Personal pages menu

Articles

 1. Žarko Dadić: Ruđer Bošković i Pariška akademija, Dubrovnik, god. IV, br. 2, Dubrovnik 1961, str. 1-5.
 2. Žarko Dadić: Boškovićevi radovi o određivanju staze kometa, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 325., Zagreb 1962., str. 189-310.
 3. Žarko Dadić: On the application of the supposition of the uniform velocity in a straight line at determination of the orbits of comets, Glasnik matematičko-fizički i astronomski, god. XVII., br. 1-2., Zagreb 1962., str. 77-80.
 4. Žarko Dadić: Astronomski rad Nikole Nalješkovića, Rasprave i građa za povijest nauka, sv. I., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1963., str. 163-186.
 5. Žarko Dadić: Boškovićev doprinos rješenju problema određivanja staze kometa, Almanah Bošković 1963, Zagreb [1963], str. 103-115.
 6. Žarko Dadić: Ivan Luka Zuzorić i problemi povijesti astronomije, Dubrovnik, god. VI., br. 1-2., Dubrovnik 1963., str. 55-57.
 7. Žarko Dadić: Nikola Gučetić i njegovo djelo “Sopra le metheore d´Aristotile”, Dubrovnik, god. VIII., br. 2., Dubrovnik 1965., str. 47-51.
 8. Žarko Dadić: Ruđer Bošković i problem određivanja staze Urana, Almanah Bošković 1964-1965, Zagreb [1965], str. 197-213.
 9. Žarko Dadić: Tumačenja pojave plime i oseke mora u djelima autora s područja Hrvatske (do kraja 18. stoljeća), Rasprave i građa za povijest nauka, sv.2., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1966., str. 87-143.
 10. Žarko Dadić: Boškovićev kriterij za određivanje vrste staze nebeskog tijela iz zadane sile, brzine i smjera u zadanoj tački i njegov odnos prema drugim kriterijima, Rasprave i građa za povijest nauka, sv. 2, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1966., str. 161-170.
 11. Žarko Dadić: Boškovićeva istraživanja eliptičnih staza nebeskih tijela, Almanah Bošković 1966-1967, Zagreb [1966.], str. 186-202.
 12. Žarko Dadić: Nastava matematike, fizike i astronomije u Dubrovniku krajem 18. i početkom 19. stoljeća, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, god. X-XI. (1962-63)., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Dubrovnik 1966., str. 333-345.
 13. Žarko Dadić: Rad Markantuna Dominisa na problemima fizike, Encyclopaedia moderna, god. II., br. 5-6., Zagreb 1967., str. 124-127.
 14. Žarko Dadić: Stjepan Gradić o problemima gibanja, Matematički vesnik, god. 5(20), br. 4., Beograd 1968., str. 485-496.
 15. Žarko Dadić: Stjepan Gradić o problemima gibanja, Spomenica Mihailu Petroviću, Beograd 1968., str. 141-152.
 16. Žarko Dadić: Utjecaj Marina Getaldića na Michelangela Riccija, Dijalektika, god. III., br. 4., Beograd 1968., str. 105-114.
 17. Žarko Dadić: Položaj matematike, fizike i astronomije u kulturnoj prošlosti Dubrovnika i doprinos Dubrovčana tim znanostima (do početka 19. stoljeća), Rasprave i građa za povijest nauka, sv.3, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1969., str. 5-73.
 18. Žarko Dadić: O prirodoznanstvenom rukopisu “Philosophia Newtoniana” iz XVIII. st. u Naučnoj knjižnici u Dubrovniku, Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, god. XII., Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Dubrovnik 1970., str. 331-343.
 19. Žarko Dadić: Getaldićeve restauracije Apolonijevih djela i utjecaji na kasnije restauratore, Dijalektika, god. VI., br. 1., Beograd 1971., str. 137-151.
 20. Žarko Dadić: Gradić´s Treatise on the Direction of a Boat with a Rudder, The Royal Society of Edinburgh. Proceedings, section B, no 73., Edinburgh 1972., str. 69-74.
 21. Žarko Dadić: Federik Grisogono i problem plime i oseke mora, Zadarska revija, god. XXI., br. 5., Zadar 1972., str. 306-311.
 22. Žarko Dadić: Astronomski rad Ivana Uremana, Dijalektika, god. VIII., br. 1., Beograd 1973., str. 95-100.
