Personal pages menu

Articles

 1. Wikerhauser, Teodor. Contribution a l’etude des Leptospiroses bovines en Suisse (recherches serologiques). Disertacija. Revue Suisse de Pathologie generale et Bacteriologie 14 (1), 1-23, 1951. / Prilog istraživanju goveđih leptospiroza u Švicarskoj (serološka istraživanja). / A Contribution to the Study of Bovine Leptospirosis in Switzerland (Serological Investigations).
 2. Žuković, Marijan i Teodor Wikerhauser. Prilog poznavanju ektoparasitske faune ptica NR Hrvatske. Larus 8, 102-111, 1954. / Contribution to the Knowledge of the Ectoparasitic Fauna of Birds in Croatia.
 3. Drežančić, Ivo i Teodor Wikerhauser. O djelovanju proteolitskog anthelmintika Vermizyma na askaride psa. Veterinarski arhiv 26, 86-89, 1956. / On the Effect of the Proteolytic Anthelmintic Vermizym against Ascarids in Dogs.
 4. Maržan, Berislav i Teodor Wikerhauser. Toksoplazmoza psa i prikaz prvih kod nas utvrđenih slučajeva.Veterinarski arhiv 26, 90-98, 1956. / Toxoplasmosis in Dogs and First Records in Yugoslavia.
 5. Drežančić, Ivo i Teodor Wikerhauser. Prilog eksperimentalnoj invaziji mačke i lisice s Echinococcus granulosus. Veterinarski arhiv 26, 179-182, 1956. / Contribution to the Experimental Infection of the Cat and the Fox with Echinococcus granulosus.
 6. Drežančić, Ivo i Teodor Wikerhauser. O djelovanju proteolitskih anthelmintika (Vermizyma i Nematolyta) na askaride svinja. Veterinarski glasnik 10, 93-99, 1956. / On the Effect of the Proteolytic Anthelmintics (Vermizym and Nematolyt) on the Ascarids of Pigs.
 7. Wikerhauser, Teodor. Prilog poznavanju malarije ptica. Veterinarski arhiv 27 (5/6), 134-139, 1957. / A Contribution to the Knowledge of Malaria of Birds in Yugoslavia.
 8. Žuković Marijan i Teodor Wikerhauser. Prilog poznavanju djelovanja piperazin adipata i piperazin citrata na askaride u pasa i teladi. Veterinarski arhiv 28, 150-157, 1958. / On the Efficacy of Piperazin Adipate and Piperazin Citrate against Ascarids in Dogs and Calves.
 9. Wikerhauser, Teodor i Janez Brglez. Prilog poznavanju entoparasitske i ektoparasitske faune štakora Epimys norvegicus (Erxleben). Veterinarski arhiv 29 (3/4), 105-107, 1959. / A Contribution to the Knowledge of the Entoparasitic and Ectoparasitic Fauna of the Norway Rat Epimys norvegicus (Erxleben).
 10. Wikerhauser, Teodor, Marijan Žuković, Oto Vražić, Stanko Richter i Želimir Mažgon. O djelovanju cijanacethidrazida u liječenju diktiokauloze ovaca i metastrongilidoze svinja. Veterinarski arhiv 29 (11/12), 363-368, 1959. / On the Efficiency of Cyanacethydrazide in the Treatment of the Lungworm Infestation in Sheep and Pigs.
 11. Žuković, Marijan i Teodor Wikerhauser. Prilog poznavanju djelovanja derivata piperazina na askaride konja i svinja.Veterinarski arhiv 30, 65-70, 1960. / On the Efficacy of Piperazins against Ascarids in Horses and Pigs.
 12. Kralj, Milan, Vjekoslav Srebočan, Berislav Maržan, Viktor Turner i Teodor Wikerhauser. Akutna fascioloza konja, s posebnim osvrtom na diferencijalnu dijagnozu zarazne anemije kopitara. Veterinarski arhiv 30, 122-130, 1960. / Acute Fasciolosis in Horse with a Special Reference on the Diferencial Diagnosis of the Infections Anaemia of Horses.
