Published books

 • Glazbena umjetnost III. Udžbenik za glazbenu umjetnost u trećem razredu gimnazije / Music art III. Textbook of music art (co-author Nada Medenica), ur. Sanja Vukasović-Rogač, Znanje d.d., Zagreb 2006.
 • Glazbena umjetnost IV. Udžbenik za glazbenu umjetnost u četvrtom razredu gimnazije / Music art IV. Textbook of music art (co-author Nada Medenica), ur. Sanja Vukasović-Rogač, Znanje d.d., Zagreb 2007.

Published articles

 1. Izvorne zborske skladbe Frana Lhotke / The Original Choral Works by Fran Lhotka, in: Fran Lhotka 1883. – 1962. Zbornik 3, Društvo skladatelja Hrvatske, Zagreb 1985, 40-68.
 2. Bibliografija / Bibliography, u: Željko Sabol: Dalibor Jelavić, Nacionalna i sveučilišna  biblioteka – Globus, Zagreb 1988, 154-159.
 3. Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbi / The Contribution of Krsto Odak to Sacred Music, Radovi zavoda za znanstveni rad Varaždin 3, JAZU, Varaždin 1989,   253-260.
 4. Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbi / The Contribution of Krsto Odak to Sacred Music, Sv. Cecilija, LIX/1 (1989) 2-4.
 5. Tajna koja čeka istraživače: Zvono iz 1368. godine / The mystery waiting for the researchers, Janjevački godišnjak «Zvono», Udruga Janjevo, Zagreb 1995, 51-54.
 6. In memoriam: Josip Lučić 1924. – 1994. Posljednje znanstveno izlaganje prof. dr.  Josipa Lučića / In memoriam: Josip Lučić 1924. – 1994. The last scientific presentation of professor Josip Lučić, Janjevački godišnjak «Zvono», Udruga Janjevo, Zagreb 1996, 131-133.
 7. Značajke skladateljskog postupka Krste Odaka u zborovima s duhovnim sadržajima / Characteristics of Compositional Proceedings in Krsto Odak’s Sacral Choruses, Arti musices, 28/1-2 (1997) 57-114.
 8. Zborske skladbe duhovne sadržajnosti Krste Odaka / Chorus Compositions of Spiritual Contents by Krsto Odak, in: Krsto Odak: Sakralna glazba na staroslavenske tekstove/Krsto Odak: Sacral Compositions based on Lyrics in Old Church Slavic, AL CD 0101, Produkcija Prosoli: Sveta glazba – Zbirka Aleluja, Zagreb 1997, 35-49.
 9. Ferdo Wiesner Livadić, in: Gornjogradska gimnazija 1997., ed. Božidar Bistričić et al., Zagreb 1997, 37-38.
 10. Ferdo Wiesner Livadić: Sakralna glazba / Ferdo Wiesner Livadić: Sacred Music[Tekst za programsku knjižicu koncerta / Text in programme booklet for the concert] CLXXI (1997/98) održanom u Hrvatskome glazbenom zavodu, 26. siječnja 1998.], HGZ, Zagreb 1998.
 11. O duhovnim skladbama Ferde Wiesnera Livadića: uz izvedbu Mise u C-duru / About sacral compositions by Ferdo Wiesner Livadić: [na Društvenom koncertu održanom u Hrvatskome glazbenom zavodu 26. 1. 1998.], HaGeZe, I/4 (veljača 1998) 1.
 12. Tekst za programsku knjižicu koncerta “Večer skladbi Krste Odaka” (1888.-1965.): povodom 110. obljetnice skladateljva rođenja / Text in programme booklet for the concert “Eevening of compositions by Krsto Odak” (1888-1965): On the occasion of the 110th anniversary of composer’s birth, održanom u Hrvatskome glazbenom zavodu, 3. travnja 1998., Hrvatsko društvo skladatelja – HGZ, Zagreb 1998.
