Personal pages menu

Articles

 1. Milas L, Silobrčić V 1970 Imunologija tumora. LIJEČ VJESN 92:5-33
 2. Silobrčić V 1971 Tolerantnost i kimerizam u miševa roditeljskog soja inducirani stanicama slezene križanaca F1. RADOVI IMUNOLOŠKOG ZAVODA (Zagreb) 13:63-78
 3. Silobrčić V 1971. Nastavit ćemo presađivanje bubrega (sudjelovanje u razgovoru), POLITIKA (Beograd, 06.06.)
 4. Silobrčić V 1972. 21. stoljeće: Presađivanje organa (razgovor), STUDIO (Zagreb, 13.05.), str. 62. – 85.
 5. Silobrčić V 1973. Svjetska razmjena organa za transplantaciju, VJESNIK (Zagreb, 30.12.),
 6. Kurjak A, Silobrčić V 1973 Imunološki aspekti fertilnosti ljudi. LIJEČ VJESN 95:522-524
 7. Derežić D, Silobrčić V 1974 L-asparaginaza kao imunosupresivno sredstvo. LIJEČ VJESN 96:478-484
 8. Silobrčić V 1976. Znanost - zaostajanja, VJESNIK U SRIJEDU, (Zagreb, 11.12.), str. 14.
 9. Dekaris D, Silobrčić V 1977 In vitro detekcija celularne imunosti u kliničkoj imunologiji: Test inhibicije širenja monocita. RADOVI JAZU (knjiga 373) str 151-158
 10. Silobrčić V 1978 Liječenje imunosupresivima nakon kliničke transplantacije koštane srži. LIJEČ VJESN 100:394-395
 11. Silobrčić V 1979 Znanstveni časopisi i tercijarne publikacije kao izvor podataka za vrednovanje znanstvenog rada, SCI JUGOSL 5:15-18
 12. Silobrčić V 1980. Komentari i primjedbe u vezi sa studijom Znanstvenoistraživačka djelatnost u SRH (Razvoj i stanje), PERIOD BIOL 82:37.-38.
 13. Silobrčić V 1980. Citati i objektivnost (Pisma čitalaca), NIN (Beograd, 23.03.), str. 2.
 14. Mažuran R, Silobrčić V 1980 Prepoznavanje T- i B-limfocita u ljudskoj perifernoj krvi rozetnim tehnikama. LIJEČ VJES 102:98-104
 15. Silobrčić V 1980 Imunost na infekcije. SAOPĆENJA (Zagreb)26:49-76
 16. Silobrčić V 1980. O znanstvenom podmlatku, III program Radio Zagreba, 16.05. (7 stranica)
 17. Silobrčić V 1981 Imunoterapiji nije pružena prava prilika. LIJEČ VJESN 102:214-215
 18. Silobrčić V 1981. Znanost protiv pseudoznanosti (razgovor), VEČERNJI LIST (Zagreb, 05.12.)
 19. Silobrčić V 1981 Znanstveni temelji za planiranje i financiranje biomedicinskih istraživanja, PERIOD BIOL 83:324-325
 20. Silobrčić V 1982 Boris Nakić - začetnik transplantacijske imunologije u SRH. LIJEČ VJESN 104:140-142
 21. Silobrčić V 1982. Dobrano zakašnjenje, OKO (Zagreb, 04-18.02.), str. 21.
 22. Silobrčić V 1982 Imunoprofilaksa i imunoterapija. PRAXIS MEDICI (Zagreb) 13:52-60
 23. Silobrčić V 1983 Uloga imunodeficijencija u patogenezi sekundarnih leukemija i limfoma. LIJEČ VJESN 105:111-113
 24. Silobrčić V 1983. Još jedan promašen zakon, VJESNIK (Zagreb, 03.09.), str. 2.
 25. Silobrčić V 1983. U povodu donošenja Zakona o znanstveno- istraživačkoj djelatnosti u SRH, SCI YUGOSL 9:67.-76.
 26. Silobrčić V 1983 Znanstveni i "znanstvenoidni" članci, LIJ VJES 105:384
 27. Silobrčić V 1983 Uloga imunodeficijencija u patogenezi sekundarnih leukemija i limfoma. LIJEČ VJESN 105:111-113
 28. Silobrčić V 1984 Mogućnosti liječenja imunodeficijencija. PRAXIS MEDICI (Zagreb) 15:22-30
 29. Silobrčić V 1984 Znanstvena recenzija kao filtar kvalitete u znanstvenoj istraživačkoj djelatnosti (rasprava za okruglim stolom), SCI JUGOSL 16:113-125
