Personal pages menu


Stjepan Damjanović, F.C.A.

Date of birth:

 • 11/02/1946

Place of birth:

 • Strizivojna

Emails:

Academic titles:

 • professor emeritus (04/10/2018 - ...)
 • doctor of Science
 • fellow of the Croatian Academy of Sciences and Arts

Institutions:

 • Professor - Faculty of Philosophy, University of Zagreb

Functions in Academy:

 • head of - Institute for Scientific Work in Varaždin (04/01/2012 - ...)
 • president - Committe for Defining the Existence of an Act Contrary to the Status and Dignity of a Member of the Croatian Academy of Sciences and Arts (03/28/2018 - ...)
 • chair - Committee for the Protection of goods of national interest (03/28/2019 - ...)

Membership in Academy:

 • full member - Department of Philological Sciences (05/20/2004 - ...)
 • associate member - Department of Philological Sciences (05/28/1998 - 05/20/2004)

Obrazovanje

 • Osnovna škola u Strizivojni (prva četiri razreda, 1953 - 1957) i Vrpolju (četiri viša razreda, 1957 -1961)
 • Gimnazija u Požegi (1961 - 1965)
 • Filozofski fakultet u Zagrebu: 1970. diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti (A - predmet) te ruski jezik i književnost (B - predmet)
 • Filozofski fakultet u Zagrebu: 1977. obranio magistarski rad Vokalizam korizmenjaka Kolunićeva zbornika
 • Filozofski fakultet u Zagrebu: 1982. obranio doktorski rad Interferiranje hrvatskih dijalekata i općeslavenskoga književnoga jezika u hrvatskoglagoljskim tekstovima XV. stoljeća

Zvanja

 • 1971. asistent
 • 1982. docent
 • 1986. redoviti profesor
 • 1998. član suradnik HAZU
 • 2004. pravi član HAZU

Zaposlenje

 • Od 1971. do danas radi na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu:od 1992. voditelj Katedre

Dužnosti

 • 1973 - 1975. tajnik Hrvatskoga filološkoga društva
 • 1974 - 1977, 1980. tajnik Zagrebačke slavističke škole
 • 1981- 1991. pomoćnik direktora Zagrebačke slavističke škole
 • 1981 - 1983. potpredsjednik Hrvatskoga filološkoga društva
 • 1988 - 1990: pročelnik Odsjeka za jugoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu
 • 1993 - 1997. član Matičnoga povjerenstva za područje filologije 1994 - 1995. predsjednik Komiteta hrvatskih slavista i predstavnik Republike Hrvatske u Međunarodnom slavističkom komitetu
 • 1996 - 2000. član Upravnoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu
 • 1999 - 2002. glavni tajnik Matice hrvatske

Gostovanja u inozemstvu

 • 1977 - 1979. lektor za hrvatski jezik na Ruhrskom sveučilištu u Bochumu
 • 1992- 1994. lektor za hrvatski jezik u Grazu
 • 1994/1995. gost - profesor u Grazu
 • 1996 - 2000. predaje na Sveučilištu u Mostaru
 • 1997. ciklus predavanja o hrvatskom glagoljaštvu na Karlovom sveučilištu u Pragu

Nagrade i priznanja

 • 1991. Mala plaketa Filozofskoga fakulteta u Zagrebu za rad u Zagrebačkoj slavističkoj školi
 • 1999. Velika plaketa Filozofskoga fakulteta u Zagrebu za rad na monografiji Filozofski fakultet u Zagrebu
 • 2001. Nagrada «Ivan i Josip Kozarac» za najbolje znanstveno djelo znanstvenika iz Slavonije za knjigu Filološki razgovori
 • 2004. Državna nagrada za promidžbu znanosti za knjigu Slovo iskona