Meni osobnih stranica


akademik Andrija Kaštelan, transplantacijski imunolog

Datum rođenja:

 • 30.10.1934

Mjesto rođenja:

 • Barbat (otok Rab)

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik
 • doktor znanosti

Institucije:

 • redoviti profesor u miru - Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

 • glavni tajnik - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.1998. - 31.01.2003.)

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za prirodne znanosti (24.07.1991. - ...)
 • izvanredni član - Razred za prirodne znanosti (15.11.1979. - 24.07.1991.)

 

Obrazovanje

 • 1960. diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
 • 1964. doktorirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

Znanstveno usavršavanje

 • 1966-1967. M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute, Houston, USA.
 • 1971. Centre Immunologie, Hopital St. Antoine,Paris, France
 • 1974.  Institut de Recherches sur le Maladies du Sang Hopital St. Luis,  Paris, France

Zaposlenja

 • 1960.          Opća bolnica Šibenik, stažist
 • 1960-1964  Zavod za fiziologiju Medicinski fakultet u Zagrebu, asistent
 • 1964-1968  Zavod za animalnu fiziologiju, PMF Zagreb
 • 1970-1986  Predstojnik Zavoda za animalnu fiziologiju, PMF Zagreb
 • 1973 -         Pročelnik Zavoda za tipizaciju tkiva, Klinike za urologiju, KBC Zagreb
 • 1986-          Redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Znanstveno-nastavna zvanja

 • 1968. docent
 • 1969. izvanredni profesor
 • 1970. redoviti profesor
 • 1983. redoviti naslovni profesor Medicinskog fakulteta
 • 1986. redoviti profesor Medicinskog fakulteta
 • 1999. trajno zvanje redovitog profesora Medicinskog fakulteta

Članstvo i funkcije u znanstvenim i stručnim društvima

 • Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (glavni tajnik te član Uprave i Predsjedništva
 • Redoviti član Medicinske akademije Hrvatske (član glavnog odbora i čelništva)
 • Počasni doživotni član Francuskog imunološkog društva
 • Član uredništva časopisa Periodicum Biologorum
 • Član uredništva časopisa Collegium Antropologicum
 • International Transplant Society
 • American Society of Zoologists
 • Societe de Biologie, Paris
 • European Society for Organ Transplantation
 • European Foundation of Imunologists
 • European Transplant Coordinators Organization
 • Hrvatsko fiziološko društvo
 • Hrvatsko imunološko društvo (predsjednik 1977-1979)
 • Hrvatsko biološko društvo
 • Hrvatsko genetičko društvo (predsjednik 1987-1989)
 • Hrvatski liječnički zbor (Predsjednik sekcije za dijalizu i transplantaciju 1981-1989)
 • Hrvatska liječnička komora

Nagrade, odličja i priznanja

 • 1974. Nagrada Medicinske akademije Hrvatske “Dr. P. Ćulumović” a rad na unapređenju znanosti
 • 1974. Nagrada Grada Zagreba za prvu transplantaciju bubrega i za zalaganje na osnivanju   “Jugotransplanta”
 • 1976. Nagrada “Ruđer Bošković” za znanstveno djelo
 • 1984. Diploma-priznanje zvanja “alergolog i klinički imunolog” Savez lekarskih društava SFRJ
 • 1986. Diploma Zbora liječnika Hrvatske za doprinose u razvoju zdravstvene službe, unapređenje struke i naučne misli u nas
 • 1986. Priznanje u povodu 20.godišnjice dijalize i 15.godišnjice transplantacije bubrega u Rijeci
 • 1987. Spomen-diploma Reumatološke sekcije ZLH u prigodi 40.obljetnice
 • 1988. Povelja Medicinske akademije Hrvatske za zasluge u znanstvenom radu
 • 1996. Red Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića
 • 1997. Državna nagrada za životno djelo za znanost (područje Biomedicina)
 • 1999. Diploma Hrvatskog liječničkog zbora za osobiti doprinos medicinskoj znanosti i zdravstvu
 • 2000. Medalja Gorjanović-Kramberger za doprinos antropološkoj znanosti
 • 2001. spomen-medalja Sveučilišta za doprinos razvitku Sveučilišta u Zagrebu
 • 2013. Plaketa: Trideset godina transplatacije koštane srži (1983.-2013.), Medicinski fakultet i KBC (Rebro), Zagreb
 • 2017. Medalja struke Hrvatske liječničke komore za izuzetna stručna ostvarenja koja su značajno unaprijedila zdravstvenu djelatnost u Hrvatskoj
 • 2018. Proglašen počasnim građaninom grada Raba

