HAZU Glasnik br. 2 - page 60

58
| GLASNIK HAZU
ZNANSTVENO SAVJETOVANJE
HRVATSKIH I BUGARSKIH
POVJESNIČARA
U Knjižnici HAZU 6. listopada 2014. održano
je znanstveno savjetovanje hrvatskih i bugarskih
povjesničara u sklopu suradnje HAZU i Bugarske
akademije znanosti (BAN). Cilj savjetovanja bio je
prikazati dosadašnje rezultate znanstvenog projek-
ta
Hrvatsko-bugarski odnosi u prošlosti
i promotriti
perspektive buduće zajedničke suradnje hrvatskih
i bugarskih znanstvenika s različitih područja
društveno-humanističkih znanosti koja je do sada
donijela zamjetne rezultate koji se odnose na ra-
zne aspekte povijesnih veza dvaju bliskih naroda.
HAZU i njegov Odsjek za povijesne znanosti u
Zagrebu te BAN i njegov Institut za balkanistiku i
trakologiju u Sofiji organizirali su zajedno od 1998.
do 2012. osam skupova. Naizmjence su se održavali
u Bugarskoj i Hrvatskoj te je nakon svakog skupa
objelodanjen i zbornik radova. Osim zbornika,
do sada je kao dio projekta objavljen niz važnih
monografija, kritičkih izdanja izvorne građe i ra-
sprava, među njima i prva sinteza povijesti Hrvata
na bugarskom te kritičko izdanje prve moderne
povijesti Bugara napisane na hrvatskom jeziku čiji
je autor Franjo Rački, prvi predsjednik HAZU. Na
znanstvenom savjetovanju predstavljene su knjiga
Irine Krivošieve Ognjanove
Katolička crkva i ustaški
režim u Hrvatskoj
, objavljena na bugarskom, i knji-
ga urednice Hrvojke Mihanović Salopek
Istaknute
hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjet-
nosti
,
a predstavljeni su i zbornici
Hrvati i Bugari
SCIENTIFIC SYMPOSIUM
CONTEMPORARY
CRYSTALLOGRAPHY
IN CROATIA
On 30 September 2014, the Scientific Council
for Crystallography of the Croatian Academy of Sci-
ences and Arts and the Croatian Crystallographic
Union organised a whole-day scientific symposium
entitled
Contemporary Crystallography in Croatia
at the Academy Library. This symposium was the
final event in the International Year of Crystallo-
graphy in Croatia. The symposium was held under
the patronage of the Department of Mathematical,
Physical and Chemical Sciences of the Croatian
Academy. In the name of the Academy, President
Zvonko Kusić, Academy Vice-President Jakša
Barbić gave an inspiring and stimulating welcome
speech. There were 25 reports, addressing contem-
porary research in the field of crystallography in
Croatia, and a historical survey of the development
of crystallography in Croatia and the world. The
reports were of a high scientific level, which proves
that crystallography in Croatia has long been a part
of the world science; the Proceedings of the Sym-
posium will be published subsequently. The high
scientific level has been achieved and maintained as
a result of the long-lasting dedicated research work
and efforts of Croatian crystallographers. Moreover,
it is the result of a very long tradition of crystallogra-
phy in our country, as many generations of scientists
have for decades – despite unfavourable conditions
– endeavoured to achieve high-quality research and
maintain links with the world. A proof thereof is the
29
th
European Crystallographic Meeting (with one
thousand participants) in Rovinj in 2015, and the 3
rd
European Crystallographic School in Bol in 2016.
During the symposium, the dictionary
Rječnik
kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike ma-
terijala
(English-Croatian, Croatian-English), pub-
lished by the Institute for Croatian Language and
Linguistics, was presented. The authors are Stanko
Popović, Antun Tonejc and Milica Mihaljević. The
Dictionary includes 1,710 terms briefly explained
in Croatian. The publisher’s readers of the Diction-
ary were Nikola Kallay and Goran Pichler, Full
Members of the Croatian Academy; Prof. Tomis-
lav Cvitaš, DSc, Associate Member of the Croatian
Academy; and Prof. Lana Hudeček, DSc.
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...84
Powered by FlippingBook