 13. Žuković, Marijan, Teodor Wikerhauser i Krsto Benčević.Komparativna istraživanja djelovanja olovnog arsenata i bakrenog sulfata u liječenju trakavičavosti ovaca. Veterinarski arhiv 30, 259-262, 1960. / Comparative Studies of the Effect of Lead Arsenate and Copper Sulphate in the Treatment of Tapeworm Infections in Sheep.
 14. Wikerhauser, Teodor. A Rapid Method for Determining the Viability of the Fasciola hepatica Metacercariae. American Journal of Veterinary Research 21 (84), 895-897, 1960. / Brza metoda za određivanje vitalnosti metacerkarija Fasciola hepatica.
 15. Wikerhauser, Teodor i Vladimir Bartulić. Imunobiološka dijagnostika fascioloze. I. O vrijednosti somatskog, polisaharidnog i metaboličkog antigena za intrakutani test kod goveda. Veterinarski arhiv 31 (1/2), 1-7, 1961. / The Immunobiological Diagnosis of Fascioliasis. I. On the Value of the Somatic Extract, the Polysaccharide Fraction and the Metabolic Products of F. hepatica as Antigens in the Skin Test on Cattle.
 16. Wikerhauser, Teodor. The Immunologic Diagnosis of Fascioliasis. II. The in vitro Action of the Immune Serum on the Young Parasitic Stage of F. hepatica – a New Precipitin Test for Fascioliasis. Veterinarski arhiv 31 (3/4), 71-80, 1961. / Imunobiološka dijagnostika fascioloze. II. Djelovanje imunog seruma na mlade fasciole in vitro – nov precipitinski test za fasciolozu.
 17. Wikerhauser, Teodor. O utjecaju rendgenskog zračenja na metacerkarije metilja F. hepatica. Veterinarski arhiv 31 (9/10), 229-236, 1961. / On the Effect of the Roentgen Radiation upon the Metacercariae of Fasciola hepatica.
 18. Wikerhauser, Teodor, Vladimir Bartulić i Janez Brglez. Imunobiološka dijagnostika fascioloze. III. Daljnja istraživanja o vrijednosti mikroprecipitacije kod goveda. Veterinarski arhiv 31 (9/10), 263-264, 1961. / The immunobiological Diagnosis of Fascioliasis. III. Further Investigations of the Value of the Microprecipitation Test in Cattle.
 19. Wikerhauser, Teodor i Janez Brglez. O vitalnosti metacerkarija F. hepatica iz silaže. Veterinarski arhiv 31 (11/12), 315-318, 1961. / On the Viability of the F. hepatica Metacercariae in Ensiled Fodder.
 20. Wikerhauser, Teodor i Marijan Žuković. Prvi nalaz trakavice Avitellina centripunctata (Rivolta, 1874) kod ovce u Jugoslaviji. Veterinarski arhiv 33 (11/12), 326-327, 1963. / The First Record of the Avitellina centripunctata (Rivolta, 1874) in Sheep in Yugoslavia.
 21. Žuković, Marijan and Teodor Wikerhauser. The Guinea Pig as a Host in the Experimental Metastrongylosis of Pigs. Veterinarski arhiv 34, 279-282, 1964. / Zamorče kao nosilac u eksperimentalnoj invaziji plućnim vlascima svinje.
 22. Wikerhauser, Teodor. On the Experimental Studies of the Longevity and Resistance of Fasciola hepatica Metacercariae. Veterinarski arhiv 34 (11/12), 288-291, 1964. / O pokusnom istraživanju duljine života i otpornosti metacerkarija Fasciola hepatica.
 23. Wikerhauser, Teodor, Marijan Žuković i Nevenka Marković. O tehnici nalaženja skoleksa E. granulosus u crijevu psa. Veterinarski arhiv 37 (5/6), 159-162, 1967. / The Technique for Collecting Scolices of E. granulosus from the Small Intestine of the Dog.
 24. Žuković, Marijan i Teodor Wikerhauser. Istraživanja anthelmintičkog djelovanja Scolabana na trakavicu E. granulosus u psa. Veterinarski arhiv 37, 163-166, 1967. / A Study of the Efficacy of Scolaban against Echinococcus granulosus in Dogs.