Organizacijska djelatnost

 • Utemeljitelj i voditelj Zavoda (Centra) za tipizaciju tkiva, Klinike za urologiju, KBC Rebro
 • Voditelj Republičkog referalnog centra za transplantaciju i tipizaciju tkiva
 • 1996. Utemeljitelj Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja koštane srži kao dijela Međunarodnog registra (Leiden, Nizozemska). Voditelj Hrvatskog registra i banke dobrovoljnih darovatelja koštane srži
 • Organizator jednog domaćeg i dva međunarodna znanstvena skupa (Prvi Jugoslavenski workshop o histokompatibilnosti, Zagreb, 1975.)

Znanstveni projekti – voditelj

 • 1969-1972  Izučavanje mehanizma imunobioloških reakcija, Savezni fond
 • 1970.          Terapeutske mogućnosti transplantacije hematopoetskog tkiva, Republički fond
 • 1970-1973. Promet imunokompetentnih stanica, Republički fond
 • 1968-1970. Terapeutske mogućnosti transplantacije hematopoetskog tkiva, Liga za borbu  protiv raka
 • 1972-1976. Transplantacija zubnih zametaka, Republički fond
 • 1976-1977. Stanična i protutijelna imunost na kaleme zubnih zametaka mjerenja in vitro, SIZ
 • 1977-1978. Razvoj imunosti na zubne zametke u štakora, SIZ
 • 1974-1979. Mehanizam izazivanja i održavanja tolerantnosti, USA projekt
 • 1976-1980. Imunološki mehanizmi obrane u životinja, SIZ IV
 • 1981-1986. Imunološki mehanizmi obrane organizma, SIZ IV
 • 1981-1986. Histomkompatibilnost i transplantacija bubrega, SIZ IV
 • 1987.           Imunološki mehanizmi obrane organizma SIZ IV
 • 1981-1985. Značenje i uloga genetskih i hormonskih faktora u pojavi i razvoju kongenitalne adrenalne hiperplazije (šifra 62-23)
  Uloga gena histokompatibilnosti u nasljeđivanju i etiologiji  juvenilnog inzulina ovisnog dijabetes melitusa (šifra: 62-24)
 • 1986-1990. Kadaverična transplantacija bubrega (šifra 1.08.05.01.05.)
   Molekularna genetika glavnog sustava histokompatibilnosti i nasljedne metaboličke bolesti (šifra: 2.04.01.01.05.)
 • 1991-1995. Molekularna i imunognetička istraživanja bolesti vezanih uz HLA (šifra: 3-01-108)
  Hisokompatibilnost i transplantacija-Croatiatransplant  (šifra: 3-01-109)
 • 1996-do danas; Serologija HLA
 • 2001   Molekularna istraživanja sustava histokompatibilnosti HLA (šifra: 108099)

Sudjelovanje u nastavi:

Dodiplomska nastava

Fiziologija, Medicinski fakultet u Zagrebu
Sudjeluje u svim oblicima nastave u punom nastavnom opterećenju  od 1960-1964 i od 1986. do danas (od 1964-1986) sudjelovao u svim oblicima nastave na  Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u Zagrebu, kolegij:Animalna fiziologija) Sadašnje zvanje redoviti profesor.

Imunologija
Sudjeluje u svim oblicima nastave u punom nastavnom opterećenju od 1986 do danas

Urologija
Sudjeluje u predavanjima i seminarima (tema transplantacijska imunologija, tipizacija tkiva)

Postdiplomska nastava

 • Alergologija i klinička imunologija (nositelj kolegija:
  1.Transplantacijska imunologija,
  2. Laboratorijske metode u kliničkoj imunologiji
 • Urologija (nositelj kolegija: Imunologija u urologiji
 • Medicinska genetika (nositelj kolegija: Imunogenetika)
 • Onkologija (nositelj kolegija: Imunologija tumora)
 • Neurologija (nositelj kolegija: Imunologija u nerologiji)
 • Oftamologija (predavač)
 • Sveučilišni poslijediplomski znanstveni studij iz biomedicne do 1995.
  (nositelj kolegija: Imunogenetika i transplantacijska imunologija)

