Anica Bilić

Datum rođenja:

 • 19.02.1965

Mjesto rođenja:

 • Vinkovci

Adrese:

 • posao: Centar za znanstveni rad u Vinkovcima - Jurja Dalmatinca 22, 32100 Vinkovci

Telefoni:

 • tel/fax: +385(0)32332316

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • upraviteljica - Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

Funkcije u Akademiji:

 • upraviteljica - Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
 • znanstvena savjetnica - Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

 

     ANICA BILIĆ, rođ. ANTOLOVIĆ, znanstvena savjetnica i upraviteljica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. diplomirala je hrvatski jezik i književnost s temom iz novije hrvatske književnosti (mentor prof. dr. Miroslav Šicel), 1996. obranila magistarski rad Likovi Marinkovićeve proze (mentor prof. dr. M. Šicel), 2002. doktorsku disertaciju Književni i teatrološki rad Joze Ivakića (mentor akademik M. Šicel).

     Radila je kao profesorica hrvatskoga jezika od 1991. do 1998. u osnovnoj školi te  srednjim strukovnim školama u Vinkovcima. Od 1998. do 2002. znanstvena je novakinja u Centru za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima te sudjeluje na znanstvenoistraživačkom projektu Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi glavne istraživačice dr. sc. Katice Čorkalo. Postdoktorand je od 2002. do 2004. na znanstvenoistraživačkom projektu Od građe do analize – Nepoznati i zaboravljeni hrvatski pisci XIX. i XX. stoljeća glavnoga istraživača akademika Dubravka Jelčića. Radni odnos na neodređeno vrijeme u Centru za znanstveni rad Hrvatske akademije znanost i umjetnosti u Vinkovcima zasnovala je 2004., otkada obnaša i dužnost upraviteljice Centra.

Napredovanje u zvanjima:

 • 1998. asistentica
 • 2002. viša asistentica
 • 2005. znanstvena suradnica
 • 2010. viša znanstvena suradnica
 • 2013. znanstvena savjetnica

     Autorica je projekta kulturne i znanstvene manifestacije Šokačka rič 1 – 13 i voditeljica znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, što se od 2003. održava u Vinkovcima u organizaciji Zajednice amaterskih kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije. Urednica je i priređivačica Šokačke riči 1 – 12, tj. dvanaest zbornika radova sa Znanstvenoga skupa o slavonskom dijalektu objavljenih od 2004. do 2015.

     Autorica je kulturnoga, nakladničkoga i znanstvenoistraživačkoga projekta Život i djelo Stjepana Adžića (1730. – 1789.) s ciljem revitaliziranja i revaloriziranja toga zaboravljenoga pisca i pjesnika latinista iz XVIII. stoljeća te voditeljica Znanstvenoga skupa Život i djelo Stjepana Adžića (1730. – 1789.), održanoga 2012. u Centru za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. Uredila je i priredila Prozna djela, Okružnice i dopise i Prigodnice, tri knjige edicije Sabranih djela Stjepana Adžića, objavljene od 2009. do 2013. na latinskom i hrvatskom jeziku.

     Pokrenula je 2015. književnoznanstvenu manifestaciju Knjiški Krnjaš te bila voditeljica Znanstvenoga skupa Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti  u Vinkovcima 2015. 

     S akademikom Slavkom Matićem urednica je znanstvenih edicija Radovi i Posebna izdanja Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima te je priredila desetak znanstvenih monografija i zbornika radova.  

     Pokrenula je i oblikovala Vukovarsko-srijemski učitelj, časopis za pedagogijsku teoriju i pedagošku praksu, te ga uređivala i priređivala od 2004. do 2010. u izdanju Ogranka Hrvatskoga pedagoško-književnoga zbora Vukovarsko-srijemske županije.

    Članica je uredništva Zbornika Dana Julija Benešića u Iloku, monografije Vukovarsko-srijemska županija te urednica Kulturne baštine Vukovarsko-srijemske županije.

     S akademikom Slavkom Matićem organizirala je Znanstveni skup Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, održan u Zagrebu 2008., Znanstveno-stručni skup u povodu 2011. – Međunarodne godine šuma  u Vinkovcima, Znanstveni skup Proizvodnja hrane i šumarstvo – temelj razvoja istočne Hrvatske u Osijeku 2013., Okrugli stol Zemlja u Vinkovcima 2014., Znanstveni skup Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u Vinkovcima 2014.

