HAZU Glasnik br. 2 - page 64

62
| GLASNIK HAZU
aga Čengić)
, his supplement to Gundulić’s epic poem
Osman
, as well as the
Njemačko-ilirski slovar
of 1842
– the first modern Croatian dictionary. Academy
Members Nikša Stančić, Radoslav Katičić, Josip
Bratulić, Krešimir Nemec, Petar Strčić and Milan
Moguš, and Prof. Marko Tadić, DSc, Associate
Member of the Croatian Academy, also gave their
presentations, in which they all came to the conclu-
sion that Mažuranić, as politician and Vice-Roy,
strived to renew the sovereignty and integrity of the
Croatian state within the Habsburg Monarchy, and
that even in unfavourable circumstances, he contribu-
ted significantly to the modernisation of Croatia, while
as poet, he remains the first classic author of modern
Croatian literature.
DANSKI PRINC HENRIK POSJETIO
GLIPTOTEKU HAZU
Suprug danske kraljice Margarete II. princ
Henrik posjetio je 22. listopada 2014. Gliptoteku
HAZU, gdje je razgledao izložbu
Kako smo živje-
li – danska arhitektura od 1945. do 1975.
Princa
Henrika dočekali su predsjednik HAZU aka-
demik Zvonko Kusić i upraviteljica Gliptoteke
Ariana Kralj. Princ Henrik nakon razgledavanja
izložbe upisao se u spomen-knjigu HAZU u koju
se potpisuju najugledniji gosti Akademije, među
kojima su, od članova različitih kraljevskih obitelji,
bili 1972. godine britanska kraljica Elizabeta II.
te 1978. švedski kralj Carl XVI. Gustaf i kraljica
Silvija. (M. L.)
200. OBLJETNICA ROĐENJA
IVANA MAŽURANIĆA
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 22.
listopada 2014. obilježila je 200. obljetnicu rođenja
hrvatskog bana, političara i pjesnika Ivana Mažu-
ranića. Predsjednik Akademije akademik Zvonko
Kusić tom je prigodom naglasio da je Mažuranić
nezaobilazna osoba u hrvatskoj povijesti i kao knji-
ževnik, ali i kao političar i državnik. “Kao političar
Mažuranić sintetizira hrvatsku povijest, kroz njega
se ogledaju sve dileme i traume kroz koje je hrvatski
narod prolazio.” kazao je akademik Kusić istaknuvši
važnost Mažuranićevih reformi za hrvatsko druš-
tvo. Podsjetio je i na najpoznatije Mažuranićevo dje-
lo, ep
Smrt Smail-age Čengića
, na njegovu dopunu
Gundulićeva
Osmana
te na
Njemačko-ilirski slovar
iz 1842., prvi moderni hrvatski rječnik. Izlaganja
su održali akademici Nikša Stančić, Radoslav Katičić,
Josip Bratulić, Krešimir Nemec, Petar Strčić, Milan
Moguš te član suradnik HAZU prof. dr. sc. Marko
Tadić. Ustvrdili su da je Mažuranić kao političar
i ban težio obnovi suverenosti i cjelovitosti hrvatske
države u Habsburškoj Monarhiji te da je i u nepovolj-
nim okolnostima bitno pridonio njezinoj modernizaciji,
dok se kao pjesnik potvrdio kao prvi klasik moderne
hrvatske književnosti. (M. L.)
THE 200
TH
ANNIVERSARY OF THE
BIRTH OF IVAN MAŽURANIĆ
On 22
nd
October 2014, the Croatian Academy of
Sciences and Arts celebrated the 200
th
anniversary
of the birth of Ivan Mažuranić – Croatian Vice-
Roy, politician and poet. Zvonko Kusić, President
of the Croatian Academy, stressed on this occasion
that Mažuranić was a major personality in Croa-
tian history, not only as writer, but also as politi-
cian and statesman.
As politician, Mažuranić syn-
thesises Croatian history; he reflects all the dilemmas
and traumas that Croatian people have suffered
, said
President Kusić, and pointed out the importance
of Mažuranić’s reforms for Croatian society. He
further recalled Mažuranić’s masterpiece – the epic
poem
Smrt Smail-age Čengića (The Death of Smail-
in agriculture, forestry, geothermal energy and bio-
mass.
Croatia might live an almost entirely sound life
if only it were to place a high enough position on its
position in the transportation routes. It is high time
we used at least some of our resources, because if we do
not do it, somebody else will; this however demands
changes in our way of thinking, which is the most dif-
ficult thing to accomplish
, said Prof. Družić.
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...84
Powered by FlippingBook