HAZU Glasnik br. 2 - page 43

GLASNIK HAZU |
41
Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
pohranjena je znamenita violina talijan-
skog majstora graditelja gudaćih instrumenata
Bartolomea Giuseppea Guarnerija
del Gesùa
,
uz Walckerove orgulje u zagrebačkoj katedrali
najvrjednije glazbalo koje posjeduje Hrvatska.
Kažimo na početku ovoga kratkog i općeg
informativnog prikaza toga glazbala i njegova
graditelja nešto o violinama općenito i o Gu-
arnerijevima napose. Violina se kao glazbalo
pomalo misteriozno pojavila oko 1520. u ši-
roj okolici Milana. Proizvod je organologijske
inventivnosti sjevernotalijanskih graditelja
glazbenih instrumenata koji će u gotovo pola
milenija te djelatnosti ostati najvažniji svjetski
proizvođači gudaćih instrumenata. Među njima
se tijekom XVII. i prve polovice XVIII. stoljeća
kao najvažnije ističu generacije porodica Ama-
ti, Stradivari i Guarneri iz Cremone, a njihova
brojna još postojeća glazbala na kojima se svira
već više od dva posljednja stoljeća diljem naj-
većih svjetskih koncertnih dvorana sinonim su
najbolje kvalitete gudaćega zvuka. Posebno su
glazbala proizašla iz radionice Antonija Stra-
divarija stekla svjetski ugled, postala žuđeni
predmeti aristokratskog i kasnije građanskog i
muzejskog kolekcionarstva te topos vrhunskog
violinskog zvuka uopće. No, opće je uvjerenje
da dok Stradivarijeva glazbala odskaču elegan-
BLAGO KNJIŽNICE, ARHIVA I ZBIRKI HAZU
Violina
King
Bartolomea
Giuseppea
Guarnerija
del
Gesùa
u HAZU
Akademik
Stanislav Tuksar
U
cijom svoje konstrukcije, ljepotom izradbe, svi-
jetlim, briljantnim i tečnim tonom Guarnerijevi
instrumenti nadmašuju sve snagom svojega
zvuka, tonskom punoćom i specifičnom tamno
obojenom ekspresivnošću. Na njima je svirao i
smatrao ih je najboljima – za narasle potrebe
većih koncertnih dvorana modernoga građan-
skog društva, s jedne strane, te podobnije za
veću ekspresivnost romantičke i postroman-
tičke glazbe, s druge strane – pozamašni niz
najvećih imena svjetske violinističke umjetno-
sti XIX. i XX. stoljeća: Niccolò Paganini, Henry
Vieuxtemps, Henryk Wieniawski, Fritz Kreisler,
Jascha Heifetz, Bronisław Huberman, Eugène
Ysaÿe, Yehudi Menuhin, Isaac Stern, Ruggiero
Ricci, Henryk Szeryng, Gideon Kremer, Itzhak
Perlman, Pinchas Zukerman i mnogi drugi.
U nizu od pet graditelja iz porodice Guarneri
ponajviše se ističe Bartolomeo Giuseppe Gu-
arneri zvan
del Gesù
(1698. – 1744.). Njegovom
djelatnošću graditeljstvo gudaćih instrumena-
ta cremonskih majstora doživjelo je nikad više
dostignut vrhunac te svojevrsne umjetničke for-
me i djelatnosti. Nadimak
del Gesù
zagonetno
se veže uz njegovo ime, kao što je to uostalom
slučaj i s drugim rijetkim podatcima iz njegova
životopisa. Smatra se da vjerojatno potječe od
križa i incijala IHS (Iesus Hominum Salvator) koji
se javljaju na tiskanim etiketama ulijepljenima u
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...84
Powered by FlippingBook