Meni osobnih stranica


akademik Arsen Bačić

Datum rođenja:

 • 03.01.1951

Mjesto rođenja:

 • Vela Luka, otok Korčula

Adrese:

 • Posao: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21000 Split
 • Kućna adresa: Ulica 7 Kaštela 6/V, 21000 Split

Telefoni:

 • Telefon: +385(021)393533
 • Kućni tel./fax: +385(021)384525

E-mail adrese:

Akademske titule:

 • akademik (14.06.2018. - ...)

Institucije:

 • redoviti profesor u trajnom zvanju - Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
 • znanstveni savjetnik - Ustavni sud Republike Hrvatske
 • član Izvršnog odbora - International Association of Constitutional Law
 • predsjednik - Hrvatska udruga za Ustavno pravo

Članstvo u Akademiji:

 • redoviti član - Razred za društvene znanosti (10.05.2018. - ...)
 • član suradnik - Razred za društvene znanosti (29.05.2008. - 10.05.2018.)


Životopis

Rođen u Veloj Luci na Korčuli 3. I. 1951. Hrvatski državljanin. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu 1974. godine. Magistrirao 1980. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, s temom Pravo slobode štampe, njegov značaj i razvitak u Jugoslaviji, a doktorirao na istom fakultetu s temom Principi podjele i jedinstva vlasti u Jugoslaviji, 1988. godine.

Zaposlen na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1974. godine kao asistent, te redovito napredovao do zvanja redovitog profesora u kojeg je prvi puta izabran 1997 godine. Od 2003. godine redoviti profesor Ustavnog prava u trajnom zvanju.

Znanstveno se usavršavao u višekratnim studijskim boravcima i istraživačkim radom u inozemstvu: University of Amsterdam - University of Leyden (Amsterdam-Leyden, 1975.); East Anglia University School of Law, (Norwich, 1982.); London School of Economics and Political Science, (London, 1983.); Notre Dame University (Notre Dame School of Law, South Band, USA (1988.), Central European University, (Department of Law and Political Science) Budimpešta (1996.), Ruskin College, University of Oxford, (1997. 1998,  1999, i 2000.).

Predstojnik Katedre za Ustavno pravo na Pravnom fakultetu u Splitu i utemeljitelj Seminara za pravno-političko i ekonomsko istraživanje Europske unije (SPEEU) na Pravnom fakultetu u Splitu. Glavni istraživač više uspješnih znanstveno istraživačkih projekata od 1990. do danas. Voditelj tekućeg projekta: Konstitucionalizam i legislatura - tendencije hrvatskog parlamentarizma (2007).

Kao član Ustavne komisije Sabora Republike Hrvatske iz redova stručnjaka tijekom 1990. sudjelovao u izradi prvog Ustava Republike Hrvatske (1990). Kao član Stručne skupine Predsjednika Republike Hrvatske radio na pripremi stručnih osnova za prijedlog Predsjednika Republike za promjenu Ustava Republike Hrvatske 2000. godine. Član je ekspertnog tima Vlade Republike Hrvatske za promjenu Ustava (2009).

 Redoviti član Hrvatskog pravnog centra, Hrvatske pravne akademije, Hrvatske udruge za uporedno pravo, utemeljitelj i prvi predsjednik Hrvatske udruge za Ustavno pravo (od 2002. godine). Ponovno izabrani predsjednik Hrvatske uduge za ustavno pravo 2007. Član Izvršnog odbora Međunarodne udruge za ustavno pravo (International Association of Constitutional Law Executive Committee, 2004-2007). Glavni i odgovorni urednik Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu (2004 > 2008). Urednik Pravnog leksikona LZ Miroslav Krleža za područje ustavnog (javnog) prava.

