Personal pages menu

Solicited lectures

 

 1. Detection of cellular immunity to tumor-associated antigens in mice by the macrophage spreading inhibition technique, M.D. Anderson Hospital and Tumor Institute, Experimental Radiotherapy Seminar, Houston, Texas, December, 1975
 2. In vitro detection of cellular immunity to melanoma-specific antigens in man by the monocyte spreading inhibition test, Ambulatory Care Center, Weekly Tumor Conference, Huntsville, Alabama, December , 1975
 3. Monocyte inhibition test in malignant disease, University of Alabama School of Primary Care, Huntsville, Alabama, December, 1975
 4. Tumor Immunology and Immunotherapy, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Boston, Massachusetts, December, 1975
 5. Basic Immunology (I) Tumor Immunology Lecture Series, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, April, 1976
 6. Basic Immunology (II), Tumor Immunology Lecture Series, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, April, 1976
 7. Monitoring of specific immunity to tumors, Tumor Immunology Lecture Series, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, April, 1976
 8. Immunotherapy of tumors (I), Tumor Immunology Lecture Series, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, April, 1976
 9. Immunotherapy of tumors (II), Tumor Immunology Lecture Series, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, April, 1976
 10. Inhibition of macrophage (monocyte) spreading as an in vitro test for detection of cell-mediated immunity, University of Washington, Experimental Pathology Seminars, Seattle, Washington, April, 1976
 11. Inhibition of macrophage (monocyte) spreading as an in vitro test for detection of cell-mediated immunity, University of Washington, Departments of Pathology and Microbiology and the Graduate School, Seattle, Washington, April, 1976
 12. Fagocitoza i obrana od infekcija. III Kongres infektologa Jugoslavije, Dubrovnik, listopad, 1979. (zajedno s D. Dekarisom)
 13. Immunological Reaction and Its Modulation. 12th Meeting Organisation Gestosis, Dubrovnik, May, 1980
 14. Nonspecific immunotherapy of tumors with Picibanil, Massachusetts General Hospital, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, July, 1980
 15. Znanstveni temelji za planiranje i financiranje biomedicinskih istraživanja. Otvoreni sastanak Hrvatskog društva fiziologa - Znanost u nas: Kakva?Kako? Zašto?, Zagreb, travanj, 1981.
 16. Znanstveni stil. 8. Savjetovanje o naučnim i stručnim publikacijama i polupublikacijama, Zagreb, listopad, 1981.
 17. Imunoprofilaksa i imunoterapija. XIII seminar za stručno usavršavanje liječnika opće medicine, Opatija, listopad, 1982.
 18. Imunoterapija solidnih tumora. Prvi znanstveni simpozij: Principi i suvremena dostignuća u kemoterapiji malignih tumora, Zagreb, listopad, 1982.
 19. Klinička primjena antilimfocitnog seruma. Stručni sastanak Sekcije za dijalizu i transplantaciju bubrega ZLH, Zagreb, ožujak, 1983.
 20. Tumor immunotherapy. International course: Laryngeal and hypopharyngeal cancer, Dubrovnik, April, 1983
 21. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo, Karlovac, lipanj 1983.
 22. Pozvani diskutant o recenziji. 10. Savjetovanje o naučnim i stručnim publikacijama i polupublikacijama, Zagreb, listopad, 1983.
 23. Mehanizam nastanka autoimunosnih bolesti. Simpozij o autoimunosnim bolestima, Akademija ZLH, Zagreb, listopad, 1983.
 24. Nespecifična aktivna imunoterapija tumora. Stremljenja i novine u medicini (XII simpozijum), Medicinski fakultet, Beograd, prosinac, 1983.
 25. Dostignuća i perspektive imunologije. Grupa za molekulsku biologiju (104 kolegij) , Klub radnika "Plive", Zagreb, prosinac, 1983.
 26. Imunoterapija raka dojke. O liječenju operabilnoga raka dojke, ZLH, Zagreb, svibanj, 1984.
 27. Immunology and fetus, First international symposium "The fetus as a patient", St. Stefan, Yugoslavia, June, 1984
 28. Diskusija za okruglim stolom. Drugi kongres biologa Hrvatske, Zadar, listopad, 1984.
 29. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo, Rijeka, prosinac 1984.
 30. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo. 221. Kolokvij i Izvanredna skupština Hrvatskog kemijskog društva, Rijeka, prosinac, 1984.
