BIBLIOGRAFIJA

 

                                   BIBLIOGRAFIJA

 

1. Knjige:

 

a) znanstvene:

Slikotvorstvo Pijerka Bunića Lukovića. Monografija. Biblioteka “D” časopisa “Dubrovnik”. Dubrovnik, 1987., 153 str.

Rubovi. Manualia universitatis, XII. Erasmus naklada. Zagreb 2006.

Mavro Vetranović. Hrvatska književna baština. Ex libris. Zagreb 2012.

 

b) stručne:

Hrvatski književni prostor. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, knj. 47. Zagreb, 2006.

Šturak i čemerika. Antologija hrvatskoga pjesništva do narodnoga preporoda. Znanje, Zagreb, 2010.

Fusnote ljubavi i zlobe. Zbirka književnokritičkih tekstova. Vlastita naklada Đuretić, Zagreb 2014.

 

c)  priređene knjige:

Osman Ivana Frana Gundulića. Priređivači Slobodan Prosperov Novak i Antun Pavešković.(A. Pavešković: tekstološka obrada, rječnik, opširan opis fabule, fusnote, marginalni naslovi).  Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1991.

Marko Marulić: Judita. Molitva suprotiva Turkom. Biblioteca Croatica, knj. 6. Riječ, Vinkovci 1997.

Milan Begović: Pisma / Autobiografski zapisi. Sabrana djela Milana Begovića, HAZU – Naklada Ljevak, Zagreb 2004.

Eric Lawrence Gans: Bijela krivnja / White Guilt. (Dvojezično: hrvatski / engleski). Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2013.

 

d)   uredio knjige:

            Marijan Varjačić: Lica nevidljivog. Prilozi teatrozofiji. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2013.

            Lidija Bajuk: Papirnati brod. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2013.

            Luko Paljetak: Nagazni soneti. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2013.

            Davor Velnić: Krajolici zla. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2014.

            Željka Lovrenčić: Stazom do riječi... Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2014.

            Drago Štambuk: Nedovršeno stvaranje svijeta. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2014.

            Zvornimir Balog: Tko me što pita od jabuka. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2014.

            Hrvatska mlada lirika 2. Antologija. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2015.

            Ivan Slišurić: Stabla i drugi ključevi. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2015.

            Neda Miranda Blažević-Krietzman: Nomadi. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2015.

            Zvane Črnja: Ogledi. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2015.

            Lidija Bajuk: Kao ruža, kao zvijer, dragi moj Flaubert. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2016.

            Ivan Babić: Pogledi. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2016.

            Malkica Dugeč: Poticaj buđenju. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2016.

            Drago Štambuk: Hram u stijeni. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2016.

            Dubravko Horvatić: Bašćina / Izabrane pjesme. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2016.

            Davor Velnić: Dno je uvijek dublje / Uvod u čitanje Grge Gamulina. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2016.

            Marijan Varjačić: Put u ništa / i drugi ogledi. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2016.

            Darko Gašparović: Zlatno runo. Književni ogledići i ogledi. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2016. 

            Kruno Quien: Pjesme. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017.

            Diana Rosandić Živković: Tetovirana. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017.

Ante Starčević / Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija u povodu 120. godišnjice smrti. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017.

Zvonimir Golob: Tvoj dio zraka. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017.

Drago Gervais. Lepe besedi. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017. 

Ante Starčević. Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija u povodu 120. godišnjice smrti. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017.

Kazimir Klarić: Smrt dosadi (Tajna Hitlerova faćuka). Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2018. 

Franjo Nagulov: Obnovljivi izvor energije. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2018. 

Višnja Machiedo: Izgubljeni koraci. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2018.

Toma Podrug: Prečaci (zapisi iz potkrovlja). Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2018.

Goran Gatalica: Odsečeni od svetla. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2018.

Bogdan Radica: Živjeti – doživjeti. Eseji. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2018.

Dalibor Cvitan: Objektivni korelativi / tuga – mržnja – radost. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2018.

August Cesarec: Književni i politički eseji. Knjigu priredio Antun Pavešković. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2018.

 

 

d) književna djela:

Oproštaj. Pripovijesti i pamfleti. Biblioteka Mozaik, knjiga druga. Mozaik knjiga. Zagreb 2000.

Suvišna roba. Pripovijetke (Suvišna roba, Znak propela, Franko od dvanaest čavala, Ispovijed bez odrješenja, O Josipu Ilijiću, doktoru Kamenskom, udbašima, partijašima i, ni krivim ni dužnim, luđacima, Smrt Marijana Bettere, Orli i lastavice, Pisma, Miris Grada, Zar je to sve?, Epilog) Predgovor – Predrag Matvejević: Bilješke o istočnome Mediteranu. Biblioteka Mirac, knjiga br. 4. Društvo dubrovačkih pisaca. Dubrovnik, travanj 2013.

Prispodobe. Pripovijetke (Hambaša i gospari, Nesanica, O pitanjima, besanici i odgovorima, Skromnost, Sedmi kat, Staričica koja je živjela da hrani mačke, Ostalo je…, O licu i naličju dobrote, Propast svijeta, Bajka o povratku, Astronaut, Čudovište, Suzana vječna, Put k zvijezdama, Čovjek koji je volio knjige). Naklada Jesenski i Turk, Biblioteka Beletrina. Zagreb, studeni 2018.

 

2. Radovi u časopisima, članci:

 

a) znanstveni:

Pijerko Bunić Luković. Urotnik i pjesnik. Književnopovijesna studija. Dodatak: tekstološki obrađena, bilješkama i rječnikom popraćena i objelodanjena drama P. B. Lukovića Vrijedna domaćica. “Dubrovnik”, 1/2, str. 7-23, tekst drame str. 24 - 43, Dubrovnik 1986.

Stazama komedije. Književnopovijesna poredbena studija o literaturi o komedijama sedamnaestog stoljeća. “Dubrovnik”, br.1/2, str. 121 - 125, Dubrovnik 1989. 

Tragom Čaline Talije. Studija o teatrološkoj, dramaturgijskoj i kazališnoj djelatnosti Frana Čale. “Dubrovnik”, br. 5,  str. 66 - 74, Dubrovnik 1993.

Slike, riječi, spomeni. Studija o pratećim tiskovinama i knjigama o Dubrovačkim ljetnim igrama. “Dubrovnik”, br. 1/2, str. 12 - 20, Dubrovnik 1994.

Pjerko Bunić Luković kao recidiv dramaturgije XVIII. stoljeća. Književnopovijesna studija. Zbornik Dani hvarskog kazališta / Hrvatska književnost 18. stoljeća / Tematski i žanrovski aspekti. Split 1995., str. 252-260.

Kako je Pjerko Bunić dramatizirao Osmana. Književnopovijesna studija. "Dubrovački horizonti", br. 36., Zagreb 1996., str. 34-42.

Bavljenje Pjerka Sorkočevića Gundulićevim Osmanom. Književnopovijesna studija. Zbornik Dani hvarskog kazališta, Književni krug, Split 1997., str. 272-280.

Značaj hrvatske dopreporodne drame i kazališta u "Hrvatskoj književnosti od početka do danas, 1100.-1941." Slavka Ježića. Ogled. Zbornik radova o Slavku Ježiću, Hrvatski književni povjesničari, sv. 2, Zagreb 1997.. str. 59-67.

Černyševski Žetićem pročitan. Književnoporedbena studija. Zbornik sa znanstvenog skupa Književnost u Osijeku od početaka do danas, Osijek 12.-14. VI. 1996., Osijek 1997., str. 257-262.

Tko je nama Vetranović? (Komentar novije kroatističke literature o djelu Mavra Vetranovića.) Izvorni znanstveni rad (službena oznaka). Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. XXXV, Dubrovnik 1997.. str.151-166.

 Begović u svjetlu korespondencije. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenoga skupa Recepcija Milana Begovića, Zagreb - Zadar 1998., str. 395-399.

Dubrovnik u obzoru Fancevljeva znanstvenog interesa. Zbornik Franjo Fancev / Književni povjesničar i filolog, Hrvatski književni povjesničari, sv. 3, Zagreb - Zadar 1998., str. 153-164.

Pjerko Bunić Luković u očima preporoditelja. Književnopovijesna studija. Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Novi tečaj, g. IV, br. 8/9/10, Zagreb 1998., str. 237-253.

Bogovićeva dramaturgija na tragu Puškina. Zbornik Dani hvarskog kazališta, XXV, Književni krug, Split 1999., str. 240-250.

Pelegrin Mavra Vetranovića. Književnopovijesna studija. “Forum”, LXXI, br. 4/6, Zagreb 1999., str. 645-664.

Smisao Vetranovićeva književnog projekta. “Dubrovački horizonti”, br. 39, Zagreb 1999., str. 135-155.

Dubrovački Slovinac u kontekstu hrvatskog realizma. Književnopovijesne studija. Zbornik Dani hvarskog kazališta, XXVI, HAZU, Zagreb - Split 2000., str. 301-309.

Topos "pravoga puta" u duhovnome pjesništvu Vetranovića, Dimitrovića i Nalješkovića. Izvorni znanstveni rad (službena oznaka). Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, XXXVIII, Zagreb - Dubrovnik 2000., str. 165-184.

Religijske komponente Vetranovićeve dramografije. Studija u zborniku radova Religijske teme u književnosti međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 9. XII. 2000. Filizofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Biblioteka Religijski niz, knj. 1, Zagreb 2001., str. 96-102.

Književna publicistika Ive Pilara. Izvorni znanstveni rad. Godišnjak Pilar. br. 1. Prinosi za proučavanje života i djela dr. Ive Pilara, Zagreb 2001., str. 24-37.

Moderna i tradicija. Dani hvarskog kazališta, sv. XXVII - Književnost i kazalište hrvatske moderne, bilanca stoljeća, HAZU / Književni krug, Zagreb - Split 2001, str. 37 - 46.

Dramski žanrovi i žanrovski problemi drama Mavra Vetranovića. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište - inventura milenija. Prvi dio. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta; Hrvatsko narodnom kazalište u Osijeku, Pedagoški fakultet, Osijek, Zagreb - Osijek 2001., str. 13-33.

Turgenjev Asja - Leskovar Jesenski cvietci. Dani hvarskog kazališta, sv XXVIII - Književnost i kazalište hrvatske moderne - bilanca stoljeća II, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti / Književni krug, Zagreb - Split, 2002., str. 48-59.

Mirko Bogović i Pijerko Bunić Luković, dramatizatori bosanskoga rasula. Izvorni znanstveni rad (službena oznaka). Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Svezak XL. Zagreb - Dubrovnik 2002., str. 241-264. 

Ivan Lovrić: The Review of Fortis or Croatocentrism in the Italian Language. Studija na engleskom jeziku u publikaciji: Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja. Uredila Fedora Ferluga Petronio. Slavistično društvo Maribor. Maribor 2002., str. 205-221.

O «Požaru strasti» Josipa Kosora. «Republika», br. 1, god. LIX, Zagreb, siječanj 2003., str. 37-49.

Gavran mašina. «Republika», br. 3, god. LIX, Zagreb ožujak 2003., str. 34-45.

Ivan Lovrić: Kritika Fortisa ili kroatocentrizam na talijanskome jeziku. «Republika», br. 4, god. LIX, Zagreb, travanj 2003., str. 59-68. (Skraćena i donekle prilagođena studija obj. 2002.)

Kosorove drame i mit. Prilozi sa Znanstvenog kolokvija 2002. održanoga u sklopu 13. Pjesničkih susreta. Drenovci, 8. lipnja 2002., «Josip Kosor», Otok 5. listopada 2002. (obj. 2003.) str. 13-20.

Generativna antropologija. «Republika», br. 9, god. LIX, Zagreb, rujan 2003., str. 24-37.

Temeljni pojmovi. (Temeljni pojmovi generativne antropologije) «Republika», br. 9, god. LIX, Zagreb, rujan 2003., str. 79-85.

Nasilje, jezik, metafora. «Republika», br. 2, god. LX, Zagreb, veljača 2004., str. 88-96.

