Books or chapters

 

  1. Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 1. fonologija, Matica hrvatska Novalja, Novalja, 2002., ISBN 953-6762-14-5, 146 str., 2 karte (recenzenti Iva Lukežić i Marija Turk)
  2. Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Biblioteka časopisa Fluminensia, knjiga 1., Rijeka, 2005., ISBN 953-6104-46-6, 376 str., Dodatak: karta Čakavski ekavski dijalekt i njegovi poddijalekti, 4 tabele (recenzenti Iva Lukežić i Milan Moguš)
  3. Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. morfologija, Rijeka: Matica hrvatska Ogranak Novalja – Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2011., ISBN 978-953-6762-41-5, 235 str., karta (recenzenti Josip Lisac i Iva Lukežić)
  4. Dijalektološke napomene o govoru Kolana na otoku Pagu, u: Oštarić, Ivo, Rječnik kolanjskoga govora ili Ričnik mista Kolana na otoku Pagu, Matica hrvatska Zadar, Zadar, 2005., ISBN 953-6419-63-77, str. 9.-21.
  5. Proučavanje čakavskih govora u XX. st., Hrvatski jezik u XX. stoljeću, zbornik, Matica hrvatska, Zagreb, 2006., ISBN 953-150-773-2, str. 185.-208.
  6. Hammov prinos proučavanju paških govora, Zbornik Josip Hamm i njegovo djelo, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007., ISBN 978-953-6682-71-3, str. 171.-178.
  7. Rubnost kao kriterij u klasifikaciji čakavskoga ekavskoga dijalekta, U službi jezika, Zbornik u čast Ivi Lukežić, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Biblioteka časopisa Fluminensia, Rijeka, 2007., ISBN 978-953-6104-56-7, EAN 9789536104567, str. 33.-46
  8. Frazeologija mjesnoga govora Krcula, u suautorstvu s Marijom Barišić, Libar žminjski: libar drugi, Katedra Čakavskoga sabora Žminj, Žminj, 2008., ISBN 978-953-7202-10-1, str. 133.-145.
  9. O paškim govorima, Toponimija otoka Paga, ur. Skračić, Vladimir, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, projekt Onomastica adriatica, Zadar, 2011., ISBN 978-953-7237-93-6, str. 619.-635
 

 

 


date: 09/12/12
edited by: D. Torbica