 31. Eksperimentalna transplantacija koštane srži. Tečaj trajne izobrazbe liječnika "Transplantacija koštane srži", Zagreb, travanj, 1985.
 32. Immunological problems in EPH gestosis. "Present problems in EPH gestosis", Dubrovnik, September, 1985.
 33. Effector functions of T-lymphocytes. Seventh European immunology meeting, Jerusalem, Israel, September, 1985
 34. Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo, Pula, listopad 1985.
 35. Autoimunost i testis. Prvi jugoslavenski anatomski simpozij o morfologiji testisa u fiziološkim i patološkim uvjetima, Zagreb, svibanj, 1986.
 36. Što je znanost?, Imunološki zavod, Zagreb, rujan 1986.
 37. Radiation response of normal tissues III - Immune system and whole body irradiation, Cell and Tissue Radiation Biology Course, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, October, 1986
 38. Radiation response of normal tissues III - Immune system and whole body irradiation, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, October, 1986
 39. Immunotherapy of tumors in mice by bacteria and their products, Immunology Workshop Seminar, Department of Pathology Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, October, 1986
 40. Znanost, što je to? Veterinarski fakultet, Zagreb, studeni 1986.
 41. Nonspecific active immunotherapy of tumors in mice, Mayo Clinic, Department of Oncology, Rochester, Minnesota, March, 1987
 42. Xenotransplantation of human tumors into nude mice as a model for studying the tumor's radiosensitivity, University of Wisconsin, Department of Human Oncology and Clinical Cancer Center, Madison, Wisconsin, March, 1987
 43. Approaches to increase transplantability of human xenografts in nude mice, M D Anderson and Tumor Institute, Department of Experimental Radiotherapy, Houston, Texas, April, 1987
 44. Residual immunity of NCr/Sed (nu/nu) mice and attempts to reduce it, Massachusetts General Hospital, Department of Radiation Medicine, Boston, Massachusetts, June, 1987
 45. Atimični goli miševi kao model za istraživanje ljudskih tumora in vivo: 1. Imunopotencijal atimičnih golih miševa NCr/Sed nu/nu), Imunološki zavod, listopad, 1987.
 46. Atimični goli miševi kao model za istraživanje ljudskih tumora in vivo: 2. Pokušaj smanjivanja imunopotencijala u miševa NCr/Sed (nu/nu), Imunološki zavod, listopad, 1987.
 47. Ksenotransplantiranje ljudskih tumora u gole miševe NCr/Sed (nu/nu), Imunološka sekcija studenata Medicine, Medicinski fakultet, Zagreb, prosinac, 1987.
 48. Imunologija u ginekologiji i perinatologiji, Zagreb, ožujak, 1988.
 49. Scientometrijska procjena stanja znanosti u SFRJ, Novi Sad, siječanj, 1989. (s N. Pravdić)
 50. Imunologija tumora, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Sarajevo, siječanj, 1989.
 51. Znanost i tehnologija - Razgraničenje pojmova, Zagreb, listopad, 1989. (sa Z. Majerskim)
 52. Primarni znanstveni časopisi kao osnovni izvor znanstvenih informacija, Zagreb, studeni, 1989.
 53. "Periodicum biologorum" 20 godina nakon preuredbe: Treba li nam takav časopis, Pula, studeni 1989.
 54. Procjena kvalitete znanstvenoistraživačkog rada, "Razgovori subotom", Viša vojnotehnička škola, Zagreb, lipanj, 1990.
 55. Mehanizmi odbacivanja organa, Zagreb, listopad, 1990.
 56. Novi pogledi na imunodijagnostiku i imunoterapiju ljudskih tumora, Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet, Rijeka, travanj, 1991.
 57. Kako se organizam bori protiv infekcije? Stručni sastanci klinike za unutrašnje bolesti Medicinskog fakulteta, Zagreb, svibanj 1991.
 58. Peptidoglycan monomer from Brevibacterium divaricatum as an antitumoral biological response modifier, Central Institute for Molecular Biology, Berlin-Buch, May, 1991.
 59. Što može čovjekov imunosistem protiv malignih bolesti? Institut Ruđer Bošković, Zagreb, svibanj, 1991.
