Branko Hećimović

Datum rođenja:

 • 09.03.1934

Mjesto rođenja:

 • Zagreb

Adrese:

 • Posao: Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14895308
 • telefon: +385(0)14895333
 • Telefaks: +385(0)14895303

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • voditelj - Odsjek za povijest hrvatskog kazališta
 • znanstveni savjetnik u trajnom zvanju - Odsjek za povijest hrvatskog kazališta

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj - Odsjek za povijest hrvatskog kazališta (30.01.1993. - 30.01.2018.)

Članstvo u Akademiji:

 • član suradnik - Razred za književnost (31.03.1980. - ...)

 

Funkcije u Akademiji:
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe,
voditelj Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta,
zaslužni znanstvenik u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

Članstvo u Akademiji:
doživotni član suradnik u Razredu za književnost

 

Životopis

 

 • 1958. diplomirao hrvatsko-srpski jezik i jugoslavenske književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za diplomski rad Andrejev u hrvatskoj književnosti dobio Rektorovu nagradu.
 • 1956. – 1972. zaposlen u Radio Zagrebu kao kazališni kritičar i urednik Kulturno-umjetničke redakcije, šef Dramskog studija i urednik Umjetničkog programa
 • 1965. doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši rad Hrvatska dramska književnost između dva rata (objavljeno u Radu JAZU, knj. 353, Zagreb 1968.)
 • 1972. – 1977. urednik za opću kulturu u Školskoj knjizi gdje je uređivao antologijsku biblioteku književnih djela Dobra knjiga
 • 1977. zaposlen u Zavodu za književnost i teatrologiju JAZU i izabran za višega znanstvenog suradnika
 • 1978. – 2007. vodi kolegij Teatrološki praktikum na Akademiji za kazalište, film i televiziju (današnjoj Akademiji dramske umjetnosti)
 • od 1979. upravitelj je Odsjeka za teatrologiju
 • 1982. izabran za znanstvenog savjetnika
 • 1990. imenovan voditeljem Zavoda
 • 1993. – 1996. voditelj je Odsjeka za povijest hrvatske književnosti i Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta
 • od 1996. pa do umirovljenja 2001. voditelj je Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta koji i danas honorarno vodi
 • 2012. dobitnik je Demetrove nagrade za životno djelu Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa

 

Djelatnost

 

 • Počeo objavljivati 1954., uglavnom kazališne kritike, članke, feljtone i eseje o recentnoj kazališnoj problematici; potom se sve više posvećuje proučavanju hrvatske dramske književnosti 19. i 20. stoljeća, što postaje – zajedno s kazališnom umjetnošću navedenih stoljeća, glavnim područjem njegova zanimanja.
 • Inicijator je, priređivač i urednik kapitalnoga teatrografskog izdanja u dvije knjige Repertoar hrvatskih kazališta 1840 – 1860 – 1990, Globus – JAZU, Zagreb 1990. za koje je dobio Nagradu za znanstveni rad „Bartol Kašić“ i Nagradu „Marko Fotez“, kao i treće knjige Repertoara hrvatskih kazališta, HAZU – AGM, Zagreb 2002.
 • Od 2001. do 2007. voditelj je znanstvenog projekta Repertoar hrvatskih kazališta, knjiga 4 (0101357).
 • Kao član uredništva biblioteke Pet stoljeća hrvatske književnosti priredio izabrana djela petnaestorice pisaca, među kojima su Tito Brezovački i Milan Begović.
 • Za tisak je pripremio i prokomentirao neobjavljene ili u periodici i ostavštinama zagubljene dramske i kritičarske tekstove Milana Begovića, Zlate Kolarić-Kišur, Marka Foteza, Marijana Matkovića i Zvonimira Bajsića.
 • Priređivač je Izabranih djela Marijana Matkovića u osam knjiga (HAZU – Matica hrvatska – Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 2001.).
 • Priredio je više zbornika i časopisa posvećenih radio-drami, kazališnoj građi i teatrološkoj problematici kao što su zbornici: Praha – Warszawa – Zagreb, Nagrađene radio-drame (1968.), Suvremena drama i kazalište u Hrvatskoj (1987.) i Karlovačka kazališna stoljeća (1995.) te zbornici priopćenja sa znanstvenih skupova održanih u sklopu kazališno-teatrološke manifestacije Krležini dani u Osijeku.
 • Zanimanje za kazališnu građu te scenografiju i kostimografiju potaknulo ga je na pripremanje brojnih izložbi za koje je sastavio i potpisao (Scenografije Aleksandra Augustinčića, 1997.; Kazališni portreti i scenografije Zlatka Kauzlarića Atača, 1997.; drugo izdanje Od crteža do scene, 1998.) te priredio i uredio kataloge.
 • Predavao je na Slavističkoj školi u Dubrovniku i na poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, bio je mentor i član povjerenstava za više magistarskih i doktorskih radova.
 • Sudionik je znanstvenih skupova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kao što su Dani hvarskog kazališta, Krležini dani u Osijeku i Dani Ranka Marinkovića. Sudjelovao je na skupovima Sterijinog pozorja te na Riječkim filološkim danima i Danima Josipa i Ivana Kozarca.
 • Bavi se leksikografskim radom, suradnik je i urednik struka više enciklopedijskih i leksikografskih izdanja, prevodi s ruskog (V. V. Majakovski, Stjenica) i slovenskog jezika, adaptira dramska djela i dramatizira prozna ostvarenja za radijska izvođenja, objavljuje feljtonsko-esejističke i memoarske zapise, kao i refleksije o događajima i pojedincima iz umjetničkog miljea.
 • Član je Društva hrvatskih književnika od 1963. kad je izabran i za člana radnika Matice hrvatske; jedan je od utemeljitelja Društva hrvatskih kazališnih kritičara i teatrologa kojemu je bio i predsjednik; u dva početna mandata predsjednik je Odbora Fonda Miroslava Krleže, a zatim je i njegov višegodišnji član te od 2010. ponovno njegov predsjednik
 • Pokretač je kazališno-teatrološke manifestacije Krležini dani u Osijeku i predsjednik njihova Odbora od osnutka 1990.

 

 

 

 

 


postavljeno: 11. srpnja 2013.
urednica: D. Torbica