Ante Mihanović

Datum rođenja:

  • 26.11.1948

Mjesto rođenja:

  • Donje Sitno općina Split

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor - Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Članstvo u Akademiji:

  • član suradnik - Razred za tehničke znanosti (30.01.1997. - ...)

 

Životopis

 

     Prof. dr. sc. Ante Mihanović dipl. ing. građ., redoviti profesor u miru Građevinskoga fakulteta u Splitu, rođen je 26. studenog 1948. godine u Donjem Sitnom općina Split. Srednju tehničku građevinsku školu završio je 1967. u Splitu, a diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972. god. Na istom fakultetu je magistrirao 1977. god., a potom 1981. godine i doktorirao. Od jeseni 1972. godine neprekidno je zaposlen na današnjem Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. Od 2001. godine nalazi se u trajnom zvanju redovnog profesora, kao i zvanju znanstvenog savjetnika s matičnim brojem 030725. Utemeljitelj je te glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa Engineering modelling od 1987. godine do danas. Do sada je objavio 112 znanstvenih radova od čega 6 u CC i SCI časopisima, 17 u ostalim časopisima te 39 na međunarodnim skupovima. Autor i suautor je 5 knjiga. Uže područje znanstvenog djelovanja je numeričko modeliranje mehanike građevinskih konstrukcija. Nositelj je 10 patentiranih izuma i još 15 patentnih prijava.  Područje patentiranja su predgotovljene betonske i lakobetonske konstrukcije i elementi. Bio je voditelj za preko 50 diplomskih radova, 7 magistarskih radova i 5 doktorskih radova.
     Uz znanstveno nastavnu, bavio se je i stručno-inženjerskom aktivnosti dominantno u području projektiranja u zemlji i inozemstvu i revidiranja projekata građevnih konstrukcija. Stručni ispit je položio 1978. godine.  Od samog osnutka Hrvatske komore građevinskih inženjera njen je ovlašteni inženjer. Ovlašteni je revident Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, za područje Mehaničke otpornosti i stabilnosti, Uštede energije i toplinske zaštite te Zaštite od buke.
      U organizacijskim aktivnostima obavljao je dužnosti; predstojnika zavoda 10 godina, prodekana, 2 godine, dekana 10 godina. Članom Znanstvenog Vijeća Ministarstva znanosti bio je od 1990.-1992. god. te članom Nacionalnog Vijeća za visoku naobrazbu 1994-1998. god.
      Godišnjom nagradom za razvoj Sveučilišta u Splitu nagrađen je 2007. godine.
     Suradni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i redovni član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.