Personal pages menu

Books, text books and chapters in books

 

 1. S. Jecić, Teorija elastičnosti. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1977.
  Popravljena izdanja 1981. i 1986.
 2. I. Alfirević, S. Jecić, Fotoelasticimetrija. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1983. 269 stranica.
  Popravljeno izdanje 1988.
 3. S. Jecić, Mehanika II (Kinematika i Dinamika). Tehnička knjiga, Zagreb 1989. 250 stranica.
  Drugo izdanje 1995.
 4. S. Jecić, Some New Trends in Optical Methods of Experimental Stress Analysis.
  Skripta za Advanced school on Optical Methods in Mechanics, CISM, Udine 1983.
 5. I. Alfirević, S. Jecić, Fotoelasticimetrija. Materijali seminara EKSPERIMENTALNE METODE MJERENJA DEFORMACIJA I NAPREZANJA U STROJOGRADNJI. Zenica 1976. 1-24.
 6. S. Jecić, Pregled inženjerskih metoda eksperimentalne analize naprezanja. Seminar POGONSKA ČVRSTOĆA, Split 1990, 91-99.
 7. S. Jecić, Mehanika. Priručnik PRAKTIČAR I, Školska knjiga, Zagreb, 1971.
 8. I. Alfirević, S. Jecić, Fotoelasticimetrija. TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA, 5. svezak, Jug. leksikografski zavod, Zagreb 1976, 525-531.
 9. S. Jecić, Kinematika. TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA, 8. svezak, Jug. leksikografski zavod, Zagreb 1982, 23-36.
 10. S. Jecić, Numeričke metode u mehanici. TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA,  9. svezak, Jug. leksikografski zavod, Zagreb 1984, 559-568.
 11. S. Jecić, Teorija elastičnosti. TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA, 12. svezak, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb 1992, 690-701.
 12. S. Jecić, Kinematika. INŽENJERSKI PRIRUČNIK 1, Školska knjiga, Zagreb 1996, 396-406.
 13. S. Jecić, Dinamika. INŽENJERSKI PRIRUČNIK 1, Školska knjiga, Zagreb 1996, 407-421.
 14. S. Jecić, Fotoelasticimetrija. INŽENJERSKI PRIRUČNIK 1, Školska knjiga, Zagreb 1996, 990- 1005.
 15. S. Jecić, D. Semenski, Jednadžbe teotije elastičnosti. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 2001.
 16. S. Jecić, Kinematika krutih tijela. . Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 2002.

 

 


date: 11/11/11
edited by: D. Torbica