 13. Albe Vidaković: životopis i oris stvaralaštva, u: Albe Vidaković – duhovne   skladbe / Albe Vidaković: biography and draft of creation, in Albe Vidaković – sacral compositions: AL CD 0102, Produkcija Prosoli: Sveta glazba – Zbirka Aleluja, Zagreb 1998, 21-26.
 14. Doprinos Ferde Wiesnera Livadića duhovnoj glazbi / The Contribution of Ferdo Wiesner Livadić to Sacred Music, in: Glazba, riječi i slike. Svečani zbornik za Koraljku Kos / Music, Words, and Images. Essays in Honour of Koraljka Kos, ed. Vjera Katalinić i Zdravko Blažeković, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 1999, 251-260.
 15. Biljeg ushitnoga doba. U povodu 200. obljetnice rođenja i 120. obljetnice smrti Ferde Wiesnera Livadića / Sign of the Age of Delightness. On the Occasion of the 200th Anniversary of Birth and 120th Anniversary of Death of Croatian Composer Ferdo Wiesner Livadić, Vijenac, VII/152-153 (Zagreb 30. prosinca 1999) 57.
 16. Duhovna glazba Ferde Wiesnera Livadića s osobitim osvrtom na skladateljevu vokalnu (duhovnu) liriku / Sacral Music by Ferdo Wiesner Livadić with Particular Insight into His Vocal (Sacral) Lyrics, Arti musices, 30/2 (1999) 161-   211.
 17. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 1996. i 1997. godinu, Arti musices, 30/2 (1999) 247-270.  
 18. Hymnus in festo S. Antonii de Padua Ferde Wiesnera Livadića / Hymnus in festo S. Antonii de Padua by Ferdo Wiesner Livadić, Arti musices, 31/1-2 (2000) 193-208.
 19. Biljeg ushitnoga doba / Sign of the Age of Delightness, Janjevački godišnjak «Zvono», Udruga Janjevo, Zagreb 2001, 152-158.
 20. Franjo Dugan ml. (1901. – 1934.). U povodu 100. obljetnice rođenja / Franjo Dugan Jr. (1901 – 1934). On the Occasion of the 100th Anniversary of Birth, Cantus, 111 (listopad 2001) 33-35.
 21. Pogledi na stvaralaštvo Vladimira, Jurja i Mladena Stahuljaka u svjetlu snimljenih skladbi / Insight into creation of Vladimir, Juraj and Mladen Stahuljak in the light of the recorded compositions, u: Vladimir, Mladen i Juraj Stahuljak: izbor iz djela, CD, Nakladnik: Hrvatsko pjevačko društvo “Slavulj”, Petrinja 2001, 2-18.
 22. Ivan Padovec i talijansko glazbeno kazalište (Vincenza Bellinija) / Ivan Padovec and Italian Musical Theatre (of Vincenzo Bellini), Kolo, XI/1 (proljeće 2001) 163-188.
 23. Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području crkvene glazbe / The Opus of Rudolf Matz in the Field of Church Music, Arti musices, 32/2 (2001) 171-233.
 24. Istarske freske iz Berma Borisa Papandopula / Istrian frescos from Beram by Boris Papandopulo), in: Ivan Matetić Ronjgov. Odjeci glazbene prošlosti, Zbornik 6., ed.Vinko Tadejević, Ustanova “Ivan Matetić Ronjgov”, Viškovo – Ronjgi 2002, 275-300.
 25. Iz komornog opusa Franje Dugana ml.: Kvartet za dvije violine, violu i violončelo / Aut of the chamber opus of Franjo Dugan Jr.: Quartet for two violins, viola, and violoncello, in: Glazba i baština. Zbornik u čast Lovri Županoviću, ed. Ennio Stipčević, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik 2002, 271-303.        
 26. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 1998. i 1999. godinu, Arti musices, 33/1 (2002) 115-155.   
 27. Glazba: Franjo Dugan ml. (1901. – 1934.). U povodu 100. obljetnice rođenja / Music: Franjo Dugan Jr. (1901 – 1934). On the Occasion of the 100th Anniversary of Birth, Janjevački godišnjak «Zvono», Udruga Janjevo, Zagreb 2003, 237-243.