Lik Bl. Djevice Marije u propovijedima Bernarda Zuzorića. Izvorni znanstveni rad. Marija u provijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja. Zbornik radova s nacionalnog znanstvenog skupa u Splitu, 31. svibnja – 1. lipnja 2002. Uredio Vlado Košić. Kršćanska sadašnjost i Hrvatski mariološki institut, Zagreb 2004., str. 71–85.

Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin i kazna, preveo Iso Velikanović, Biblioteka Klasici, Mozaik knjiga, Zagreb 2003., str. 467-476.

Gundulićev «Osman» kao antropološki problem. Izvorni znanstveni rad. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 9-44.

Tragom Šimića (Jedan pokušaj generativne antropologije). 4. kijevski književni susreti. Posvećeni Antunu Branku Šimiću. Kijevo, kolovoz 2005. Zbornik radova i pjesama. Kijevo 2005., str. 109-114.

Vetranović u polju Rešetarova znanstvenog interesa. Izvorni znanstveni članak. Zbornik o Milanu Rešetaru. Hrvatski književni povjesničari, sv. 9. Hrvatski studiji sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2005., str. 143-148.

Belizarijo aliti Elpidija Antuna Gleđevića. Građa za povijest književnosti hrvatske, knjiga 35, HAZU, Zagreb 2006., str. 1-14. (Priređena drama Antuna Gleđevića Belizarijo aliti Elpidija, Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 35, HAZU, Zagreb 2006., str. 15-130)

Razgovor uvodni o pretpostavkama za tumačenje Novakovih Mirisa.... «Republika», LXII, br. 9, Zagreb, rujan 2006., str. 44-52.

Korespondencija Vatroslava Jagića s Milanom Begovićem. Izvorni znanstveni članak.  Zbornik o Vatroslavu Jagiću. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o Vatroslavu Jagiću održanom u Beču 1. listopada 2005. i u Varaždinu 13.-15. listopada 2005. Hrvatski književni povjesničari, sv. 10. Glavni urednik prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji sveučilišta u Zagrebu /et al./. Zagreb 2006., str. 343-349.  

Eric Gans i avantura generativne antropologije. «Republika», LXIII, br. 5, Zagreb, svibanj 2007., str. 37-47.

Dubravka ili odustanak od drame. Izvorni znanstveni rad. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 45 (2007): 159-189.

Andrija Kačić Miošić u najnovijim književnim povjesnicama. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba održanoga 3.-7. studenoga 2004. u Zagrebu, Sinju Makarskoj, Mostaru, Bristu i Zaostrogu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2007., str. 457-465.

Suvremenik Zoranićev i kriptoromanopisac Mavro Vetranović (Pelegrin Mavra Vetranovića). Zadarski filološki dani II. Sveučilište u Zadru, Zadar 2009. str. 165-181.

U registraturi Ante Kovačića. Ante Kovačić: U registraturi. Biblioteka Klasici. Mozaik knjiga. Zagreb 2009., str. 459-475.

Književnopovijesna recepcija Ranjinina zbornika. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Zbornik Nikše Ranjina. O 500. obljetnici (1507.-2007.) Zagreb, 21. i 22. studenoga 2007. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2009., str. 191-210.

Isto u: Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, br. 502, Razred za književnost, Knjiga 28, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 2009.

Dubrovačka dionica Ljubićeve povjesnice. Prethodno priopćenje. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa. Zadar, 3. listopada 2007. Stari Grad (o. Hvar), 4.-6. listopada 2007. Hrvatski književni povjesničari. Znanstveni zbornici, sv. 11. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb 2009., str. 439-446.

Marija u djelima Mavra Vetranovića. Izvorni znanstveni rad. Velika proteturica. Duhovna baština Dubrovnika posvećena Bogorodici. Kršćanska sadašnjost i Hrvatski mariološki institut, Zagreb, listopad 2009., str. 197-218.

Roman o sazrijevanju i nezrelosti. Studija o romanu „Četverored“ Ivana Aralice, u: Ivan Aralica, Četverored, Školska knjiga, Zagreb 2011., str. 411-426.

Mavro Vetranović i hvarski krug (problemi književnopovijesne i općekulturne kontekstualizacije). Dani hvarskog kazališta 38 / Hvar – književnost i kazalište. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug, Zagreb – Split 2012., str. 57-72.

Gospari uvježbavaju ustanak. Izvorni znanstveni rad. Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Svezak L. Zagreb-Dubrovniki 2012., str. 181-198.

Pijerko Bunić Luković u kontekstu dubrovačkog i hrvatskog klasicizma. Izvorni znanstveni članak. Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti. Novi tečaj, godina XIV, broj 29, Zagreb 2012., str. 7.-33.

Generativna antropologija i bijela krivnja / Generative Anthropology and White Guilt. U: Eric Lawrence Gans: Bijela krivnja / White Guilt. Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2013., str. 5.-33. i 147.-178.

Uvodne crtice u Frangešovu književnu raguzeologiju. Zbornik o Ivi Frangešu, Hrvatski književni povjesničari, sv. 13 (gl. ur. prof. dr. sc. Tihomil Maštrović). Hrvatski studiji, Zagreb 2013., str. 197-203.

Franičević i Fotez iz uvodnog zbornika: program vs. ostvarenje Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, Vol.40 No.1. Svibanj 2014., str. 24-32.

Barčevo čitanje Mažuranića. Izlaganje (referat sa znanstvenog skupa). Zbornik o Antunu Barcu. Hrvatski književni povjesničari, sv. 14. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015., str. 255-260.

Bidermajerski kompleks obitelji u dramama Pierka Bone. Književnopovijesna studija. Krležini dani u Osijeku 2014. Kompleks obitelji i četvrt stoljeća tranzicije i globalizacije u hrvatskoj drami i kazalištu. Priredio Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 2015., str. 24.–33.

Pijerko Bona, Jačinto hvastalo (Prilog nacrtu jedne poetike pučkog mentaliteta). Književnopovijesna studija. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split, Zagreb – Split 2017., str. 49-68.

Obliti privatorum...Nacrt za jednu poetiku političke prakse. Prethodno priopćenje. Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Svezak LV/1. Zagreb-Dubrovnik 2017., str. 211-244.

René Girard’s Fundamental Anhropology. Review. Collegium Antropologicum. 41(2017) 3: 309-313. ISSN 0350-6134

Tribuson – prolegomena. Pregledni članak. Radovi Zavoda za znanstveno istraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru, sv. 10. Zagreb-Bjelovar 2017., str. 11-40.

Didakov pir s Mnemozinom (od Evore do suvremenih književnih povjesnica). Pregledni članak. “Dubrovnik”, 4/2017., str. 21-30.

Tribuson: Pismo za puk, ne i pučko. Dani hvarskog kazališta 44 / Pučko i popularno II. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug, Zagreb – Split 2018., str. 373-383.

Tragom Medinijeve metodologije. Izvorni znanstveni članak. Zbornik o Miloradu Mediniju. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Zagreb - Dubrovnik, 9.-11. studenoga 2017. Hrvatski književni povjesničari, znanstveni zbornici, sv. 16. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko filološko društvo Zagreb, Ogranak Matice hrvatske u Varaždinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Zadru. Zagreb 2018., str. 83.-96. (34.595 slmj., 19,2 kartice)ISBN 978-953-7823-78-8

 

    

b) stručni:

Bošković danas i ovdje. (Žarko Dadić: Ruđer Bošković) “Dubrovnik”, 6, 1987.

Rječnik u knjizi: Ivo Banac, Slobodan P. Novak, Branko Sbutega Stara književnost Boke, Hrvatski centar PEN-a Zagreb 1993.

Pogovor u knjizi: Slavica Stojan: Priče iz starog Dubrovnika. Dubrovnik 1995., str. 145-147.

Svršetak igre. (Ivo Brešan: Predstava Hamleta u Mrduši Donjoj / Ledeno sjeme / Stani malo, Zvonimire, Znanje, Zagreb 1993.) "Forum", 10-12, Zagreb 1993.

Pišem Kravar, pamtim barok. (Zoran Kravar: Nakon godine MDC, Matica hrvatska, Dubrovnik 1993.) "Forum", 10-12, Zagreb 1993.

Tema Pilar. Studija u knjizi: Ivo Pilar: Politički zemljopis hrvatskih zemalja. Consilium, Zagreb 1995., str. 51-57.

Nazorov Marul. Ogled. "Hrvatsko slovo", br. 65, Zagreb 1996.

Teze o Coelhu. (ogled o romanima P. Coelha kao društvenim i kulturnim planetarnim fenomenima) "Vijenac", 154, Zagreb 27. I. 2000.

Etika, poetika, politika. (Interpretacija Pjesance spurjanom Mavra Vetranovića) "Dubrovački horizonti", 40, Zagreb 2000., str. 29-33.

 Djeca poput nas. Predgovor u knjizi: Mark Twain: Pustolovine Toma Sawyera, preveo Ivan Kušan, Biblioteka Zlatna lađa, urednik Davor Uskoković, Mozaik knjiga, Zagreb 2001., str. 5-12.

Kristalna kocka djetinjstva. Predgovor u knjizi: Slavko Kolar: Jurnjava na motoru, Biblioteka Zlatna lađa, urednik Davor Uskoković, Mozaik knjiga, Zagreb 2001., str.5-12

Prošlost na krilima mašte. Predgovor u knjizi: Mark Twain: Kraljević i prosjak, preveo Ivan Kušan, Biblioteka Zlatna lađa, Mozaik knjiga, Zagreb 2001., str. 5-12.

Zaborav boja, otpuštanje srca. Predgovor u knjizi: Lois Lowry: Davač, preveo Predrag Raos, Biblioteka Zlatna lađa, Mozaik knjiga, Zagreb 2001., str. 5-12.

Hans Christian Andersen. Lektira u razrednoj nastavi. Priručnik za nastavnike, 1-2. Mozaik knjiga 2002., str. 143-148.

Predgovor. Oscar Wilde: Sretni princ i druge priče, preveo Predrag Raos, Biblioteka Zlatna lađa, Mozaik knjiga, Zagreb 2002., str. 5-12.

Daniel Defoe. Daniel Defoe: Robinskon Crusoe, preveo Berislav Grgić, Biblioteka Zlatna lađa, Mozaik knjiga, Zagreb 2002., str. 5-13.

Ispružiti ruku. Norton Juster: Fantomska kućica, preveo Predrag Raos, Biblioteka Zlatna lađa, Mozaik knjiga, Zagreb 2002., str. 5-12.

Pisma Ive Kozarčanina, Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Novi tečaj, godina V, broj 12, Zagreb 2002., str. 160.-176.

Pogovor u: René Girard: Promatrah Sotonu kako poput munje pade, prevela Andrea Grgić Marasović, AGM, Zagreb 2004., str. 239-247.

O knjigama i piscima. Russel Hoban: Miš i sin, preveo Predrag Raos, Biblioteka Zlatna lađa, Mozaik knjiga, Zagreb 2004., str. 5-17.

Lutke, ljudi, riječi. Henrik Ibsen: Kuća lutaka, preveo Mirko Rumac, Biblioteka Klasici, Mozaik knjiga, Zagreb 2004, str. 122-139.

Moreplovčevi «Prigovori» postmodernizmu. (Osvrt na pjesništvo A. Šoljana) «Nova Istra», god. IX, sv. XXVII, br. 4, Pula, zima 2004., str. 54-57.

Uvodni članak u temu Mit o zavjeri, «Republika», br. 6, LXI, Zagreb, lipanj 2005., str. 46-48. Uredio temu.

Uvodni članak u temu Ivan Pavao II. – Poslanje i djelovanje. «Republika», br. 7-8, LXI, Zagreb, srpanj-kolovoz 2005., str. 29

Pogovor. Mihail Ljermontov: Junak našeg doba, preveo Zlatko Crnković, Biblioteka Klasici, Mozaik knjiga, Zagreb 2006., str. 172-185.

