Personal pages menu

Articles

 1. Žarko Dadić: Opći oblik n-tog korijena, Glasnik matematičko-fizički i astronomski, god.II., br. 4-5., Zagreb 1947., str. 185-186.
 2. Žarko Dadić: Razvoj matematičko-fizičkih nauka u Dalmaciji do XVII. vijeka, Matematičko-fizički list, god. III., br.1., Zagreb 1952-1953., str. 13-17.
 3. Žarko Dadić: Razvoj matematičko-fizikalnih znanosti u sjevernim krajevima Hrvatske, Matematičko-fizički list, god. IV., br.4., Zagreb 1953-54., str. 132-137.
 4. Žarko Dadić: Šilobodova i Zoričićeva aritmetika. Povodom dvjestogodišnjice prve hrvatske aritmetike, Glasnik matematičko-fizički i astronomski, god. XIII., br. 4., Zagreb 1958., str. 281-286.
 5. Žarko Dadić: Tragom Ruđera Boškovića po Dubrovniku i okolini, Naše more, god. VIII., br.3., Dubrovnik 1961., str. 134-136.
 6. Žarko Dadić: Matematika i Dubrovčani u doba Boškovića, Naše more, god. VIII., br. 6., Dubrovnik 1961., str. 258-259.
 7. Žarko Dadić: Preporod i začetak suvremene matematike i fizike u Hrvatskoj, Matematičko-fizički list, god. XII., br.2., Zagreb 1961-1962., str. 49-52.
 8. Žarko Dadić: Mlinice u Ravnom i Boškovići, Almanah Bošković 1961-1962, Zagreb 1962., str. 255-258.
 9. Žarko Dadić: Bošković i problemi nebeske mehanike, Naše more, god. XI., br. 1., Dubrovnik 1964., str. 33-34.
 10. Žarko Dadić: O našoj znanstvenoj baštini i općenito o povijesti znanosti, Dubrovnik, god. VIII., br. 3., Dubrovnik 1965., str. 1-4.
 11. Žarko Dadić: Djela starijih hrvatskih autora o problemu plime i oseke mora, Naše more, god. XIII., br. 4-5., Dubrovnik 1966., str. 167-169.
 12. Žarko Dadić: Doprinos Dubrovčana egzaktnim znanostima, Dubrovnik, god. IX., br. 2., Dubrovnik 1966., str. 43-54.
 13. Žarko Dadić: Marin Getaldić (1568-1626). U povodu 400-godišnjice rođenja, Matematičko-fizički list, god. XVIII., br.4., Zagreb 1967-1968., str. 145-148.
 14. Žarko Dadić: Znanstveni lik Marina Getaldića (u povodu 400-godišnjice rođenja), Dubrovnik, god. XI., br. 2., Dubrovnik 1968., str. 47-57.
 15. Žarko Dadić: Jubilej našeg istaknutog učenjaka Marina Getaldića (1568-1626), Priroda, god. LV., br. 10., Zagreb 1968., str. 289-293.
 16. Žarko Dadić: Lik i djelo Marina Getaldića, Dubrovački horizonti, god. I., br. 1., Zagreb 1969., str. 37-40.
 17. Žarko Dadić: O potrebi revalorizacije hrvatske prirodoznanstvene prošlosti, Encyclopaedia moderna, god. IV., br. 9., Zagreb 1969., str. 16-19.
 18. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (1), Stjepan Gradić, Priroda, god. LXI., br.3., Zagreb 1972., str. 81-83.
 19. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (2), Ivan Lučić, Priroda, god. LXI., br.4., Zagreb 1972., str. 115-116.
 20. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (3), Nikola Nalješković, Priroda, god. LXI., br. 5., Zagreb 1972., str. 146-148.
 21. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (4), Nikola Sagroević, Priroda, god. LXI., br. 6., Zagreb 1972., str. 177-179.
 22. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (5), Mijo Šilobod Bolšić, Priroda, god. LXI., br. 7., Zagreb 1972., str. 209-211.
 23. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (6), Benedikt Stay, Priroda, god. LXI., br. 8., Zagreb 1972., str. 241-243.
 24. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (7), Ivan Česmički, Priroda, god. LXI., br. 9., Zagreb 1972., str. 270-271.
 25. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (8), Federik Grisogono, Priroda, god. LXI., br. 10., Zagreb 1972., str. 303-305.
 26. Žarko Dadić: Grisogonova teorija plime i oseke mora (U povodu petstote obljetnice rođenja), Matematičko-fizički list, god. XXIII., br. 3., Zagreb 1972-73., str. 106-108.
 27. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (9), Faust Vrančić, Priroda, god. LXII., br. 1., Zagreb 1973., str. 17-19.
 28. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (10), Petar Damjan Ohmučević, Priroda, god. LXII., br. 2., Zagreb 1973., str. 48-49.
