MENTORING

Graduate works

 
 1. Sušac A. Elektrokardiografska dijagnostika plućne embolije, diplomski rad, poslijediplomski studij iz pulmologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Ljubljana l980.(mentor Z.Duraković)
 2. Franjković T. Ulkusna bolest­ - zadaća medicinske sestre prije i poslije operativnog zahvata na zelucu, diplomski rad, Viša škola za za medicinske sestre u Zagrebu, Zagreb l980. (mentor Z. Duraković)
 3. Bišćan M. Plućna embolija kao dijagnostički i terapijski problem, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb,l985.(mentor Z.Duraković)
 4. Badrić S. Kardiovaskularne bolesti kao razlog hitne hospitalizacije bolesnika dobi 65 i više godina, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l986.(mentor Z. Duraković)
 5. Bagić A. Promjene u elektrokardiogramu u komatoznih bolesnika, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l987.(mentor Z.Duraković)
 6. Alujević A. Patofiziologija srčane dekompenzacije ­ racionalna terapija, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l989. (mentor Z. Duraković)
 7. Gall K. Otrovanja organofosfornim insekticidima kao dijagnostički i terapijski problem, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l989.(mentor Z. Duraković)
 8. Manitašević A. Razlozi hospitalizacije bolesnika starije dobi na odjelu za unutarnje bolesti, diplomski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l995.(mentor Z. Duraković)
 9. Burek H. Ijatrogena hiperkalemija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l996. (mentor Z.Duraković)
 

Student works

 1. Markeljević J. Razlikovanje tipa akutnog zatajenja bubrega prema kliničkim i laboratorijskim parametrima, Medicinar l983-l984;32:3l-40 (mentor Z.Duraković)
 2. Mitak M, Mrsić M. Prikaz dviju bolesnica s bolovima u abdomenu, Medicinar l983-l984;32:4l-49.(mentori Z. Duraković i M. Gjurašin)
 3. Sarapa N, Radaković S. Komatozna stanja, Medicinar l984-l985;33:39-51 (mentori Z.Duraković i D.Božičević)

Master Thesis

 1. Zdravčević-Šakić K. Preoperativna priprema bolesnika s latentnom insuficijencijom miokarda za veliki kirurški zahvat, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l984.(mentor Z.Duraković)
 2. Čubrilo M. Poremećaji lipoproteina u shizofrenih bolesnika liječenih neurolepticima, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l988., obranjeno 30. lipnja 1988. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor Z. Duraković)
 3. Baraković-Đugum N. N-acetil-beta-D-glukozaminidaza u urinu kao indikator ranih oštećenja bubrega kod hepatitisa i ciroze jetre, magistarski rad, Prirodoslovno-Matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l993., obranjena 16. prosinca 1993. na Prirodoslovno-matematičkom fakzultetu u Zagrebu (mentor Z. Duraković)
 4. Grgić V. Neki aspekti prognoze i kvalitete života kardijalno dekompenziranih bolesnika, magistarski rad, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l994., obranjeno 12. srpnja 1994, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor Z. Duraković)

Doktoral Thesis

 1. Čubrilo-Turek M. Kvantitativna analiza serumskog lipoproteina Lp(a) u procjeni opasnosti koronarne bolesti, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l993., obranjena 8. lipnja 1994. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor Z. Duraković)
 2. Krpan A. Usporedba arterijske hipertenzije i kardio-vaskularnih komplikacija u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega liječenih hemodijalizom i peritonejskom dijalizom, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb l995., obranjena 19. lipnja 1997. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor Z. Duraković)
 3. Puljević D. Utjecaj veličine postinfarktnog ožiljka na disperziju Q-T intervala kao mogućeg predispozicijskog činitelja maligne aritmije, doktorska disertacija, obranjena 1. listopada 1996 na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor Z. Duraković)

 

 

 


updated: 02/19/13 ; 02/14/12
edited by: D. Torbica