Pogovor. William Shakespeare: Romeo i Julija, preveo Milan Bogdanović, Biblioteka Klasici, Mozaik knjiga, Zagreb 2007., str. 159-184.

Tit Makcije Plaut i razvitak komedije. Tit Makcije Plaut: Hvalisavi vojnik / i druge komedije. Prepjev, obrada i nadopuna Branimir Žganjer. Biblioteka Klasici, Mozaik knjiga, Zagreb 2008., str. 495-499.

Komedija i Terencije. Publije Terencije Afer: Izabrane komedije (Djevojka s otoka Androsa, Formion, Samomučitelj). Prijevod, obrada i nadopuna Branimir Žganjer. Biblioteka klasici, Mozaik knjiga, Zagreb 2008., str. 253-259.

Ivan Raos u novijim književnim povjesnicama (Skica za prinos književnopovijesnoj recepciji). Zbornik radova i pjesama - 8. kijevski književni susreti (Posvećeno Ivanu Raosu, Kijevo, 31. srpnja i 1. kolovoza 2009.): Kijevo 2009., str. 97-104.

Aralica ili borba za sutra. Ogled o romanu „Kepec“ Ivana Aralice, u: Ivan Aralica, Kepec, Školska knjiga, Zagreb 2011., str. 604.-611.

Kosorova drama Pravednost kao dio nesporazuma. „Republika“, LXVIII, br. 6, Zgareb, lipanj 2012., str. 51-54.

Mračna alegorija politike. Pogovor u: Ivan Aralica, Svetišni blud, Školska kjiga, Zagreb 2012., 294.-306.

Paljetak – osobni pogled. Pogovor knjizi: Luko Paljetak: Nagazni soneti. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, ur. Antun Pavešković. Zagreb 2013., str. 77.-82.

Svođenje računa – s povodom, izvan povoda. (Slobodan Novak: Izjašnjavanja, Sabrana djela, knj. 8, Matica hrvatska, Zagreb 2010.), Kolo, br. 3-4, Zagreb 2013., str. 175-179.

Dubrovnik u zrcalu zbiljne teorije. (Dunja Fališevac: Slike starog Dubrovnika, Matica hrvatska, Zagreb 2013.), Vijenac, XXII, br. 527, Zagreb, 15. Svibnja 2014., str. 13.

Mediteranizam Viktora Vide. „Nova Istra“, XIX, sv. 49, Pula, proljeće – ljeto 2014., str. 179-183.

Ulderiko Donadini. Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Novi tečaj, godina XVI, br. 31, Zagreb 2014., 51-56.

Aretej – prizorište kao spas riječi. Miroslav Krleža. Zbornik radova sa simpozija u povodu 120. obljetnice rođenja. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 2015., 145-157.

Matoš na Hvaru. „Nova Istra“, br. 1-2, g. XX., sv. 51, Pula, proljeće-ljeto 2015., 195-201.

August Cesarec, književnik. Ogled u knjizi: August Cesarec, Književni i politički eseji, Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2018. (12.796 slmj, 7,1 kart.)

 

 

c) stručno znanstveni:

Bunić, Pjerko Luković, Hrvatski leksikon, Leksikografski zavod «M. Krleža».

Članovi Odsjeka. Vodič Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, poseban otisak Kronike Zavoda za pov. hrv. knj., kaz. i glazbe HAZU, br, 8, Zagreb 2001., str. 39-61.

Nikola Vončina kao povjesnik hrvatske radiotelevizije. «Republika», LXI., br. 11,  Zagreb, studeni 2005., str. 37-44.

Pri-govor knjizi akademika Ante Stamaća «Zapravo Šoljan». «Nova Istra», god. XI., sv. XXXIII, br. 1-2, Pula, proljeće – ljeto 2006., str. 135-137.

Eric Gans / Antun Pavešković: Razgovor o generativnoj antropologiji. «Republika», LXIII, Zagreb, svibanj 2007., str. 48-64.

Antologija kao žanr. «Nova Istra», god. XIII, sv. XXXVII, br. 1-2, Pula, proljeće – ljeto 2008., str. 92-95.

 «Republika», god. LXIV, br. 7/8, Zagreb, srpanj/kolovoz 2008., str. 64-68.

Kušan – prozaik za «odrasle». »Republika», god. LXIV, br. 9, Zagreb, rujan 2008., str. 57-60.

Trojica nazbilj, pokoji nahvao. Dani hvarskog kazališta / Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do današnjih dana / U čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Književni krug Split. Zagreb – Split 2008.,  str. 248–253.

Šoljanova kritička idiosinkrazija. „Nova Istra“, g. XV, sv 41, br. 1/2, Pula proljeće – ljeto 2010, str. 130-134.

Gavellin glumac? Dani hvarskog kazališta, sv 39. Gavella – riječ i prostor. HAZU – Književni krug, Zagreb – Split 2013., str. 258.-264.

Antologija kao žanr. Šoljanova kritička idiosinkrazija. Mediteranizam Viktora Vide. Matoš na Hvaru. Treći Šoljanov zbornik. 11-20. dani Antuna Šoljana. Rovinj-Pula, str. 132-136, 280-285, 591-596, 700-708.

Parun: riječ i more. „Nova Istra“, g. XXII, sv. 55, Pula proljeće 2017., str. 157-161.

 

d) ocjene:

Vučistrah: bez straha pred baštinom. (Petar Kanavelić: Vučistrah; Ansambl Kazališta Marina Držića, Dubrovnik, redatelj Tomislav Durbešić). “Prolog”, 51/52, Zagreb 1982., str. 173-176.     

Dospjelo je! (Ivo Vojnović: Dubrovačka trilogija, Dramski ansambl Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, redatelj Ivica Kunčević). “Prolog”, 55/56, Zagreb 1983., str. 157-162.          

Tragom Vidrine pobune. (Slobodan Prosperov Novak: Planeta Držić) “Slobodna Dalmacija”, 30. studenoga 1985.

Paradoks o povijesti. (Miroslav Brandt: Triptih, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1993.) "Slobodna Dalmacija", podlistak Forum, Split 6. III. 1993.

Slovo o slovu.(Ivo Frangeš: Suvremenost baštine, August Cesarec / Matica hrvatska, Zagreb 1992.) "Republika", 1/2, Zagreb 1993.

Kazalište i tijelo. (Nikola Batušić: Narav od fortune, August Cesarec - Matica hrvatska, Zagreb 1992.) "Slobodna Dalmacija", podlistak Forum, Split 3. travnja 1993.           

Paradoks o vjeri i naciji (Mijo Korade/ Mira Aleksić/ Jerko Matoš: Isusovci i hrvatska kultura, Hrvatski povijesni institut u Beču, 1993.) "Slobodna Dalmacija", podlistak Forum, Split 24. travnja 1993.

Priča o jednoj povijesti. (Ivan Supek: Buna Janusa Pannoniusa, Zagreb 1992.) "Republika", 9/10, Zagreb 1993.

Asketska riječ. (Petar Šegedin: Izdajnik, Mala knjižnica Matice Hrvatske, Zagreb 1993.) "Danas", Zagreb 18. I. 1994.

Pred povijesnim bespućem. (Ranko Marinković: Never more, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 1993.) "Danas", Zagreb 15. III. 1994.

Zlovolja pikničkog marginalca. (Dalibor Cvitan: Demos i demon, Znanje, Zagreb 1994.) "Danas", Zagreb 5. V. 1994.

Igra značenja i smisla. (Stjepan Tomaš: Zlatousti, Znanje, Zagreb 1993.) "Forum", 10-12, Zagreb 1993.

Roman prijekora ili prijekor romana. (Ivan Aralica: Knjiga gorkog prijekora, Znanje, Zagreb 1994.) "Forum", 9-10, Zagreb 1994.

 U potrazi za drugim. (Petar Šegedin: Svi smo odgovorni?, drugo, dopunjeno izdanje, DoNeHa, Zagreb 1995.) “Forum”, 9-10, Zagreb 1995., str. 895-902.

Sumorno zadovoljstvo teksta. (Ivan Kušan: Ljubi susjeda svoga, Otokar Keršovani, Rijeka 1995.) "Republika", 9-10, Zagreb 1996.

Pravo na odsuće imenovanja. (Emil Strok: Rat naš svagdanji, Naklda MD, Zagreb 1995.) "Quorum", 4-5, Zagreb 1996.  

Tiho njegovanje neodlučnosti. (Dunja Robić: Dütref ili kockanje za družinu / Perivoj bez vodoskoka, Dora Krupićeva, Zagreb 1996.) "Vijenac", 106, Zagreb 29. I. 1998.

Dubrovačka patetična. (Čedo Prica: Ujedinjenje ili smrt, Mala knjižnica Matice hrvatske, Zagreb 1996.) "Kolo", br. 4, Zagreb 1997.

Češki umivena priča. (Michal Viewegh: Odgoj djevojaka, DiVič, Zagreb 1997.; M. V.: Zapisivači očinske ljubavi, DiVič, Zagreb 2000.) "Vijenac", 157, Zagreb 9. III. 2000.    Himnodija u sintezi. (Hrvojka Salopek Mihanović: Hrvatska crkvena himnodija 19. stoljeća) "Vijenac", 185, Zagreb 5. travnja 2001.

Idealistično i teološki. (Petar Vučić: Židovstvo i hrvatstvo, Croatiaprojekt, Zagreb 2001.) "Hrvatsko Slovo", 320, Zagreb 8. III. 2001.

Avanture superiorna poznavatelja. (Slobodan Prosperov Novak: Kratka povijest avanturizma, Matica hrvatska, Zagreb 2000; Slobodan Prosperov Novak: Povijest hrvatske književnosti. Od Gundulićeva poroda od tmine do Kačićeva Razgovora ugodnog naroda slovinskoga iz 1756., III. knjiga, Izdanja Antibarbarus, Zagreb 1999.) "Vijenac", 186, str. 14, Zagreb 19. IV. 2001.

Metonimija povijesti. (Dino Milinović: Kradljivac uspomena, Znanje, Zagreb 2002.) «Republika», br. 2, god. LIX, Zagreb, veljača 2002., str. 104-106.

Jednostavno: vrhunsko štivo! (Ivan Aralica, Konjanik, Znanje, Zagreb 2002.) "Vijenac", br. 218, X, Zagreb 11. srpnja 2002., str. 7.

Sloboda i strogost. (Nikola Batušić / Zoran Kravar / Viktor Žmegač: Književni protusvjetovi. Poglavlja iz hrvatske moderne. Matica hrvatska, Zagreb 2001.) «Vijenac», br. 223, 19. rujna 2002., str. 2.

Ljubav uzorite udovice. (Miro Gavran: Judita, Mozaik knjiga, Zagreb 2002.3) «Republika», br. 1, god. LIX, Zagreb, siječanj 2003., str 110-112.

Rim i Grad. (Milivoj Solar, Povijest svjetske književnosti, Golden marketing, Zagreb 2003.) «Republika», br. 6, god. LIX, Zagreb, lipanj 2003., str. 107-111.

Hrvatska dječja književnost konačno je odrasla. (Milan Crnković – Dubravka Težak, Povijest hrvatske dječje književnosti od početaka do 1955. godine, Znanje, Zagreb 2002.) «Republika», br. 7-8, god. LIX, Zagreb, srpanj – kolovoz 2003., str. 144-148.

Zaljubljena u muze, muzama ljubljena (Dunja Fališevac, Kaliopin vrt II, Studije o poetičkim i ideološkim aspektima hrvatske epike, Književni krug, Split 2003.) «Republika», br. 11, god. LIX, Zagreb, studeni 2003., str. 100-103.    

 O književnim slikama i prilikama. Fusnote ljubavi i zlobe 1. (Julijana Matanović, Krsto i Lucijan. Rasprave i eseji o povijesnom romanu. Naklada Ljevak, Zagreb 2003.) «Republika», br. 4, god. LX, Zagreb, travanj 2004., str. 115-118.

Fusnote ljubavi i zlobe 2. (Dean Slavić, Ars moriendi. Fokuskomunikacije. Zagreb 2003.) «Republika», br. 5, god LX, Zagreb, svibanj 2004., str. 125-128.

