Editor in:

 
  1. Zbornik Riječki filološki dani, knj. 6, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Rijeka, 2006. (jezikoslovni radovi)
  2. Lukežić, Iva – Zubčić, Sanja Grobnički govor XX. st. (gramatika i rječnik), Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, Grobnik, 2007.
  3. Zbornik u čast Ivi Lukežić U službi jezika, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Biblioteka časopisa Fluminensia, Rijeka, 2007. 
  4. Zbornik Riječki filološki dani, knj. 7, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Rijeka, 2008. (jezikoslovni radovi)
  5. Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene, knj. 1 (2005), knj. 2 (2007), knj. 3 (2009), knj. 4 (2011) 
  6. Časopis Fluminensia 2012. – radovi sa Znanstvenoga skupa Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u Rijeci (1530. – 1531.) (suurednica)

 

 

 


date: 09/12/12
edited by: D. Torbica