 25. Wikerhauser, Teodor andMarijan Žuković. On the Effect of the Roentgen Radiation upon the Development and Immunogenic Properties of the Infective Larvae of Pig Lungworms. Veterinarski arhiv 37 (11/12), 413-416, 1967. / Istraživanje o djelovanju rendgenskog zračenja na razvoj i imunogena svojstva invazionih larvi metastrongilida svinja.
 26. Wikerhauser, Teodor and Slavko Cvetnić. Survival of Young and Sexually Mature Adult Fasciola hepatica in Various Cell-Free Media with and without Mammalian Cell Cultures. Experimental Parasitology 20 (2), 200-204, 1967. / Duljina života mladih i spolno zrelih odraslih Fasciola hepatica u različitim gojilištima sa i bez dodatka staničnih kultura sisavaca.
 27. Wikerhauser, Teodor and Marijan Žuković. Istraživanje djelovanja tetramisola na mlade metastrongilide u prasadi. Veterinarski arhiv 38 (1/2), 47-49, 1968. / Tetramisole in the Treatment of Immature Lungworms in Pigs.
 28. Wikerhauser, Teodor and Marijan Žuković. On the Host Specificity of Parthenogenetic Stages of Fasciola hepatica under Laboratory Conditions. Heminthologia 9 (1/4), 567-571, 1968. / O specifičnosti partenogenetskih stadija Fasciola hepatica prema posredniku u laboratorijskim uvjetima.
 29. Wikerhauser, Teodor, Slavko Cvetnić and Zvonimir Brudnjak. Further Study of the Survival of Young Fasciola hepatica in Cell Cultures. Wiadomošci Parazytologicne 14 (5/6), 703-706, 1968. / Daljnja istraživanja o duljini života mladih Fasciola hepatica u staničnim kulturama.
 30. Brglez, Janez and Teodor Wikerhauser. On the Effect of Some Fertilizers and Copper Sulphate upon the Survival of Cercariae and Metacercariae of Fasciola hepatica. Wiadomošci Parazytologicne 14, 675-677, 1968. / O djelovanju nekih gnojiva i bakrenog sulfata na preživljavanje cerkarija i metacerkarija metilja Fasciola hepatica.
 31. Gall, Zvonimir i Teodor Wikerhauser. O djelovanju nekih supstancija na jajašca Taenia saginata. Veterinarski arhiv 39, 51-53, 1968. / The Effect of Some Substances upon the Eggs of Taenia saginata.
 32. Žuković, Marijan,Teodor Wikerhauser i Nikola Džakula.O djelovanju tenedota, sulkokcina i amprolija na domaće sojeve kokcidija kokoši. Informacije “Pliva” 4, 44-52, 1968. / On the Effect of Tenedot, Sulcoccin and Amprolium against Native Strains of Coccidia in Poultry.
 33. Wikerhauser, Teodor i Marijan Žuković. Istraživanje mehanizma specifičnosti Cysticercus bovis prema nosiocu. Veterinarski arhiv 39 (1/2), 32-35, 1969. / Studies of the Mechanism of the Host-Specificity of Cysticercus bovis.
 34. Wikerhauser, Teodor. Istraživanja devaginacije protoskoleksa Echinococcus granulosus. Veterinarski arhiv 39 (9/10),268-271, 1969. / The Evagination of Echinococcus granulosus Protoscoleces.
 35. Kralj, Milan,Ivan Gojšić, Jože Nemanič, Berislav Maržan, Križan Čuljak, Josip Perić, Marijan Žuković i Teodor Wikerhauser. Istraživanja bolesti pernate divljači. I.Epizootska pojava zaraznog sinusitisa, nalaz latentne plasmodioze i drugih parazita u poljske jarebice. Veterinarski arhiv 40, 181-193, 1970. / Studies of the Diseases in Poultry Game. I. Epidemic Occurrence of Infectious Sinusitis, Demonstration of the Latent Plasmodiosis and other Parasites in Partridges.
