Meni osobnih stranica

Skladbe
  

orkestralne:

 • Simfonija,1966;
 • Varijacije,1955;
 • Suita Carevo novo ruho,1960;
 • Studija,1970,
 • Gregorijanski triptih za duhački ork.,1999.


koncertantne:

 • Koncert za orgulje i simf.ork.1983;
 • Concertino za org.,gud.i timpane,.1987;
 • Muzika za orgulje i simf.ork. 1987;
 • Koncert za violinu i gudače, I.1989.- II.1992.
 • Concertino za dva kontrabasa I gudače,1983;
 • Diptih za rog i gudače,1986.
 • Koncert za orgulje i timpane, 1998


gudači orkestar:

 • Passacaglia,1953;
 • Tri stavka,1954;
 • Muzika,1967;
 • Tri ugođaja 1973;
 • Triptih za gud. i čembalo,1985. );
 • Collage ,1998.komorne:

 • Dvije sonate za violinu i glasovir (1974,1980);
 • Rapsodija za violinu i gl.1991;
 • Dvije sonate za violu i gl. (1970,1973.);
 • Sonata za violončelo i gl.1966;
 • Diptih za vcl. i gl.1966;
 • Dva klavirska tria (1971,.1973.);
 • Klavirski kvartet (1975)
 • Pet gudačkih kvarteta (1972,1974.1989.1991,2000.);
 • Uskrsnu Isus partita na napjev iz CO za gud.kvartet,1997;
 • Trio za violinu, rog i orgulje 1999;
 • Kvintet za orgulje i gud.kvartet 1995;
 • Glazba za kvartet / klarinet,violina,violinčelo i glasovir/ 1991;
 • Glasovirski kvartet ,1998;
 • Skica za violinčelo i klavir 1979;
 • Sonata za gitaru,1993;
 • Tri stavka za trio git. 1985;
 • Passacaglia za dvije gitare i kontrabas,1994 ;
 • Monolog za kontrabas 1982.
za harfu:
 • Diptih,1968.
 • Studija,1971.
 • Tri preludija,1996.
 • Duo ta flautu i harfu ,1968.
 • Tri stavka za flautu i gud.kvintet 1996.
 • Suita za obou i gl. 1958.


za klarinet i glasovir:

 • Sonata,1968.
 • Elegija, 1964.
 • Pet minijatura 1966.
 • Kontrasti,14.3.1969.
 • (Cavallin) Suita,1970.
 • Largo- Con brio (1972. )
 • Epizode,1975
 • Sekvence,1976. –
 • Monolog, za solo klarinet 1979.
 • Sonata za alt saksofon i gl.1982.
 • Duo za fagot i violončelo,1980.

za rog i orgulje:
 • Sonata,1970.
 • Diptih,1982.
 • Canzona,1968.
 • Arioso e allegro,1990.
 • Puhački trio1977.
 • Tri duhačka kvinteta (1971,1975,1981),
 • Tri stavka za fl.ob. I klar.1975.
 • Kvartet klarineta ,1971.
 • Kvartet trombona (Fanfare, Lamento Alla marcia 26.04.1980)
 • Stavak za rog i gud.kvartet,.1988
 • Suita za deset duhača,1979.
 • Scherzo za sedam duh.1992.
 • Stavak za komorni ansambl 1993.
 • Duo za basklarinet i marimbu,1997.

za glasovir:
 • Mala suita,1952.
 • Minijature,1957.
 • Sonatina,1964.
 • Skice,1969.
 • Preludij, arioso i toccata,1991.
 • Sonatina za dva gl.1979.
 • Varijacije za dva gl.1989.
 • Diptih za gl.četveroručno,1984.


za orgulje:

 • Tri sonate(1966,1968,1981;
 • Dvije Passacaglie (1952,1988) (II.Passacaglia, 1988.)
 • Triptih,1965,
 • Piece en mosaique,1969.
 • Fantazija i toccata 1971
 • Pet stavaka 1974.
 • Freske, 1974
 • Hommage a Checcini (1976)
 • Preludij, interludij, postludij, 1976.
 • Epithlam , 1977.
 • Musica festiva, 1980
 • Pjesma stvorova, 1982
 • Koralna fantazija,1984.
 • Vitrail,1987.
 • Jubilatio, 1987.
 • Offrende a Marie, 1988.
 • Collage, 1995
 • Finale, 1995.
 • Suita u čast sv.Dujma, 1995.
 • Božićne minijature, 1995.
 • Cantabile e scherzo, 1996.
 • Preludiji, 1997.
 • Rondo, 1999
Vokalne :
zborovi a capella:
 • Madrigali (1955 –1968);
 • Naša zemlja,1956;
 • Ljubav,1957

ciklusi pjesama:

 • U spomenar /D.Ivančan/ za bar.i gl.1959.
 • Crne vode /D.Tadijanović/ za sopr. i gl.1973;
 • Zeleni gušter /J.Novosel/ za ten.i komorni sastav,1975;
 • Trenutci /D.Cesarić/ za msopr, i gl.1978. za mspr. i gud.kvartet,1980.
 • Lice osame /I.Golub/ za bar. i gl. 1993.
 • Va selu jednom za bariton i gitaru /Golub/ 1998.
 • Tri duhovna stiha za dva sopr. i glasovirski trio (1990), za dva sopr, i gud.ork.1994.
 • Molitva za dva sopr. i gud ork,1994.


kantate:

 • Balade Petrice Kerempuha za mj..zbor i dva glasovira,1960
 • za mješ.zbor i ork.1969.
 • Skromna kantata za mješ.zbor i ork 1965.
 • Aurea bulla 1242 za bariton, mj. zbor i ork.1992.

mise:

 • Misa za mješ.zbor i org.1964.
 • Misa za muš.zbor i org.1973.
 • Svečana misa za mj. zbor, puk i org1984.
 • Misa uz 900.obljetnicu Zagrebačke biskupije, (Papinska misa) za mj. zbor, bariton, puk i org (puh.ork.) 1994.
 • Staroslavenska misa za mj. zbor i org.1995.

 

 


novelirano: 12. studenoga 2013.
postavljeno: 05.08.-05.09. 2000.
urednica: D. Torbica