Personal pages menu

Chapters in books

 1. Društvene strukture u Mletačkoj Dalmaciji, u knjizi: Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do 20. stoljeća, Zagreb 1981, 103-126.
 2. Immigrazione nelle cittŕ dalmate del basso medioevo, u knjizi: Italia felix. Migrazioni slave e albanesi in Occidente, secoli XIV-XVI, Ancona 1988, 36-42.
 3. Rural and Urban Communities on the East Adriatic Coast in the Middle Ages, 17o Congreso internacional de ciencias historicas, Grands thčmes, Methodologie, Sections chronologiques 1, Rapports et abregé s I, Madrid 1990, 277-278.
 4. Zadar/Zara, u knjizi: Sette cittŕ jugo-slave tra Medioevo e Ottocento, Quaderni di "Proposte e ricerche" n. 9, Ancona 1991, 199-208.
 5. Hrvati i njihov prostor u srednjem vijeku, u ediciji: Hrvatska. Zadanosti i usmjerenja, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1992, 12-13.
 6. Hrvatska u zajednici s Ugarskom, u: Domovinski odgoj, Zagreb 1995, 170-177.
 7. Prostor i društvo, u ediciji: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost. Svezak I, Rano doba hrvatske kulture, Srednji vijek (VII-XII. stoljeće), Zagreb 1997, 181-195.
 8. Kralj Tomislav u hrvatskoj historiografiji 1925.-1995., u: Prvi hrvatski kralj Tomislav, Zagreb 1998, 205-229.
 9. Espace et société, u knjizi: Croatie. Tresors de la Croatie ancienne des origines a la fin du XII sičcle, Paris-Zagreb 1999, 181-195.
 10. Land and Society, u knjizi: Croatia in the Early Middle Ages, London-Zagreb 1999, 181-195.
 11. L’epoca dei conventi e delle cattedrali, Storia, u knjizi: I Croati, Cristianesimo, cultura, arte, Zagreb 1999, 107-120.
 12. Hrvatska na europskom prostoru, u ediciji: Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost, Svezak II, Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI. stoljeće), Zagreb 2000, 5-36.
 13. Arpadovići i Anžuvinci na hrvatskom prijestolju, u knjizi: Povijest Hrvata. Srednji vijek, Školska knjiga, Zagreb 2003, 185-231.
 14. Društvo i gospodarstvo u razvijenom srednjem vijeku, isto, 259-290.
 15. Hrvatska u kasnom srednjem vijeku, isto, 321-370.
 16. Hrvatsko društvo i gospodarstvo u kasnome srednjem vijeku, isto, 387-414.
 17. Croatia within Europe, u: Croatia in the Late Middle Ages and the Renaissance, London-Zagreb 2008, 7-38.
 18. O sjedištu hvarske biskupije u 12. i 13. stoljeću/Concerning the Seat of the Hvar Diocese in the 12th and 13th Centuries, u: Crkve i crkvice Staroga Grada, Stari Grad 2009, 8-21.

 

 

 


updated: 09/27/11; 07/20/09
web editor: Duška Torbica