Fusnote ljubavi i zlobe 3. (Edo Popović, Izlaz Zagreb jug, Meandar. Zagreb 2003.) «Republika», br. 6, god. LX, Zagreb, lipanj 2004., str. 121-123.

Fusnote ljubavi i zlobe 4. (Marinela, Pušite li? Meandar. Zagreb 2002. - Stara hrvatska drama. Priredio Milovan Tatarin. Znanje. Zagreb 2003.) «Republika», br. 7-8, god. LX, Zagreb, srpanj-kolovoz 2004., str. 160-165.

Fusnote ljubavi i zlobe 5. (Noam Chomsky, Hegemonija ili opstanak. Naklada Ljevak. Zagreb 2004.- Pavao Pavličić, Melem. Mozaik knjiga. Zagreb 2003.) «Republika», br. 9, god. LX, Zagreb, rujan 2004, str. 127-133.

Fusnote ljubavi i zlobe 6. (Goran Tribuson, Mrtva priroda. Mozaik knjiga, Zagreb 2003.).»Republika», br. 10, god. LX, Zagreb, listopad 2004., str. 123-126.

Fusnote ljubavi i zlobe 7. (Višnja Starešina,  Vježbe u laboratoriju Balkan. Naklada Ljevak, Zagreb 2004. – Renato Baretić, Osmi povjerenik. AGM. Zagreb 2003.) «Republika», br. 11, god. LX, Zagreb, studeni 2004., str. 117-122.

Fusnote ljubavi i zlobe 8. (Vesna Biga, Dušin vrt, Meandar, Zagreb 2003.) «Republika», br. 12, god. LX, Zagreb, prosinac 2004., str. 131-133.

Fusnote ljubavi i zlobe 9. (Lana Derkač, Osluškivanje anđela, Priče, Meandar, Zagreb 2003.) «Republika», br. 1, god. LXI, Zagreb, siječanj 2005., str. 108-110.

Fusnote ljubavi i zlobe 10. (Nikica Petrak, Neizgovoreni govor /zapisci nasumce/ Izdanja Antibarbarus, Zagreb 2003.) «Republika», br. 2, god. LXI, Zagreb, veljača 2005., str. 127-129.

Fusnote ljubavi i zlobe 11. (Pero Kvrgić, Stilske vježbe. Matica hrvatska, Zagreb 2004.) “Republika”, br. 3, god. LXI, Zagreb, ožujak 2005., str. 111-112

Fusnote ljubavi i zlobe 12. («Miro i ja». Miro Međimorec, Frankfurtska veza. P. I. P. Zagreb 2004.) «Republika», br. 4, god. LXI, Zagreb, travanj 2005., str. 120-122.    

Fusnote ljubavi i zlobe 13. (Ana Lederer, Vrijeme osobne povijesti / Ogledi o suvremenoj hrvatskoj drami i kazalištu /. Naklada Ljevak. Zagreb 2004.) «Republika», br. 5, god. LXI, Zagreb, svibanj 2005., str. 124-127.

Fusnote ljubavi i zlobe 14. (Hans Küng, Biti kršćanin. Prevela Branka Will. Konzor Zagreb, Synopsis Sarajevo, 2002.) «Republika», br. 6, god. LXI, Zagreb, lipanj 2005., str. 118-120.

Iskustvo i sudbina. (Davor Velnić, Šest od šest. Sveučilišna knjižara, Zagreb 2004.) «Vijenac», XIII, br. 300, Zagreb 15. rujna 2005., str 13.

Fusnote ljubavi i zlobe 15. (Mladen Kuzmanović, Čuvari vremena. Matica hrvatska, Biblioteka Vijenac, knj. 1, Zagreb 2004.). «Republika», br. 7-8, god. LXI, Zagreb, srpanj – kolovoz 2005., str. 144-146.

Grad – strašan i prelijep. (Feđa Šehović, Zločin u samostanu, Mozaik knjiga, Zagreb 2005.) «Vijenac», XIII, br. 301, Zagreb 29. rujna 2005., str. 9

Ljubitelj trpkoga vina. (Ivo Brešan, Tri života Tonija Longina, Europapress holding, Zagreb 2005.) «Vijenac», XIII, br. 302, Zagreb 13. listopada 2005., str. 7.

 Fusnote ljubavi i zlobe 16. (Božidar Violić, Lica i sjene / Razgovori i portreti. Naklada Ljevak, Zagreb 2004.) «Republika», br. 9, god. LXI, Zagreb, rujan 2005., str. 124-125.

Fusnote ljubavi i zlobe 17. (Luko Paljetak, Skroviti vrt / Dnevnik Cvijete Zuzorić, plemkinje. Profil, Zagreb 2004.) «Republika», br. 10, god. LXI, Zagreb, listopad 2005., str. 121-124.

Fusnote ljubavi i zlobe 18. (Igor Mandić, Hitna služba. SysPrint, Zagreb 2005.) «Republika», br. 11, LXI, Zagreb, studeni 2005., str. 107-109.

Fusnote ljubavi i zlobe 19. (Valnea Delbianco, Talijanski kroatist Arturo Cronia. Književni krug, Split 2004.) «Republika», br. 12, LXI, Zagreb, prosinac 2005., str. 230-233.

Fusnote ljubavi i zlobe 20. (Josip Šentija, Razgovori s Mikom Tripalom o hrvatskom proljeću. Profil International, Zagreb 2005.) «Republika», br. 1, LXII, Zagreb, siječanj 2006., str. 141-143.

Fusnote ljubavi i zlobe 21. (Hrvoje Hitrec, Kolarovi. Školska knjiga, Zagreb 2004.) «Republika», br. 2, LXII, Zagreb, veljača 2006., str. 106-108.

Fusnote ljubavi i zlobe 22. (Silvija Šesto Stipaničić, Ester i bageri. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2005.) «Republika», br. 3, LXII, Zagreb, ožujak 2006., str. 123-125.

Fusnote ljubavi i zlobe 23. (Ivan Aralica, Sunce. Verbum, Split 2006.) «Republika», br. 4, LXII, Zagreb, travanj 2006., str. 120-122.

Fusnote ljubavi i zlobe 24. (Pero Budak, Tri romana (Hugo, Doktor Raif, Kočija) Tonimir, Varaždinske Toplice 2005.) «Republika», br. 5, LXII, svibanj 2006., str. 122-125.

Razbijanja gromoglasne šutnje. (Miro Međimorec, Presvijetli i rabin, Naklada Pavičić, Zagreb 2006.) «Vijenac», XIV, br. 322, 6. srpnja 2006., str. 11.

Fusnote ljubavi i zlobe 25. (Književni nobelovci 1999.-2005., «Književna revija», br. 1-2, 2006. Ogranak Matice hrvatske Osijek) «Republika», br. 6, LXII, lipanj 2006., str. 113-115.

Fusnote ljubavi i zlobe 26. (Ivana Šojat Kuči, Kao pas, Društvo hrvatskih književnika. Ogranak u Rijeci, Rijeka 2006.) «Republika», br. 7/8, LXII, srpanj – kolovoz 2006., str. 177-180.

Fusnote ljubavi i zlobe 27. (Jelena Lakuš, Izdavačka i tiskarska djelatnost na dalmatinskome prostoru (Zadar, Split i Dubrovnik) u prvoj polovici 19. stoljeća (1815-1850.). Bibliografija monografskih i serijskih publikacija – građa. Književni krug, Split 2006.) «Republika», br. 9, LXII, Zagreb, rujan 2006., str. 120-121.

Fusnote ljubavi i zlobe 28. (Igor Štiks, Elijahova stolica. Roman. Fraktura, Zaprešić 2006.) «Republika», br. 10, LXII, Zagreb, listopad 2006., str. 111-113.

Fusnote ljubavi i zlobe 29. (Ivo Brešan, Gorgone. Naklada Ljevak, Zagreb 2006.) «Republika», br. 11, LXII, Zagreb, studeni 2006., str. 113-116.

Fusnote ljubavi i zlobe 30. (Autobiografija isusovca Bartola Kašića u prijevodu i izvorniku (1575.-1625.). S latinskoga preveo Vladimir Horvat, D. I. Vladimir Horvat: Dodatak Autobiografiji isusovca Bartola Kačića (1625.-1650.)) «Republika», br. 12, LXII, Zagreb, prosinac 2006., str. 126-128.

Fusnote ljubavi i zlobe 31. (Josip Cvenić, Obrnuto prepisivanje. Meandar, Zagreb 2006.) «Republika», br. 1, LXIII, Zagreb, siječanj 2007., str. 131-133.

Puni sjaj. (Hrvojka Mihanović-Salopek, Iz duhovnog perivoja, Naklada Ljevak, Zagreb 2006.) «Vijenac», XV, br. 340, 15. ožujka 2007., str. 9.

Fusnote ljubavi i zlobe (32). (Zdravko Zima, Lovac u labirintu (Eseji&elzeviri). Naklada Ljevak, Zagreb 2006.) «Republika», br. 2, LXIII, Zagreb, veljača 2007., str. 106-108.

Fusnote ljubavi i zlobe (33). (Bogdan Radica, Agonija Europe / Razgovori i susreti. Disput, Zagreb 2006.) «Republika», br. 3, LXIII, Zagreb, ožujak 2007., str. 118-120.

Fusnote ljubavi i zlobe (34). (Ivan Bakmaz, Job. Književni krug, Split 2006.) «Republika», br. 4, LXIII, Zagreb, travanj 2007., str. 113-115.

Fusnote ljubavi i zlobe (34). [Greškom ne piše redni broj 35] (Zdenka Janeković Römer: Maruša ili suđenje ljubavi / Bračno ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika. Algoritam, Zagreb, svibanj 2007.) «Republika», br. 5, LXIII, Zagreb, svibanj 2007., str. 125-127.

Fusnote ljubavi i zlobe (35). (Ana Horvat: Podsuknja. Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, knj. 66. Zagreb 2007.) «Republika», br. 9, LXIII, Zagreb, rujan 2007., str. 98-100.

Fusnote ljubavi i zlobe (36). (Ivica Matičević: Prostor slobode. Književna kritika u zagrebačkoj periodici 1941-1945. Matica hrvatska, Zagreb 2007.) «Republika», br. 10, LXIII, Zagreb, listopad 2007., str. 122-125.

Fusnote ljubavi i zlobe (37). (Davor Velnić: Pola suze. Sveučilišna knjižara. Zagreb, listopad 2007.) «Republika», br. 11, LXIII, Zagreb, studeni 2007., str. 111-114.

Fusnote ljubavi i zlobe (38). (Ivan Supek: Tragom duha kroz divljinu. Profil. Zagreb 2006.) «Republika», br. 12, LXIII, Zagreb, prosinac 2007., str. 115-117.

Fusnote ljubavi i zlobe (39). (Dino Milinović: Tamo gdje prestaje cesta. Mozaik knjiga. Zagreb, 2007.) «Republika», br.3, LXIV, Zagreb, ožujak 2008., str. 112-114.

Fusnote ljubavi i zlobe (40). (Rujana Jeger: Posve osobno. Profil International. Zagreb, 2004. – Rujana Jeger: Opsjednuta. Profil International. Zagreb, lipanj 2007.) «Republika», br. 6, LXIV, Zagreb, lipanj 2008., str. 104-106.

Fusnote ljubavi i zlobe (41). (Nives Celzijus: Gola istina (Autobiografija s grupnim iskustvom). 24 sata / Premier media / fokus komunikacije. Zagreb 2008.) «Republika», br. 10, LXIV, Zagreb, listopad 2008., str. 136-138.

Fusnote ljubavi i zlobe (42). (Slobodan Prosperov Novak: 101 Dalmatinac i poneki Vlaj. VBZ. Zagreb 2007.)  «Republika», br. 11, LXIV, Zagreb, studeni 2008., str. 124-126).

Fusnote ljubavi i zlobe (43). (Robert Perišić: Naš čovjek na terenu. Profil International i Ghetaldus. Zagreb 2007.) «Republika», br. 12, LXIV, Zagreb, prosinac 2008., str. 131-133.

