Personal pages menu

Jurnals

Editor-in-Chief:

  • PERIODICUM BIOLOGORUM (Zagreb) 1974.-1994.


Editorial Board:

  • PERIODICUM BIOLOGORUM (Zagreb), 1969-
  • EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY (Europe), 1970.-1980.;
  • FOLIA BIOLOGICA (Prague), 1974.-1978.;
  • SCIENTIA YUGOSLAVICA (Zagreb), 1975.-1991.
  • ACTA MEDICA IUGOSLAVICA (Zagreb),
  • ENCYCLOPAEDIA MODERNA (Zagreb), 1991.-

 

 


edited: 09/25/12
edited by: D. Torbica