 28. Pasije u hrvatskom glazbenom (autorskom) stvaralaštvu 20. stoljeća / Passsions in the Croatian music (authorial) creation with particular insight into creation of the 20th century, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Zbornik radova III. Međunarodnog znanstvenog simpozija, Vrbnik – Krk, 25.-28. IV. 2002., ur. Jozo Čikeš, Udruga “Pasionska baština”, Zagreb 2003, 373-407.  
 29. Tekst [o Posljednjoj večeri po Marku Rudolfa Matza] za programsku knjižicu koncerta “Kantata o sv. Križu” – Pasionska baština 2003. / Text [about The Last Supper: according to St. Marks] for programme booklet of the concert “St. Cross Cantata” održanom u Crkvi sv. Katarine u Zagrebu, ponedjeljak 14. travnja 2003., s. p.
 30. Neki aspekti djelovanja Rudolfa Matza na području crkvene glazbe u svjetlu skladateljeva društvenog angažmana / Some aspects of the work of Rudolf Matz in the area of church music in the light of the composer’s engagement in society, u: III. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 24-26. oktobra/listopada 2002., Zbornik radova, ur. Ivan Čavlović, Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2003, 22-35.
 31. Some aspects of the work of Rudolf Matz in the area of church music in the light of the composer’s engagement in society, in: III International symposium “Music in a society”, Sarajevo, October 24-26. 2002, Collection of papers, ed. Ivan Čavlović, Musicological Society of the FBiH – Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2003, 24-38. (version in English)
 32. Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području crkvene glazbe / Creation of Rudolf Matz in the area of church music, u: Religijske teme u glazbi, Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001., ur. Marijan Steiner, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2003, 179-222.
 33. Obljetnice. Djelo u sjeni – Skladateljski opus Vjekoslava Klaića / Anniversaries. Opus in Shade – The Composing Ouvre of Vjekoslav Klaić, Cantus, 123 (studeni 2003) 40-43.
 34. Duhovna glazba Ferde Wiesnera Livadića s osobitim osvrtom na skladateljevu  vokalnu (duhovnu) liriku / Sacral Music by Ferdo Wiesner Livadić with Particular Insight into His Vocal (Sacral) Lyrics, u: Ferdo Wiesner Livadić – Život i djelo, Radovi s muzikološkog skupa održanog u Samoboru, Hrvatska, 8. studenog 1992., ur. Vjera Katalinić, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2003, 75-130.
 35. Johann Petrus Jakob Haibel i njegovo stvaralaštvo na području mise/Johann Petrus Jakob Haibel and His Masses, Arti musices, 34/1-2 (2003) 21-55.
 36. 36. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2000. i 2001. godinu, Arti musices, 34/1-2 (2003) 221-258.   
 37. Obljetnice: Albe Vidaković (1914. – 1964.) / Anniversaries: Albe Vidaković (1914.– 1964.), Cantus, 127 (Zagreb, lipanj 2004) 56-57.
 38. Sjećanje na profesora. U spomen akademiku Lovri Županoviću / Remembrance of professor. In memory of academician Lovro Županović, Cantus, 128 (Zagreb, rujan 2004) 76-78.
 39. Sakralni opus Johanna Petrusa Jakoba Haibela / Sacred opus by Johann Petrus Jakob Haibel, u: Glazbeni život Požege. II. Zbornik radova sa muzikoloških skupova u Požegi 2002. i 2003., ur. Bosiljka Perić-Kempf, Požega 2004, 25-38.
 40. Djelovanje Josipa Andrića na području crkvene glazbe s osobitim obzirom na autorov skladateljski opus sakralne tematike / The activity of Josip Andrić in the area of church music with particular insight into composer’s sacral ouvre, u: Glazbeni život Požege. II. Zbornik radova sa muzikoloških skupova u Požegi 2002. i 2003., ur. Bosiljka Perić-Kempf, Požega 2004, 105-127.
 41. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2002. godinu, Arti musices, 35/2 (2004) 257-298.
