HAZU Glasnik br. 2 - page 45

GLASNIK HAZU |
43
BLAGO KNJIŽNICE, ARHIVA I ZBIRKI HAZU
strumenata, čemu treba pridodati i obiteljske
nedaće – smrti i bolesti najbližih rođaka, povre-
mena razdoblja prekida rada radionice, nesret-
ne posudbe novaca, nikad otplaćene dugove
i sl. Zanimljivo je da su u Italiji počeli cijeniti
Del Gesùove violine tek nakon druge invazije
Napoleonovih trupa na sjevernu Italiju i živog
interesa Francuza za njih, za što su se početkom
XIX. stoljeća osobito pobrinula braća Francesco
i Carlo Mantegazza, milanski graditelji violina,
restauratori i trgovci glazbalima, te znameniti
violinski virtuoz Niccolò Paganini.
Među sačuvanim i identificiranim
Del
Gesùovim
glazbalima posebno se ističe violina
zvana
King
(Kralj).
Oporučno ju je “hrvatskom
narodu” (kako izrijekom stoji u dokumentu) osta-
vio njezin posljednji vlasnik, hrvatsko-američki
violinski virtuoz Zlatko Baloković (1895. – 1965.),
a čuvanje je povjereno 6. travnja 1968. Jugosla-
venskoj (danas Hrvatskoj) akademiji znanosti i
umjetnosti. Njezina je izradba datirana u 1735.
godinu. Prvi joj se trag spominje 1857. u aukciji
znamenite zbirke
Goding
pri londonskoj agenciji
Christie, iako se tvrdi da su je prije posjedovali
graditelj glazbala Jean-Baptiste Vuillaume i tr-
govac John Hart. Tada je postigla 20% višu cije-
nu nego jedan Stradivarijev instrument.
Kinga
je kupio francuski aristokrat vikont (Vicompte)
de Janzé, potom su ga redom posjedovali John
Adam, David Laurie, barun Knoop, Eric A. Rose,
da bi ga 1930-ih za Zlatka Balokovića otkupila
njegova supruga Joyce Borden Baloković, koja
je 1966. pri našoj Akademiji utemeljila zakladu
Zlatko and Joyce Balokovic Scholarships
.
Iako nije poznato odakle ni od koga potječe
epitet
King
(možda ga je nadjenuo Vuillaume),
ta je violina na izložbi 25 najboljih
Del Gesùovih
glazbala – koju je 1994. priredio newyorški
Me-
tropolitan Museum of Art
o 250. obljetnici gradi-
teljeve smrti
(Exhibition The Violin Masterpieces
of Guarneri del Gesù),
uz Paganinijevo omiljeno
glazbalo
Canon
i neka druga – uvrštena među
najbolje majstorove instrumente. Odlikuje ju
korpulentnost, iskorak u formi, široki i dobro
sačuvani rubovi, dulji izbočeni uglovi, upravo
kraljevski izgled zvučnih otvora, godovi stražnje
daske postavljeni nadolje, a lak i politura boga-
tog su intenziteta.
King
je temeljito restauriran
2010. u cremonskoj radionici i otada se na njemu
redovito javno svira u svečanijim prilikama. Čuva
se u zaštićenom trezoru, u specijalnoj vitrini koja
je opremljena vlastitim alarmnim sustavom, s
autonomnim uređajima za režim mikroklime i
dodatnom opremom za hladnu rasvjetu
.
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...84
Powered by FlippingBook