     U organizacijskom je odboru Dana Julija Benešića u Iloku od 2004., 6. Hrvatskoga slavističkoga kongresa u Vukovaru i Vinkovcima 2014., Znanstveno-stručnoga skupa Fra Bernardin Leaković: o 200. obljetnici smrti u Bošnjacima 2015., Znanstvenoga skupa Josip Lovretić, jedno stoljeće poslije u povodu 150. obljetnice rođenja u Otoku 2015., III. Dana Josipa Kozarca u Lipovljanima 2015.

      Područja su njezina znanstvenoga rada i istraživačkoga interesa novija hrvatska književnost, slavonistika, mali i nepoznati hrvatski pisci XIX. i XX. stoljeća, hrvatski latinizam u Slavoniji, kulturologija, književna geografija, slavonski dijalekt i dijalektalna stilistika. Svoja kroatistička, slavonistička, latinistička, kulturološka i dijalektološka istraživanja objavljuje u knjigama, zbornicima radova sa znanstvenih skupova te znanstvenim časopisima u zemlji i inozemstvu.

Objavila je autorske knjige:

 • Mali i(li) zanemareni pisci, Posebna izdanja XVI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2004., 219 str.
 • Zaboravljeni pisac i zapostavljeni svetac, Studije o Mladenu Barbariću i svetom Ivanu Kapistranu, Posebna izdanja XVII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2005., 199 str.
 • Stereotip raspojasane Slavonije, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Vinkovci, 2007., 233 str.  
 • Književni i kazališni rad Joze Ivakića, Posebna izdanja XVIII., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2008., 365 str.
 • Zapostavljena književna baština, Posebna izdanja XIX., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2009., 358 str.
 • 40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima (1969./70. – 2010.), Posebna izdanja XX., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2010., 212 str.
 • Čuvari književnih dobara, Posebna izdanja XXI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2011., 315 str.
 • Mi i drugi u literarnom nusprostoru, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Vinkovci, 2013., 284 str.
 • Živi znanstveni kapital, Posebna izdanja XXV., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 2014., 120 str., suautor akademik Slavko Matić.
 • Sveti trag cibalskih martira, Posebna izdanja XXVI., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Zagreb – Vinkovci, 201., 215 str.

     Objavila je stotinjak znanstvenih članaka i četrdesetak stručnih članaka u zbornicima znanstvenih i stručnih skupova te znanstvenoj periodici (vidjeti: Hrvatska znanstvena bibliografija / crosbi).

     Sudjelovala je na stotinjak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova te okruglih stolova u zemlji i inozemstvu.

     Članica je Odbora za dijalektologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2004. i Hrvatskoga filološkoga društva od 2014.

     Monografija Književni i kazališni rad Joze Ivakića (Posebna izdanja XVIII., Centar za znanstveni rad HAZU Vinkovci, Zagreb – Vinkovci, 2008.) Anice Bilić nagrađena je kao knjiga godine na manifestaciji Dani Josipa i Ivana Kozarca (15.) 2009. u Vinkovcima. Vukovarsko-srijemska županija dodijelila je godišnju nagradu A. Bilić za izuzetna ostvarenja na području znanosti i kulture na Svečanoj sjednici Županijske skupštine 11. studenoga 2010. u Vukovaru u povodu Dana Vukovarsko-srijemske županije.

     Autorica je desetak promidžbenih brošura. Upriličuje različite izložbe, književne priredbe, recitale i održava radionice. U programu Vinkovačkih jeseni sudjeluje od 2002. javnim predavanjima s temama iz tradicijske kulture i književne baštine Vinkovaca i Slavonije. U knjižnicama, školama i ograncima Matice hrvatske drži javna predavanja s temama iz hrvatske književnosti i jezika te predstavlja knjige različitih autora, kao i časopise. U novinama i časopisima objavljuje intervjue i prikaze pojedinih kulturnih i književnih događaja, važnih obljetnica, otvara likovne izložbe, a na Vinkovačkoj televiziji davala je jezične savjete. Po pozivu gostuje često na Osječkoj televiziji i Vinkovačkoj televiziji te u emisijama Hrvatskoga radija Radio postaja Zagreb, Vinkovci, Osijek, Vukovar, Đakovo i Županja, gdje predstavlja knjige, popularizira pisce i aktualizira teme iz hrvatske književnosti i jezika.

 


novelirano: 19. siječnja 2016.
urednica: D. Torbica