Personal pages menu

Articles

 1. Novi radovi iz ćirilske paleografije i epigrafije, Historijski zbornik XVIII, 1965, 340-355.
 2. M.M. Frejdenberg, O formularu trogirskih notarskih dokumenata, Historijski zbornik XVIII, 1965, 395-396.
 3. Povijesni razvoj Šibenika, Telegram 314, 6. V. 1966, 3.
 4. Vego, Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine III, Historijski zbornik XIX-XX, 1966-67, 633-635.
 5. M.M. Frejdenberg, Torgovlja dalmatinskogo goroda v XIII-XIV vv., Moskva 1967, Historijski zbornik XXI-XXII, 1968-69, 596-605.
 6. D. Dinić-Knežević, Trgovina vinom u Dubrovniku u XIV veku, Historijski zbornik XXI-XXII, 1968-69, 593-596.
 7. O nekim problemima hrvatske povijesti u XV. stoljeću, Historijski zbornik XXI-XXII, 1968-69, 529-548.
 8. O nekim obilježjima trgovine dalmatinskih gradova u srednjem vijeku, Historijski zbornik XXIII-XXIV, 1970-71, 411-442.
 9. P. Đorđić, Istorija srpske ćirilice, Slovo 22, Zagreb 1972, 158-168.
 10. Marginalia uz novootkriveni "Vranski zakonik" iz g. 1454, Historijski zbornik XXV-XXVI, 1972-73, 369-375.
 11. Nova istraživanja o hrvatskoj povijesnoj metrologiji, Historijski zbornik XXV-XXVI, 1972-73, 567-570.
 12. Pregled povijesti naroda Jugoslavije od X. do XV. stoljeća, u ediciji: Velika ilustrirana povijest Svijeta, sv. 9, Rijeka 1977, stupac 4036-4043; sv. 10, Rijeka 1977, stupac 4468-4475.
 13. Trogir za mletačke vlasti, u knjizi: P. Andreis, Povijest grada Trogira II, Split 1978, 57-85.
 14. Srednjovjekovna trgovina dalmatinskih gradova - istraživačka dostignuća i problemi, Historijski zbornik XXXI-XXXII, 1978-79, 349-357.
 15. Hrvatska historiografija 1965-1975, srednji vijek, Historijski zbornik XXXI-XXXII, 1978-79, 3-20.
 16. Nada Klaić ili život povjesničara, Danas, 23.VIII.1988, 43.
 17. Nada Klaić, povjesničar hrvatskoga srednjovjekovlja, Croatica Christiana Periodica, 1989, 21, 197-200.
 18. Kralj Zvonimir – dokumenti i spomenici, u: Kralj Zvonimir – dokumenti i spomenici, Zagreb 1990, 7.
 19. Novi pogledi o kršćanstvu u hrvatskom srednjovjekovlju, Encyclopaedia Moderna XIV, 4, Zagreb 1993, 349-351.
 20. Četiri stoljeća od osvajanja Klisa, Vijenac 77-78, 19. XII. 1996, 31.
 21. Položaj Hrvatske u dinastičkoj zajednici s Ugarskom (1102.-1526.), Vjesnik HAZU, 1-4/2002, Zagreb 2002, 47-52.
 22. Nastavni programi i nastava povijesti u osnovnoj školi, u: Hrvatsko školstvo, sadašnje stanje i vizija razvoja, Zagreb 2008, 51-60.23.
 23. Srednjovjekovno doba hrvatske povijesti: razvojne smjernice i društvene  značajke, u: Dani dr. Franje Tuđmana. Hrvati kroz stoljeća, Veliko Trgovišće 2009,  325-331.       

 


updated: 09/27/11; 07/20/09
web editor: Duška Torbica