 36. Brudnjak, Zvonimir, Slavko Cvetnić and Teodor Wikerhauser. Cystic Development of the Protoscoleces and Brood Capsules of Echinococcus granulosus in Cell Cultures and Cell Free Media. Veterinarski arhiv 40, 292-296, 1970. / Cistični razvoj protoskoleksa i zametnih čahura Echinococcus granulosus u staničnim kulturama i bestaničnim gojilištima.
 37. Wikerhauser, Teodor, Slavko Cvetnić and Zvonimir Brudnjak. Further Study of the Survival of Young Fasciola hepatica in Cell Cultures. H. D. Sriwastava Commem.Vol., pp. 279-281, 1970. / Daljnja istraživanja preživljenja mladih fasciola u staničnim kulturama.
 38. Wikerhauser, Teodor, Marijan Žuković and Nikola Džakula. Vaccination against Bovine Cysticercosis. The Journal of Parasitology 56, Section 2, Part 1, 369, 1970. / Vakcinacija protiv goveđe cisticerkoze.
 39. Wikerhauser, Teodor. Novija eksperimentalna istraživanja cisticerkoze (C. bovis) i sekundarne ehinokokoze u SR Hrvatskoj. Acta parasitologica iugoslavica 1, 73-79, 1970. / Recent Experimental Studies of Cysticercosis (C. bovis) and Secondary Echinococcosis in the S.R. of Croatia.
 40. Wikerhauser, Teodor, Marijan Žuković and Nikola Džakula. Taenia saginata and Taenia hydatigena: Intramuscular Vaccination of Calves with Oncospheres. Experimental Parasitology 30, 36-40, 1971. / Taenia saginata i Taenia hydatigena :intramuskularna vakcinacija teladi onkosferama.
 41. Wikerhauser, Teodor, Marijan Žuković, Zvonimir Gall, Nikola Džakula i Ilija Magud. Djelovanje Halamida na jajašca Taenia saginata. Praxis veterinaria 19, 23-26, 1971. / Action of Halamid on Taenia saginata Eggs.
 42. Wikerhauser, Teodor. Eksperimentalni rezultati, problemi i perspektive imunoprofilakse cisticerkoze goveda. Acta parasitologica iugoslavica 3, 41-45, 1972. / On the Experimental Results, Problems and Prospects of Immunization of Calves against Bovine Cysticercosis.
 43. Džakula, Nikola, Ilija Magud, Zvonimir Brudnjak i Teodor Wikerhauser. O mogućnosti razvoja sekundarne ehinokokoze in vitro i in vivo iz fragmenata acefaličnih cista Echinococcus granulosus. Acta parasitologica iugoslavica 3 (1), 55-58, 1972. / An Attempt to Produce Secondary Hydatid Cysts in vitro and in vivo from the Fragments of Non-fertile (Acephalic) Cysts of Echinococcus granulosus.
 44. Žuković, Marijan, Teodor Wikerhauser, Nikola Džakula i Ilija Magud.Pokušaj peroralne i intraperitonealne invazije miševa malom formom Isospora bigemina iz psa. Acta parasitologica iugoslavica 4 (1), 43-45, 1973. / An Attempt to Infect Mice with the Small Form of Isospora bigemina of Dog Origin by Oral and Intraperitoneal Inoculation of Sporulated Oocysts.
 45. Wikerhauser, Teodor, Ilija Magud, Nikola Džakula i Slavko Cvetnić. O iščahurenju metacerkarija Fasciola hepatica bez sudjelovanja probavnih enzima. Acta parasitologica iugoslavica 4, 47-49, 1973. / On the Excystment of Fasciola hepatica Metacercariae in the Absence of Digestive Enzymes.
 46. Wikerhauser, Teodor, Ilija Magud, Nikola Džakula, Marijan Žuković i Ivo Hršak. Pokušaj imunizacije miševa protiv intraperitonealne sekundarne ehinokokoze supkutanom aplikacijom ozračenih protoskoleksa Echinococcus granulosus. Acta parasitologica iugoslavica 5, 11-13, 1974. / An Attempt to Vaccinate Mice against Intraperitoneal Secondary Echinococcosis with Subcutaneous Injection of Irradiated Protoscoleces of Echinococcus granulosus.