 42. In memoriam Lovro Županović, Arti musices, 35/2 (2004) 251-255.
 43. Zvono majstora Mihaela i Nicolausa iz 1368. godine na tornju crkve sv. Nikole u Janjevu / The Bell by master Mihael and Nicolaus from 1368 on the tower of St. Nicholas Church, Dardania Sacra, 6, Fondacioni Shkencor Dardania Sacra /  Scientific Foundation Dardania Sacra, red. Engjëll Sedaj et alii, Prishtinë 2004, 57-78.
 44. Tekst za program koncerta u okviru sv. Mise, proslavljene uz obilježavanje 30.  obljetnice smrti hrvatskoga skladatelja Juraja Stahuljaka / Text in programme booklet for the concert during the Holy Mass: On the occasion of marking the 30th anniversary of composer’s death, održanom u crkvi sv. Ivana na Novoj Vesi u Zagrebu, nedjelja 20. veljače 2005. [HPD «Slavulj» iz Petrinje; orgulje Krešimir Haas; dirigent Josip degl'Ivellio], s. p.
 45. Juraj Stahuljak – Oris životopisa i stvaralaštva [tekst za program Glazbene tribine prigodom obilježavanja 30. obljetnice smrti Juraja Stahuljaka / Juraj Stahuljak – biography and draft of creation [Text in programme booklet for Music Event: On the occasion of marking the 30th anniversary of composer’s death]; popratni tekst uz izvedbu djela: Sonata za violinu i glasovir op. 11; Pjesme za sopran i glasovir op. 4], katalog Glazbene tribine Hrvatskoga društva skladatelja, s. p. [2-3].
 46. Istarska i sjevernoprimorska motivika kao ishodište u svjetovnom (vokalnom) opusu Borisa Papandopula. Prilog proučavanju skladateljeva stvaralaštva na području solo  pjesme / Istrian and Northend-coast motives as sources in Boris Papandopulo' s vocal opus. An appendage to the research of the composer' s creation of solo songs, u: Treći međunarodni muzikološki skup “Iz istarske glazbene riznice”: Glazbeno obrazovanje u Istri tijekom stoljeća – U spomen Slavku Zlatiću: Zbornik radova s Trećeg međunarodnog muzikološkog skupa, Novigrad – Grožnjan, 20.-21. IX. 2002., ur. Ivana Paula Gortan-Carlin, Pučko otvoreno učilište Novigrad–Cittanova – Katedra Čakavskog sabora za glazbu, Novigrad 2004, 209-236.
 47. Suvremeno hrvatsko glazbeno stvaralaštvo na temu Domovinskog rata s osobitim  obzirom na autorska djela s područja tzv. ozbiljne (umjetničke) glazbe inspirirana stradanjima Vukovara / Contemporary Croatian musical creation based on the Homeland war theme, with particular insight into authorial music creation in the area of so called serious (artistic) music inspired by the Vukovar' s suffering, u: Pasionska baština 2004. Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Zbornik radova 4. Međunarodnog znanstvenog simpozija s temom «Vukovar kao paradigma Muke» / Passion une source inepuisable de l'inspiration en culture: Vukovar – Paradigme de la passion, Vukovar, 22. – 25. 4. 2004., ur. Jozo Čikeš, Udruga «Pasionska baština», Zagreb [2005], 486-515.
 48. Božidar Kunc kao skladatelj u ogledalu kritike svoga doba / Božidar Kunc as Composer in the Mirror of the Reviews and Criticism of his own Time, u: IV. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 28.-30. oktobra/listopada 2004., Zbornik radova, ur. Ivan Čavlović, Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2005, 95-103.
 49. Božidar Kunc as Composer in the Mirror of the Reviews and Criticism of his own  Time, in: IV International Symposium “Music in Society”, Sarajevo, October 28-30, 2004, Collection of papers, ed. Ivan Čavlović, Musicological Society of the FBiH – Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2005, 97-105.
