Antonija Bogner - Šaban

Datum rođenja:

 • 01.06.1952

Mjesto rođenja:

 • Osijek

Adrese:

 • posao: Odsjek za povijest hrvatskog kazališta - Opatička 18, 10000 Zagreb

Telefoni:

 • Telefon: +385(0)14895308
 • telefon: +385(0)14895333
 • Telefaks: +385(0)14895303

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • doktor znanosti

Institucije:

 • profesor - Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku (2006. - ...)
 • znanstvena savjetnica (trajno zvanje) - Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta (2005. - ...)

 

Životopis

 

 • 1975. diplomirala komparativnu književnost i jugoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 1978. magistrirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši rad Motivski izbori Marinkovićevih književnih djela
 • od 01. 09. 1978. zaposlena u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta HAZU
 • 1987. doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši rad Marko Fotez – život i rad
 • 1991. – 1993. predavala je u Splitu na Područnom odsjeku glume Akademije dramske umjetnosti 
 • 1994. – 1996. predavala je u Osijeku na Područnom odsjeku glume Akademije dramske umjetnosti
 • 1997. – 2004. držala je kolegij Teatrološki praktikum na teatrološkom studiju Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Od 2007. predaje na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kolegije Povijest hrvatskog lutkarstva i Hrvatska dramska moderna.
 • 2007. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku
 • Dobitnica je Nagrade Dana Josipa i Ivana Kozarac za znanstvenu knjigu 2000. (Zaustavljeni trenuci glume) i Nagrade Marko Fotez za razdoblje od 2004. do 2007. godine (za knjige Novi sadržaji starih tema, 2007. i Susreti lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske, 2005. te za autorski i priređivački rad na monografijama Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1907. – 2007., 2007. i Festival glumca, 2008.).

Djelatnost

 

 • Od veljače 2007. voditeljica je znanstvenog projekta Vrijeme i prostor europske i hrvatske kazališne djelatnosti glumca i redatelja Ive Raića (101-2641300-2650).
 • Napisala više knjiga i monografija o povijesti hrvatskog lutkarstva u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
 • Priredila i uredila više monografija o hrvatskim kazalištima, kazališnim festivalima i kazališnim ljudima (glumcima i redateljima).
 • Istražuje povijest kazališta u Slavoniji, posebice Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku i djelatnost njegovih glumaca i redatelja (Zora Vuksan Barlović, Joza Ivakić, Tomislav Tanhofer).
 • Povijesna vrednovanja obuhvaćaju manje istražene ili zanemarene hrvatske pisce i kazališne djelatnike (Iso Velikanović, Ivan Kozarac, Julije i Milan Šenoa, Vladimir Lunaček, Nikola Andrić, Srećko Albini, Andrija Milčinović, Milan Marjanović).
 • Za biblioteku Stoljeća hrvatske književnosti sastavila je izbor iz rasprava i kritika Ljubomira Marakovića i Josipa Bognera te Srgjana Tucića. Bognerove Studije i portrete priredila je i za vinkovačku ediciju Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi 20. stoljeća, a Slavonske teme istog autora i Lunačekove Eseje i kritike za Slavonicu, te Kozarčeve Mrtve kapitale i Pripovijesti, Drame Marijana Matkovića, Putopise i eseje Slavka Batušića i Marka Foteza za antologijsku Croaticu.
 • Sudjeluje na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj (Krležini dani u Osijeku, Dani hvarskog kazališta…) i u inozemstvu te objavljuje znanstvene i stručne radove u zbornicima (Dani hvarskog kazališta, Krležini dani u Osijeku, Colloquia Maruliana, Dani Josipa i Ivana Kozarca, Književni Osijek, Portret umjetnika u drami) te u književnim i kazališnim časopisima.
 • Suatorica je izložbe i kataloga za izložbu Obitelj Šenoa i Hrvatsko narodno kazalište (2001.) te autorica izložbi Kazališne fotografije Marije Braut (1997.) i Kostimografije Ljubice Wagner (2005.) i kataloga, a surađivala je na izložbi Slavonija, Baranja i Srijem (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2009.).
 • Dugogodišnja je suradnica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža.
 • Članica je Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, Društva hrvatskih književnika, Matice hrvatske i Hrvatskog centra UNIMA.
 • Mentorica je i članica povjerenstva za obranu dodiplomskih i poslijediplomskih radova.

 

 

 

 


postavljeno: 11. srpnja 2013.
urednica: D. Torbica