 23. Žarko Dadić: Utjecaj Kopernikovog djela na razvoj znanstvene misli u Hrvatskoj, Dijalektika, god. VIII., br. 2., Beograd 1973., str. 63-78.
 24. Žarko Dadić: Pogledi Franje Petriševića u geometriji, Dijalektika, god. IX., br. 1., Beograd 1974., str. 95-115.
 25. Žarko Dadić: Grisogonovo rješenje problema plime i oseke mora, Zbornik radova o Federiku Grisogonu, Zadar 1974., str. 95-102.
 26. Mirko Dražen Grmek – Žarko Dadić: O astronomu Ginu Gazulu i dubrovačkom traktatu o astrolabu, Anali Historijskog odjela Centra za znanstveni rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XIII-XIV., Dubrovnik 1976., str. 53-94.
 27. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski rukopisi u franjevačkim samostanima u Zadru, Varaždinu, Košljunu i Kamporu, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. II., br. 3-4., Zagreb 1976., str. 177-188.
 28. Žarko Dadić: Elementi matematičke logike u Bertićevu djelu “Samouka pokus pervi” iz god. 1847., Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. III., br. 5-6., Zagreb 1977., str. 159-166.
 29. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski tekstovi u franjevačkom samostanu u Kraljevoj Surjesci, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. III., br. 5-6., Zagreb 1977., str. 249-257.
 30. Josip Balabanić – Žarko Dadić: Pismo švicarskog matematičara Paula Guldina Marinu Getaldiću, Anali Historijskog odjela centra za znanstveni rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XV-XVI., Dubrovnik 1978., str. 87-96.
 31. Žarko Dadić: O paraboličnim zrcalima Marina Getaldića, Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XVII., Dubrovnik 1979., str. 119-124.
 32. Žarko Dadić: Istraživanja Vladimira Varićaka u području Einsteinove teorije relativnosti, Dijalektika, god. XIV., br. 1-2., Beograd 1979., str. 323-330.
 33. Žarko Dadić: Frane Petrić o pojmu neprekinutosti i beskonačnosti, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. V., br. 9-10., Zagreb 1979., str. 161-167.
 34. Žarko Dadić: Posljedica i porizam u Getaldićevim radovima, Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XVIII., Dubrovnik 1980., str. 175-181.
 35. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski i prirodoznanstveni tekstovi u franjevačkim samostanima u Osijeku i Iloku, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. VI., br. 11-12., Zagreb 1980., str. 179-188.
 36. Žarko Dadić: Franjevački samostan u Zadru i prirodne znanosti, Samostan sv. Frane u Zadru, Zadar 1980., str. 139-144.
 37. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski tekstovi u Konventualskom samostanu u Cresu, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. VII., br. 13-14., Zagreb 1981., str. 107-113.
 38. Žarko Dadić: Prilog poznavanju prirodnofilozofskih stavova u srednjoj Dalmaciji u 18. stoljeću, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. VIII., br. 15-16., Zagreb 1982., str. 167-178.
 39. Žarko Dadić – Josip Balabanić: Prva verzija Getaldićevih restauracija dvaju Apolonijevih problema dostavljene Galileju, Anali Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. XIX-XX, Dubrovnik 1982., str. 7-18.
 40. Žarko Dadić: Matematički tekst Splićanina Ivana Uremana, Rasprave i građa za povijest znanosti, knjiga 4, Zagreb 1983., str. 1-6.
 41. Žarko Dadić: Some methodological aspects of Getaldić´s mathematical works, Historia mathematica, vol. 11., no 2., New York 1984., str. 207-214.
 42. Žarko Dadić: Prinos samostana Male braće prirodoslovnim znanostima, Samostan Male braće u Dubrovniku, Zagreb 1985., str. 367-374.
 43. Žarko Dadić: Mirko Danijel Bogdanić kao astronom, Virovitički zbornik, Virovitica 1986., str. 387-394.
 44. Žarko Dadić: Rudjer Boškovićs Beitrag zur angewandten Mathematik und Mechanik, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, god. 66., br. 4., Berlin 1986., str. T3-T9.
 45. Žarko Dadić: The impact of European culture on science in Croatia during the Renaissance, Dijalektika, god. 21., br. 1-2., Beograd 1986., str. 51-66.
 46. Žarko Dadić: Uloga Boškovićeve teorije u razvitku fizike od kraja 18. do početka 20. stoljeća, Dijalektika, god. 22., br. 1-2., Beograd 1987., str. 27-39.
