Meni osobnih stranica


akademkinja Alica Wertheimer-Baletić

Datum rođenja:

  • 10.12.1937

Mjesto rođenja:

  • Vukovar

Adrese:

  • Adresa: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zrinski trg 11, 10000 Zagreb

Akademske titule:

  • doktor znanosti
  • akademkinja

Institucije:

  • redovita profesorica u miru - Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • potpredsjednica - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (01.01.2004. - 31.12.2010.)
  • tajnica - Razred za društvene znanosti (01.01.1995. - 31.12.2000.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za društvene znanosti (03.12.1992. - ...)
  • član suradnik - Razred za društvene znanosti (11.03.1986. - 03.12.1992.)


Rođena 10. prosinca 1937. u Vukovaru gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirala 1960., magisterij ekonomskih znanosti stekla je 1964, a doktorat znanosti 1965. godine. U šk. godini 1965/66. bila je na studijskom boravku na University of Chicago, USA.Na Ekonomskom fakultetu izabrana za asistenticu 1961., za docenta 1966., za izvanrednog profesora 1972., za redovitog profesora Demografije 1976. godine. Od 1968. do 1972. bila je predstojnik Demografskog odjela Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, od 1985. do 1989. jedan od direktora međunarodnog poslijediplomskog studija “Demographic Trends and Population Policies” na Interuniverzitetskom centru Sveučilišta u Zagrebu u Dubrovniku. Bila je, uz ostalo, predsjednik znanstvene sekcije za demografiju pri Savezu statističkih društava Jugoslavije i pročelnik Katedre za demografiju na Ekonomskom fakultetu. Sudjelovala na mnogim konferencijama i znanstvenim skupovima o stanovništvu u nas i u inozemstvu (London, Liège, Windsor (Kanada), Prag, Bratislava, Kijev, Helsinki, Firenza, Jüvaskyla, Geneva, New York, itd.)

Napisala je 17 knjiga, i monografija, među kojima ističemo: "Stanovništvo SR Hrvatske - studije", 1971; "Ekonomska aktivnost stanovništva - demografski aspekt" 1978; Demografija - stanovništvo i ekonomski razvitak, 1972. i 1983.; "Stanovništvo Vukovara i vukovarskog kraja", 1993; "Stanovništvo i razvoj", 1999. Napisala je 170 članaka, studija, priloga u zbornicima, referata kao i brojne stručne radove. Za znanstveni rad primila je nagradu “Mijo Mirković (na Ekonomskom fakultetu sedam puta), nagradu Grada Zagreba (sa suradnicima) 1977., republičku nagradu “Božidar Adžija” za doprinos razvoju demografije (1983.). Državnu nagradu za životno djelo za područje društvenih znanosti (2000.), nagradu "Annales Pilar" za doprinos razvoju demografije u Hrvatskoj, (2004.). Odlikovana je ordenom Reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1995.) i s likom Katarine Zrinske (1996.). Član je svjetskih demografskih udruženja (International Union for the Scientific Study of Population i European Association for Population Studies). Bila je član redakcija i savjeta mnogih časopisa (European Population Journal, Stanovništvo, Statistička revija, Encyclopaedia moderna, Rad – HAZU, Suvremeni ekonomski problemi - HAZU, Acta oeconomico-historica, Sociologija sela, Ekonomski pregled, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, itd.). Bila je član delegacije Hrvatske na Europskoj konferenciji o stanovništvu u Genevi i podnijela nacionalno izvješće o stanovništvu Hrvatske (1993.) te član delegacije Hrvatske na pripremnom sastanku za izradu završnog dokumenta UN Konferencije o stanovništvu i razvoju u Kairu (New York, 4-23. travnja 1994). Od godine 1998. do 2002. bila je kao stručnjak za demografiju predstavnik Hrvatske pri UN Komisiji za stanovništvo i razvoj, a na 33. zasjedanju te komisije (27.-31. ožujka 2000.) izabrana je za potpredsjednika te komisije za jedno mandatno razdoblje.

U 1986. izabrana je za člana suradnika, a u 1992. godini za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1995. do 2000. godine bila je tajnik Razreda za društvene znanosti, a od 2001. - 2003. član Predsjedništva, a od 2004. godine je potpredsjednik Akademije.U listopadu 2004. izabrana je za člana Académie Européene des Sciences, des Arts et des Lettres u Parizu.


editirano: 17. ožujka 2009.