Nastavni tekstovi

Prijevodi udžbenika

Gyton , A.C. Medicinska fiziologija, Medicinska knjiga Zagreb-Beograd
izd. 1963., 1965., 1969., 1971., 1976., 1979., 1981., 1985., 1987., 1989.,1991.
Prijevod ovih poglavlja:
Otpornost organizma na infekciju-leukociti, sistem makrofaga i upala  (10 str.)
Kontrakcija skeletnog mišića (21 str.)
Neuromuskularni prijenos. Funkcija glatke muskulature (16 str.)
Kapilarna dinamika i izmjena tekućine između krvi i međustanične tekućine (16 str.)
Limfni sistem, dinamika međustanične tekućine, edem i tekućina u plućima (16 str.)
Specijalne tjelesne tekućine-cerebrospinalni likvor, intravaskularna tekućina, tekućina u pleuralnoj, perikardijalnoj, peritonejskoj i sinovijskoj šupljini (10 str.)

Nastavni članci

 • Kaštelan, A., Oređivanje antigena tkivne snošljivosti (tipizacija tkiva). U: Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka. Medicinski fakultet u Zagrebu, 1988str. 109-121.
 • Kaštelan, A., Imunogenetika. U: Humana genetika. Jumena, Zagreb 1983. str. 173-222.
 • Kaštelan, A., Imunogenetika. U: Humana genetika. Jumena Zagreb 1986. str.190-250.
 • Kaštelan, A., Imunogenetika. U: Humana genetika Jumena Zagreb, 1994. str. 225-275

Mentorstva

Doktorske disertacije

 • Nada Kondić Mitin: Proces odabiranja u letalno ozračenih miševa liječenih miješanom koštanom srži alogenih i ksenogenih davalaca. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1970.
 • Oskar Springer: Učinak ALS-a na distribuciju singenih limfoidnih stanica. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1971.
 • Ivan Bašić: Utjecaj tumora na sadržaj hematopoetskih stanica u krvotvornim tkivima domaćina, Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1973.
 • Dušan Volf: Kompeticija staničnih populacija u koštanoj srži limfoidnim organima radijacijskih kimera. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1973.
 • Zvezdana Vuk-Pavlović: Djelovanje humoralnih aktora iz timusa i iz krvne plazme na sazrijevanje i imunološku reaktivnost T-limfocita. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1983.
 • Vesna Kerhin-Brkljačić: Sustav HLA u pučanstvu Jugoslavije. Populacijska i obiteljska istraživanja. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1977.
 • Ljerka Brkljačić-Šurkalović: Značenje i uloga genetskih faktora HLA u pojavljivanju i prepoznavanju kongenitalne adrenalne hiperplazije. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1985.
 • Marijan Gerenčer: Povezanost između histokomaptibilnosti majke i oca i neuspjelih trudnoća. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1985.
 • Ivana Djurinović-Bello: Mehanizmi autoimunosti i geni glavnog sustava histokompatibilnosti u inzulin ovisnom dijabetesu. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1998.
 • Renata Žunec: Molekularna osnovica povezanosti gena HLA razreda II i autoagresivnih bolesti u čovjeka. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1998.
 • Zorana Grubić: Raspodjela gena razreda II sustava HLA u hrvatskoj populaciji-molekularna istraživanja. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1997.

magistarski radovi

 • Dušan Volf: Učinak preimunizacije inferiornog protiv superiornog davaoca na proces odabiranja u radijacijskih kimera. Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 1971.
 • Zvezdana Vuk-Pavlović: Djelovanje humoralnog faktora iz timusa na produkciju, diferencijaciju i recirkulaciju limfoidnih stanica. Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb, 1976.
 • Ivana Đurinović-Bello: Genetička ispitivanja sustava HLA u bolesnika s ankilozantnim spondilitisom. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb 1982.
 • Selim Kuci: Glavni sustav histokompatibilnosti (HLA) u albanskoj populaciji Kosova. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1982.
 • Miroslav Mađarić: Kompjuterska obrada podataka u genetici sustava humanih leukocitnih antigena (HLA). Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1983.
 • Vesna Balog: Genetička ispitivanja sustava HLA u bolesnika s bronhalnom astmom. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1981.
 • Vesna Mezulić: Sustav HLA kao najegzaktniji biljeg u dokazivanju roditeljstva. Prirodosolovno-matematički fakultet Zagreb, 1998.
 • Ines Humar: Odnos infertilnosti i genoma fetusa u ljudi. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1992.
 • Marija Tomašković: Primarni i sekundarni testovi miješane kulture limfocita kao pokazatelji preživaljavanja transplantiranog bubrega. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1992.
 • Renata Žunec: Mapiranje kraćeg kraka 6. kromosoma čovjeka. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, 1994.