 30. Silobrčić V, Milković S 1985 Znanstvene publikacije kao izvor podataka za vrednovanje znanstvenoistraživačkog rada, PERIOD BIOL 87:71-73
 31. Silobrčić V, Milković S 1986 Prijedlog postupka za objektiviziranu procjenu kvalitete znanstvenoistraživačkoga rada u prirodnim znanostima u nas, SCI JUGOSL 12:77-79
 32. Majerski Z, Silobrčić V 1986 Znanost i tehnologija - Razgraničenje pojmova, NAŠE TEME 30:1434-1437
 33. Dekaris D, Silobrčić V 1986. Još o kliničkoj imunologiji, LIJEČ VJESN 108:236.
 34. Silobrčić V 1987. O 8. evropskome imunološkom sastanku, SCI YUGOSL 13:73.-74.
 35. Silobrčić V 1987. Nobelova nagrada iz Medicine/Fiziologije za godinu 1987. dodijeljena imunologu, PRIRODA 76:105.-107.
 36. Silobrčić V 1987. Pismo uredniku, MEDICINSKI ANALI (Split) 13:273.-275
 37. Silobrčić V 1990 Primarni znanstveni časopisi kao osnovni izvor znanstvenih informacija, PERIOD BIOL 92:237-240
 38. Silobrčić V, Pravdić N 1990 Scientometrijska procjena stanja znanosti u Jugoslaviji. SCI JUGOSL 16:151-161
 39. Silobrčić V 1993. Pismo odgovornom uredniku. ENCYCL MOD 43:254.-255
 40. Silobrčić V 1994 Measles vaccine controversy. VACCINE 11:1269-1270
 41. Silobrčić V 1994 Sadašnja i nova humana cjepiva. PREHRAMBENO-TEHNOL BIOTEHNOL REV 32:107-109
 42. Silobrčić V, 1995 Forty years of Transplantation immunology in Croatia. PERIOD BIOL 97:167-170
 43. Silobrčić V 1998. Hrvatska bez znanstvene politike? ERASMUS 24:28.-32.
 44. Silobrčić V 1998. Vrednovanje znanstvenog rada - Gledište jednog prirodoslovca, u zborniku VIDLJIVA I NEVIDLJIVA AKADEMIJA, uredio: D. Polšek, Institut društvenih znanosti, Zagreb, str. 137.-141
 45. Silobrčić V 1998. Znanost u Hrvatskoj na kraju 20. stoljeća. EKONOMIJA 5:215.-219.
 46. Silobrčić V, Harjaček M 1998 Local immunity in the skin: The skin immune system (SIS), ACTA DERMATOVENEROL CROAT 6(3):135-139
 47. Harjaček M, Silobrčić V 1998 Cytokines and the skin immune system (SIS), ACTA DERMATOVENEROL CROAT 6(4):201-206
 48. Silobrčić V 1999. Znanstvena proizvodnost i kriteriji vrednovanja znanstvenika u Hrvatskoj, Inicijativa za promjenu položaja znanosti u Hrvatskoj, urednici: Gvozden Flego i Vlatko Silobrčić, Zagreb, str. 17.-21.
 49. Silobrčić V 1999. O citiranosti kao međunarodnom odjeku znanstvenog djelovanja i mjere utjecaja pojedinaca na razvoj znanstvenoga područja u Hrvatskoj (pismo urednici), LIJ VJES 121: 43.
 50. Carević Olga i Silobrčić V 1999. Znanost, HRVATSKA AGENDA 2000, uredio: Lj. Čučić, Europski dom, Zagreb, str. 219.-225.
 51. Jovičić Aleksandra, Penava Zdenka, Sorokin Branka, Siladić I, Silobrčić V, Maričić S, 1999. Doktori znanosti u Hrvatskoj: Njihova proizvodnost od 1991. Do 1996. I. Neproizvodni znanstvenici, Društvena istraživanja, 8:513-527
 52. Silobrčić V, 2000. Znanstvena proizvodnost i kriteriji vrednovanja znanstvenika u Hrvatskoj, u ZNANOST U HRVATSKOJ NA PRAGU TREĆEG TISUĆLJEĆA, urednik: D. Sunko, HAZU, Zagreb, 25-29
 53. Silobrčić V 2001. Can bibliometric and scientometric indicators be useful for evaluating the quality of scientific research, EUROPEAN SCIENCE EDITING, 27:102
