HAZU Glasnik br. 2 - page 58

56
| GLASNIK HAZU
ences and Arts and the Croatian Writers’ Associa-
tion, has traditionally been held in Komiža on 18, 19
and 20 September 2014.
The 7
th
Ranko Marinković
Days
included the presentation of the
Proceedings of
the 6
th
Ranko Marinković Days
by Academy Mem-
bers Jakša Fiamengo and Ante Stamać; a theatri-
cal performance named
The Ashes
by the Ranko
Marinković Amateur Theatre; and symposium enti-
tled
Ranko Marinković’s Theatre
. Diverse approaches
to scholarly readings have repeatedly confirmed the
intriguing artistry of Marinković’s oeuvre, which
was tackled from various standpoints by Academy
Member Ante Stamać (
Sailing Toward Shipwreck
);
Academy Member Pavao Pavličić (
Marinković as
Pioneer of Post-Modernism
); Dr. Vlatko Perković
(
The Meaning of Marinković’s Glorija Trapped in the
Content of the Performance
); Dr. Katarina Žeravica
(
Irony in Dramatic Works by Ranko Marinković
); Dr.
Bruno Kragić (
Shakespeare in Marinković’s Non-Fic-
tional Prose
); Dr Lucija Ljubić (
The First and the Last
Glorija at the Croatian National Theatre in Zagreb
);
Dr. Martina Petranović (
Ranko Marinković and the
Croatian Historiography of Theatre
); Mira Muhobe-
rac (
Ranko Marinković – Professor of Dramaturgy at
the Academy of Drama
); and Dr. Ana Lederer, chair
of the symposium (
Ranko Marinković – Director of
Drama at the Croatian National Theatre in Zagreb
).
26.
KNJIGA MEDITERANA
U Splitu je od 21. do 27. rujna 2014., u Zavo-
du za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu,
održana 26.
Knjiga Mediterana
, tradicionalna ma-
nifestacija koju uz HAZU organiziraju Književni
krug Split, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
i Institut za povijest umjetnosti – Centar
Cvito Fi-
sković,
Split. Ugledna kulturna svečanost otvorena je
uvodnim slovom akademika Zvonka Kusića, pred-
sjednika HAZU, te uvodnim esejom
Svijet u zrcalu
Mediterana
akademika Mislava Ježića. Akademik
Nenad Cambi istaknuo je da je HAZU 2014. prvi
put pokrovitelj
Knjige Mediterana
, naglasivši kvali-
tetu i raznolikost ovogodišnje manifestacije.
U okviru 26.
Knjige Mediterana
održana su tri
znanstvena skupa:
Splitski epik Jerolim Kavanjin
(uz
300. obljetnicu pjesnikove smrti);
Vratnice Andrije
Buvine u splitskoj katedrali: 1214.–2014
.; te 17. me-
đunarodni znanstveni skup
Komparativna povijest
hrvatske književnosti
(tema:
Poema u hrvatskoj knji-
ževnosti: problem kontinuiteta
) kojem je prethodilo
predstavljanje šesnaestog zbornika:
Matoš i Kamov:
paradigme prijeloma
(ur. C. Pavlović, V. Glunčić-
Bužanić i A. Meyer-Fraatz, Split, 2014.). Nadalje, na
Knjizi Mediterana
predstavljeni su znanstveni zbor-
nici:
Zbornik o Ivi Frangešu
(gl. ur. T. Maštrović,
Zagreb, 2013.), zbornik
Lucije Artorije Kast i legenda
o kralju Arturu
(ur. N. Cambi i John Matthews,
Split, 2014.),
Zbornik o životu i radu nadbiskupa
Frane Franića u službi Crkve i naroda
(Split, 2014.).
Pažnju javnosti privuklo je predstavljanje i dru-
gih zapaženih izdanja: Alberto Fortis,
Ogled zapa-
žanja o otocima Cresu i Lošinju
(prev. D. Balenović,
prir. J. Bratulić, Split, 2014.), Radoslav Benčić,
Rječnik govora grada Hvara
(Hvar, 2014.), Božidar
Šimunić,
Rječnik bibinjskoga govora
(Zadar, 2014.),
Mirja Jarak,
Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća
(Split, 2013.), dvije knjige Frane Barasa:
Davni dani
dalmatinski
, 2013.,
Krijesnice hrvatskoga Jadrana
,
2014., Ljerka Šimunković,
Burni život jednog Dal-
matinca
(Split, 2013.), Ivan Simonić,
Uspomene iz
Perzije
(Šibenik, 2013.), niz izdanja Ogranka Matice
hrvatske u Dubrovniku i dr. (T. M.)
1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...84
Powered by FlippingBook