HAZU Glasnik br. 2 - page 59

GLASNIK HAZU |
57
KRONIKA
ZNANSTVENI SKUP
SUVREMENA KRISTALOGRAFIJA
U HRVATSKOJ
Dana 30. rujna 2014. Znanstveno vijeće za
kristalografiju HAZU – Hrvatska kristalograf-
ska zajednica priredilo je, u Knjižnici Akademije,
cjelodnevni znanstveni skup
Suvremena kristalo-
grafija u Hrvatskoj
. Skup je predstavljao završnu
manifestaciju obilježavanja Međunarodne godine
kristalografije u Hrvatskoj. Pokrovitelj skupa bio je
Razred za matematičke, fizičke i kemijske znano-
sti. Nadahnutim i poticajnim govorom okupljene
je, uime akademika Zvonka Kusića, predsjednika
Akademije, pozdravio potpredsjednik akademik
Jakša Barbić. Na skupu je podneseno 25 priopće-
nja u kojima su prikazana suvremena istraživanja u
kristalografiji u Hrvatskoj te povijesni pregled ra-
zvoja kristalografije u Hrvatskoj i u svijetu. Visoka
znanstvena razina priopćenja, koja će se tiskati u
zborniku radova sa skupa, pokazala je da je krista-
lografija u Hrvatskoj već dugo umrežena u svjetsku
znanost. To je rezultat dugotrajnoga predanog rada
i nastojanja hrvatskih kristalografa da se postigne
i održi međunarodna razina istraživanja. Ujedno
je to i rezultat vrlo duge tradicije kristalografije u
nas, jer su generacije znanstvenika tijekom niza
desetljeća nastojale, unatoč nepovoljnim uvjetima,
ostvariti kvalitetna istraživanja i održavati vezu sa
svijetom. Potvrda je tome i priređivanje
29. ������
Europ-
skog kristalografskog sastanka,
s tisuću sudionika, u
Rovinju 2015. te
3. Europske kristalografske škole
u
Bolu 2016. Tijekom skupa predstavljen je
Rječnik
kristalografije, fizike kondenzirane tvari i fizike ma-
terijala
(englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski) u
izdanju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
Autori su Stanko Popović, Antun Tonejc i Milica
Mihaljević. Rječnik sadrži 1.710 naziva s kratkim
opisima na hrvatskome jeziku. Rječnik su recenzi-
rali akademici Nikola Kallay i Goran Pichler, prof.
dr. sc. Tomislav Cvitaš, član suradnik Akademije,
te prof. dr. sc. Lana Hudeček.
Akademik Stanko Popović
THE 26
TH
MANIFESTATION
KNJIGA MEDITERANA
The 26
th
Knjiga Mediterana
, a traditional event,
which is – as well as by the Croatian Academy of
Sciences and Arts – organised by the Split Liter-
ary Circle, the Faculty of Humanities and Social
Sciences of the University of Zagreb, and the His-
tory of Art Institute – Cvito Fisković Centre Split,
was held in Split 21
st
–27 September 2014 at the
Academy Institute for Scientific and Artistic Work.
Zvonko Kusić, Full Member and President of the
Croatian Academy of Sciences and Arts, opened the
celebration. The following speaker was Mislav Ježić,
Full Member of the Croatian Academy, who read
the introductory essay entitled
Svijet u zrcalu Med-
iterana (The World in the Looking Glass of the Medi-
terranean)
. Nenad Cambi, Full Academy Member,
pointed out that
Knjiga Mediterana
was in 2014
for the first time held under the patronage of the
Croatian Academy of Sciences and Arts, stressing
thereby the quality and the diversity of this year’s
manifestation.
In the framework of the 26
th
Knjiga Mediterana,
three symposia were held:
Splitski epik Jerolim Ka-
vanjin
(marking the 300
th
anniversary of the poet’s
death);
Vratnice Andrije Buvine u splitskoj katedrali:
1214.–2014
.; and the 17
th
international scientific
symposium entitled
Comparative History of Croatian
Literature
(topic:
Epic Poem in Croatian Literature:
The Problem of Continuity
), as an introduction to
which the sixteenth proceedings were presented:
Matoš i Kamov: paradigme prijeloma
, (eds. C.
Pavlović, V. Glunčić-Bužanić and A. Meyer-Fraatz,
Split, 2014). The following scientific proceedings
were furthermore presented at the event:
Zbornik o
Ivi Frangešu
(editor-in-chief: T. Maštrović, Zagreb,
2013);
Lucije Artorije Kast i legenda o kralju Arturu
(eds. N. Cambi and John Matthews, Split, 2014);
Zbornik o životu i radu nadbiskupa Frane Franića u
službi Crkve i naroda
(Split, 2014).
Also well-received were the presentations of
the following publications: Alberto Fortis,
Ogled
zapažanja o otocima Cresu i Lošinju
(transl. D.
Balenović, ed. J. Bratulić, Split, 2014); Radoslav
Benčić,
Rječnik govora grada Hvara
(Hvar, 2014);
Božidar Šimunić,
Rječnik bibinjskoga govora
(Zadar,
2014); Mirja Jarak,
Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća
(Split, 2013); two books by Frano Baras:
Davni dani
dalmatinski
, 2013, and
Krijesnice hrvatskoga Jadrana
,
2014; Ljerka Šimunković,
Burni život jednog Dalma-
tinca
(Split, 2013); Ivan Simonić,
Uspomene iz Per-
zije
(Šibenik, 2013); and various editions by Matica
hrvatska Dubrovnik.
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...84
Powered by FlippingBook