnije su:

 • 1984. g. Priznanje Saveza rezervnih vojnih starješina
 • 1986. g. Priznanje “Elektroslavonije” Osijek
 • 1990. g. Plaketa JUKO CIGRE (Jugoslavenskog komiteta međunarodne konferencije za velike mreže)
 • 1996. g. Postaje počasnim članom Elektrotehničkog društva Zagreb
 • 1997. g. Priznanje Hrvatskog društva za promociju mikroelektronike i informatike (MIPRO)
 • 2001. g. Priznanje Hrvatskog komiteta CIGRE


 


novelirano: 15. lipnja 2011.
urednica: D. Torbica