 47. Žarko Dadić: Uloga prirodnih znanosti u narodnom preporodu u Dalmaciji, Zadarska revija, god. XXXVI., br. 4-5., Zadar 1987., str. 513-522.
 48. Žarko Dadić: Uloga prirodnih znanosti u narodnom preporodu u Dalmaciji, Zadarska revija, god. XXXVI., br. 4-5., Zadar 1987., str. 513-522.
 49. Žarko Dadić: Uloga Karla Scherffera u prihvaćanju i širenju Boškovićevih znanstvenih rezultata, Anali Zavoda za povijesne znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, sv. 27., Dubrovnik 1989., str. 113-121.
 50. Žarko Dadić: Hrvatski Dominikanac Benjamin i njegova astronomska uloga u krugu novgorodskog arhiepiskopa Genadija u 15. stoljeću, Croatica christiana Periodica, god. 13., br. 23., Zagreb 1989., str. 44-48.
 51. Žarko Dadić: Znanstveni i kulturni krug Ivana Viteza u Mađarskoj u 15. stoljeću, Mogućnosti, god. 37., br. 1-2., Split 1990., str. 147-166.
 52. Žarko Dadić: Franjo Bruna kao astronom i meteorolog, Vrela i prinosi, sv. 18., Zagreb 1990/91., str. 12-20.
 53. Žarko Dadić: Matematička gledišta u Dubrovniku u 16. stoljeću, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. XXIX., Dubrovnik 1991., str.117-120.
 54. Žarko Dadić: Prirodoznanstveni i metodološki aspekt Vrančićeva rada, Encyclopaedia moderna, god. XIV., br. 42., Zagreb 1993., str. 137-143.
 55. Žarko Dadić: Hermann the Dalmatian as a Scientist, Synthesis Philosophica, vol. 8., fasc. 1., Zagreb 1993., str. 91-115.
 56. Žarko Dadić: Frane Petrić on the concept of continuity and infinity, Studia historiae philosophiae Croaticae, vol. 2., No 2., Zagreb 1993., str. 169-174.
 57. Žarko Dadić: Verancsics munkásságának természettudományos és módszertani aspektusa, Vár Ucca tizenhét, god. 2., br. 3., Veszprém 1994., str. 141-146.
 58. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski pogledi Hermana Dalmatina, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 20., br. 1-2., Zagreb 1994., str. 23-35.
 59. Žarko Dadić: Povijesno podrijetlo hrvatskih naziva mjeseci, Radovi Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, sv. 37., Zadar 1995., str. 227-236.
 60. Žarko Dadić: Hermann the Dalmatian as astronomer, Hvar Observatory bulletin, vol. 19., br. 1., Zagreb 1995., str. 39-53.
 61. Žarko Dadić: Prirodne znanosti u Zori dalmatinskoj, Zadarska smotra, god. 44., br. 3-4., Zadar 1995., str. 247-257.
 62. Žarko Dadić: Hermanov rad na matematičkim problemima i njegova shvaćanja matematike, Gazophylacium, god. II., br. 1-2., Zagreb 1995., str. 86-97.
 63. Žarko Dadić: The Early Geometrical Works of Marin Getaldić, Vita Mathematica. Historical research and integration with teaching. The mathematical association of America, Washington 1996., str. 115-123.
 64. Žarko Dadić: The views of Hermann of Dalmatia in natural philosophy, Studia historiae philosophiae Croaticae, vol. 3., no.3, Zagreb 1996., str. 47-60.
 65. Žarko Dadić: Mathematical Views in 16th Century Dubrovnik, Dubrovnik Annals, Vol. l., Dubrovnik 1997., str. 25-30.
 66. Žarko Dadić: Križanićeva klasifikacija znanosti i prirodoznanstvena terminologija, Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti, knjiga 1., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1998., str. 153-162.
 67. Žarko Dadić: The natural-philosophical views of Franjo Petrić, Studia historiae philosophiae Croaticae, vol. 4., no. 4., Zagreb 1999., str. 97-106.
 68. Žarko Dadić: Djela iz prirodnih znanosti u knjižnici franjevačkog samostana u Kloštar Ivaniću, Knjižnica franjevačkog samostana Kloštar Ivanić. Zbornik, Kloštar Ivanić 2000., str. 79-84.
 69. Žarko Dadić: Prirodnofilozofska gledišta Kazimira Bedekovića, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god.XXVII, br. 1-2., Zagreb 2001., str. 127-146.