Personal pages menu

Articles in journals

 

 1. Prilog poznavanju sistema prihoda dalmatinskih gradova u XIV. stoljeću, Historijski zbornik XXI-XXII, 1968-69, 343-370.
 2. Zadarska trgovina solju u XIV. i XV. stoljeću, Radovi Filozofskog fakulteta Zagreb, Odsjek za povijest 7-8, 1969-70, 19-79.
 3. Ekonomski odnosi na posjedima Rogovskog samostana u XV. i XVI. stoljeću, Historijski zbornik XXIII-XXIV, 1970-71, 215-264.
 4. O nekim problemima razvitka ćirilske minuskule ("bosančice"), Historijski zbornik XIX-XX, 1966-67, 485-499.
 5. O nekim problemima hrvatske povijesti u XV. stoljeću, Historijski zbornik XXI-XXII, 1968-69, 529-548.
 6. O nekim obilježjima trgovine dalmatinskih gradova u srednjem vijeku, Historijski zbornik XXIII-XXIV, 1970-71, 411-442.
 7. Marginalia uz novootkriveni "Vranski zakonik" iz g. 1454, Historijski zbornik XXV-XXVI, 1972-73, 369-375.
 8. Dalmatinski grad i selo u kasnom srednjem vijeku, Jugoslovenski istorijski časopis 1-2, Beograd 1974, 41-50.
 9. Cives, habitatores, forenses u srednjovjekovnim dalmatinskim gradovima, Historijski zbornik XXIX-XXX, 1976-77, 139-149.
 10. Venecija i ekonomski razvoj Dalmacije u XV. i XVI. stoljeću, Radovi Instituta za hrvatsku povijest 10, Zagreb 1977, 203-225.
 11. Društvene strukture dalmatinske komune u srednjem vijeku, Jugoslovenski istorijski časopis 1-4, Beograd 1978, 102-110.
 12. Komunalna društva u Dalmaciji u XIV. stoljeću, Historijski zbornik XXIII-XXIV, 1980-81, 139-209.
 13. Le cittŕ dalmate e il territorio adriatico: relazioni economiche e influenze sociali (XII-XV secolo), Italjug 1982, br. 3, 9-17.
 14. Komunalna društva u Dalmaciji u XV. st. i u prvoj polovini XVI. stoljeća, Historijski zbornik XXXV, 1982, 43-118.
 15. Grofovi Celjski i hrvatsko kasno srednjovjekovlje, Historijski zbornik XXXVI, 1983, 113-140.
 16. "Consilium generale" i sustav vladanja u Splitu u XIV. stoljeću, Historijski zbornik XXXVII, 1984, 87-103.
 17. Društveni razvoj u Hrvatskoj u XV. stoljeću, Historijski zbornik XXXVIII, 1985, 75-94.
 18. "Kontinuiteta v konceptu" ili napredak u koncepciji?, Zgodovinski časopis 41, 1987, br. 4, 717-725.
 19. Hrvatsko srednjovjekovlje između tradicionalne i društvene povijesti, Historijski zbornik XL, 1987, 309-337.
 20. Hrvatske zemlje u doba bitke na Kosovu 1389, Historijski zbornik XLII, 1989, 31-36.
 21. Hrvatska u doba kralja Zvonimira, Nastava povijesti 1989, 4, 175-179.
 22. Vinodolski zakon i hrvatsko srednjovjekovno društvo, Historijski zbornik XLV, 1992, 155-168.
 23. Krbavska bitka u hrvatskoj povijesti, Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti IV, 1995, 6-7, 17-21.
 24. Društveni obzori srednjovjekovnog Zadra, Croatica Christiana Periodica XIX, 1995, 35, 147-166.
 25. I fiorentini in Dalmazia nel secolo XIV, Archivio Storico Italiano, Anno CLIII (1995), N. 506 - Disp. IV, Firenze 1996, 657-680.
 26. Rab sredinom XV. stoljeća, Croatica Christiana Periodica XXII, 42, Zagreb 1998, 27-36.
 27. Venecija i Klis 1596. godine, Mogućnosti 4-6, Split 2000, 18-29.
 28. Venecija i Klis 1596. godine, Mogućnosti 4-6, Split 2000, 18-29.

 

 


updated: 09/27/11; 07/20/09
web editor Duška Torbica