Meni osobnih stranica

Vodstva u znanstvenim projektima

Domaći

 • Kristalokemijska istraživanja metalnih spojeva i materijala važnih u tehnologiji(1965-1967)
 • Ispitivanje kristalne strukture s nepodijeljenim elektronskim parom (1966-1969)
 • Istraživanje kristalne strukture karboksilata silicija i germanija (1967-1971).
 • Rentgenska strukturna naliza kompleksnih spojeva niobija (1968-1970).
 • Koordinacija metalnog atoma u solima i kompleksima (1972-1974).
 • Određivanje strukture i konformacije farmakološki interesantnih spojeva
 • (Projekt s Tvornicom PLIVA, 1978-1986).
 • Preparacija i strukturna istraživanja spojeva posebnih svojstava (1982-1990).
 • Istraživanje tvari česticama i zračenjem kao i razvoj spektrografskih metoda (P-25) (1988-1990).
 • Sinteza, biosinteza i ispitivanje biološki aktivnih tvari (Projekt s tvornicom PLIVA, 1986-1990).
 • Kristalografska istraživanja spojeva interesantnih u farmaceutskoj industriji (Projekt s tvornicom PLIVA, 1990- ).
 • Spojevi posebnih svojstava - sinteza i struktura (1991-1996).
 • Novi kemijski spojevi od katalitičkog i biološkog interesa (Projekt 119407, MZT, 1996- )
 • Dizajniranje molekula na strukturnim osnovama (Projekt 119420, MZT, 1996- )

Međunarodni

 • Priprava i kristalografija biološki interesantnih spojeva (RZ Alpe-Jadran, 1986-1990).
 • Strukturna istraživanja kompleksnih spojeva metala (Projekt Sveučilište Firenze- Zagreb,1991- ).