Personal pages menu

Other texts

 1. Poljički zbornik I, Historijski zbornik XXI-XXII, 1968-69, 616-622.
 2. Spisi zadarskih bilježnika I. i II, Historijski zbornik XXIII-XXIV, 1970-71, 486-490.
 3. G. Novak, Commissiones et relationes venetae VI, Historijski zbornik XXV- XXVI, 1972-73, 562-565.
 4. J. Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Historijski zbornik XXV-XXVI, 1972-73, 530-533.
 5. V. Rismondo, Registar splitskog notara Jakova de Penna, Historijski zbornik XXVII-XXVIII, 1974-75, 445-448.
 6. I. Ostojić, Metropolitanski kaptol u Splitu, Historijski zbornik XXXV, 1982, 339-342.
 7. Matija Mesić, prvi profesor hrvatske povijesti i prvi rektor Sveučilištra u Zagrebu, u: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1998, 27-28.
 8. U povodu Zbornika Mirjane Gross, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 32-33, Zagreb 1999-2000, 475-476.
 9. U povodu Zbornika Mirjane Gross, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 32-33, Zagreb 1999-2000, 475-476.
 10. Govor na predstavljanju knjige Vinka Foretića, Studije i rasprave iz hrvatske povijesti, Mogućnosti 1/3, 2002, 156-159.
 11. Franjo Šanjek, Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13.-15. st.), Zagreb 2003., Forum 7-9, 2003, 1111-1115.
 12. Ignacij Voje, Poslovna uspešnost trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku, Ljubljana 2003, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 22, Zagreb 2004., 249-254.
 13. Toma Arhiđakon, Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika, Split 2003., Živa antika 1-2, 54, 2004, 204-206.
 14. Vrijedan prilog hrvatskoj medievistici, Jadranka Neralić, Put do crkvene nadarbine. Rimska kurija i Dalmacija u 15. stoljeću, Mogućnosti 10/12, 2007, 166-189.

 

 


updated: 09/27/11; 07/20/09
web editor:  Duška Torbica