Meni osobnih stranica


akademik Boris Kamenar

Datum rođenja:

 • 20.02.1929

Mjesto rođenja:

 • Rijeka

Datum smrti:

 • 12.07.2012

Mjesto smrti:

 • Pješčana uvala, općina Medulin

Akademske titule:

 • doktor znanosti
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • dopisni član - Makedonska akademija znanosti i umjetnosti (27.05.2009. - 12.07.2012.)
 • professor emeritus - Sveučilište u Zagrebu (2000. - 2012.)

Funkcije u Akademiji:

 • predsjednik - Odbor za međunarodnu suradnju (30.03.2011. - 12.07.2012.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (24.07.1991. - 12.07.2012)
 • izvanredni član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (19.05.1988. - 24.07.1991.)
 • član suradnik - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (06.06.1975. - 19.05.1988.)

Datum i mjesto rođenja: 20 .veljače 1929., Sušak-Rijeka
Nacionalnost: Hrvat
Bračno stanje: oženjen (1953., Maja r. Peruško)
Djeca: kći Vedrana (r. 1954.)

Zvanje i profesionalni status:

 • Doktor kemijskih znanosti,
 • inženjer kemije,
 • redovni profesor,
 • znanstveni savjetnik.

Obrazovanje:

 • 1935-1947 Osnovno i klasična gimnazija u Sušaku (Rijeka)
 • 1947-1953  Inženjer kemije, Sveučilište u Zagrebu, Tehnički fakultet, Kemijsko-                       tehnološki odjel
 • 1960            Doktorat kemijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-                       matematički fakultet
 • 1964/65       Postdoktorand, University of Oxford, U.K., Chemica Crystallography                       Laboratory.

Profesionalni položaji:

u zemlji:

 • 1953-1956 Šef laboratorija za analizu metala, metalografska ispitivanja i ispitivanja ljevačkih pjeskova, Tvornica dizalica i ljevaonica "Vulkan", Rijeka
 • 1956-1962 Asistent, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 • 1962-1966 Docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
 • 1966-1971 Izvanredni profesor, PMF, Zagreb
 • 1972-         Redovni profesor, PMF, Zagreb

u inozemstvu (gostujuće profesure)

 • 1971/72 Visiting Fellow, All Souls College, Oxford, U.K.
 • 1980 Visiting Professor, Chemistry Department, Auckland University, New Zealand
 • 1989/90 Visiting Professor, Massey University, Palmerston North, New Zealand
 • 1995/96 Visiting Professor, Massey University, Palmerston North, New Zealand (1 semestar)

Znanstveni i stručni radovi:

 • Objavljeni znanstveni radovi: 129
 • Objavljeni stručni radovi: 19 

Domaći znanstveni skupovi i kongresi:

 • Sudjelovanje na 44 znanstvena skupa i kongresa s ukupno 9 plenarnih predavanja i 132 znanstvena priopćenja

Međunarodni znanstveni skupovi i kongresi:

 • Sudjelovanje na 37 znanstvenih skupova s ukupno 5 plenarnih predavanja i 84 znanstvena priopćenja

Pozivna predavanja na inozemnim sveučilištima:

 • 23 predavanja

Mentorstvo magisterijima i doktorskim disertacijama:

 • Magisteriji znanosti: 16
 • Doktorat znanosti: 11

Članstvo u akademijama:

 • 1975-1988 Član suradnik HAZU
 • 1988-1991 Izvanredni član HAZU
 • 1991-          Redoviti član HAZU
 • 2000-          Predsjednik Odbora za međunarodna pitanja i međunarodnu                       suradnju HAZU

Profesionalne djelatnosti i članstva:

 • 1956-              Hrvatsko kemijsko društvo, predsjednik (1976-1980)
 • 1956-              Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
 • 1965-              Royal Society of Chemistry, London
 • 1966-1991   Jugoslavenski centar za kristalografiju,
     tajnik (1966-1990),
     predsjednik (1990-1991)
 • 1966-1990   Pomoćni urednik Godišnjaka Jugoslavenskog centra za                         kristalografiju
 • 1974-            European Crystallographic Committee,
      vice-president (1978-1981),
      president (1981-1984)
 • 1976-1980  Član uredništva časopisa Croatica Chemica Acta
 • 1978-1984  Član Uredničkog savjeta časopisa "Kemija u industriji"
 • 1980-            Član međunarodnog uredničkog savjeta časopisa Croatica
                       Chemica Acta
 • 1986-1988  Predsjednik Unije kemijskih društava Jugoslavije
 • 1991-            Hrvatska kristalografska zajednica, predsjednik

Važniji položaji na Fakultetu i Sveučilištu:

 • 1965-1966 Pročelnik Kemijskog odjela PMF
 • 1968-1970 Prodekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
 • 1976-1978 Dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
 • 1982-1984 Predstojnik Zavoda za opću i anorgansku kemiju PMF

Nagrade i priznanja:

 • 1970 Republička nagrada za znanstveni rad "Ruđer Bošković"
 • 1980 Nagrada grada Zagreba za znanstveni rad
 • Član komiteta Međunarodne kristalografske unije za dodjelu nagrade "Ewald Prize".

Voditeljstvo projekata

Patenti

 • Grdenić, D. i Kamenar, B.: Patent 1534/62: Postupak za dobivanje vrlo čistog silicija redukcijom tetraklorsilicija parama natrija, Patentni glasnik XIV, br. 1(1964).