Od 2000. do 2002. godine obavljao dužnost dekana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

 • ZNANSTVENI RAD

Objavio  ukupno 13 monografskih publikacija - knjiga i više od stotinu znanstvenih članaka i drugih priloga u vrsnim znastvenim i stručnim časopisima

 • Projekti:

  Od 1997. do 2007.
  • Projekt Hrvatska i izazovi konstitucionalizma (MZTRH 0018004) kojega je prof. dr. sc. A. Bačić kao gl. istraživač vodio od 1997-2002.
  • Projekt The relationship between President and the Government-dilemmas of the executive power kojega posredstvom HAZU prof. dr. sc. A. Bačić od 2000.-2003 koncipirao i vodi s Pravnim institutom Poljske akademije znanosti u umjetnosti.
  • Projekt Načela konstitucionalizma i hrvatski parlamentarizam (MZTRH 0018004) kojega je koncipirao prof. dr. sc. A. Bačić kao gl. istraživač i koji je projekt odobren za razdoblje 2002-2006
  • Konstitucionalizam i legislatura: tendencije hrvatskog parlamentarizma (MZOŠ, 2007)
 • Sudjelovanje na znanstvenim skupovima: 1997- 2007:
  • A Roundtable on Constitutional Position of Citizens and National Groups in Bosnia and Herzegovina, (referat) Verona Forum (European Parliament) Mostar 28.- 29. XI. 1997.
  • Demokracija i ustavna država, (referat) Zagreb 26.05.-29.05. 1998., Fakultet političkih znanosti, Zagreb.
  • Political and Constitutional Challenges in Twenty-First Century Europe,  May 12-16, 2000. (paper) Russian and East European Reseearch Centre Symposimum, Wolverhempton University, UK.
  • Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava, (referat) Hanns eidel Stiftung, Deutsche Stiftung fur internationale rechtliche Zusamenarbeit e. V., Hrvatski pravni centar, Novi Vinodol 28-30. IX. 2000.
  • Ustav kao jamac načela pravne države u međunarodnom, pravnom i gospodarskom prometu, (referat) Hanns eidel Stiftung, Deutsche Stiftung fur internationale rechtliche Zusamenarbeit e. V., Hrvatski pravni centar, Novi Vinodol 26-28. IX. 2001.
  • Ostvarivanje vladavine prava, znanstveni skup u povodu 225 godišnjice Pravnog fakulteta u Zagrebu, (izlaganje - objavljeno u Zborniku PFZ 6/2001. str. 1395-1398) Zagreb 6.11. 2001., Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 6/2001., str. 1395-1397.
  • I regolamenti della Corte Costituzionale e Diritto Comparato, (referat - znanstveni skup) 18. IX.-21. IX. 2002. Genova, Dipartimento di Ricerche Europee - Facolta di Scienza Politiche Universita degli studi di Genoa
  • Constitutionalism in Times of Emergency - IACL Round Table, 24-25, VI. 2005, Cordoba, Argentina
  • The Future of the European Judicial System, Berlin  IACL Round Table,. 2-4. XI., 2005, Berlin  IACL Round Table
  • In Commemoration of the 100th Anniversary of universal suffrage and eligibility of women in Finland, IACL Round Table, 14-16. IX. 2006, Helsinki
  • Constitutionalism and Culture, IACL Round Table, 22-24- IV. 2007, Ravenna
  • Kongres IACL-a, chairman sub-committee session, 11-15. 06. 2007 (Atena)
  • Federalizam i federalno načelo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, rasprava prije objavljivanja knjige, promotor knjige 2007.
 • Nastavna djelatnost

  • kolegij Ustavnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu (VII. i VI. stupanj)
  • kolegij Europsko pravo I. (od 2006/7)
  • izborni kolegij Evropske integracije i javno pravo EU (od 2000. godine)
  • izborni kolegij Parlamentarno pravo Republike Hrvatske (od 2000 godine)
  • izborni kolegij Povijest političkih ideja i europsko javno pravo (od 2000 godine)
  • Za potrebe međunarodnog interdisciplinarnog studija u kojemu je Sveučilište u Splitu - partner (PMF) - Tempus program pristupnik je koncipirao i vodi kolegij National Environmental Law Legislation.
  • koordinator u realizaciji Tempus programa kojega PFS vodi s Slobodnim sveučilištem u Berlinu

postavljeno: 25. ožujka 2009.
novelirano: 27. ožujka 2009.