Fusnote ljubavi i zlobe (44). (Ivo Lendić: Katolicizam i kultura. Eseji, članci i polemike. Glas koncila. Zagreb 2008.) «Republika», br. 1, LXV, Zagreb, siječanj 2009., str. 106-108.

Fusnote ljubavi i zlobe (45). (Stanko Lasić: Strategija kašljucanja. («Nova Croatica», Časopis za hrvatsku književnost i kulturu. Godište I. Broj 1)) «Republika», br. 3, LXV, Zagreb, ožujak 2009., str. 113-116.

Fusnote ljubavi i zlobe (46). (Igor Mandić: U zadnji čas / Autobiografski reality show. Profil, Zagreb 2009.) «Republika», br. 4, LXV, Zagreb, travanj 2009., str. 99-101.

Fusnote ljubavi i zlobe (47). (Nenad Vekarić: Nevidljive pukotine: Dubrovački vlasteoski klanovi. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubroviku, Zagreb – Dubrovnik 2009.) , «Republika», br. 5, LXV, Zagreb, svibanj 2009., str. 119-121.

Fusnote ljubavi i zlobe (48). (Ján Jankovič / Dubravka Dorotić Sesar: Tatre i Velebit / Tatry a Velebit. Vydavatel'stvo Jána Jankoviča. Bratislava 2008.) «Republika», br. 6, LXV, Zagreb, lipanj 2009., str. 102-104.

Fusnote ljubavi i zlobe (49). (Drago Glamuzina: Tri. Profil International, Zagreb 2008.). „Republika“, br. 9, LXV, Zagreb, rujan 2009., str. 120-122.

Fusnote ljubavi i zlobe (50). (Ratko Cvetnić: Polusan. Mozaik knjiga, Zagreb 2009.). „Republika“, br. 10, LXV, Zagreb, listopad 2009., str. 118-120.

Fusnote ljubavi i zlobe (51). (Nella Lonza: Kazalište vlasti. / Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke Republike u 17. i 18. stoljeću. Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku HAZU, Zagreb – Dubrovnik 2009.) „Republika“, br. 12, LXV, Zagreb, prosinac 2009., str. 121-123.

Fusnote ljubavi i zlobe (52). (Hrvoje Šalković: Kombinacija d.o.o. / Ljubav u doba recesije. V.B.Z., Zagreb 2009.) „Republika“, br. 2, LXVI, Zagreb, veljača 2010., str. 128-130.

Važan doprinos hrvatskoj kulturnoj baštini. (Hrvojka Mihanović Salopek / Vinicije Lupis: Doprinos Petra Kanavelića hrvatskoj pasionskoj baštini. Ogranak Matice hrvatske Split. Split, 2009.) „“Republika“, br. 3., LXVI, Zagreb, ožujak 2010., str. 104-105.

Fusnote ljubavi i zlobe (53). (Ante Tomić: Čudo u Poskokovoj Dragi. Naklada Ljevak, Zagreb, studeni 2009.) „Republika“, br. 6, LXVI, Zagreb, lipanj 2010., str. 131-133.

 (Nikola Đuretić: Lovac sjena. Naklada Đuretić, Zagreb 2010.) „Republika“, br. 10, LXVI, Zagreb, listopad 2010., str. 118-120. 

Fusnote ljubavi i zlobe (55). (Ivana Simić Bodrožić: Hotel Zagorje. Profil International, Zagreb 2010.). „Republika“, br. 11, LXVI, Zagreb, studeni 2010., str. 119-120.

Fusnote ljubavi i zlobe (56). (Ana Bako: Jane Perkanova. Znanje, Zagreb 2010.). „Republika“, br. 1, LXVII, Zagreb, siječanj 2011., str. 128-130.

Fusnote ljubavi i zlobe (57) (Milana Vuković Runjić: Demoni i novinari / Istinita priča o redakciji u doba recesije. Vuković & Runjić, Zagreb 2010.). „Republika“, br. 3, LXVII, Zagreb, ožujak 2011., str. 120-122.

Fusnote ljubavi i zlobe (58) (Hrvoje Kovačević: Zvijer, anđeo, sudac. Fraktura, Zaprešić 2009.) „Republika“, br. 4, LXVII, Zagreb, travanj 2011., str. 135-137.

Koristan priručnik i vrijedan poticaj. (Krešimir Nemec: Čitanje grada / Urbano iskustvo u hrvatskoj književnosti. Naklada Ljevak, Zagreb 2010.) „Hrvatska revija“, br.2, Zagreb 2011., str. 110-111.

Fusnote ljubavi i zlobe (59) (Josip Mlakić: Ljudi koji su sadili drveće. V.B.Z., Zagreb 2010.) „Republika“, br. 7-8, LXVII, Zagreb, srpanj-kolovoz 2011., str. 174-176.

Fusnote ljubavi i zlobe (60) (Geert Mak: U Europi / Putovanje kroz dvadeseto stoljeće. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, prosinac 2010.) „Republika“, br. 10, LXVII, Zagreb, listopad 2011., str. 127-130.

Fusnote ljubavi i zlobe (61) (Marin Držić: Komedije od Pometa. Priredio Matko Sršen. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, rujan 2011.) „Republika“, br. 1, LXVIII, Zagreb, siječanj 2012., str. 120-123.

Pohvala lijenosti. „Nova Istra“, br. 3-4, g. XVII, sv. 46, Pula, jesen – zima 2012., 129-135.

Politika, književnost…Hrvatska. «Nova Istra», br. 3-4, g. XIX, sv. 50 Pula, jesen – zima 2014., 294-301.

Fusnote ljubavi i zlobe (Sanja Nikčević: Mit o Krleži ili krležoduli i krležoklasi u medijskom ratu. Matica hrvatska, Zagreb, 2016.) „Republika“, br. 1-2, Zagreb, siječanj-veljača 2017., 155-157.

Fusnote ljubavi i zlobe. (Milutin Cihlar Nehajev: Političke siluete. Odabrao i priredio Ivan Ott. Alfa, Zagreb 2016.) "Republika", br. 3-4, Zagreb, ožujak-travanj 2017., str. 157-159.

Fusnote ljubavi i zlobe. (Mate Maras: Pisma od smrti. Zagreb, Ex Libris, 2013.) "Republika", br. 5-6, Zagreb, svibanj-lipanj 2017., str. 145-147.

Fusnote ljubavi i zlobe. (Tanja Belobrajdić: Žena mog muža. Zagreb, Despot infinitus, 2017.) "Republika", br.  9-10, Zagreb, rujan-listopad 2017., str. 137-139.

Fusnote ljubavi i zlobe. (Vadimir Velebit: Moj život. Zagreb, Fraktura, 2016.) "Republika", br.  11-12, Zagreb, studeni-prosinac 2017., str. 139-142.

Fusnote ljubavi i zlobe. (Tihomil Maštrović: Kroatološki ogledi. Zagreb, Leykam International, 2017.) "Republika", br.  1-2, Zagreb, siječanj-veljača 2018., str. 185-187.

Fusnote ljubavi i zlobe. Marginalije uz Leksikon hrvatskoga srednjovjekovlja (Školska knjiga, Zagreb, 2017.). „Republika“, br. 3-4, ožujak-travanj 2019., str. 171-173.

 

e) osvrti, prikazi, bilješke:

            Imago theatri. (Cesare Molinari: Istorija pozorišta). “Gordogan”, 15/16, Zagreb 1984.

            Riznica za budućnost. (Prof. dr. Miroslav Šicel: Riznica ilirska 1835-1895, Zagreb-Ljubljana 1985.)”Slobodna Dalmacija”, siječanj 1986.

            Vjera ljubavi za jedan dan. (Ivo Hergešić: Zapisi o teatru) “Novi Prolog”, 4/5, Zagreb 1987.

            Olovna dolina (Dubravko Horvatić: Olovna dolina) “Mosorska vila”, 1, Omiš 1991.

Naš obračun s nama. (Dubravko Horvatić, Skaska o suživotu, Galerija Stećak, Zagreb - Klek 1992.) "Republika", 9/10, Zagreb 1992.

Dubrovačka Santa Maria. (Reminiscencije na predstavu Kristofora Kolumba Miroslava Krleže  u režiji Georgija Para na Dubrovačkim ljetnim igrama 1973.) "Genova - Ragusa - More", Genova - Zagreb - Dubrovnik 1993.

            Riječ među nadanjem i stradanjem.( Željko Žutelija: Croatia bez filtera, Slon, Zagreb 1992.) "Republika", 3/4, Zagreb 1993.

            Kutija olovnih slova. (Pero Čimbur: E, moj sine!, Hrvatska liga za mir, Zagreb 1993.) "Mirotvorni izazov", Zagreb 1993., str. 19.

            Žudnja za svijetom. (Dragutin Lerman: Kreševski dnevnici, Znanje, Zagreb 1992.) "Slobodna Dalmacija", podlistak Forum; Split 22. V. 1993.

Vjekopis hrvatskog bića. (Portreti hrvatski jezikoslovaca, Biblioteka Hrvatski radio, Zagreb 1993.) "Slobodna Dalmacija", podlistak Forum, Split 11. IX. 1993.        

Jalovost jednog imperija. (Evelyn Waugh: Počasni mač, Znanje, Zagreb 1993.) "Danas",  Zagreb 14. XII. 1993.

Zašto baš Šoljan? (Branimir Donat: Bogatstvo vrta, monografija o Antunu Šoljanu, Durieux, Zagreb 1993.) "Vijenac", br. 1, Zagreb 25. XII. 1993.          

Groteskno lice. (Dubravko Horvatić: Đavo u podne, Consilium, Zagreb 1993.) "Danas", Zagreb 11. I. 1994.

            Čvrsta načela. (Nikola Vončina: Osebujna dramaturgija, Biblioteka Hrvatski radio, Zagreb 1993.) "Danas", Zagreb 25. I. 1994.  

            Bez predrasuda. (Bono Zvonimir Šagi: Izazovi otvorenih vrata, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1993.) "Danas", 1.II. 1994.

            Iskustvo Auschwitza. (Primo Levi: Zar je to čovjek, Znanje, Zagreb 1993.) "Danas", 8. II. 1994.

            Na Zagorkinu tragu. (Emil Strok: Mimi, Naklada MD, Zagreb 1993.) "Danas", Zagreb 22. II. 1994.

            Književnost u egzilu. (Dubravko Horvatić: Nepostojeći hrvatski pisci, Consilium, Zagreb-Sisak 1993.) "Danas", Zagreb 29. III. 1994.

Dnevnik uzaludnosti. (Viktor Tadić: Devetsto ratnih dana / u međuvjerskim odnosima, Naklada MD, Zagreb 1994.) "Danas",  Zagreb 19. IV. 1994.

Oskar ili Ostap? (Thomas Keneally: Schindlerova lista, Znanje, Zagreb 1994.) "Vijenac", 9, Zagreb 28. IV. 1994.

            Svećenik u trapericama. (Vjekoslav Bajsić: Obrnuto vrijeme, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994.) "Danas", 17. V. 1994.

Dijalog s poviješću. (Franjo Šanjek: Crkva i kršćanstvo u Hrvata (Srednji vijek), Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1993.) "Danas", Zagreb 7. VI. 1994.

            Džentlmenski iskaz. (Krsto Cviić: Pogled izvana (političke kozerije), Znanje, Zagreb 1994.) "Danas", Zagreb 21. VI. 1994.

            Živjeti smrt, sanjati život (Ivo Žanić: Smrt crvenog fiće. Naklada MD, Zagreb 1993.) "Danas", Zagreb 12. VII. 1994.

            Okus stvarnosti. (Zlata Filipović: Zlatin dnevnik, Znanje, Zagreb 1994.) "Danas", Zagreb 23. VIII. 1994.

            Smrt u Tuškancu; Ivan Pilar, članak, "Forum", 1-2, Zagreb 1994.