 29. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (11), Ivan Luka Garanjin, Priroda, god. LXII., br. 3., Zagreb 1973., str. 85-86.
 30. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (13), Andrija Dudić, Priroda, god. LXII., br.5., Zagreb 1973., str. 146-147.
 31. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (14), Ivan Luka Zuzorić, Priroda, god. LXII., br. 6., Zagreb 1973., str. 175-176.
 32. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (15), Ivan Ureman, Priroda, god. LXII., br. 7., Zagreb 1973., str. 210-211.
 33. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (17), Mirko Daniel Bogdanić, Priroda, god. LXII., br. 10., Zagreb 1973., str. 308-309.
 34. Žarko Dadić: Utjecaj Kopernikovog djela na razvoj misli kod nas, Vasiona, god. XXI., br. 4., Beograd 1973., str. 111-115.
 35. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (18), Ivan Krstitelj Pagani, Priroda, god. LXIII., br. 1., Zagreb 1974., str. 20-21.
 36. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (19), Marko Antun Dominis, Priroda, god. LXIII., br. 9., Zagreb 1974., str. 273-275.
 37. Žarko Dadić: Hrvatski učenjaci (20), Marko Antun Horvatović, Priroda, god. LXIII., br. 10., Zagreb 1974., str. 306-307.
 38. Žarko Dadić: Hrvatski prirodoslovci (30), Nikola Gučetić, Priroda, god. LXV., br. 10., Zagreb 1976., str. 302-303.
 39. Žarko Dadić: Udio Dubrovnika u cjelokupnom prinosu Hrvata egzaktnim znanostima, Dubrovački horizonti, god. VII-IX., br. 16-17., Zagreb 1976-1977., str. 71-83.
 40. Žarko Dadić: Isaac Newton (u povodu 250-obljetnice smrti), Matematičko-fizički list, god. XXVIII., br. 1., Zagreb 1977-78., str. 7-9.
 41. Žarko Dadić: Ruđer Bošković, Dubrovnik, br. 4., Dubrovnik 1978., str. 7-36.
 42. Žarko Dadić: Frane Petrišević – Patricius (1529-1597), Priroda, god. 68., br. 5-6., Zagreb 1979/1980., str. 161-164.
 43. Žarko Dadić: Franjo Hanaman (1878-1941), Znanstveno-metodički bilten iz fizike, br. 7., Zagreb 1980., str. 40-41.
 44. Žarko Dadić: Povijest znanosti i obrazovanje, Dijalektika, god. XVI., br. 1-4., Beograd 1981., str. 127-130.
 45. Žarko Dadić: Bošković et les problemes de l´astronomie théorique, Annales de l´Institut français de Zagreb, Troisieme serie, No 3 (1977-1982), Zagreb 1983., str. 41-59.
 46. Žarko Dadić: La vie et l´oeuvre de Rudjer Bošković, Annales de l´Institut français de Zagreb, Troisieme serie, No 3 (1977-1982), Zagreb 1983., str. 271-286.
 47. Žarko Dadić: Svestrani Dubrovčanin, Priroda, god. 71., br. 8., Zagreb 1982/83., str. 234-235.
 48. Žarko Dadić: Uloga Zvjezdarnice Hrvatskoga prirodoslovnoga društva u razvitku astronomije u Hrvatskoj, 80 godina zvjezdarnice u Zagrebu, Priroda, god. LXXII., br. 5., Zagreb 1983/84., str. 132-134.
 49. Žarko Dadić: Izvori za prirodoznanstvenu i prirodnofilozofsku povijest Cresa i Lošinja, Otočki ljetopis Cres-Lošinj, sv. 5., Izvori za povijest otoka Cresa i Lošinja, Mali Lošinj 1984., str. 189-194.
 50. Žarko Dadić: Progress of the history of science in Yugoslavia, Archives internationales d´histoire des sciences, vol. 34., no 112., Roma 1984., str. 233-235.
 51. Žarko Dadić: Hrvatsko prirodoslovno društvo – utemeljenje i djelovanje do godine 1945., Priroda, god. 73., br. 5., Zagreb 1985., str. 132-134.
 52. Žarko Dadić: Hrvatsko prirodoslovno društvo 1945-1985., Priroda, god. 73., br. 6., Zagreb 1985., str. 164-166.
 53. Žarko Dadić: Razvitak i djelovanje Hrvatskoga prirodoslovnog društva od njegova utemeljenja godine 1885. do danas, Spomenica Hrvatskoga prirodoslovnog društva, 1885-1985. U povodu stote obljetnice postojanja, Zagreb 1985., str. 7-26.
 54. Žarko Dadić: Razvitak zvjezdarnice Hrvatskoga prirodoslovnog društva, Spomenica Hrvatskoga prirodoslovnog društva, 1885-1985. U povodu stote obljetnice postojanja, Zagreb 1985., str. 47-52.