 50. Božidar Kunc kao skladatelj u ogledalu kritike svoga doba / Božidar Kunc, Composer, as mirrored in the Reviews of his Time, 4. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”, Sarajevo, 28.-30. oktobra/listopada 2004., / 4th International Symposium “Music in Society”, Sarajevo, October 28-30, 2004, Sažeci / Summaries (knjižica sažetaka), Muzikološko društvo FBiH – Muzička akademija u Sarajevu / Musicological Society of the FBiH – Academy of Music in Sarajevo, Sarajevo 2005, 22-23.
 51. Juraj Stahuljak (1901. – 1975.). U povodu 30. obljetnice skladateljeve smrti / Juraj  Stahuljak (1901. – 1975.). On the occasion of marking the 30th anniversary of  composer’s death, Cantus, 133 (srpanj 2005) 43-45.  
 52. Skladateljski prinosi Vjekoslava Klaića. U povodu 155. obljetnice rođenja / The  Composing Contributions of Vjekoslav Klaić. On the Occasion of the 155th Anniversary of Birth, Kolo Matice hrvatske, XV/2 (ljeto 2005) 93-102.
 53. Doprinos Josipa Andrića crkvenoj glazbi / The Contribution of Josip Andrić to Sacred Music, Sveta Cecilija, LXXV/4-5 (2005) 16-19.; LXXV/6 (2005) 12-14.
 54. Antun Dobronić i sakralna glazba / Antun Dobronić and sacred music, Arti musices, 37/1 (2006) 5-44.
 55. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2003. godinu, Arti musices, 37/1 (2006) 125-155.
 56. Operni i operetni predlošci u Padovčevim gitarskim transkripcijama / Musical models from operas and operettas in Padovec’s guitar transcriptions, u: Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba, Radovi s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Varaždinu, Hrvatska, 28.-30. 9. 2000., ur. Vjera Katalinić i Sanja Majer-Bobetko, serija Muzikološki zbornici br. 12, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2006, 209-246.
 57. Stabat Mater dolorosa / Gospin plač Ivana Brkanovića / Stabat Mater dolorosa / Gospin plač by Ivan Brkanović, u: Pasionska baština 2006. V. Međunarodni znanstveni simpozij “Muka kao nepresušno nadahnuće kulture: Boka Kotorska – jedno od izvorišta hrvatske pasionske baštine”, Tivat, 3. – 7. svibnja 2006., Zbornik radova 5. Međunarodnog znanstvenog simpozija, ur. Jozo Čikeš, Udruga Pasionska baština, [Zagreb 2007], 352-375.
 58. Na Nilu op. 7 Božidara Kunca / On the Nile op. 7 by Božidar Kunc, u: Božidar Kunc (1903. – 1964.). Život i djelo /  Božidar Kunc (1903 – 1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 2-22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer-Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007, 147-179.
 59. Bibliografija radova o Božidaru Kuncu / Bibliography of Works on Božidar Kunc, u: Božidar Kunc (1903. – 1964.). Život i djelo / Božidar Kunc (1903 – 1964). Life and Opus, Zbornik radova s muzikološkog skupa održanog u Zagrebu, Hrvatska, 2-22. studenoga 2003., ur. Koraljka Kos i Sanja Majer-Bobetko, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb 2007, 455-483.
 60. Bibliografije / Bibliographies: Bibliographia musicologica croatica. Addenda i radovi za 2004. godinu, Arti musices, 38/2 (2007) 281-315.
 61. Gdje si dušo...? – ili tko je bio Josip Florschütz. Tri "umrežene" istraživačke skice [Josip Florschütz ...] / Gdje si dušo...? – or who was Josip Florschütz. Three "interacted" research Sketches, HaGeZe, XI/6 (ožujak 2008) 2.
 62. Skladateljski opus Vjekoslava Klaića. Prilog povijesti vokalne glazbe u Hrvatskoj (O 80. obljetnici Klaićeve smrti) / The Compositional Opus of Vjekoslav Klaić. A Contribution to the History of Vocal Music in Croatia (On the 80th Anniversary of Klaić’s Death), Arti musices, 39/1 (2008) 67-100.

updated: 10/02/08