 47. Wikerhauser, Teodor, Marijan Žuković, Nikola Džakula, Dubravko Timet, Hilmi Cena, Berislav Maržan, Ito Režić and Viktorija Kutičić. A Study of Active and Passive Immunizations of Calves against the Infection with Taenia saginata Eggs. Immunological, Serological, Hematological and Biochemical Investigations. Acta parasitologica iugoslavica 5, 87-100, 1974. / Istraživanje aktivne i pasivne imunizacije teladi protiv invazije jajašcima Taenia saginata. Imunološka, serološka, hematološka i biokemijska istraživanja.
 48. Wikerhauser, Teodor. Travaux personnels sur la vaccination des veaux contre la cysticercose bovine a Cysticercus bovis. Les Cahiers de Medecine veterinaire 43, 95-99, 1974. / Vlastita istraživanja vakcinacije teladi protiv goveđe cisticerkoze uzrokovane metacestodom Cysticercus bovis. / Personal Studies of the Vaccination of Calves against Bovine Cysticercosis, Caused by the Metacestode Cysticercus bovis.
 49. Wikerhauser, Teodor, Marijan Žuković, Viktorija Kutičić, Ante Meić i Bekir Tabaković. O djelovanju fenbendazola protiv želučano-crijevnih nematoda goveda. 1. Preliminarni pokusi i usporedbe s thiabendazolom. Acta parasitologica iugoslavica 5, 79-82, 1974. / Studies of the Efficacy of Fenbendazole against Gastrointestinal Nematodes of Cattle. 1. A Preliminary Study and a Comparison with Thiabendazole.
 50. Wikerhauser, Teodor, Janez Brglez, Viktorija Kutičić i F. Čampa. O djelovanju fenbendazola protiv želučano-crijevnih nematoda goveda. 2. Daljnja istraživanja i usporedba s tetramisolom. Acta parasitologica iugoslavica 5, 83-85, 1974. / Studies of the Efficacy of Fenbendazole against Gastrointestinal Nematodes of Cattle. 2. Further Trials and a Comparison with Tetramisole.
 51. Wikerhauser, Teodor i Viktorija Kutičić. O razlikovanju metacerkarija Fasciola hepatica L., 1758 i Paramphistomum microbothrium Fischoeder, 1901 u testu vitalnosti in vitro. Acta parasitologica iugoslavica 6, 19-24, 1975. / On the Differentiating Metacercariae of Fasciola hepatica L., 1758 from Those of Paramphistomum microbothrium Fischoeder, 1901 in the in vitro Viability Test.
 52. Wikerhauser, Teodor, Janez Brglez i Viktorija Kutičić. O anthelmintičkom djelovanju Terenola na Paramphistomum microbothrium u goveda. Acta parasitologica iugoslavica 6, 25-30, 1975. / On the Anthelmintics Efficacy of Terenol against Paramphistomes in Cattle.
 53. Žuković, Marijan i Teodor Wikerhauser. O razvoju trakavice Echinococcus granulosus u tekunici (Citellus citellus). Acta parasitologica iugoslavica 6, 67-71, 1975. / On the Development of the Tapeworm Echinococcus granulosus in Citellus citellus.
 54. Brglez, Janez i Teodor Wikerhauser. Istraživanje vitalnosti jajašaca Taenia saginata u travnoj silaži. Acta parasitologica iugoslavica 6, 85-87, 1975. / A Study of the Survival of the Eggs of Taenia saginata in the Grass Silage.
 55. Wikerhauser, Teodor, Janez Brglez, Viktorija Kutičić i Bojan Koželj. Djelovanje praziquantela na mlade trakavice Echinococcus granulosus u psa. Acta parasitologica iugoslavica 7, 33-36, 1976. / The Efficacy of Praziquantel against Immature Stages of Echinococcus granulosus in the Dog.