habilitacijski radovi

 • Oskar Springer. Uloga timusa u recurkulaciji limfoidnih stanica. Zagreb 1972.
 • Ivan Bašić: Utjecaj Corynebacterium Granulosum na reaktivnost mišjih limfocita i makrofaga in vitro.

Znanstveni rad

 • Iz područja imunogenetike, transplatacijske imunologije, kliničke transplatacije organa (bubrega) i koštane srži objavio 215 znanstvenih radova (od toga 110 u časopisima citiranim u CC i SCI), 275 kongresnih priopćenja te70 javnih predavanja.
 • Organizator je većeg broja simpozija i stručnih sastanaka. Glavni znanstveni doprinosi: imunološka tolerancija, homing učinak limfatičkih stanica, genetika histokompatibilnosti, povezanost genskog sustava HLA i bolesti.

 

Stručno-medicinski rad

Suosnivač je dvaju centara u Klinici za urologiju KBC (Rebro) Zagreb- Centar za dijalizu kroničnih bubrežnih bolesnika, budućih kandidata za transplataciju bubrega i Centra za tipizaciju tkiva koji postaje Referalnim centrom Republike Hrvatske. U njemu se, na temelju imunološko-tipizacijskih i medicinskih podataka, formira jedinstvena (republička) lista čekanja bolesnika za transplataciju bubrega. Odabir bolesnika za transplatacije, provodio se računalno, s jedinstvenog popisa, zbog čega je u Centru instaliran terminal Sveučilišnog računalnoga centra (prvi u Hrvatskoj) a i oformljen prvi informatički tim unutar, KBC-a, Zagreb. Time je omogućena razmjena podataka i informacija o organima za transplataciju u zemlji i s inozemstvom, pa su organi stizali, čak, i iz SAD-a. Sve to bio je vrlo jak poticaj razvoju transplatacijskih programa drugih organa: srca, jetara i koštane srži, koji su se s vremenom razvili u drugim klinikama KBC, kao i u drugim medicinskim ustanovama u Zagrebu, i izvan Zagreba (KBC Merkur, KBC Dubrava, KBC Osijek).

Prva transplatacija bubrega od živog srodnika u KBC Zagreb izvršena je 1973., a ubrzo nakon toga i prva transplatacija bubrega s mrtvog darivatelja.

Ulaskom Hrvatske u međunarodnu organizaciju Eurotransplant, program transplatacije bubrega, srca, jetara i gušterače dobio je u nas novi uzlet i međunarodnu afirmaciju, vinuvši se u sam vrh europske, pa i svjetske transplatacijske medicine (među prvima smo po broju transplatacija organa prema broju stanovnika). Jedan od glavnih uvjeta za članstvo u Eurotransplantu bio je stjecanje međunarodne akreditacije Centra za tipizaciju tkiva KBC Zagreb (utemeljitelj A. Kaštelan) od Europske imunološke federacije – EFI, godine 1999. (Centar za tipizaciju tkiva KBC, Zagreb imenovan je Referentnim centrom izvrsnosti za tipizaciju tkiva).

Velika je zasluga Centra za tipizaciju tkiva za razvitak i izvođenje programa transplatacije koštane srži sa srodnih, a napose s nesrodnih darivatelja. Naime, već 1996. godine utemeljen je Hrvatski registar darivatelja koštane srži, kao dio Međunarodnog registra u Leidenu, Nizozemska. Iz ove (početne) jezgre razvio se, zahvaljujući, ponajviše, Zakladi Ana Rukavina, impozantan Hrvatski registar darivatelja koštane srži za liječenje bolesnika oboljelih od tumora koštane srži (leukemije).


 


novelirano: 21. travnja 2015.
urednica: D. Torbica