 60. Imunologija i imunoterapija ljudskih tumora 1991., VIII Kongres kancerologa Jugoslavije, Zagreb, svibanj, 1991.
 61. Znanstveni podmladak u ratnim i poratnim uvjetima, Okrugli stol, organizirali: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko-američko društvo i Hrvatsko vijeće Europskog pokreta, Zagreb, prosinac, 1991.
 62. Nove spoznaje o imunologiji i imunoterapiji tumora, Stručni sastanci Klinike za unutrašnje bolesti, Medicinskog fakulteta, Zagreb, travanj, 1992.
 63. Od miša do čovjeka, Simpozij Allergologia Croatica 1952.-1992., Zagreb, listopad, 1992.
 64. Znanstveno istraživanje u medicini - Kako postaviti pitanje, pronaći odgovor i objaviti rezultat, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kirurška klinika Kliničkog bolničkog centra "Split" i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Split, studeni 1992.
 65. Procjena rezultata znanstvenog rada, Stručni sastanci Klinike za unutrašnje bolesti Medicinskoga fakulteta, Zagreb, travanj, 1993.
 66. Odljev mozgova: uobičajen ili zabrinjavajući? Okrugli stol, organizirali: Hrvatsko vijeće Europskog pokreta i Hrvatsko-američko društvo, Zagreb, travanj, 1993.
 67. Gdje smo i što nam je činiti u hrvatskoj znanosti, Društvo nastavnika, suradnika, studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, svibanj, 1993.
 68. Znanstvena društva i hrvatsko demokratsko ustrojstvo, Rasprava, organizirali: Hrvatsko prirodoslovno društvo i Hrvatsko udruženje za društvene i humanističke znanosti, Zagreb, prosinac, 1993.
 69. Present and new vaccines for human use, 2. Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Zagreb, listopad, 1994.
 70. Imunosni faktori domaćina i razvoj osteomijelitisa, Drugi tečaj trajnog usavršavanja liječnika, Zagreb, studeni, 1994.
 71. Imunološki sustav - imunogen - interakcija, Vakcinologija danas i sutra, Zagreb, prosinac, 1994.
 72. Vrednovanje u znanostima i znanstvenom radu, četvrta rasprava, organizirali: Hrvatsko vijeće učenih društava, Hrvatsko prirodoslovno društvo i Hrvatsko udruženje za društvene i humanističke znanosti, Zagreb, veljača, 1995.
 73. O vrednovanju i financiranju znanosti, Simpozij o fundamentalnim istraživanjima HAZU, Zagreb, prosinac, 1995.
 74. Vinko Frančišković, kirurg, akademik - Pokretač nove medicinske grane u Rijeci i Hrvatskoj, Rijeka, veljača, 1996.
 75. Ima li za scientometriju mjesta pri vrednovanju znanosti i znanstvenika? Hrvatsko kemijsko društvo I Hrvatsko vijeće učenih društava, Zagreb, rujna 1996.
 76. Kako se branimo od infekcija, Znanstvena tribina Matice hrvatske, Zagreb, prosinac, 1997.
 77. Skin and immunity, First Croatian Congress of Dermatovenerologists, Zagreb, svibanj, 1998.
 78. Vrednovanje u znanosti, Inicijativa za promjenu stanja znanosti u Hrvatskoj, Zagreb, svibanj, 1998.
 79. Vrednovanje u znanosti, Inicijativa za promjenu stanja znanosti u Hrvatskoj, Rijeka, lipanja, 1998.
 80. The concept of the immunocompromised host, International Symposium on Infection in Immunocompromised host, Dubrovnik, rujan, 1998.
 81. Imunost na infekcije, I. Hrvatski kongres o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, Dubrovnik, listopad, 1998.
 82. Cijepljenje imunokompromitirane djece, 3. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Slavonski brod, listopad, 1998.
 83. Vrednovanje znanstvenog rada u prirodnim znanostima, Institut za medicinska istraživanj i medicinu rada, Zagreb, studeni, 1998.
 84. Etička pitanja povezana s napretkom medicine, "Kraj stoljeća: položaj i perspektive čovjeka", Filozofski fakultet, Zagreb, studeni, 1998.
 85. Znanstvena proizvodnost i kriteriji vrednovanja znanstvenika u Hrvatskoj, “Znanost u Hrvatskoj na pragu trećeg tisućljeća”, HAZU, Zagreb, svibanj, 1999.
 86. Evaluacija – trajna obveza na svim razinama odlučivanja u znanosti i tehnologiji, “Gospodarski razvitak i tehnološki napredak Hrvatske, Europski dom, Zagreb, studeni, 1999.
