Professional papers

 
 1. Hrvatska naglasna norma i zapadni dijalekt, uz knjigu Nacrt hrvatske naglasne norme na osnovi zapadnoga dijalekta Stjepana Vukušića, Dometi, 9, ICR, Rijeka, 1985., str. 73.-75., prikaz
 2. Produbljivanje pojma stil na primjeru stilističke funkcije rečenice, u suautorstvu s Ladom Badurinom, Mogućnosti integracije i korelacije u jezično-umjetničkome području, Novalja, 1985., str. 50.-54.
 3. Suvremena interpretacija dijalektološke problematike, uz knjigu Čakavski ikavsko--ekavski dijalekt Ive Lukežić, Novi list, 22. prosinca 1991., str. 22., prikaz
 4. Ča je ča va govoru Kostrene?, Naša Kostrena, glasilo Općine Kostrena, god. II., br. 2, ožujak 1996., str. 12., 13.
 5. Jedinstveni podsustav ekavskoga čakavskoga dijalekta, uz knjigu Trsatsko-bakarska i crikvenička čakavština Ive Lukežić, Novi list, Mediteran, prosinac 1996., str. 6., prikaz
 6. Nova izdanja o glagoljici, uz knjige Glagoljska početnica F. Para i Leksikon hrvatske glagoljice J. Bratulića, Fluminensia, god. 8, br. 1-2, str. 276.-281., Rijeka, 1996., prikaz
 7. Autohtoni sjeverozapadnočakavski govori, uz knjigu Govori Klane i Studene Ive Lukežić, Novi list, 1. rujna 1998., prikaz
 8. Nova klasifikacija govora otoka Krka, uz knjigu Govori otoka Krka Ive Lukežić i Marije Turk, Fluminensia, god. 10, br. 1, str. 158.-164., Rijeka, 1998., prikaz
 9. Vrijedan doprinos očuvanju moliškohrvatskoga idioma, uz Dizionario Croato Molisano di Acquaviva Collecroce W. Breu, G. Piccoli u suradnji sa Snježanom Marčec, Fluminensia, god. 12., br. 1-2, Rijeka,  2000., str. 134.-136., prikaz
 10. Novi dijalekatni hrvatski rječnik, uz Senjski rječnik Milana Moguša, Fluminensia, god. 14., br. 1, Rijeka,  2002., str. 96.-102. (i u Senjskom zborniku), prikaz
 11. Prilog istraživanju ikavsko-ekavskih govora čepićkoga tipa, uz knjigu Govor Kršana Nade Peršić, Fluminensia god. 14., br. 2, Rijeka,  2002., str. 109.-113.
 12. Sinteza mozaika hrvatske  štokavštine, uz knjigu Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja Josipa Lisca, Vjesnik 65,  2004.,  20185,  11. veljače 2004., str. 16., prikaz
 13. O izumrloj riječkoj cakavici, Rijeka info, str. 2., Novi list, 1. veljače 2005.
 14. Čakavska akcentuacija u sinkroniji i dijakroniji, uz knjigu Čakavian Prozody, The Accentual Patterns of the Čakavian Dialects of Croatian Keitha Langstona, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 32, Zagreb, 2006., str. 417.-420., prikaz
 15. Tragom istraživanja turnanskoga i delničkoga govora, uz knjigu Tragom zavičaja Josipa Lisca, Fluminensia, br. 2, 2006., str. 208.-213.,  prikaz
 16. O čakavskoj akcentuaciji u svjetlu nelinearnoga pristupa, uz knjigu Čakavian Prozody, The Accentual Patterns of the Čakavian Dialects of Croatian Keitha Langstona, Čakavska rič XXXV, 1, Split, 2007., str. 219.-226., prikaz
 17. O Kolanu i životu Kolanjaca riječima, uz Rječnik kolanjskoga govora ili Ričnik mista Kolana na otoku Pagu Ive Oštarića), Čakavska rič, XXXV, 1, Split, 2007., str. 227.-230., prikaz
 18. Novi čakavski libar, uz Rječnik bračkih čakavskih govora Petra Šimunovića, Fluminensia, 2007., br. 2, str. 97.-104., prikaz
 19. Škrljevski idiom kao primjer čakavske opstojnosti, Svitak 1, Škrljevo, 2008., str. 61.-66.
 20. Vrsna analiza i sinteza grobničkoga govora, uz knjigu Grobnički govor XX. st. (gramatika i rječnik) Ive Lukežić i Sanje Zubčić, Novi Kamov, br. 2, sv. 27., Rijeka, 2008., str. 80.-84., prikaz
 21. O jeziku hrvatskih pisaca u Bačkoj, uz knjigu Vitezovi hrvatskog jezika u Bačkoj Sanje Vulić,  Kolo, 5-6, Zagreb, 2009., str. 251.-256., prikaz 
 22. Dijalektološke napomene o govorima naselja Općine Matulji, Općina Matulji, Onomastički podatci po naseljima, Matulji, 2010., str. 262.-263.
 23. Prva cjelovita sinteza čakavskoga narječja, uz knjigu Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje Josipa Lisca, Zadarska smotra, LIX, br. 1-2, Zadar, 2010., str. 221.-224., prikaz
 24. Prilog klasifikaciji jugozapadnoga istarskog dijalekta čakavskoga narječja, uz knjigu Govori općine Ližnjan Line Pliško i Davida Mandića, Zadarska smotra, LX, br. 2-3, Zadar, 2011., str. 278.-280., prikaz
 25. O govoru Punte Križa, u: Punta Križa, ur. Gović, Vana, Lošinjski muzej, Mali Lošinj, 2011., str. 104.-105.

 

 

 


date: 09/12/12
edited by: D. Torbica