Meni osobnih stranica


akademik Andrej Dujella, matematičar

Datum rođenja:

  • 21.05.1966

Mjesto rođenja:

  • Pula

Adrese:

  • Posao: PMF, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30, 10000 Zagreb

Telefoni:

  • Telefon: +385(0)14605780
  • Faks: +385(0)14680335

E-mail adrese:

Akademske titule:

  • akademik (10.05.2012. - ...)
  • profesor doktor znanosti

Institucije:

  • redoviti profesor - PMF, Matematički odsjek Sveučilišta u Zagrebu

Funkcije u Akademiji:

  • tajnik - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (01.01.2015. - 31.12.2018.)

Članstvo u Akademiji:

  • redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (10.05.2012. - ...)

 

    Andrej DUJELLA rođen je 1966. godine u Puli. Diplomirao je matematiku na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu 1990. godine. Magistrirao je 1993. godine, a doktorirao 1996. godine. Od tada je zaposlen na Matematičkom odjelu (sada Odsjeku) PMF-a u Zagrebu, gdje i danas radi kao redovni profesor u trajnom zvanju. Prof. Dujella dobitnik je Nagrade Hrvatskoga matematičkog društva 2000. godine kao najistaknutiji mladi znanstvenik u Hrvatskoj (nagrada se dodjeljuje za četverogodišnji period između dva hrvatska matematička kongresa). Dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2003. godine te Državne nagrade za znanost 2006. godine. Voditelj je Zajedničkog sveučilišnog doktorskog studija matematike. Izvršni je urednik znanstvenog časopisa Glasnik matematički. Bio je voditelj niza međunarodnih i domaćih projekata. U dva navrata bio je predstojnik Zavoda za algebru i osnove matematike i član Matičnog odbora za polje matematika, a sada je član Područnog znanstvenog vijeća za prirodne znanosti te član Uredništva časopisa ISRN Computational Mathematics.
    Prof. Dujella podigao je svjetska istraživanja iz teorije brojeva u našoj matematičkoj sredini na vrlo visoku razinu  i inicirao izuzetno važna istraživanja eliptičkih krivulja. Ta su istraživanja važna ne samo za teoriju brojeva već su ključna i za teoriju kodiranja. On je objavio brojne znanstvene radove u vrlo uglednim matematičkim žurnalima. Njegov glavni znanstveni doprinos vezan je uz problem koji ima iznimno dugu povijest, a kojim su se bavili još Diofant iz Aleksandrije, Pierre de Fermat i Leonhard Euler, ali i dobitnik Fieldsove medalje Alan Baker. To je problem egzistencije Diofantovih m-torki. Zahvaljujući gotovo isključivo radu prof. Dujelle, napravljen je golem napredak u smjeru dokazivanja slutnje o nepostojanju Diofantove petorke. On je povezao taj problem s teorijom eliptičkih krivulja (i pri tome postavio neke rekorde u konstrukciji eliptičkih krivulja visokog ranga). Radeći na navedenome problemu, otvorio je novi smjer istraživanja u teoriji brojeva.

Iz: Pregled kandidata za nove članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
IZBORNA SKUPŠTINA – 10. svibnja 2012.

 

više podaka na:

osobna stranica

 


postavljeno: 5. lipnja 2012.
urednica: D. Torbica