Personal pages menu

Lectures

do 1980.

1. Dodiplomska

 • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (1969.-1976.)
  Kolegij: Imunobiologija - 52 sata (predavanja i vježbe) (zajedno s ostalim nastavnicima Imunološkog zavoda)
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (1973.-1984.)
  Kolegij: Imunokemija - 30 sati (predavanja i vježbe) (zajedno s ostalim nastavnicima Imunološkog zavoda)
  Kolegij: Imunokemija i imunologija - 20 sati (predavanja)
  (zajedno s ostalim nastavnicima Imunološkog zavoda)
 • Medicinski fakultet, Zagreb (1976.-1979.)
  Kolegij: Osnove imunoloije - 30 sati (predavanja) (zajedno s prof. D. Dekarisom i B. Vitaleom)

2. Postdiplomska

 • Medicinski fakultet i Škola narodnog zdravlja A. Štampar, Zagreb
  Kolegij: Imunologija - 92 sata (predavanja i vježbe) za slušatelje "Medicinske mikrobiologije"  (zajedno s ostalim nastavnicima Imunološkog zavoda)
  Kolegij: Osnove imunologije - 30 sati (predavanja) za slušatelje "Javnog zdravstva i epidemiologije" (zajedno s prof. D. Dekarisom i B. Vitaleom)
  Kolegij: Uloga serumskih protutijela u infekcijskoj imunosti - 20 sati (predavanja i seminari) za slušatelje "Medicinske mikrobiologije" (zajedno s prof. B. Richterom)
  Kolegij: Uloga stanične imunosti pri infekcijama - 10 sati (predavanja i seminari) za slušatelje "Medicinske mikrobiologije" (zajedno s prof. B. Richterom)
 • Sveučilište u Zagrebu
  Kolegij: Eksperimentalna imunologija - 20 sati (predavanja) (zajedno s prof. D. Dekarisom i B. Vitaleom)

1980./1981.

1. Dodiplomska

 • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
  Kolegij: Imunobiologija, 6 sati predavanja i 8 vježbi (predavanja zajednos D. Dekarisom)
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb
  Kolegij: Imunokemija, 30 sati (predavanja i vježbe) (zajedno s ostalim nastavnicima Imunološkog zavoda)

2. Postdiplomska

 • Medicinski fakultet, Zagreb
  Kolegij: Medicinska mikrobiologija - Imunologija, Predavanja 3 sata
  Kolegij: Javno zdravstvo i epidemiologija - Imunologija, Predavanja 6 sati
  Kolegij: Serumska i stanična imunost pri infekcijama, Predavanja 10 sati
  Kolegij: Alergologija i klinička imunologija, Predavanja 16 sati, Vježbe 3 sata
 • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (interfakultetski studij)
  Kolegij: Eksperimentalna imunologija, Predavanja 6 sati

Od 1981.

 • Medicinski fakultet, Zagreb
  Kolegij: Perinatalna medicina - Imunološki odnos majke i fetusa, Predavanja 4 sata

Od 1982.>

 • Medicinski fakultet, Zagreb
  Kolegij: Metodologija znanstvenog rada - O sasavljanju znanstvenih djela, Predavanja 8 sati

1987.

1. Postdiplomska

 • Medicinski fakultet
  Kolegij: Medicinska mikrobiologija - Imunologija (voditelj) Predavanja 8 sati
  Kolegij: Javno zdravstvo i epidemiologija - Imunologija Predavanje 6 sati
  Kolegij: Imunost pri infekcijama (Alergologija i klinička imunologija), voditelj Predavanja 20 sati Vježbe 3 sata
 • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (interfakultetski studij)
  Kolegij: Metodika znanstvenog rada (voditelj) Predavanja 15 sati
  Kolegij: Eksperimentalna imunologija (suvoditelj) Predavanja 6 ili 8 sati

Prestao predavati od 1990. godine

1993. - 1996.

1. Postdiplomska

 • Medicinski fakultet, Zagreb
  Kolegij: Medicinska mikrobiologija Uvodno predavanje i o vakcinama Predavanja 2 sata
  Kolegij: Metodika znanstvenog rada Predavanja 28 sati
  Kolegij: Klinička imunologija Imunost pri infekcijama (zajedno s V. Burekom) Predavanja 20 sati
 • Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb:
  Kolegij: Metodika znanstvenog rada Predavanja 15 sati
 • Stomatološki fakultet, Zagreb
  Kolegij: Imunologija usne šupljine Predavanja 10 sati
  Kolegij: Oblikovanje znanstvenog rada Predavanja 8 sati
 • Medicinski fakultet, Zagreb (za inozemne studente)
  Kolegij: Metode istraživanja Predavanja 15 sati (Dijabetologija)
  Kolegij: Metode istraživanja (Ultrazvuk) (za inozemne studente) Predavanja 15 sati
 • Medicinski fakultet, Rijeka
  Kolegij: Metode znanstvenoistraživačkog rada Predavanja 4 sata

1997.-

1. Posdiplomska

 • Medicinski fakultet, Zagreb (za inozemne studente)
  Kolegij: Metode istraživanja (Dijabetologija) Predavanja 15 sati
  Kolegij: Metodologija znanstvenog rada (Ultrazvuk) Predavanja 15 sati
 • Stomatološki fakultet, Zagreb
  Kolegij: Oblikovanje znanstvenog tekst 
  Predavanja 15 sati (20 sati od 2003.) do školske godine 2003./2004.
 • Medicinski fakultet, Rijeka
  Kolegij: Metode znanstvenoistraživačkog rada 
  Predavanje 4 sata, do 2002.
 • Medicinski fakultet, Zagreb
  Kolegij: Metodologija znanstvenog rada 
  (više stručnih i znanstvenih studija), do 2002.

 

 


updated: 05/26/09
edited: 09/25/12
edited by: D. Torbica