 54. Silobrčić V, Flego G, Jelaska Sibila, Kamenar B, Pravdić V, Sunko D, Šikić Z, Švob-Đokić Nada, 2001, Strategija razvitka znanosti, Vlada RH, wwwhrvatska21.hr, 30 str
 55. Silobrčić V, Flego G., Jelaska Sibila, Kamenar B, Pravdić V, Sunko D, Šikić Z, Švob-Đokić Nada, 2001, Science Development Strategy, Vlada RH, wwwhrvatska21.hr
 56. Silobrčić V, 2001. Strategija razvitka znanosti (Sažetak), Vlada RH, wwwhrvatska21.hr, 2 str
 57. Silobrčić V, 2001. Strategija razvitka znanosti (Sažetak za svodnu studiju), Vlada RH, wwwhrvatska21.hr, 13 str
 58. Silobrčić V, 2001. Strategija razvoja znanosti RH, Provedbeni plan, Vlada RH, 3 str
 59. Silobrčić V, 2001. Strategija razvoja znanosti u Hrvatskoj, Ruđer, Institut Ruđer Bošković, br. 9: 8
 60. Silobrčić V, 2001. Uloga znanosti u modernome društvu, u B. Bilić i sugovornici: TV Interview - Misli 21. Stoljeća, Globus, Zagreb, 356-362
 61. Silobrčić V, 2002. Znanstvena produktivnost i znanstvena produkcija u Hrvatskoj, Zarez, Zagreb, 4 (78) str. 27, od 11.04.
 62. Silobrcic V, 2002. Razgovori. Dijalog (Split), 4 (5), str. 57-59, lipanj.
 63. Silobrčić V 2002 Zašto je znanost važna za razvoj svakoga društva, PRIRODA 92: 19-21
 64. Sorokin Branka, Jovičić Aleksandra, Siladić I, Silobrčić V, 2002. Doktori znanosti u Hrvatskoj: Njihova proizvodnost od 1991. do 1998. II Produktivni znanstvenici, DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA, Zagreb, 11 (4-5): 751-760
 65. Silobrčić V 2002., The productivity and production of research and development in Croatia, in RESEARCH AND DEVELOPMENT POLICIES IN THE SOUTHEAST EUROPEAN COUNTRIES IN TRANSITION, Institut za međunarodne odnose, Zagreb, str. 85-93
 66. Silobrčić V 2004., Što su relativne ljestvice I kako bi mogle biti korisne za vrednovanje u hrvatskoj znanosti, ACTA MED  CROATICA, Zagreb , 58:173-176
 67. Silobrčić V 2004., Slobodan pristup znanstvenim informacijama – moguća budućnost objavljivanja znanstvenih otkrića,  KEM IND , Zagreb , 53:472-476
 68. Silobrčić V 2005., Open access, EUROPEAN SCIENCE EDITING,  31(1): 14-15 69.
 69. Silobrčić V 2005, Open access to peer reviewed scientific texts – a desirable future for informing scientists, PERIOD BIOL, Zagreb , 107(1): 117-121
 70. Silobrčić V 2005,  Samo se govori, u AKO JE ŠKOLA ŽIVOT, priredio M. Meštrović, Ekonomski institut, Zagreb, lipanj, str. 110-114
 71. Slobrčić V 2006, Što smo do sada učinili za Spozi u Hrvatskoj, 6. seminar Otvoreno kao…knjižnica, postavljeno na mrežnu stranicu http://www.szi.hr/seminar  
 72. Jokić M, Stepanić J, Kamenar B, Silobrčić V 2006, Research output of Croatian Universities from 1996 to 2004, registered by the Science citation index-Expanded, INTERDISCIPLINARY DESCRIPTION OF COMPLEX SYSTEMS (INDECS), Zagreb, 4(1): 44-50
 73. Silobrčić V 2007., Slobodan pristup ocijenjenim znanstvenim informacijama – Moguća budućnost informiranja znanstvenika, VJESNIK BIBLIOTEKARA HRVATSKE, Zagreb , 50 (1/2): 51-61
 74. Silobrčić V 2008 Three texts for the special issue devoted to the 40th Anniversary of the Croatian Immunological society, PERIOD BIOL, Zagreb, 110, Suppl 1: pp. 21-22, 42, 133-134

 

 


updated: 05/25/09
edited: 09/25/12
edited by: D. Torbica