Personal pages menu

Awards

 

 1. Priznanje za uspješan rad u aktivnostima pokreta NAUKU MLADIMA, Pokret Nauku mladima, Zagreb, 1970.
 2. Republička nagrada RUĐER BOŠKOVIĆ za istaknutu znanstvenu djelatnost, Zagreb, 1974.
 3. Izbor za redovitog člana Medicinske akademije Hrvatske, 1974.
 4. Nagrada PAVAO ČULUMOVI] za unapređenje medicinske znanosti, Zagreb, 1974.
 5. Izbor za čana-suradnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1977.
 6. Diploma za uspješnu dugogodišnju suradnju s Institutom, Institut RUĐER BOŠKOVIĆ, Zagreb, 1980.
 7. Godišnja NAGRADA GRADA ZAGREBA za ključnu ulogu pri preuredbi časopisa PERIODICUM BIOLOGORUM, Zagreb, 1981.
 8. Diploma za osobit doprinos razvoju Klinike za ORL Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Klinika za ORL, Zagreb, 1981.
 9. Ponovni izbor za člana-suradnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1981.
 10. Priznanje za značajan doprinos u radu SIZ-a za znanost SRH od 1979-1982, Skupština SIZ-a V, Zagreb, 1982.
 11. Diploma za uspješan i dugogodišnji rad na polju alergologije i kliničke imunologije, Savez lekarskih društava i Udruženje alergologa i kliničkih imunologa Jugoslavije, Herceg-Novi, 1984.
 12. Izbor za izvanrednoga člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1986.
 13. Diploma za suradnju i razvoj SIZ-a za znanost SRH i samoupravnih društveno-ekonomksih odnosa u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, Skupština RZZR, Zagreb, 1986.
 14. Medalja za zasluge Massachusetts General Hospital, Boston, SAD, 1987.
 15. Godišnja Republička nagrada za populariziranje znanosti FRAN TUĆAN, Zagreb, 1991.
 16. Nagrada "JOSIP JURAJ STROSSMAYER", Povelja za najuspješniji izdavački pothvat, kao jedan od pet urednika prijevoda knjige "Principi interne medicine", Zagrebački velesajam i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1998.
 17. POVELJA u znak priznanja za osobit doprinos pri nastanku i kasnijem razvitku moderne imunologije u Hrvatskoj, Hrvatsko imunološko društvo, Zagreb, 1998.
 18. PRIZNANJE za promicanje zdravlja u 1998. godini, "Ekspertiza", OTV, Zagreb, 1998.
 19. Nagrada za životno djelo, Republika Hrvatska, 1999.
 20. Zlatna medalja GILBERT H. FLETCHER SOCIETY, Houston, SAD, 2003.

 

 


updated: 05/26/09
edited: 09/26/12
edited by: D. Torbica