HAZU Glasnik br. 2 - page 61

GLASNIK HAZU |
59
KRONIKA
kroz stoljeća. Povijest
,
kultura, umjetnost i jezik
te
Europa u kulturnom i političkom životu Bugara i
Hrvata
.
(M. L.)
SYMPOSIUM OF CROATIAN AND
BULGARIAN HISTORIANS
On 6 October 2014, a scientific gathering of
Croatian and Bulgarian historians took place at
the Library of the Croatian Academy within the
scope of cooperation between the Croatian Aca-
demy of Sciences and Arts and the Bulgarian Aca-
demy of Sciences. The objectives were to present
the results of the scientific project
Croatian–Bul-
garian Relations in the Past
achieved to date, and
to analyse the outlook for future cooperation be-
tween Croatian and Bulgarian scholars in the fields
of social sciences and humanities, which has so far
achieved major results regarding various aspects
of the historical links between two close nations.
The Croatian Academy of Sciences and Arts and
its Division of Historical Sciences in Zagreb, and
the Bulgarian Academy of Sciences and its Insti-
tute of Balkan Studies and Centre of Thracology
in Sofia, organised eight symposia between 1998
and 2012. They were held alternatively in Bulgaria
and Croatia, and were always accompanied by the
printing of Proceedings. Published so far in addi-
tion to the proceedings – as a part of the project
– have been a sequence of major monographs, criti-
cal editions of original materials and discussions,
including the first synthesis of the history of the
Croats in Bulgarian, and a critical edition of the
first modern history of the Bulgarians in Croatian,
written by Franjo Rački, the first president of the
Croatian Academy. At the symposium, the book
by Irina Krivošieva Ognjanova
Katolička crkva i
ustaški režim u Hrvatskoj (The Catholic Church and
the Ustasha Regime in Croatia)
, published in Bulga-
rian, and the book edited by Hrvojka Mihanović
Salopek,
Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke
u znanosti i umjetnosti (Prominent Croatian and Bul-
garian Female Intellectuals in Sciences and Arts)
were
launched. Further, the proceedings entitled
Hrvati
i Bugari kroz stoljeća (The Croats and the Bulgarians
through the Centuries); Povijest
,
kultura, umjetnost
i jezik (History, Culture, Arts and Language)
; and
Europa u kulturnom i političkom životu Bugara i Hr-
vata (Europe in the Cultural and Political Life of the
Bulgarians and the Croats)
were presented.
OKRUGLI STOL O PREHRAMBENOJ
OVISNOSTI HRVATSKE
U organizaciji Zavoda za znanstveni rad HAZU
u Varaždinu, Sekcije za preradu poljoprivrednih
proizvoda i biotehnologiju HAZU, Varaždinske
županije i Razvojne agencije Sjever – DAN, 15. li-
stopada 2014. u Varaždinu je održan okrugli stol o
prehrambenoj ovisnosti Hrvatske. Na skupu je upo-
zoreno da ovisnost Hrvatske o uvozu hrane iznosi
između 45 i 48 posto, dok se u drugim europskim
zemljama ta brojka kreće oko osam posto. Godiš-
nje se u Hrvatskoj pojede hrane u vrijednosti 4,3
milijarde eura, od čega se uveze hrane za oko dvije
milijarde. Ako bi se samo deset posto uvozne hrane
zamijenilo domaćom, to bi bila investicija vrijedno-
sti 200 milijuna eura godišnje, što bi otvorilo i nova
radna mjesta. Istaknuto je i da se Hrvatska ne smije
oslanjati na velike investicije izvana nego na svoju
pamet i ljude te napokon početi više proizvoditi, a
upozoreno je i na neravnomjeran sustav potpora.
Na skupu je poručeno da su hrvatske proizvodne
mogućnosti četiri puta veće od stvarne proizvodnje
te da se realno može osigurati hrana za trostruko
veći broj stanovnika. (M. L.)
ROUND TABLE ON THE FOOD
DEPENDENCE OF CROATIA
On 15 October 2014, organised by the Varaždin
Institute for Scientific Work of the Croatian Aca-
demy of Sciences and Arts, the Section for the Pro-
cessing of Agricultural Products and Biotechno-
logy of the Croatian Academy, Varaždin County,
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...84
Powered by FlippingBook