Meni osobnih stranica


Boris Podrecca

Datum rođenja:

  • 1940

Mjesto rođenja:

  • Beograd

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Članstvo u Akademiji:

  • dopisni član - Razred za likovne umjetnosti (30.01.1997. - ...)

Boris PODRECCA rodio se 30. siječnja 1940. u Beogradu, gimnaziju je završio u Trstu 1958. godine. Od 1960. do 1967. studirao je arhitekturu na Tehničkom fakultetu i Akademiji primijenjenih umjetnosti u Beču i diplomirao 1968. u klasi prof. Rolanda Reinera. Od 1982. do 1987. bio je gostujući profesor u Lausanni, Parizu, Veneciji, Philadelphiji, Londonu, Harvardu, Cambridgeu i Beču, u kojem je 1976. osnovao vlastiti studio. Od 1988. redoviti je profesor na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Stuttgartu. Voditelj je Međunarodnog bečkog arhitektonskog seminara od 1990. godine. Nositelj je brojnih počasnih nagrada. Ostvario je preko pedesetak važnijih realizacija i projekata u Beču, Bečkom Novom Mjestu, Linzu, Salzburgu, Klagenfurtu, Berlinu, Veneciji, Pragu, Veroni, Mariboru itd. Sudjelovao je i u kreiranju mnogobrojnih izložbi u Beču, Parizu, Milanu, Ljubljani, Veneciji, New Yorku itd. Svoje vlastite radove izlagao je u Bostonu, Beču, Berlinu, Veneciji, Münchenu i drugdje. Jedan je od začetnika europskoga postmodernizma i dekonstruktivizma. Tijekom 1980-ih posebnu je pozornost posvetio preuređenju postojećih zgrada u prostore s novim namjenama. Boris Podrecca pripada u krug najeminentnijih pripadnika suvremene europske i svjetske arhitekture. On je i dobar poznavatelj hrvatske kulture i arhitekture.

Linkhttps://www.podrecca.at/index.php