HAZU Glasnik br. 2 - page 41

GLASNIK HAZU |
39
PROJEKTI HAZU
duhovitom Haydnovu dijalogu
Il maestro e lo sc-
holare
, Hrvoju Jugoviću pridružio se u izvedbi
njegov sin Viktor.
Ovaj iscrpni prikaz koncertnog repertoara
svjedoči o ispreplitanju djelovanja skladatelja,
interpreta i mecena koji su povezivali različite
kulturne sredine druge polovice XVIII. stoljeća i
tako ne samo upoznavali publiku s novitetima iz
drugih sredina već i “transplantirali” i “implan-
tirali” nove ideje i načine muziciranja.
Zagrebački simpozij i koncerte popratila je i
izložba koja je i materijalno svjedočila o migra-
cijama o kojima se raspravljalo na skupu, prije
svega na primjerima vezanima uz Hrvatsku. Ori-
ginalni dokumenti i faksimili – notni materijal,
knjige o glazbi, ikonografski izvori – posuđeni
su iz Knjižnice i Arhiva HAZU, Hrvatskoga po-
vijesnog muzeja, Hrvatskog državnog arhiva,
Samostana uršulinki u Varaždinu i dr.
Na projektu je dakle omogućeno istraživa-
nje pojedinačnih tema, ali se očekuje (a tako
je i planirano te djelomice već i provedeno)
prezentiranje rezultata i izvan muzikološkog
kruga. Jedan od ciljeva projekta jest osvijestiti
i senzibilizirati javnost za važnost doprinosa
(glazbenoj) kulturi predstavnika raznih naroda
u njihovoj interaktivnosti. Time se upozorava
i na važnost takvog uvažavanja i u današnjem
svijetu, gdje je (osobito) područje kulture, pa
tako i glazbene, dobrim dijelom nadnacional-
no i teži prema harmoničnom sudjelovanju u
“koncertu (europskih) nacija”.
mong 18 European projects funded by the
Board of HERA (Humanities in the Europe-
an Research Area; 2013-2016) under the general
topic
Cultural Encounters
/
hera-joint-research-programme-2), only one mu-
sicological project was included – the project on
music migrations in the 17
th
and 18
th
centuries,
which was also the only project led by a Croa-
tian scholar (Vjera Katalinić) and conducted at
a Croatian institution (the Croatian Academy of
Sciences and Arts, the Department for the His-
tory of Croatian Music). The other three partner
countries (Germany, Poland, Slovenia) include
five more institutions and 14 scientists, who deal
with the itineraries of musicians (composers, per-
formers, music publishers and copyists, teach-
ers, writers on music, instrument builders and
patrons) during the period of Baroque and Clas-
sicism. The non-academic partners (such as the
Croatian Musicological Society in Croatia: www.
hmd-music.hr) help organise meetings and con-
certs, and edit publications (proceedings, sheet
music) for the project. Information on the two
meetings already held – in Mainz (Music Migra-
tion: From Source Research to Cultural Studies)
and Zagreb (Music Migrations in the Early Modern
Age: People, Markets, Patterns, Styles), as well as
other data on participants, their special research
topics (as case studies), the database (which will
produce timelines, meeting points of musicians
in migration and interactive maps), and on vari-
ous events can be found on the web page http://
musmig.eu/home, and are discussed on the blog
/).
One of the important goals of the project is
to make the broader audience more sensitive of
the importance of the contributions of foreign
musicians in their own (musical) culture, as well
as the idea of cultural transfer resulting from their
meetings and collaboration. This idea can be fur-
ther applied to the present situation and the con-
temporary need for a mutual understanding of
diverse cultural backgrounds that come together
as a result of strong migratory processes. Here,
musical culture plays an important role, being
largely supra-national in its basic idea, thus striv-
ing towards a harmonious
concert of (European)
nations
.
Music Migrations in the Early
Modern Age: the Meeting of the
European East, West and South
(MusMig)
A
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...84
Powered by FlippingBook