 56. Brglez, Janez,Teodor Wikerhauser iViktorija Kutičić. Pokušaj liječenja eksperimentalne mišićne cisticerkoze teladi novim anthelmintikom praziquantelom. Acta parasitologica iugoslavica 7, 103-107, 1976. / An Attempt to Treat Experimental Bovine Cysticercosis with a New Anthelmintic Praziquantel.
 57. Wikerhauser, Teodor, Nikola Džakula i Viktorija Kutičić. Metoda indirektne fluorescencije antitijela u dijagnostici humane ehinokokoze i goveđe cisticerkoze. “Rad” Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 373, 143-149, 1977. / The Method of Indirect Fluorescence of Antibodies in Diagnostics of Human Hydatidosis and Bovine Cysticercosis.
 58. Wikerhauser, Teodor. Recherches sur la prevention et la therapeutique de la cysticercose bovine a Cysticercus bovis. Bulletin de l’Academie Veterinaire de France 50, 233-236, 1977. / Istraživanja o spriječavanju i liječenju goveđe cisticerkoze uzrokovane s Cysticercus bovis. / Studies of the Prevention and Treatment of Bovine Cysticercosis Caused by Cysticercus bovis.
 59. Wikerhauser, Teodor, Nikola Džakula, Viktorija Kutičić, Damir Rapić i Ranka Rajković-Janje. O djelovanju nekih novih antiparazitika na učestale grinje, helminte i crijevne flagelate u laboratorijskih miševa. Acta parasitologica iugoslavica 9, 37-42,1978. / On the Efficacy of Various Antiparasitic Drugs against Some Common Mites, Helminths and Flagellates in Laboratory Mice.
 60. Wikerhauser, Teodor, Janez Brglez, Nikola Džakula, Ruža Asaj i Dubravka Matić-Piantanida. Eksperimentalno istraživanje vrijednosti metaboličkih proizvoda aktiviranih onkosfera Taenia saginata za vakcinaciju teladi protiv mišićne cisticerkoze. Acta parasitologica iugoslavica 9, 51-56, 1978. / An Experimental Study of the Immunization of Calves against Cysticercosis Using a Vaccine Containing Metabolic Products of Activated Oncospheres of Taenia saginata.
 61. Wikerhauser, Teodor, Janez Brglez i Viktorija Kutičić. Uporedno istraživanje antihelmintičkog djelovanja mebendazola i praziquantela kod sekundarne ehinokokoze miša. Acta parasitologica iugoslavica 9, 57-63, 1978. / A Comparativ Study of the Effect of Mebendazole and Praziquantel on Secondary Echinococcus granulosus in Mice.
 62. Wikerhauser, Teodor, Nikola Džakula, Damir Rapić i Marijan Žuković. Usporedba serološke metode indirektne fluorescencije protutijela, trihineloskopije i umjetne probave u dijagnostici trihineloze svinja. Acta parasitologica iugoslavica 11, 39-47, 1980. / A Comparison of the Indirect Fluorescent Antibody Test, Trichinelloscopy and Artificial Digestion in the Diagnosis of Trichinellosis in Pigs.
 63. Wikerhauser, Teodor, Nikola Džakula, Janez Brglez, Bojan Koželj, Berislav Maržan i Damir Rapić. Istraživanje stečenog imuniteta pasa protiv ehinokokoze. I. O imunogenom djelovanju primarne invazije. Acta parasitologica iugoslavica 11, 69-72, 1980. / A Study of the Immunity of Dogs against Echinococcosis. I. On the Immunogenic Effect of Primary Infection.
 64. Wikerhauser, Teodor, Janez Brglez, Berislav Maržan i Bojan Koželj. Eksperimentalna prepatentna ehinokokoza: parazitološki i histološki nalazi u tankom crijevu nedehelmintiziranih i Droncitom dehelmintiziranih pasa. Veterinarski arhiv 52, 65-69, 1982. / Experimental Prepatent Echinococcosis: Parasitological and Histological Findings in the Small Intestines of Untreated and of Droncit-Treated Dogs.