Zavođenje neizrecivog. (Branko Sbutega: Tri bokeljske smrti, u knjizi: Ivo Banac/ Slobodan P. Novak/ Branko Sbutega: Stara književnost Boke, Slon, Zagreb 1993.) "Forum", 3-4, Zagreb 1994.

Pastoralna priča. (Robert James Waller: Mostovi u okrugu Madison, Znanje, Zagreb 1994.) "Danas", Zagreb 30. VIII. 1994.

Anđeoski naučitelj. (Toma Akvinski: Suma protiv pogana, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1993.) "Danas", Zagreb 6. IX. 1994.

Stvarnost ili mit. (A. P. Taylor: Uzroci drugog svjetskog rata, Znanje, Zagreb 1994.) "Danas", Zagreb 27. IX. 1994.  

Apel čitateljskom općinstvu. (Emil Strok: Mimi, Naklda MD, Zagreb 1993.) "Republika", 9-10. Zagreb 1994.

Čulo zdrave pameti. (Josip Bogner: Studije i portreti, Centar za znanstveni rad, Vinkovci 1993.) "Forum", 11-12, Zagreb 1994.

 Svjedočanstva. (Josip Bratulić: Mrvice sa zagrebačkog stola, Mala knjižnica Matice hrvatske, Zagreb 1994.) "Forum", 11-12, Zagreb 1994.  

Hrvatski ugled. (Nikola Vončina: Stvaralaštvo svjetskog ugleda, Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Zagreb 1995.) "Hrvatsko slovo", 15. IX. 1995.

Vojnović ponovljen. (Ivo Vojnović: Izbor iz djela, prir. Tihomil Maštrović, Mosta, Zagreb 1995.) "Vijenac", Zagreb 30. V. 1996.

Dijalog o nama.(Nikola Vitov Gučetić: Dijalog o ljepoti / Dijalog o ljubavi, Most/ The bridge, Zagreb 1995.) “Forum”,  1-4, Zagreb 1996., str. 212-217.

Mortigjijina autobiografija. (Tias Mortigjija: Moj životopis, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1996.) "Hrvatsko slovo", Zagreb 12. VII. 1996.

U kolumni Povodom lektire časopisa "Hrvatsko slovo" prikazi:

28. VI. 1996.: Milivoj Solar: Laka i teška književnost, Zagreb 1996.

26. VII. 1996.: Ivan Derkos: Genius patriae, Karlovac 1996.

2. VIII. 1996.: Tihomil Maštrović: 50 godina Hrvatske kazališne kuće Zadar, Zadar 1996.

30. VIII. 1996.: Ivica Matešić: Križ moje braće, Zadar 1994.

6. IX. 1996.: Eta Rehak: Darovi Mnemozine, Dubrovnik 1996.

13. IX. 1996.: Mirko Tomasović: 7 godina s Marulom, Split 1996.

20. IX. 1996.: "Europski glasnik", 1/I., Zagreb 1996.

27. IX. 1996.: Junije Palmotić: Izabrana djela, prir. Rafo Bogišić, Zagreb 1996.

4. X. 1996.: Milutin Nehajev: Rakovica, Karlovac 1996.

8. XI. 1996.: Tropi i figure, zbornik Zavoda za znanost o književnosti, Zagreb 1995.

22. XI. 1996.: Ivan Bunić Vučić: Djela, prir. Dunja Fališevac, Zagreb 1996.

Vježbanje životom. (Fran Krsto Frankopan: Izabrane pjesme, Matica hrvatska, Zagreb 1996.) "Hrvatska revija", 1-2, Zagreb 1998.

I opet po stazi netlačeni. (Franjo Švelec: Iz starije hrvatske književnosti, Erasmus naklada, Zagreb 1998.) "Vijenac", 129,  Zagreb 11. II. 1999.

Zavodljivo citiranje trača. (Anne Fine: Kako to reći Liddy, Znanje, Zagreb 1998.) "Vijenac, 131, Zagreb 11. ožujka 1999.

Dračom do ružice. (Pjesnici Ranjinina zbornika, prema čitanju Milana Rešetara i Josipa Hamma priredio Josip Vončina, Matica hrvatska, Zagreb 1998.) "Vijenac", 135, Zagreb 1999.

Televizijski roman. (Ben Elton: Popcorn, Znanje, Zagreb 1999.) "Vijenac", 137, Zagreb 1999.

 Sentimentalne oči niponske. (Arthur Golden: Sjećanja jedne gejše, Znanje, Zagreb 1998.) "Vijenac", 139, Zagreb 1999.

Dokumentiranje cinizma.(Janine Matillon: Dvije smrti Orimite Karabegović, Ceres, Zagreb 1999.) "Vijenac", 141-142, Zagreb 29. VIII. 1999.

Naracija papirnatih maramica. (Miro Gavran: Margita ili putovanje u prošli život, Mozaik knjiga, Zagreb 1999.) "Vijenac", 145, Zagreb 23. IX. 1999.

Nije sve u ubojicama. (P. D. James: Varke i čežnje, Znanje, Zagreb 1998.) "Vijenac", 147, Zagreb 21. X. 1999.

Svjedočenje pakla. (René Belbenoit: Suha giljotina, Zagrebačka naklada, Zagreb 1999.) "Vijenac", 150, Zagreb 2. XII. 1999.

Budimo ozbiljni. (Ivan Supek: Mene tekel fares, Naklada MD, Zagreb 1999.) "Vijenac", 152-153, Zagreb 30. XII. 1999.

Četvrta žena. (Margaret Atwood: Modrobrada, Znanje, Zagreb 1999.) "Vijenac", 156, Zagreb 24. II. 2000.

Prije i poslije filma. (Michael Walsh: Dok vrijeme prolazi, Znanje, Zagreb 1999.) "Vijenac", 159., 6. IV. 2000.

Sit svega toga... (Ogled.) "Hrvatsko slovo", 308, Zagreb 16. III. 2001.        

O jeziku i Hrvatima, odnjegovano i odmjereno. (Josip Pavičić, Ispod jezika, Naklada Pavičić, Zagreb 2001.) "Hrvatsko slovo", br. 344, 23. studenoga 2001, str 12/13.

Vrijedan teorijski doprinos. (Vlado Pandžić, Prilozi za hrvatsku povijest recepcije književnosti, Profil, Zagreb 2004.) «Hrvatski», god. II., br. 1-2, Zagreb 2004., str. 128-129.

Bill the Kid. (Bill Clinton, Moj život, Naklada Ljevak, Zagreb 2004.) «Vijenac», XIII, br. 284, 20. siječnja 2005., str. 9.

Čuvar vlastitih leđa. (Ivica Đikić, Domovinski obrat /Politička biografija Stipe Mesića/, V. B. Z., Zagreb 2004.) «Vijenac», XIII, br. 285, 3. veljače 2005., str. 7.

Vrline osuđene na tajnost. (Zdravko Tomac, Predsjednik /Protiv krivitvorina i zaborava/ Slovo M, Zagreb 2004.) «Vijenac», XIII, br. 286, 17. veljače 2005., str. 10.

Hudelist kao neiživljeni romanopisac. (Darko Hudelist, Tuđman / Biografija. Profil, Zagreb 2004.) «Vijenac», XIII, br. 296, 7. srpnja 2005., str. 9.

Povijest naše gluposti. (Višnja Starešina, Haaška formula. Stih, Zagreb 2005.) «Vijenac», XIII, br. 307-309, 22.prosinca 2005., str. 7.

Šutnja nije zlato. (Zdravko Tomac, Predsjednik protiv predsjednika. Detecta, Zagreb 2005.) «Vijenac», XIV, br. 311, 2. veljače 2006., str. 12.

GMO kao zlatno tele. (F. William Engdahl, Sjeme uništenja. Geopolitika genetski modofocorane hrane i globalno carstvo. Prev. Nedjeljka Batinović. Detecta, Zagreb 2005.) «Vijienac», XIV, br. 313, 16. ožujka 2006., str. 8.

Šapat iščezla svijeta. (Igor Uranić, Ozirisova zemlje. Egipatska mitologija i njezini odjeci na Zapadu. Školska knjiga, Zagreb 2005.) «Vijenac», XIV, br. 316, 13. travnja 2006., str. 9.

Ujak Sam i Nevjesta od nafte. (Andreas von Büllow, CIA i 11. rujna / međunarodni terorizam i uloga tajnih službi. Prev. Sanja Stojić, Detecta, Zagreb 2005.) «Vijenac», XIV, br. 321, 22. lipnja 2006., str. 11.  

Globalist, ali ne ideologijom. (Umberto Eco, Otprilike isto. Iskustva prevođenja. Prev. Nino Raspudić. Algoritam, Zagreb 2006.) «Vijenac», XIV, br. 327, 28. rujna 2006., str. 9.

Instrumenti rata. (John Coleman, Diplomacija prijevarom. Izdajničko ponašanje britanske i američke vlade. Prev. Neđeljka Batinović, Detecta, Zagreb 2005.) «Vijenac», XIV, br. 331, 23. studenoga 2006., str. 10.

Tema broja: VLADAN DESNICA. (uvodni članak), «Republika», god. LXVIII, br. 7/8, Zagreb, kolovoz 2007., str. 40-41.

Portret grada pod Marjanom. (Renato Barešić / Ivica Ivanišević, Split za početnike / Abeceda grada. Znanje, Zagreb 2015.) «Express», petak, 27. III. 2015., br. 247, str. 78-79.

Ova lirska, ispovjedna proza višestruki je oproštaj od jedne veze. (Irena Vrkljan, Protokol jednog rastanka. Naklada Ljevak. Zagreb 2015.) «Express», petak, 10. IV. 2015., br. 249, str. 55.

Radikalne preobrazbe koje opominju. (Morten Storm s Paulom Cruickshankom i Tomom Listerom, Agent Storm (Bio sam član Al Qaide, a radio za CIA-u). Prevela Iva Ušćumlić Gretić. Profil. Zagreb 2015.) «Express», petak, 10. IV. 2015., br. 249, str. 62.

Fantastika za djecu na domaći način. (Norma Šerment, Glazbena kutijica. Algoritam. Zagreb 2015.) «Express», petak, 24. travnja 2015., br. 251, str. 78-79.

Spoj fantazije i trilera u kaotičnom svijetu. (Marko Dejanović, Karte, molim. Sandorf, travanj 2015.) «Express», petak, 15. svibnja 2015., br. 254, str. 86-87.

Moramo li za spas baštine uspostaviti diktaturu?! «Večernji list» / «Obzor», subota, 30. svibnja 2015., str. 22-23.

Ocrnjen kao zločinac, junak Šantekova romana kreće u osvetnički pohod. (Bruno Šantek, Tajkunovi nasljednici. Profil. Zagreb 2015.) „Express“, petak, 26. lipnja 2015., br. 260, str. 78.

Opomena da osim promašaja ništa nije pouzdano. (Suzana Matić, Koliko sam puta okidala s boka. Algoritam. Zagreb 2015.) „Express“, petak, 14. kolovoza 2015., br., str. 47.

Uvid u stogodišnje razdoblje koje nas je formiralo. (Vjekoslav Perica, Pax americana na Jadranu i Balkanu.) „Express“, petak, 14. kolovoza 2015., br., str. 49.

„Epohalno otkriće“ o isprepletenosti politike i korporacijskog biznisa. „Express“, petak, 9. rujna 2015., br. 275, str. 39.

Kad samo čujem riječ „dijeta“, odmah se mašim za pištolj. (Zlatko Gall, Majko, kušaj moju pjesmu. Hena com. Zagreb 2015.) „Express“, petak, 13. studenog 2015., br. 280., str. 70.

Malomišćanska štorija o“Mediteranu kakav je nekad bio“. (Ivica Ivanišević, U sedlu je tijesno za dvoje. Hena com. Zagreb 2015.) „Express“, petak, 20. studenog 2015., br. 281, str. 70.

Pokušaj da se prikaže banalnost života završava banaliziranjem književnosti. (Željko Valić, Tanka koža. Algoritam. Zagreb 2015.) „Express“, petak, 11. prosinca 2015., br. 284, str. 45.

