Personal pages menu

Papers from domestic scientific meetings

 

 1. S. Jecić, Separacija glavnih naprezanja u anizotropnim konstrukcijama metodom kosog osvjetljavanja fotoelastične obloge. Zbornik radova XI Jug. kong. mehanike, Baško Polje 1972, 155-166.
 2. E. Ficker, S. Jecić, Prilog eksperimentalnom određivanju faktora koncentracije naprezanja. Zbornik radova XII Jug. kong. meh., Ohrid 1974, C3, 1-10.
 3. S. Jecić, N. Vranković, Raspodjela glavnih naprezanja u ravninskim ortotropnim konstrukcijama. Zbornik radova XIII Jugoslavenskog kongresa racionalne i primijenjene mehanike, Sarajevo 1976. C 6-4, 1-9.
 4. O. Muftić, S. Jecić, O primjeni polimernih materijala u biomehaničkim istraživanjima. Zbornik radova 3. Savjetovanja o proizv., primj. i preradi polimera, Zagreb 1977, R 11/1-R 11/5.
 5. S. Jecić, Primjena fotoelastičnih metoda u prostornoj analizi naprezanja. Zbornik radova JUREMA, 23 (1978), 3. sv., 68-71.
 6. S. Jecić, M. Husnjak, Ž. Goja, Primjena gama zračenja u fotoelasticimetriji. Zbornik radova XIV Jugoslavenskog kongresa racionalne i primijenjene mehanike, Portorož 1978. C 6-8, 539-546.
 7. S. Jecić, N. Vranković, I. Marić, Naprezanja u cilindričnoj ljuski s dubokim utorima. Zbornik radova PPPR, Stubičke toplice 1980, 219-229.
 8. S. Jecić, E. Ficker, G. Sonntag, Prilog rješenju problema nastajanja pukotina na kamenoj površini opterećenoj ledenjakom. Zbornik radova XV Jugoslavenskog kongresa racionalne i primijenjene mehanike, Kupari 1981. C-107, 387-394.
 9. S. Jecić, Fotoelastična svojstva poliestera. Zbornik radova savjetovanja "Ojačani poliesteri", Kopar 1983, Po 02/01-Po 02-04.
 10. S. Jecić, Noviji optički postupci u eksperimentalnoj analizi naprezanja. Zbornik uvodnih referata XVI Jug. kong. meh., Bečići 1984, 69-83.
 11. Ž. Goja, S. Jecić, Neki efekti kod zamrzavanja naprezanja gama zračenjem. Zbornik C-6 radova XVI Jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, Bečići 1984. C 8-21, 653-657.
 12. M. Husnjak, S. Jecić, J. Sorić, Analiza naprezanja u debelostijenoj rotacionosimetričnoj ljusci. Zbornik C-6 radova XVI Jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, Bečići 1984. C 8-18, 623-629.
 13. S. Jecić, I. Jerčić, Faktori koncentracija naprezanja vratila s utorom. Zbornik C-6 radova XVI Jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, Bečići 1984. C 7-28, 447-454.
 14. S. Jecić, Ž. Goja, M. Husnjak, Linearni dijagrami faktora koncentracije naprezanja. Zbornik radova Znanstvenog skupa o konstruiranju, Zagreb 1984, B 2-IV, 1-9.
 15. S. Jecić, M. Husnjak, Ž. Goja, Naprezanja u krutim raketnim gorivima. Zbornik radova XV Simp. o ekspl. mat., Titovo Užice 1984, 653-657.
 16. S. Jecić, Naprezanja u raketnim gorivima s krutim plaštem. Zbornik radova XVI Simp. o ekspl. mater., Vogošča 1986, 25-31.
 17. S. Jecić, Modificirani kriterij cikličke čvrstoće ortotropnog materijala. Zbornik radova XVIII Jugoslavenskog kongresa teorijske i primijenjene mehanike, Vrnjačka Banja, 1988. C 1-42, 165-168.
 18. S. Jecić, D. Semenski, Z. Bilušić, Principles of Crack-Typ Mode Caustics in Mechanically Anisotropic Materials. Zbornik radova 1. Kongresa Hrvatskog društva za mehaniku, Pula 1994.
 19. D. Semenski, S. Jecic, T. Udiljak, 3D SCANNING IMAGE ANALYSIS AND DESIGN OF ORTHOSES AND PROSTHESES. 1. CROATIAN CONGRESS ON TELEMEDICINE WITH INTERNATIONAL PATICIPATION, Zbornik radova. Makarska 16.- 18. svibnja 2002.

 

 


date: 11/11/11
edited by: D. Torbica