 87. Etička pitanja uz napredak medicine, Okrugli stol “Primijenjena etika”, Novinarski dom, prosinac, 1999.
 88. Kako napisati znanstveno djelo, Seminar “Metodologija znanstvenog i stručnog rada”, Brodarski institut, Zagreb, siječanj, 2000.
 89. Medicina kao znanost, Hrvatsko zdravstvo i europski zahtjevi, Forum europske Hrvatske, Europski dom, Zagreb, ožujak, 2000.
 90. Uloga znanosti pri integraciji Hrvatske u Europu, Forum Europske Hrvatske, Europski dom, Zagreb, ožujak, 2000.
 91. Javna televizija – Televizija za javnost?, pozvani diskutant za radni stol, Novinarski dom, Zagreb, travanj, 2000.
 92. Pozvani diskutant za raspravu za okruglim stolom: Mogu li naše banke donacijama i sponzorstvima doprinjeti izgradnji općeg dobra, CERANEO, Zagreb, svibanj 2000.
 93. Pisanje i recenziranje znanstvenih tesktova, Hrvatsko imunološko društvo, Zagreb, svibanj, 2000.
 94. Što je znanstveni članak i kako ga napisati? Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, listopad 2000.
 95. Pozvani uvodničar za raspravu o Zakonu o znanstveno - istraživačkoj djelatnosti, Hrvatska udruga za društvene i humanističke znanosti, Hrvatsko prirodoslovno društvo, Hrvatski pokret za demokraciju i socijalnu pravdu, Europski dom, Zagreb, prosinac, 2000.
 96. Imunologija danas – Veza s kliničkom medicinom, Hrvatski liječnički zbor, Podružnica Vinkovci-Županja, Vinkovci, prosinac, 2000.
 97. Pozvani uvodičar za raspravu “Strategija razvoja Republike Hrvatske i uloga Hrvatske narodne stranke”, Okrugli stol, HNS, Šenkovec, veljača, 2001.
 98. Pozvani diskutant za raspravu: Politika-Institut-Znanost, U povodu 50 obljetnice Instituta Ruđer Bošković, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, svibanj, 2001.
 99. Strategija razvoja znanosti u RH, Senat Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, AMZH, Zagreb, svibanj, 2001.
 100. Strategija razvoja znanosti u RH, Odjel za molekularnu medicinu, Institut Ruđer Bošković, lipanj, 2001.
 101. Znanost za razvoj u Hrvatskoj i u svijetu, Hrvatska akademska udruga, Split, studeni, 2001.
 102. Vrednovanje rezultata znanstvenog rada, Rotary Club Zagreb, Zagreb, studeni, 2003.
 103. Pisanje znanstvenih projekata, Univerzitet u Tuzli, Tuzla , siječanj, 2004.
 104. Bibliometrijski pokazatelji za vrednovanje kvalitete znanstvenoga Rada, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, siječanj, 2004.
 105. Slobodan pristup znanstvenim informacijama – Moguća budućnost informiranja znanstvenika, Institut „Ruđer Bošković“, ožujak, 2004.
 106. Slobodan prisitup objavljenim znanstvenim informacijama – Poželjna budućnost informiranja znanstvenika, PLIVA, lipanj, 2004.
 107. Slobodan pristup objavljenim znanstvenim informacijama - Poželjna budućnost informiranja znanstvenika, Hrvatsko imunološko društvo, Godišnji sastanak, Opatija, rujan, 2004.
 108. Slobodan pristup objavljenim znanstvenim informacijama - Poželjna budućnost informiranja znanstvenika, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, travanj 2005.
 109. Što smo do sada napravili za SPOZI u Hrvatskoj, 6. seminar Otvoreno kao... knjižnica, Zagreb, ožujak, 2006.
 110. Writing scientific and professional papers, Marie Curie Workshop 2006,  Zagreb , October, 2006
 111. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Za kakvu se Akademiju zalažem, Tribina Grada, Zagreb, veljača, 2008.
 112. Što je znanstveni pristup i što se njime dobiva, SEMEP, Stubičke toplice, travanj, 2009.
 113. O Ivanu Supeku, X gimnazija “Ivan Supek”, Zagreb, svibanj, 2009.

 

 


updated: 09/20/12 ; 05/25/09
edited by: D. Torbica