Kafkijanska zavrzlama nemoćnog Don Juana. (Kristijan Vujičić, Knjiga izlazaka. Naklada Ljevak. Zagreb 2015.) „Express“, petak, 1. siječnja 2016., br. 287., str. 70.

Gundulič, Vetranič i razbijeni prozori s pogledom na nered i rastući kriminal. «Večernji list» / «Obzor», subota, 23. siječnja 2016., str. 34-35.

Zvane Črnja – borba za čakavštinu kao borba za hrvatsko nacionalno biće. «Večernji list» / «Obzor», subota, 27. veljače 2016., str. 34-35.

Ma koji šesan roman! Naprosto da se objesiš. (Mani Gotovac, Snebivaš me. Konzor. Zagreb 2015.) „Express“, petak, 18. ožujka 2016., br. 298., str. 70.

Uplovljavanjem u bajnu luku neoliberalizma prodali smo Dubrovnik kao jeftinu lučku kurvu. „Express“, petak, 3. lipnja 2016., br. 309., str. 44-45.

O ljepoti nostalgije i važnosti sjećanja. (Dubravko Jelačić Bužimski, Nezaboravne priče iz kavane Corso. Matica hrvatska. Zagreb 2015.) „Express“, petak, 16. srpnja 2016., br. 315., str. 70.

Drndić nemali talent troši na mržnju. (Daša Drndić, EEG, Fraktura, Zagreb 2016.) „Express“, petak, 12. kolovoza 2016., br. 319., str. 68.

Žensko, bolno i lijepo pismo. (Irena Matijašević, Crno pismo, Algoritam, Zagreb 2015.) „Express“, petak, 9. rujna 2016., br. 323., str. 41.

Putovanja predjelima duše. (Marko Pogačar, Slijepa karta, Fraktura, Zagreb 2016.) „Express“, petak, 12. kolovoza 2016., br. 319., str. 46.

Krhka ljudskost plijen je koristoljubive ideologije. (Miljenko Jergović, Doboši noći, Fraktura, Zagreb 2016.) „Express“, petak, 7. listopada 2016., br. 327., str. 41.

(Ne)moguće je živjeti nevin u zločinačkom vremenu. (Slobodan Šnajder, Doba mjedi, TIM press, Zagreb 2015.) „Express“, petak, 18. studenoga 2016., br. 333, str. 49.

Sijamske blizanke kao simbol bivše države. (Lidija Dimkovska, Rezervni život, Ljevak, Zagreb 2016.) „Express“, petak, 20. siječnja 2017., br. 342, str. 64.

Za malo soldi Dubrovnik je navukao ruho pripizdine iz srednjeg vijeka. „Express“, petak, 3. veljače 2017., br. 344., str. 47-48.

Obračun s mrskim Tuđmanistanom. (Marica Bodrožić, Stol od trešnjevine, Fraktura, Zagreb 2016.) „Express“, petak, 14. travnja 2017., br. 354, str. 68.

Kad pacifist želi rat, umiruće svinje su industrija. (Saša Stanišić, Uoči slavlja, Fraktura, Zagreb 2017.) "Express", petak, 9. lipnja 2017., br. 362, str. 42.

Slučajni susret u kafiću ili kad zabuna liječi prazninu. (Irena Matijašević, Kao kiša, Hena com, Zagreb 2017.) "Express", petak, 1. rujna 2017., br. 374, str. 47. 

Jeftina prodaja kulturnog nasljeđa. (Ivan Salečić, Glava lava. Vuković&Runjić, Zagreb 2017.) "Express", petak, 1. prosinca 2017., br. 387, Bestbook, str. 57. 

Ispovijedi marginalaca koji ne žale ni za čim. (Ilija Aščić, Kako sam postao zao, Artikulacije, Zagreb 2017.) "Express", petak, 9. veljače 2018., br. 397, Bestbook, str. 47.

Svijet socijalističkog sivila prošaran afričkim nedođijama. (Andy Jelčić, Godina seobe srca, Vuković&Runjić, Zagreb 2017.)"Express", petak, 8. lipnja 2018., br. 414, Bestbook, str. 19.

Martinovićev sarkazam je nametljiv kao pušačeva tuga za dimom. (Stjepo Martinović, Zrno papra u mortadeli, Studio moderna – Providenza, Zagreb – Biograd na Moru, 2017.) „Best Book“, podlistak „Expressa“, petak, 7. rujna 2018., str. 25.

Muke po kritičaru ili smijem li biti bezobrazan? "Express“, Artis, petak 26. listopada 2018., str. 52.

Papazjanija ljubavnih odnosa na temeljima nordijskog krimića. (Marija Juračić: Mutno more. REDAK, Split 2018.) „Best Book“, podlistak „Expressa“, petak, 8. siječnja 2019., str. 50. 

Jednostavno govoreći: dvoje se mladih zaljubilo, pa što?! (Ružica Martinović-Vlahović, Sunce u garaži. Naklada Bošković, Split 2018.) „Best Book“, podlistak „Expressa“, petak, 12. travnja 2019., str. 49.

 

f) nekrolozi:

Duhovni avanturizam. Sjećanje: Franjo Švelec (1916.-2002.) (Nekrolog.) "Vijenac", br. 206, X, Zagreb 24. siječnja 2002., str 7.

 

g) bibliografije:  

Les livres parus en Croatie au Cours du premier semestre 1990: selection de titres. Selektivna bibliografija hrvatskoga nakladništva za prvo polugodište 1990. godine. “Most/The bridge”, 3, Zagreb 1991.

Scelta di volumi pubblicati dalle case editrici croate dall'agosto 1991 al marzo 1992. Selektivna bibliografija. “Most/The Bridge/Il ponte”, 3, Zagreb 1992.

 

3. Popularizacija znanosti:  

Tematski blok prikaza u časopisu “Most”, 1-2, 1990. (Rafo Bogišić: Hrvatska pastorala; Ante Stamać: Passim; Mirko Tomasović: Marko Marulić Marul; Dunja Fališevac: Ivan Bunić Vučić; Frano Čale: Sabo Bobaljević Glušac: Pjesme talijanke; Tonko Maroević: Zrcalo adrijansko;  “Književna smotra”, časopis za svjetsku književnost; Maria Rita Leto: Milan Rešetar; Zbornik Hrvatsko-talijanske književne veze, sv. I; Josip Vončina: Jezična baština; Marino Darsa: Zio Maroje; Miće Gamulin: Tvrdalj Petra Hektorovića in Stari Grad on the island of Hvar).

Tematski blok prikaza u časopisu “Most”, 3, 1990. (Luko Paljetak: Uviđaji, iz starije i novije hrvatske književnosti; Drago Kekanović: Panonski triptih; Saša Vereš: Hrvatski Pariz; Veselko Tenžera: Makar se i posvađali; Josip Horvat: Preživjeti u Zagrebu; Bernard Stulli: Židovi u Dubrovniku; Igor Mandić: Ekstaze i mamurluci; Slaven Letica: Intelektualac i kriza; Slaven Letica: Četvrta Jugoslavija; Krešimir Nemec: Vladan Desnica; Božo Kovačević: Slučaj zagrebačkih revizionista; Dubravko Horvatić: Olovna dolina; Zvonimir Majdak: Krevet; Pero Budak: Sofa; Pavao Pavličić: Inventura; Josip Horvat: Politička povijest Hrvatske; Milan Selaković: Sjeta pod lipom).

Tematski blok prikaza u specijalnoj publikaciji “59th P. E. N. World Congress / Dubrovnik, Croatia, 19-25 April 1993 / Place and Destiny”. (Dubravko Horvatić: Skaska o suživotu; Ivan Kušan: Sto najvećih rupa; Vladko Maček: Memoari; Ivan Slamnig: Sabrana kratka proza; Dragutin Lerman: Kreševski dnevnici (1916-1918); Stjepan Antoljak: Hrvatska historiografija do 1918.; Ivo Frangeš: Suvremenost baštine; Ivan Aralica: Majka Marija; I. A.: Sokaka triju ruža; I. A.: Zadah ocvalog imperija; Pavao Mikić - Danica Škara: Kontrastivni rječnik poslovica; Željko Žutelija: Croatia bez filtera; Pavao Pavličić: Rupa na nebu; P. P.: Dunav; P. P.: Vukovarske razglednice; P. P.: Svoj svome.

Časopis u eteru. (Prikaz programskog profila i rada 3. programa Hrvatskoga radija, u sklopu kojega interview s glavnim urednikom 3. programa Antom Matijaševićem) "Slobodna Dalmacija", podlistak Forum, Split 12. VI. 1993.

Ima nas raznih. (interview: Slavko Mihalić) "Danas", Zagreb 15. II. 1994.

Albert velik i na hrvatskome. (Albert Magnus, Philosophia realis / svezak prvi, Demetra, Zagreb 1994.; dodatak: razgovor s prirediteljem dr. Tomom Verešom, OP) "Večernji list", podlistak Kulturni obzor, 9. X. 1994.

Opstanak hrvatstva - dobro organiziran narod.[redakcijski naslov!] Ogled o Ivi Pilaru. "Večernji list", podlistak Kulturni obzor, Zagreb 6. XI. 1994.

Razgovor o Uskrsu i uskrsovanju. U knjizi: Krist i naši svagdani / Razgovori s Bonaventurom Dudom, interview, Teovizija, Zagreb 1996., str. 23-27.

 

4. Recenzije znanstvenih radova:

Za Zbornik o Miloradu Mediniju (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Zagreb - Dubrovnik, 9.-11. studenoga 2017. Hrvatski književni povjesničari, znanstveni zbornici, sv. 16. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko filološko društvo Zagreb, Ogranak Matice hrvatske u Varaždinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Zadru. Zagreb 2018.) recenzirao studije:

„Pjesme Marina Držića od Medinijevih teza do kontekstne interpretacije pojma svjetske književnosti“.

„Milorad Medini, suradnik i urednik Crvene Hrvatske“.

 

 

4. Priopćenja na znanstvenim skupovima:

 

a) znanstvena:

Pjerko Bunić Luković, Dani hvarskoga kazališta, HAZU, Hvar 1994. Pjerko Sorkočević dopunitelj «Osmana», Dani hvarskog kazališta, HAZU,  Hvar 1996.

Starija hrvatska drama u Ježićevoj književnoj povjesnici, Hrvatski književni povjesničari, Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet u Zadru, Hrvatski studiji, Zadar – Zagreb 1996.

Černyševski i Pajo Žetić, Književnost u Osijeku od početaka do danas, Sveučilište u Osijeku, Osijek 12.-14. VI. 1996.

Begović u svjetlu korespondencije, Međunarodni znanstveni skup «Recepcija Milana Begovića», Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet u Zadru, Hrvatski studiji, Zagreb – Zadar 1997.

Dubrovačke teme u opusu Franje Fanceva, Simpozij o Franji Fancevu, Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet u Zadru, Hrvatski studiji, Zagreb – Zadar 1997.

Mirko Bogović i Puškin, Dani hvarskog kazališta, HAZU, Hvar 1997.

Časopis «Slovinac», Dani hvarskog kazališta, HAZU, Hvar 1999.

Kršćanski pisac Mavro Vetranović, Međunarodni simpozij o religijskim temama u književnosti, Filozofsko teološki fakultet Družbe Isusove, Zagreb 9. prosinca 2000.

Književna publicistika Ive Pilara, Simpozij o životu i djelu Ive Pilara, Institut za društvene znanosti «Ivo Pilar», Zagreb 2000.

Jedna epizoda iz povijesti hrvatske moderne, Dani hvarskog kazališta, HAZU, Hvar 2000.

Žanrovska problematika Vetranovićeve dramaturgije, Krležini dani u Osijeku «Inventura milenija», HAZU, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Pedagoški fakultet Osijek, Osijek 2000.

Turgenjevljev utjecaj na Janka Leskovara, Dani hvarskog kazališta «Kazalište i književnost hrvatske moderne, bilanca stoljeća», HAZU, Hvar 2001.

