Meni osobnih stranica


akademik Ante Vulin, arhitekt

Datum rođenja:

 • 12.07.1932

Mjesto rođenja:

 • Pag

Datum smrti:

 • 05.02.2012

Mjesto smrti:

 • Zagreb

Akademske titule:

 • diplomirani inženjer arhitekture (1959. - 05.02.2012)
 • akademik

Institucije:

 • redoviti profesor - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1985. - 2002.)
 • voditelj studija dizajna - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za arhitektonsko projektiranje (1998. - 2002.)
 • dekan - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1989. - 1993.)
 • prodekan - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1981. - 1985.)

Funkcije u Akademiji:

 • voditelj - Kabinet za arhitekturu i urbanizam (26.01.2011. - 05.02.2012)
 • tajnik - Razred za likovne umjetnosti (01.01.2011. - 31.12.2014.)
 • član - Predsjedništvo Akademije (2004. - 2010.)
 • zamjenik tajnika - Razred za likovne umjetnosti (01.01.2004. - 31.12.2010.)
 • tajnik - Razred za likovne umjetnosti (01.01.2001. - 31.12.2003.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za likovne umjetnosti (24.07.1991. - 05.02.2012)
 • izvanredni član - Razred za likovne umjetnosti (11.03.1986. - 24.07.1991.)
 • član suradnik - Razred za likovne umjetnosti (07.06.1977. - 11.03.1986.)
 • Rođen je 1932. godine u Pagu
 • Završio je gimnaziju i Muzičku školu (violina) u Šibeniku
 • Diplomirao je 1959. godine na Arhitektonskom odsjeku AGG fakulteta u Zagrebu
 • Godine 1960. izabran je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu za asistenta, a 1985. za redovitog profesora u trajnom zvanju
 • Vodio je na Katedri za arhitektonsko projektiranje, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kolegije: Crtanje i Plastično oblikovanje, Arhitektonski crtež i grafika, Integralni rad
 • Nositelj je kolegija: Crtanje, Plastično oblikovanje, Arhitektonski crteži grafika, Integralni rad
 • Profesor je na Studiju dizajna; na Poljoprivrednom fakultetu - Studij krajobrazne arhitekture; na Šumarskom fakultetu - poslijediplomski studij
 • Izabran je za člana suradnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti godine 1977., za izvanrednog člana 1986., a za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 1991.
 • Uz arhitektonski i pedagoški rad, bavi se scenografijom, plakatima, dizajnom namještaja, opremom knjiga; sudjeluje na arhitektonskim i slikarskim izložbama, obavlja izbor i postavu izložbi.
 • Svestrano je prisutan u matici kulturnih zbivanja i društvenom radu.
 • Član je ili predsjednik mnogih ocjenjivačkih sudova na arhitektonskim natječajima, te član mnogih foruma, udruženja i savjeta.
 • Za svoj stvaralački rad primio je više priznanja i nagrada. Na javnim arhitektonskim natječajima dobio je niz prvih nagrada.
 • Djela iz njegova opusa objavljena su i analzirana u domaćim i stranim časopisima i knjigama


Link na osobnu stranicu naTko je tko u hrvatskoj znanosti


novelirano: 26.05.2008.