Branka Migotti

Datum rođenja:

 • 04.08.1954

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Odsjek za arheologiju HAZU: Ante Kovačića 5, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14698255

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti (1992. - ...)

Institucije:

 • upraviteljica - Zavod za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Odsjek za arheologiju (1995. - ...)
 • znanstvena savjetnica u trajnom zvanju - Zavod za povijesne i društvene znanosti, Odsjek za arheologiju (2009. - ...)
 • vanjska suradnica na doktorskom studiju iz arheologije - Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1997. - ...)

Funkcije u Akademiji:

 • upraviteljica - Odsjek za arheologiju (1995. - ...)

Školovanje - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 • 1978. diplomirala arheologiju (A predmet) i engleski jezik (B predmet)
 • 1985. obranila magistarski rad Topografija starokršćanskih kultnih gradnji na području između Krke i Cetine
 • 1992. obranila doktorski rad Ranokršćanska topografija na području između Zrmanje i Cetine


Zaposlenje – Odsjek za arheologiju HAZU

 • 1983. – 1986. asistentica
 • 1986. – 1992. znanstvena asistentica
 • 1992. – 1998. znanstvena suradnica
 • 1998. – 2004. znanstvena savjetnica
 • 2009. –  ...      znanstvena savjetnica u trajnom zvanju


Stručna usavršavanja

 • 1988. Istanbul Üniversitesi, Istanbul, Turska
 • 2005. Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Budapest, Mađarska
 • 2008. Österreichische Akademie der Wissenshaften,  Institut für Kulturgeschichte der Antike, Wien, Austrija
 • 2010. Institut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakówie, Kraków, Poljska


Vođenje znanstvenih projekata i arheoloških istraživanja

 • 1993.-1995. Naselja i kulture prethistorijskog i antičkog razdoblja na Jadranu (Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske )
 • 1996.-2013. Romanizacija i kristijanizacija hrvatskog dijela provincije Panonije (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske)
 • 1999.-2014. Iskopavanje kasnoantičkog groblja na arheološkom nalazištu Štrbincima kod Đakova (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske)


Nastava i mentorstva

 • 1997. – suradnica u nastavi i mentorica na poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


Muzejske izložbe

 • 1994. Od Nepobjedivog Sunca do Sunca Pravde. Rano kršćanstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj, Arheološki muzej u Zagrebu (autorica izložbe)
 • 1998. Accede ad Certissiam. Antički i ranokršćanski horizont arheološkog nalazišta Štrbinci kod Đakova, Muzej Đakovštine u Đakovu  (autorica izložbe)
 • 2009. Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije,  Galerija Klovićevi dvori, Zagreb (autorica segmenta izložbe i kataloškog poglavlja pod naslovom: Kasna antika i rano kršćanstvo)
 • 2013. Klasični Rim na tlu Hrvatske. Arhitektura, urbanizam, skulptura, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb (autorica segmenta izložbe i kataloškog poglavlja pod naslovom: Rimski urbanizam i arhitektura u sjevernoj Hrvatskoj)


Članstva

 • Hrvatsko arheološko društvo, Zagreb
 • Groupe de Travail Européen sur l'Artisanat et les Productions Manufacturées dans l'Antiquité, Montagnac, Francuska
 • Verein zur Förderung der Christlichen Archäologie Össtereich, Wien, Austrija
 • izvršna urednica časopisa Arheološki radovi i rasprave Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2009.- ), Zagreb
 • recenzentica za procjenu prijedloga znanstvenih projekata Slovenske istraživačke agencije (2006.-2012.), Ljubljana

 

 

 


postavljeno: 10. rujna 2014.
urednica: D. Torbica