 55. Žarko Dadić: Nastojanja Vladimira Filipovića na zbližavanju filozofije i prirodnih znanosti, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. XI., br. 1-2, Zagreb 1985., str. 201-205.
 56. Žarko Dadić: The development and activity of the Croatian Society of Natural Sciences from its establishment in 1885 until the present day, Periodicum biologorum, vol. 87., no. 4., Zagreb 1985., str. 469-480.
 57. Žarko Dadić: Rugjer Josip Bošković: Život i djelo, Priroda, god. 75., br. 5., Zagreb 1986/87., str. 131-138.
 58. Žarko Dadić: Ruđer Bošković o problemima mehanike, Delo, god. 33., br. 1-2., Beograd 1987., str. 196-204.
 59. Žarko Dadić: Ruđer Bošković kao matematičar, Matematika. Stručno-metodički časopis, god. 16., br. 3., Zagreb 1987., str. 5-9.
 60. Žarko Dadić: Ruđer Bošković, Matematičko-fizički list, god. 38., br. 2., Zagreb 1987-88., str. 45-48.
 61. Žarko Dadić: Ruđer Bošković, Geografski list, god. 14., br. 59/60., Sarajevo 1988., str. 1-3.
 62. Žarko Dadić: Željko Marković, 1889-1974. U povodu 100. godišnjice rođenja, Dijalektika, god. 24., br. 1-2., Beograd 1989., str. 73-78.
 63. Žarko Dadić: Stjepan Gradić kao matematičar, fizičar i astronom, Spomenica posvećena dubrovačkom polihistoru Stjepanu Gradiću u povodu 300. obljetnice smrti, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1989., str. 29-38.
 64. Žarko Dadić: Doprinos Željka Markovića izučavanju života i rada Ruđera Boškovića, Spomenica posvećena Željku Markoviću članu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u povodu 100. obljetnice rođenja, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1990., str. 21-27.
 65. Žarko Dadić: Prirodoznanstveni i prirodnofilozofski stavovi hrvatskih humanista 16. stoljeća, Mogućnosti, god. 39., br. 3-4, Split 1992., str. 380-386.
 66. Žarko Dadić: Dubrovnik i znanost, Dubrovnik, nova serija, god. III., br. 2-3., Dubrovnik 1992., str. 332-338.
 67. Žarko Dadić: Egzaktne znanosti i hrvatska filozofska tradicija, Filozofska istraživanja, god. 12., sv. 2., Zagreb 1992., str. 343-345.
 68. Žarko Dadić: Fenomen hrvatskog prirodoslovca, Hrvatski znanstveni zbornik, tečaj 2., br. 1., Zagreb 1993., str. 1-6.
 69. Žarko Dadić: Astronomija u Hrvata do utemeljenja zvjezdarnice Hrvatskoga prirodoslovnog društva, Pogled u svemirski ocean. Uz 90. obljetnicu Zvjezdarnice u Zagrebu, Zagreb 1993., str. 133-138.
 70. Žarko Dadić: Hrvatski znanstvenici u ozračju svjetske znanosti, Domovinski odgoj. Priručnik za hrvatske vojnike, dočasnike i časnike, Zagreb 1995., str. 373-378.
 71. Žarko Dadić: Dubrovački prirodoznanstvenici i prirodni filozofi u doba humanizma i renesanse, Dubrovnik, Nova serija, god. VI., br.4., Dubrovnik 1995., str. 163-170.
 72. Žarko Dadić: Astronomski pogledi Frane Petrića, Kučerin zbornik, Šibenik 1995., str. 37-41.
 73. Žarko Dadić: Tri istaknuta znanstvenika Požege, Encyclopaedia moderna, god. 17., br. 47., Zagreb 1997., str. 46-53.
 74. Žarko Dadić: Rad Bogoslava Šuleka na prirodoznanstvenom nazivlju, Zbornik o Bogoslavu Šuleku, Zagreb 1998., str. 37-45.
 75. Žarko Dadić: Uloga hrvatskih znanstvenika u razvitku svjetske i hrvatske znanosti, poticanju narodne svijesti i izgradnji modernog hrvatskog društva, Hrvatska i održivi razvitak. Humane i odgojne vrednote, Ministarstvo razvitka i obnove, Zagreb 1999., str. 289-300.
 76. Žarko Dadić: Prirodnofilozofski rukopisi i tezariji u knjižnicama franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda, Mir i dobro. Umjetničko i kulturno naslijeđe Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda, Katalog izložbe, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 1999., str. 83-95.
 77. Žarko Dadić: Djelatnost Josipa Torbara na području fizike i astronomije, Josip Torbar, 1824.-1900., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Spomenica preminulim akademicima, svezak 103., Zagreb 2002., str. 27-41.