Publikacije (izbor):

Knjige

  • T. Dürrigl i sur. Odabrana poglavlja iz reumatologije. (1966., 1972., 1975.)
  • T. Dürrigl. Liječenje reumatoidnog artritisa solima zlata (Ljubljana 1976.)
  • T. Dürrigl i V. Vitulić. Reumatologija (Zagreb 1982.)
  • M. Vujčić i T. Dürrigl. termografija u reumatologiji (HAZU, Osijek 1987)
  • T. Dürrigl. Reumatologija (Sveučilište u Zagrebu, 1997.)

Ostalo

  • Veći broj poglavlja u udžbenicima i priručnicima iz reumatologije, Interne medicine, farmakoterapije i Fizikalne medicine i rehabilitacije; brojna poglavlja o reumatskim bolestima u Medicinskoj enciklopediji (zagreb 1962.-1970.).
  • Preko 300 radova u inozemnim i domaćim znanstvenim časopisima.