Qualifying works
 

 

  1. Duraković Z. Prilog epidemiologiji koronarne srčane bolesti s posebnim osvrtom na dijagnostičku vrijednost subjektivnih simptoma, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1971.
  2. Duraković Z. Učestalost i kliničko značenje češćih promjena elektrokardiograma u populaciji, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1978.

 

 

 


updated: 02/18/13 ; 01/31/12
edited by: D. Torbica