 65. Wikerhauser, Teodor, Nikola Džakula i Zlatko Kovač. Izoliranje parazita Toxoplasma gondii iz svinjskog mesa u SR Hrvatskoj. Veterinarski arhiv 53, 11-16, 1983. / Isolation of Toxoplasma gondii from Pork in Croatia.
 66. Wikerhauser, Teodor. Common Parasites in Laboratory Mice and Rats. Periodicum Biologorum 87, 442, 1985. / Učestali paraziti u laboratorijskih miševa i štakora.
 67. Wikerhauser, Teodor, Milan Vulinec i Ljiljana Pinter. Grinje Cheyletiella, uzročnici dermatitisa kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika. U povodu nedavnih slučajeva u kunića. Praxis veterinaria 34, 215-219, 1986. / Mites Cheyletiella, Agents of Dermatitis of Pets and their Owners. On the Occasion of the First Records in Rabbits.
 68. Wikerhauser, Teodor i Ljiljana Pinter. Parazitske grinje Cheyletiella blakei u mačke: prikaz prvog slučaja u našoj zemlji. Veterinarski arhiv 57, 63-70, 1987. / First Record of the Mite Cheyletiella blakei in Cat in Yugoslavia.
 69. Puntarić, Vlado, Dražen Borčić, Drago Vukelić, Tatjana Jeren, Vlado Burek, Teodor Wikerhauser i Branko Richter. Eperitrozoonoza – nova bolest u humanoj patologiji. Liječnički vjesnik 110, 85-87, 1988. / Eperithrozoonosis – a New Disease in Human Pathology.
 70. Wikerhauser, Teodor, Viktorija Kutičić, Albert Marinculić and Đuro Majurdžić. A Survey of Porcine and Ovine Diaphragms for Viable Toxoplasms. Veterinarski arhiv 58, 205-208, 1988. / Pretraga svinjskih i ovčjih dijafragmi na žive toksoplazme.
 71. Wikerhauser, Teodor, Viktorija Kutičić, Albert Marinculić and Lidija Oršanić. Effect of y-irradiation on the Infectivity of Toxoplasma gondii Cysts in Murine Brains. Veterinarski arhiv 58, 257-260, 1988. / Djelovanje y-zračenja na invazionu sposobnost cista Toxoplasma gondii u mozgu miša.
 72. Wikerhauser, Teodor, Viktorija Kutičić and Lidija Oršanić. Effect of x-irradiation on the Infectivity of Toxoplasma gondii Cysts in the Flesh of Pigs. Veterinarski arhiv 59, 113-116, 1989. / Djelovanje x-zračenja na invazionu sposobnost cista Toxoplasma gondii u svinjskom mesu.
 73. Wikerhauser, Teodor, Viktorija Kutičić and Duško Ražem. A Comparative Study of the Effect of y-irradiation on the Infectivity of three Different Isolates of Toxoplasma gondii Cysts in Murine Brains. Veterinarski arhiv 61, 91-95, 1991. / Komparativna istraživanja djelovanja y-zračenja na invazionu sposobnost različitih izolata tkivnih cista Toxoplasma gondii u mišjim mozgovima.
 74. Wikerhauser, Teodor, Viktorija Kutičić, Duško Ražem and Joža Bešvir. A Comparative Study of the Effect of y-irradiation on the Infectivity of two Different Isolates of Toxoplasma gondii Cysts in Porcine Edible Tissues. Veterinarski arhiv 62, 77-80, 1992. / Komparativna istraživanja djelovanja y-zračenja na invazionu sposobnost dvaju različitih izolata tkivnih cista Toxoplasma gondii u jestivim tkivima svinja.
 75. Kutičić, Viktorija and Teodor Wikerhauser. Effect of Some Chemical and Physical Factors on the Viability of Toxoplasma gondii. Veterinarski arhiv 64, 89-93, 1994. / Djelovanje nekih kemijskih i fizičkih faktora na vitalnost Toxoplasma gondii.
 76. Kutičić, Viktorija and Teodor Wikerhauser. A Survey of Chickens for Viable Toxoplasmosis in Croatia. Acta Veterinaria Hungarica 48, 183-185, 2000. / Pretraga pilića na žive toksoplazme u Hrvatskoj.