Ivan Lovrić – criticism, Plurilingvizam u Europi 18. stoljeća, voditelji Fedora Ferluga Petronio i Ivica Martinović, Interuniverzitetski centar, Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta, Dubrovnik 2000.

Lik Bl. Djevice Marije u propovijedima Bernarda Zuzorića, Marioološki znanstveni skup, Kršćanska sadašnjost / Mariološki institut, Zagreb – Split 2003.

O postmodernističkim nagovještajima u djelu Antuna Šoljana, Šoljanovi dani, Društvo hrvatskih književnika, Rovinj 2003.

O Vetranoviću Milana Rešetara. Međunarodni znanstveni skup o Milanu Rešetaru. Beč, 25. rujna 2004.; Dubrovnik, 1.-2. listopada 2004.

Interpretacija djela Antuna Branka Šimića u svjetlu generativne hermeneutike. 4. kijevski književni susreti. Posvećeno A. B. Šimiću. Kijevo, kolovoz 2005.

Književnost i mediji i književnost kao medij. 11. književnoznanstveni skup Šoljanovi dani u Rovinju, 5.-7. svibnja 2006.

Pijerko Bunić Luković – iznimka i paradigma preporoda. Janko Drašković (1770-1856), hrvatski preporoditelj i utemeljitelj Matice hrvatske. Simpozij Matice hrvatske. Zagreb, 1. i 2. prosinca 2006.

Bogorodica u religijskome pjesništvu Mavra Vetranovića. Velika dubrovačka proteturica, znanstveni skup Hrvatskoga mariološkog instituta, Dubrovnik 28. travnja 2007.

Antologija kao žanr. Šoljanovi dani, Društvo hrvatskih književnika, Rovinj, 4. svibnja 2007.

O dubrovačkim književnicima u Ljubićevoj književnoj povijesti. Međunarodni znanstveni skup pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zadar-Hvar, listopad 2007.

Književnopovijesna recepcija pjesnika Ranjinina zbornika. Zbornik Nikše Ranjine, o 500. obljetnici. Znanstveni skup Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb, 21. studenoga 2007.

Gospari uvježbavaju ustanak – pobuna protiv francuske vlasti u dubrovačkom području 1813. i 1814. godine. Međunarodni znanstveni skup Francuska uprava u Dubrovniku (1808. – 1814.). Organizatori: Centar za mediteranske studije Dubrovnik, Sveučilište u Zagrebu, Matica hrvatska, Zagreb i Ogranak Dubrovnik, Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, Francuska alijansa Dubrovnik – Hrvatska. Dubrovnik, 20. -  23. travnja  2008.

Trojica nazbilj, pokoji nahvao (sraz pragme i ideala u životima i opusima Držića, Vetranovića i Gundulića). Dani hvarskog kazališta. Organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug Split, Grad Hvar – poglavarstvo, Hvarsko pučko kazalište. Hvar, 7.-10. svibnja 2008.

Reprezentativni / reprezentacijski modeli u pjesništvu Silvija Strahimira Kranjčevića. Znanstveni skup o S. S. Kranjčeviću na Filozofskom fakultetu DI u Zagrebu, 29. listopada 2008.

Šoljanova kritička ocjena Majdakova opusa. Šoljanovi dani, Društvo hrvatskih književnika, Rovinj, 8. svibnja 2009.

Mavro Vetranović i hvarski krug. Dani hvarskog kazališta. Htvatska akademija znanosti i umjetnosti. Hvar, 4.-7. svibnja 2011.

Kosorova drama Oproštaj, Dani Ivana i Josipa Kozarca, 14. studenoga 2011., Vinkovci.

Frangešov uvid u dubrovačku stariju književnost. Međunarodni znanstveni skup o Ivi Frangešu, Zagreb-Trst, četvrtak, 19. travnja 2012.

Gavellin glumac? Dani hvarskog kazališta, Zagreb-Hvar, 8.-12. svibnja 2012.

Aretej – prizorište kao spas riječi. Znanstveni kolokvij o Miroslavu Krleži u povodu 120. godišnjice rođenja. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 28. studenoga 2013.

Matoš na Hvaru. Šoljanovi dani, tematski posvećeni A. G. Matošu, u povodu stote obljetnice smrti. Rovinj, 5. travnja 2014.

Barčev Mažuranić. Znanstveni skup o Antunu Barcu. Zagreb – Crikvenica, 24. – 26. travnja 2014.

Bidermajerski kompleks obitelji u dramama Pijerka Bone. Znanstveni skup Krležini dani. Osijek, 7. – 9. prosinca 2014.

Recepcija Krležina Areteja. Znanstveni skup Dani hvarskog kazališta. Hvar, 6.-9. svibnja 2015.

Hrabrost u strahu Petra Šegedina. Kulturno – znanstveni skup VI. Dani Petra Šegedina, Korčula, 11.-13. rujna 2015.

Vetranović i Držić – politički modeli raguzeizma. Četvrta kroatološka konferencija: Dubrovnik u hrvatskoj povijesti. Dubrovnik, 16.-18. prosinca 2015.

Mediteranizam Vesne Parun. Šoljanovi dani, 15.-16. travnja 2016. 

Šurminov Mažuranić. Znanstveni skup o Đuri Šurminu. Zagreb – Varaždin – Čazma, 21.-22. travnja 2016.

Pjerko Bona – prolegomena za poetiku pučke drame. Dani hvarskog kazališta. Hvar, 11.-14. travnja 2016.

Prozni opus Gorana Tribusona. Znanstveni skup „Znamenite osobe u povijesti grada Bjelovara s posebnim osvrtom na članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti sa šireg bjelovarskog područja: u povodu obilježavanja 260. obljetnice grada“, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru. 28. rujna 2016.

Djelo i nasljeđe Joze Laušića. Obljetnica u Društvu hrvatskih književnika, 10. studenoga 2016.

Korespondencija Milana Begovića. Simpozij o Milanu Begoviću u Društvu hrvatskih književnika, 15. studenoga 2016.

Žrtvovni mehanizam u „Kratkom izletu“ Antuna Šoljana. Šoljanovi dani, 20.-21. travnja 2018.

August Cesarec i kompleks domovine. Dani hvarskog kazališta, Hvar, 9.-12. svibnja 2018.

Život i djelo Bogdana Radice. Simpozij. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 22. studenoga 2018.

Opus Dalibora Cvitana. Znanstveni kolokvij, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 12. prosinca 2018.

Život i djelo Augusta Cesarca. Znanstveni kolokvij. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 22. studenoga 2018.

Girardovo tumačenje Knjige o Jobu. Javno predavanje na Hrvatskome katoličkom sveučilištu, Zagreb, 5. travnja 2019.

Kaštelanov mediteranizam. Šoljanovi dani, Društvo hrvatskih književnika, Rovinj, 27. travnja 2019.

 

             b) stručna:

Stamaćeva valorizacija Šoljanova opusa. Šoljanovi dani, Društvo hrvatskih književnika, Rovinj 2005.

Publicistička djelatnost Višnje Starešine. Zaklada Hrvatsko slovo, 30. ožujka 2006., Zagreb.

Istraživanja Ivice Matičevića hrvatske književne kritike u razdoblju drugoga svjetskog rata. Interliber, 7. studenoga 2007., Zagreb.

Prozni opus za odrasle Ivana Kušana. Društvo hrvatskih književnika, 24. rujna 2008., Zagreb.

Pohvala lijenosti. Pulski dani eseja, 29. listopada 2011., Pula.

O „Četveroredu“ Ivana Aralice. Interliber, 9. studenoga 2011., Zagreb.

O „Kepecu“ Ivana Aralice. Interliber, 9. studenoga 2011., Zagreb

O „Svetišnom bludu“ Ivana Aralice. Interliber, 14. studenog 2012., Zagreb.

Pijerko Bunić Luković i neuspjeli pokušaj restauracije Republike. 13. prosinca 2012. 2. međunarodni znanstveni interdisciplinarni simpozij Hrvatska folklorna i etnografska baština u svjetlu dubrovačke, svjetske i turističke sadašnjosti. Dubrovnik, 11. do 13. prosinca.

Franičević i Fotez iz uvodnog zbornika: program vs. ostvarenje. Dani hvarskog kazališta, Hvar, 8.-11. svibnja 2013. Referirao u četvrtak 9. svibnja 2013.

Moderiranje promocije knjige Lidije Bajuk Papirnati brod u Društvu hrvatskih književnika 23. Siječnja 2014. Ujedno i urednik knjige u sklopu Male knjižnice Društva hrvatskih književnika.

Promocija izdanja Male knjižnice Društva hrvatskih književnika za 2013. godinu. U Društvu hrvatskih književnika, 6. veljače 2014. u 12 sati.

Promocija knjige Marijana Varjačića „Lice nevidljivog“ u sklopu izdanja Male knjižnice Društva hrvatskih književnika. U Društvu hrvatskih književnika, 20. veljače 2014. u 12 sati. Urednik knjige i promotor.

Promocija knjiga Davora Velnića „Kineski šapat“ (Naklada Alfa) i „Krajolici zla“ (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, urednik A. Pavešković). U Društvu hrvatskih književnika 26. ožujka 2014. u 12 sati.

Promocija novoga kola Sabranih djela Ivana Aralice. Interliber, Zagreb 11. studenoga 2014.

Promocija knjige Nede Mirande Krietzman Blažević „Nomadi“ (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, urednik A. Pavešković). Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Zagreb, 19. svibnja 2015.

Promocija knjige Ivana Slišurića „Stabla i drugi ključevi“ (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, urednik A. Pavešković). Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 15. rujna 2015.

Promocija knjige Zvonimira Baloga „Tko me što pita / od jabuka“ (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, urednik A. Pavešković). Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 7. listopada 2015.        

Promocija knjige Zvane Črnje „Ogledi“ (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, urednik A. Pavešković). Pulski dani eseja, Pula, 16. listopada 2015.

Promocija knjige Malkice Dugeč „Poticaj buđenju“ (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, urednik A. Pavešković) Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 20. rujna 2015.

Promocija knjige Ivana Babića„Pogledi“(Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, urednik A. Pavešković) Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 11. rujna 2016.

Prijepori o regionalizmu. Esej. Pulski dani eseja, Hrvatski književni regionalizam – nekoć i danas, Klub hrvatskih književnika Pula, Društvo hrvatskih književnika, Pula, 14. i 15. listopada 2016.

Promocija knjige Lidije Bajuk „Kao ruža, kao zvijer, dragi moj Flaubert“ (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, urednik A. Pavešković) Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 21. studenoga, 2016.

Promocija knjige „Hram na stijeni“ (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, urednik A. Pavešković) Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2. veljače, 2017.

Promocija knjige Davora Velnića „Dno je uvijek dublje / Uvod u čitanje Grge Gamulina” (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, urednik A. Pavešković) Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 15. veljače, 2017.

Promocija knjige Marka Grčića „Muzej na Medvjeđoj planini“ (Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, urednik I. Matičević) Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 18. travnja, 2017.)

Most na Žepi: samoće graditelja mostova. Dani Antuna Šoljana, Rovinj, 22. travnja 2017.

Medinijeva povijesna metodologija. Znanstveni skup o Miloradu Mediniju, Zagreb-Dubrovnik, 9-11. studenoga 2017.

O Kruni Quienu. Kolokvij u povodu 100. obljetnice rođenja Krune Quiena. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 30. studenoga 2017.

Kolokvij o Zlatku Milkoviću. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 8. prosinca 2017.

Voditelj plenarne rasprave na: Zagrebački književni razgovori „Popularna i ozbiljna književnost – ukrižavanja, recepcija, valorizacija“, 4.-7. listopada 2018. (Subota, 6. listopada u DHK, 12,00 do 13,00 sati)

Promocija knjige Bogdana Radice: Živjeti – doživjeti. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 22. studenoga 2018.

Promocija zbornika Ante Starčević / Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija u povodu 120. godišnjice smrti. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 28. studenoga 2018.

Promocija knjige Višnje Machiedo, Izgubljeni koraci. Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 29. studenoga 2018.

 

 

5. Radovi predani za tisak